Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок української мови 5 кл. Тема:"Звертання поширені й непоширені. Розділові знаки при звертанні

Про матеріал

Тема: Звертання поширені й непоширені. Розділові знаки при звертаннях

Мета:

-формувати предметні компетентності: поглибити знання чнів про звертання; удосконалити вміння знаходити звертання в реченні, вживати відповідні розділові знаки та правильно інтонувати такі речення; розвивати навички зв'язного мовлення , зокрема з використанням звертань;

- формувати ключові компетентності:

• спілкування державною мовою: володіти всіма видами мовленнєвої діяльності;

• інформаційну:застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, аналізувати мовні явища, розвивати медійну грамотність;

• комунікативну: формувати мовлєннєву компетентність особистості, уміння доводити власну думку;

• соціальну й громадянську: формувати навички роботи в парах, співпраці з іншими; усвідомлювати важливість правил етикету в суспільному житті;

• здоров'язбережвальну: враховувати вплив слова на психічне здоров'я людини

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і вмінь

Прийоми: «Мікрофон», Передбачення», «Поетична мозаїка», «Словесне гроно», робота в групах парами, прийом «Вибір», «Мовознавчий трансформер»

Обладнання: відеоролик про Україну, презентація, підручники, картки

Перегляд файлу

Тема: Звертання поширені й непоширені. Розділові знаки при                            звертаннях

Мета:

-формувати предметні компетентності: поглибити знання чнів про звертання; удосконалити вміння знаходити звертання в реченні, вживати відповідні розділові знаки та правильно інтонувати такі речення; розвивати навички зв’язного мовлення , зокрема з використанням звертань;

- формувати ключові компетентності:

 •                 спілкування державною мовою: володіти всіма видами мовленнєвої діяльності;
 •                 інформаційну:застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, аналізувати мовні  явища, розвивати медійну грамотність;
 •                 комунікативну: формувати  мовлєннєву  компетентність особистості, уміння  доводити власну думку;
 •                 соціальну й громадянську: формувати навички роботи в парах, співпраці з іншими; усвідомлювати важливість правил етикету в суспільному житті;
 •                 здоров’язбережвальну: враховувати вплив слова на психічне здоров’я людини

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань і вмінь

Прийоми: «Мікрофон», Передбачення», «Поетична мозаїка», «Словесне гроно», робота в групах парами, прийом «Вибір», «Мовознавчий трансформер»

Обладнання: відеоролик про Україну, презентація, підручники, картки

Епіграф:Україно моя, я для тебе у світі живу

                                                                                              Д.Павличко

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

1.Створення сприятливої атмосфери

Звучить тиха лірична музика. Демонструється відеоролик про Україну

Слово вчителя. У світі нема нічого дорожчого, як рідна Вітчизна, бо вона дала  нам крила для польоту, відкрила цей чарівний дивосвіт. Україна – це наш рідний край, наша дорога й мила Вітчизна, земля, де ми народились, уперше побачили й пізнали світ, почули колискову пісню, рідну мову. Це золото пшеничних полів, вишневі сади. Це гори Карпати і широкий Дніпро-Славутич, що несе свої води в Чорне море, калина в дворі,  верба край дороги.

 У всіх людей одна святиня

Куди не глянь, де не спитай

Рідніша їм своя пустиня,

Аніж земний в чужині край

-Про яку святиню йде мова у вірші? (Звучать відповіді дітей)

          - Сьогоднішній урок миприсвячуємо Україні – це край, де жили наші діди й прадіди, де живемо ми. (Оголошуємо епіграф уроку)

 2. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда за епіграфом:

-Які думки викликав у вас епіграф?

-Що для кожного з вас значить Україна?

- Скласти асоціативне гроно до слова «Україна»

Учитель: Це   соціокультурна  змістова  лінія . А якою буде мовна тема нашого уроку, ми спробуємо визначити, прослухавши віршованірядки:

                               Є в нашій мові прекрасні зверання,

                               Добрі і щирі, чудові слова

                               Тими словами усяк  без вагання

                               Маму найкращу свою назива

«Передбачення» : обговоріть у парах протягом кількох секунд тему уроку й озвучте її.  (Оголошується тема  Сл.№1)

3. Повідомлення теми, мети уроку  

-Сьогодні ми не просто учні, а мовознавці, які повинні  знати, -уміти, -ціну вати (Сл.№2)

ІІ. Операційно-пізнавальний етап

1.Пошук інформації. Спостереження над мовним матеріалом

Учитель. Любі друзі! Сподіваюся, що сьогодні ми зуміємо заповнити чисту сторінку нашого уроку глибокими знаннями. Закликаю вас до плідної праці.

 •                 Спробуємо дослідити стилістичну функцію звертання. Давайте визначимо члени речення ( працюємо з епіграфом)

 -Чи є слова не пов’язані з членами речення?Яка їх роль?

 -Якою частиною мови виражене звертання?

- Форму якого відмінка має?

Висновок

 •                 Робота з висловами: прочитати, знайти звертання. Із скількох слів вони можуть складатися?  Висновок
 •                   Де можуть стояти звертання?
 •                   Які розділові знаки  ставлять у реченні із звертаннями? Висновок

Учитель. Ми отримали знання для захисту дисертації на тему «Звертання. Розділові знаки при звертанні»  (учнівський виступ, який супроводжується презентацією.  Сл. № 3,4,5,6  )

Учитель Настановою для подальшої роботи стануть слова Гете:  «Недостатньо тільки отримати знання, потрібно вміти їх використовувати на практиці»

2. Пояснювальний диктант (записати речення,  пояснити вживання розділових  знаків)

Повій, вітре тихесенький, з-за синього моря та принеси в Україну козацькую волю. Благословенна будь ти, земле. Україно! Ти для мене диво. Я напоїти силою своєю хотів  би пісню, земле ти моя.

3.Робота в групах парами

І гр.  Списати речення й підкреслити звертання. Визначити їх будову.

Чи я до тебе,Україно, приб’юсь, мов крапля у Дніпро. Мир і любов неси для планети,  Україно. Зоре моя вечірняя, зійди над горою. Для кожного з нас, дорога Україно, ти у світі одна.

ІІ гр. Списати речення, вставити пропущені розділові знаки. Підкреслити звертання, визначити їх будову.

Прости мені кохана Україно.  Україно  ти моя молитва. Я чую твій голос  моя Україно. Земле рідна Мій мозок світліє, і душа ніжнішою стає. 

ІІІ гр. Перебудувати й записати речення, щоб відповідало схемам.

Кожному дорога й мила  рідна земля

 Звертання. Роль звертань у реченні (практично) - ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ - Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - С.П. Кавецька - 2013 рік

 1.               Поетична мозаїка(Звучать поезії; діти виписують у зошити звертання).
 2.               Мовознавчий трансформер.  Перебудувати речення так, щоб підмети стали звертаннями. З’ясувати, які ці речення за метою висловлювання.(Сл.№8)

 Українці люблять свою державу.  Впевнено іде до щастя й волі рідна Україна. Гримить моя пісня на всім українськім роздоллі.   

 1.               « Мікрофон»  Учитель передає мікрофон, промовляючи слово, яке    учень ставить   у формі кличного відмінка.

 Країна, Вітчизна, отчий дім, держава, Батьківщина, рідна земля, рідний край

ІІІ. Рефлексійно-оцінювальний етап

1.Прийом «Вибір» На уроці мені було…( підкресліть потрібне):

Весело                   Відчував себе           Була нагода показати себе

Нудно,                   скутим ,                     якнайкраще,

спокійно,                активним,                  розкрити свої здібності,

цікаво,                    пасивним,                  не міг проявити себе

комфортно             байдужим                  хотів би брати участь 

                                                                   у подібних    заходах

2.Поставте, будь ласка, оцінку за урок своєму вчителю. По можливості прокоментуйте.

Домашнє завдання

 1.               &57, ст.167. ( для всіх)
 2.               Написати есе «Україна в моєму серці», використовуючи звертання.
 3.               Вправа 455 (І,ІІ завд.), ст.168 (на вибір за бажанням)

 

 

Тема: Кома між однорідними членами речення                   8 клас

Мета:

 •              формувати предметні компетентності:
 •                 розширити та поглибити знання учнів про вживання коми при однорідних членах речення;
 •                   удосконалювати навички правильно вживати коми між однорідними членами речення;
 •                 виробляти вміння правильно інтонувати речення з однорідними членами;
 •              формувати ключові компетентності;
 •                 спілкування державною мовою: викликати пізнавальний інтерес до вивчення рідної мови; розвивати вміння володіти всіма видами мовленнєвої діяльності;
 •                 комунікативну:виробляти вміння виправдано користуватися мовними засобами в різних життєвих ситуаціях; розвивати монологічне та діалогічне мовлення учнів;
 •                 уміння навчатися впродовж життя: стимулювати до самостійного здобування знань, формувати бажання постійно збагачувати власний словниковий запас, користуватися різними джерелами довідкової інформації;
 •                 інформаційну: виробити вміння складати та читати схеми, діяти за алгоритмом, розвивати медійну грамотність; 
 •                 соціальну й громадянську: через мову прилучати учнів до культурних надбань народу; виховувати любов дорідного краю; формувати й зміцнювати патріотичні почуття

Тип уроку: урок вивчення  нового матеріалу.

Прийоми:«Актуальне інтерв’ю», творче моделювання, «Віртуальна екскурсія»,  «Митник», «Плюс-мінус-цікаво»,  

Обладнання: презентація, музичний супровід, слайд-шоу, зошити.

Епіграф:                                               За розлуками слухаю,

             за вітрами згадую,

 що і  словом, і родом я

із поліського краю

                                                                                 М. Сингаївський

                                   Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

1.Емоційна готовність до уроку. Автотренінг.

Учитель. Покладіть руки на парту. Заплющіть очі та промовляйте:

 Я - школяр 

Я – особистість творча

Я міркую, замислююсь

 Я хочу знати

Я зможу сьогодні добре працювати

Я бажаю успіхів на уроці однокласникам

2.Мотивація навчальної діяльності

 •                   Сьогодні на уроці я хочу побачити те, що іноді буває непомітним: сміливість – у скромних; комунікабельність –у скромних; рішучість – у невпевнених; прагнення до знань – у всіх

 3.Повідомлення теми, мети уроку. (Мету уроку учні визначають самостійно)

План роботи

 •            Актуальне інтерв’ю
 •            Робота з епіграфом
 •            Студія «Науковий центр»
 •            Лінгвістичний експеримент
 •            Віртуальна екскурсія.
 •            Творче моделювання
 •            Вправа «Митник»
 •            Вправа «Архітектор»
 1.               Актуалізація опорних знань. Вправа «Актуальне інтерв’ю»
 •             Які члени речення називаються однорідними?
 •             Чому О.ч.р. не утворюють словосполучення?
 •             Яким зв’язком поєднуються О.ч.р.?
 •             Скільки рядів О.ч. може бути в одному реченні?
 •             Які члени речення можуть бути однорідними?
 •             Не бувають однорідними членами..?

ІІ.Операційно –пізнавальний етап

1.Робота з епіграфом

 •                 Що стверджує автор у поетичних рядках?
 •                 На вашу думку, які почуття його охоплюють?
 •                 Речення епіграфа яке за будовою?
 •                 Дати характеристику кожній частині складного речення ( усно)
 •                 Чим ускладнені частини складного речення?
 •                 Поясніть наявність коми між однорідними членами в першому та другому випадках.

2. Студія «Науковий центр». Презентація «Кома та відсутність коми між однорідними членами речення»

3.Лінгвістичне дослідження.Робота з текстом «Рідний край» (За І. Цюпою)

Дорога серцю земля батьків і прадідів наших. Оспівані в піснях  народних безмежні степи, зелені ліси й долини, високі блакитні небеса! Хіба є що на світі дорожче за Вітчизну?

Рідний дім, дорога батьківська хата, гостинна ласкава оселя. Вони входять у нашу свідомість разом із материнською колисковою піснею.

Тут ти народився, уперше побачив світ, уперше ступив крок.

І це –твоя Батьківщина, що бере свій початок від батьківського порога,  від материнської пісні.

 •                 Яка основна думка тексту?
 •                 Вибірковий диктант (виписати з тексту однорідні члени речення парами; пояснити наявність чи відсутність коми)
 •                 Синтаксичний розбір виділеного речення (Тут ти народився, уперше побачив світ, уперше ступив крок.)
 •                 Знайдіть слова-синоніми. Які ще можна підібрати до слова «Батьківщина»?
 •                 Що для  вас означає це слово? Які почуття виникають, коли ви чуєте слово «Батьківщина»?
 •                 Якою спільною думкою можна поєднати епіграф уроку з даним текстом?

 Учитель. Батьківщина для кожної людини розпочинається там, де вона народилася, де проходять найкращі роки її дитинства, юності. Для нас маленькою батьківщиною є  поліський край. І ми маємо дбати про цю прекрасну частинку землі, оберігати її, турбуватися про красу її просторів.

    5.Віртуальна екскурсія Поліською Швейцарією(Слайд-шоу. Під музичний супровід виступ учнів-екскурсоводів, які знайомлять із чарівними куточками)

 6.Творче моделювання. Твір- мініатюра на тему: «Мій образ рідної землі» для активізації використання вивчених конструкцій речень. Використати прислів’я, приказки, підготовлені вдома.

7.Вправа «Митник». Серед речень є зайве. Знайти  й вилучити.

 •                 Рідна хата завжди буде символом добра і надії.
 •                 Хто б що не говорив, Вітчизни без рідної хати не може бути.
 •                 Жити – Вітчизні служити.
 •                 Без верби  й калини нема України.
 •                 Вербова гілочка, посаджена Шевченком у пустелі, нагадувала йому рідну Україну.
 •                 Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна.
 1.               Робота в парах. Скласти за схемами ( на вибір) речення

Кома між однорідними членами речення - ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ - Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - С.П. Кавецька - 2013 рік

 

ІІІ. Рефлексивно-оцінювальний етап

 •                 Рефлексія. Прийом «Плюс-мінус-цікаво». Учні висловлюють свою думку.
 •                 Оцінювання
 •                 Домашнє завдання
docx
Додано
23 листопада 2020
Переглядів
364
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку