Урок української літератури "Хотіла б я піснею стати"

Про матеріал
Розробка уроку з української літератури для 8 класу. Цей матеріал можна використати у 8 класі під час вивчення творчості Лесі Українки
Перегляд файлу

                                   Українська  література   8  клас

             Тема: Леся Українка «Хотіла б я піснею стати»

             Мета: опрацювати ідейно-художній зміст програмового твору Лесі Українки, пов’язуючи його з життям поетеси; з’ясувати основні мотиви даного вірша; розвивати вміння коментувати прочитане,логічно мислити,зіставляти,узагальнювати;    формувати кругозір,світогляд школярів; виховувати почуття поваги, любові до поетичної творчості Лесі Українки, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: засвоєння знань і формування умінь.

Обладнання: портрет Лесі Українки,тексти її творів, дидактичний матеріал (тестові                      завдання,картки).

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Виразне читання вірша «Давня весна».

              ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1.      Конкурс «Інтелектуал»

Учні розподіляються на дві команди. За 5хвилин необхідно розгадати кросворд

«Леся Українка «Давня весна»».

 1.           Завдання для першої команди

        111

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

        

По вертикалі: 1. Закінчіть рядок: «Про весняну волю заспівав…» (Вітер).

По горизонталі: 1. Епітет,який використовує Леся Українка,характеризуючи весну.

                             (Весела) 2. Весна розсипала скрізь по землі…( Квіти) 3. Приміщення,

де перебувала лірична героїня твору. (Хата) 4. Воля у творі названа… (Весняною)

5. Що надала весна, прийшовши на землю? (Дарунки)

 

1.2. Завдання для другої команди.

1.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

По вертикалі: 1. Пора року відтворена у поезії. (Весна)

По горизонталі: 1. Через що лірична героїня твору спостерігає за красою природи.

                          (Вікно)  2. Слово, за допомогою якого поетеса характеризує весну.

                         (Щедра)  3. Стан, в якому перебуває лірична героїня вірша. (Самотність)

                       4. Дерево, про квітки якого згадується в поезії. (Яблуня)

                     5. Істоти, що супроводжують рух весни. (Птахи)

1.3.Підсумки конкурсу.

2. Бесіда за питаннями:

* Дайте визначення пісні як жанру художньої літератури.

* Які пісні бувають? У чому їх призначення.

* У чому полягає значення пісень для людини?

* Як Леся Українка ставилась до музики, пісень?

* Хто є авторами пісень? Наведіть 2-3 приклади.

ІV. Оголошення теми, мети уроку.

  V.  Мотивація навчальної діяльності учнів

Основний зміст уроку

 1.      Вступне слово вчителя

Пісня! Як багато вона важить у житті людини! У ній – минуле,сучасне,майбутнє.

У ній найповніше виявилася душа народу. Українська пісня ніколи не відривалася від життя. Вона завжди була її джерелом і об’єктом відображення. Народна пісенність як дзеркало життя і поглядів трудових мас мас відзначається винятковою вірністю, бо вона вивірена багатим досвідом поколінь, відшліфована впродовж віків

Найталановитішими представниками народу, облагороджена чистим народним сумлінням. Саме в цьому секрет її невмирущості, краси і звучання.

    Отже, сьогодні на уроці ми дізнаємося про те, чому лірична героїня поезії Лесі

Українки виявила бажання стати піснею.

 1.      Опрацювання ідейно-художнього змісту поезії Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати»
  1.           Виразне читання твору.
  2.             Тема: бажання ліричної героїні вірша стати піснею, яка була б відомою  в усьому  світі.
  3.           Ідея: возвеличення прагнення творити красу і дарувати всім щастя.
  4.           Основна думка: пісня допомогає  кожному мріяти про щастя,долати життєві труднощі.
  5.           Жанр: лірична сповідь.
  6.           Аналіз поезії. Бесіда за питаннями:
 • Чому поетеса, на вашу думку, прагнула стати піснею?
 • Яке значення мала пісня в житті письменниці?
 • Опишіть море, застосовуючи текст поезії.
 • Яким настроєм пройнятий твір Лесі Українки? Чим це пояснити?
 • Чи можна,на вашу думку,вважати шум моря його піснею? Пофантазуйте,

про що воно співає?

 • Чим пояснити прагнення Лесі Українки возвеличити волю? Хіба вона була ув’язненою?
 • Які враження на вас справила ця поезія?
  1.           Художні особливості поезії

Епітети: «ясна хвилина», «ясні зорі», «спів дзвінкий», «хвилі прозорі»,

               «море хибне», «щастя таємне»;

Метафори:  «вітер розносив луну», «поминути співом», «упасти на хвилі»,

                     «лунали мрії»;

Повтори: «ясніші…..  яснії», «гучніше…. гучне», «мої…», «моє..»;

Порівняння: «ясніші, ніж зорі яснії», «гучніші, ніж море гучне».

 1.           Гра «Мікрофон».

«Пісня для Лесі Українки – це…»

 1.           Завдання. Складіть «Доміно» прагнень поетеси

Стати піснею – «вільно по світу літати» - «поминути співом  дзвінким »-

-         «упасти на хвилі» - «буяти над морем»

3.0.   Випишіть із вірша художні образи і доберіть до них цитати:я (лірична героїня),

         пісня, зорі, море, мрії, щастя.

 

 VI. Закріплення вивченого матеріалу

Проведення тестового опитування

 1. Леся Українка виявила бажання стати:

а)легендою, б)піснею, в)казкою, г)мудрою порадою.

2. Поетеса прагне: а) возвеличити красу на землі, б)бути корисною суспільству,

        в)вільно по світу літати, г) порозумітися з природою.

3. Який прикметник найчастіше використовує авторка?

    а)ясний, б)гучніший, в) прозорий, г)вільний.

4. Спів героїні можна буде почути: а)на хвилях людських, б)на узбережжі моря,

      в)під зорями небесними, г)серед ланів широких.

   5.    Як Леся характеризує свої мрії? Вони: а)ясні і гучні, б)крилаті й вільні, в)щирі й           благородні, г)чисті й прозорі. 

6. Вітер у творі розносив: а)пісню поетеси, б)бризки морські, в)пахощі квітів,г)луну.

7. Щастя в поетеси: а)чарівне, б)таємне,в)приховане, г)здобуте в боротьбі.

8. Одним із бажань ліричної героїні було:а)піднятися на гору високу, б)буяти над      морем, в)віднайти квітку щастя, г)насолоджуватися красою квітів.

9.На думку М.Євшана, пісня для Лесі Українки: а)потреба душі, б)завзятість під час роботи, в)вияв артистизму, г)вміння довести свою обдарованість.

10. Художній засіб, який допомагає Лесі Українки в поезії виявляти свої почуття, ставши піснею: а)порівняння, б)епітет, в)метафора, г)повторення.

11. Спів поетеси під зорями буде: а)дзвінким, б)гучним, в)знайомим, г)тривалим.

12. Якими в поезії зображені хвилі морські?  а)каламутними, б)високими,

                     в)прозорими, г)сяючими.  

2. Робота за картками

                                                  Картка   № 1

 1. Дослідіть, у чому Леся Українка вбачає призначення своєї пісні? Відповідь обґрунтуйте.
 2. Що свідчить у творі про прагнення поетеси жити на благо інших, дарувати радість

і добро всім людям. Наведіть приклади, посилаючись на зміст вірша.

                                           Картка    2

 1. Як ви вважаєте, чи здійснилася мрія ліричної героїні твору стати піснею?
 2. Пафос, яким пройнята поезія Лесі Українки: а)веселий, б)сумний, в)байдужий,

г)життєстверджуючий.

                                           Картка    3

 1. Дослідіть, яким уявляє для себе щастя Леся Українка. Відповідаючи посилайтесь на

На факти з життя поетеси і зміст її твору.

  2.Визначте художній засіб, використаний Лесею Українкою у рядку «У сюю хвилю      

      Ясну»: а)епітет, б)порівняння, в)гіпербола, г)метафора.

                                                Картка    4

 1. Чим, на ваш погляд, пояснити бажання Лесі Українки стати піснею? Свої міркування прокоментуйте.
 2. Збірка Лесі Українки до якої належить її поезія «Хотіла б я піснею стати»:

а) «На крилах пісень», б) «Думи і мрії», в) «Відгуки».

VII. Підсумок уроку

-         Виберіть із ряду слова, якими можна було б, на ваш погляд, схарактеризувати вірш  Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати»:

Легкий, прозорий, сильний, важкуватий, гнівний, сумний, журливий, веселий, жартівливий, інтелектуальний, філософський, особистий, наївний, складний, близький за духом, незрозумілий, простий, вражаючий, романтичний.

VIII. Оголошення  результатів  навчальної  діяльності

ІХ. Домашнє завдання

Вивчити поезію Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати» напам’ять.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.           Завдання для першої команди

        111

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

      

По вертикалі: 1. Закінчіть рядок: «Про весняну волю заспівав…»

По горизонталі:  1. Епітет,який використовує Леся Українка,характеризуючи весну.

2. Весна розсипала скрізь по землі…

3. Приміщення,де перебувала лірична героїня твору.

 4. Воля у творі названа…

5. Що надала весна, прийшовши на землю?

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Завдання для другої команди.

1.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

По вертикалі: 1. Пора року відтворена у поезії.

По горизонталі: 1. Через що лірична героїня твору спостерігає за красою природи.

                           2. Слово, за допомогою якого поетеса характеризує весну.

    3. Стан, в якому перебуває лірична героїня вірша.

                          4. Дерево, про квітки якого згадується в поезії.

                          5. Істоти, що супроводжують рух весни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Робота за картками

                                               

 

Картка   № 1

 1. Дослідіть, у чому Леся Українка вбачає призначення своєї пісні? Відповідь обґрунтуйте.
 2. Що свідчить у творі про прагнення поетеси жити на благо інших, дарувати радість

і добро всім людям. Наведіть приклади, посилаючись на зміст вірша.

                                           Картка    2

 1. Як ви вважаєте, чи здійснилася мрія ліричної героїні твору стати піснею?
 2. Пафос, яким пройнята поезія Лесі Українки: а)веселий, б)сумний, в)байдужий,

г)життєстверджуючий.

                                           Картка    3

 1. Дослідіть, яким уявляє для себе щастя Леся Українка. Відповідаючи посилайтесь на

На факти з життя поетеси і зміст її твору.

  2.Визначте художній засіб, використаний Лесею Українкою у рядку «У сюю хвилю      

      Ясну»: а)епітет, б)порівняння, в)гіпербола, г)метафора.

                                                Картка    4

 1. Чим, на ваш погляд, пояснити бажання Лесі Українки стати піснею? Свої міркування прокоментуйте.
 2. Збірка Лесі Українки до якої належить її поезія «Хотіла б я піснею стати»:

а) «На крилах пісень», б) «Думи і мрії», в) «Відгуки».

 

 

doc
Додано
31 січня
Переглядів
123
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку