Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Урок української мови у 6 класі " Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ, -цьк, -зьк- та іменників із суфіксами –ств(о), -зтв(о), -цтв(о)"

Про матеріал
Урок вивчення нового матеріалу. Використані різні форми і методи для превірки вивченого та засвоєння нового матеріалу. Цікавий вид роботи "50 слів"-- це своєрідна форма самодиктанту, яка забезпечує шляхом системного повторення свідоме сприйняття правила: аналізуючи кожне слово, учень повинен логічно міркувати: «Я пишу так, тому що…». П`ятдесят разів повторивши правило, учень домагається ґрунтовного закріплення набутих знань. Ще раз доцільно зауважити: така форма організації роботи у кілька разів більш ефективна, ніж традиційний словниковий диктант: обсяг матеріалу зростає, а час виконання роботи зменшується, і при цьому забезпечується якісний результат.
Перегляд файлу

Українська мова 6 клас

Тема: зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами

-ськ, -цьк, -зьк- та іменників із суфіксами –ств(о), -зтв(о), -цтв(о)

Мета:  ознайомити учнів зі змінами приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о); формувати вміння правильно вимовляти й записувати слова, які зазнають змін при додаванні суфіксів; розвивати увагу, логічне мислення; виховувати любов до рідної мови.

Очікувані результати: учні знають основні способи словотвору; приголосні, що зазнають змін при суфіксальному словотворенні; знаходять їх у слові, правильно проводять зміни.

Обладнання: підручник, таблиця, «Зміна приголосних звуків при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-», дидактичний матеріал

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

Епіграф до уроку:

Ніколи не говори: «Я неук».

Завжди кажи: «Я-зірка».

 1. Організаційний момент. Мотивація навчальної діяльності школярів.  Оголошення теми й мети уроку.
 2. Актуалізація опорних знань
 1. Орфографічна розминка. Гра «50 слів» (це своєрідна форма самодиктанту, яка забезпечує шляхом системного повторення свідоме сприйняття правила: аналізуючи кожне слово, учень повинен логічно міркувати: «Я пишу так, тому що…».) Додаток 1.
 2. Продовж визначення.

Орфографія-це…

Орфоепія-це…

Фонетика-це…

Синтаксис-це…

Лексика-це…

Фразеологія-це…

Графіка-це…

Словотвір-це…

Стилістика-це-

Морфологія-це…

Морфеміка-це…

 1. Робота біля дошки. Запишіть слова у вигляді словотвірного ланцюжка, вкажіть словотворчі засоби.
 1. Рибацький, риба, рибак.
 2. Артистичний, артистичність, артист.
 3. Мовлення, мова, мовленнєвий.
 4. Працювати, праця,напрацювання.
 5. Кордон, прикордонний, прикордонник.
 6. Золотистий, золото,золотистість.
 7. Земля, землянка, земляний.
 1. Робота в групах.

І група-морфемний розбір слів.

ІІ група-словотвірний розбір слів.

Пречудовий, впевненість, затінок,криголам, принесений,турпохід.

ІІІ група- Поставте наголос. Поясніть спосіб творення підкреслених слів.
Визнання, пізнання, вимова, дробовий, занести, чорнозем, живопис, виразно, надворі.
Вид перевірки: зачитування слів, словотвірний аналіз підкреслених слів (письмово на дошці)

5. Утворіть за допомогою суфікса –ин іменники від прикметників, поясніть написання.

Зразок. Німецький – Німеччина.

Хмельницький, галицький, вінницький, херсонський, львівський, одеський, миколаївський, полтавський, харківський, турецький, донецький.

(Хмельницький - Хмельниччина, галицький - Галичина, вінницький -Вінничина, херсонський - Херсонщина, львівський - Львівщина, одеський - Одещина, миколаївський - Миколаївщина, полтавський- Полтавщина, харківський -Харківщина, турецький - Туреччина, донецький - Донеччина.)

 

 1. Синтаксичний розбір речення. Розставити розділові знаки, вставити пропущені літери.

Піснею любові і добра стала ти для мене  Черніве.ино моя!

III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Слово вчителя.

План пояснення нового матеріалу

1)  Зміни, які відбуваються в словах, утворених від іменникових основ, що закінчуються на [к], [ч], [ц].

2) Зміни, які відбуваються при словотворенні за допомогою суфіксів -ськ-, -ств-.

2. Опрацювання таблиці «Зміна приголосних звуків при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-». Додаток №2

3. Робота з підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу ( с. 60 – 62)

2) Виконання вправ і завдань ( впр. 149(усно)

IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1) Творча робота в парах

До кожного правила узагальнювальної схеми дібрати 2–3 власні при-

клади і записати їх.( Боягуз - боягузький, боягузтво; Кавказ - кавказький; убо­гий - убозтво;

гірник -гірницький; молодець - молодецький, молодецтво; ткач - ткацький, ткацтво;

заліс­ся - заліський;  птах - птаство; Черкаси - черкаський.)

2)  Уставте пропущені літери. Поясніть правопис слів. Позначте орфограму. Виділіть суфікси.

Вороне..кий, францу..кий, кременчу..кий, солда..кий, турис..кий, нью-йор..кий, гре..кий, дослідни..кий, велетен..кий, оде..кий, пта..во, аген..во.

3) Від поданих іменників утворіть прикметники.

Комендант, гігант, турист, інтелігент, танкіст, альпініст, протестант, практикант, студент, Рига, Волга, Миргород, Запоріжжя.

4) Від поданих іменників — назв національностей утворіть відносні прикметники.

Румун, росіянин, українець, казах, калмик, грек, чех, француз.

5) Робота з текстом (редагування)

Прочитати й відредагувати (прямо на мультимедійній дошці) написане, пояснюючи суть помилки за допомогою правил.

Найбільш багаті місця рибної ловлі знаходилися у гирлі притоки Дніпра. В дніпровзький і бугський лимани козакство виходило через запорожську протоку. Там ловилась часто гіганська риба.

- Записати  відредагований текст (або виправлені слова) у зошит.

Найбільш багаті місця рибної ловлі знаходилися у гирлі притоки Дніпра. В дніпровський і бузький лимани козацтво виходило через запорозьку протоку. Там ловилась часто гігантська риба.

6) Тестові завдання

1. Словотвір – це:

а) творення граматичних форм слова;

б) розділ мовознавства, що вивчає способи творення слів;

в) розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови.

2. Словотворення – це:

а) зміна форми одного й того самого слова;

б) відмінювання слова;

в) розбір слова за будовою;

г) процес утворення слова.

3. При творенні прикметників із суфіксом –ств- кінцеві звуки основи змінюються так:

а)    г  + -ств-          -ств-,    к   +  -ств-          -зтв-,    х   + -ств-         -цтв- ;

б)        г    + -ств-           -цтв-,   к   + -ств-           -ств-,     х  + -ств-         -зтв-;

в)      г     + -ств-          -зтв-,     к   + -ств-          -цтв-,     х   + -ств-        -ств-.

4. При творенні прикметників за допомогою суфікса –ськ- кінцеві звуки основи змінюються так:

а)   ч   + -ськ-         -цьк-,    ж  + -ськ-         -зьк-,    ш  + -ськ-         -ськ-,

б)   ч   + -ськ-         -ськ-,    ж   + -ськ-        -цьк-,    ш  + -ськ-        -зьк-,

в)   ч   + -ськ-        -зьк- ,    ж  + -ськ-        -ськ- ,    ш  + -ськ-        -цьк-.

5. Позначте слово, у якому на місці пропуску пишеться ч:

а) Гали..ина,

б) Доне..ина,

в) Миколїв..ина.

6. Позначте слово, у якому при додаванні  –ств- пишеться –цтв-.

А) товариш; б) дивак; в) брат.

V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1) Вивчити теоретичний матеріал с. 60-62

2) Виконати вправу 152

VI. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

 Що на уроці мені здалося важким?

 

 

 

 

Додаток №1

страсний

болісний

  Особистісний

Форпостний

студентство

кістлявий

заздрісний

капосна

шістнадцять

зап`ястний

водохресні

шелесне

 баластний

Захисний

ненависний

аванпостний

блиснути

контекстні

компостний

оповісник

усний

серце

якісний

діяльнісний

пестливий

доблесний

тижневий

 пристрасний

 

шістнадцять

глузливий

швидкісне

улесливий

провісник

правозахисник

кількісний

обласний

почесне

президентсь-кий

буревісник

вартісний

гігантський

контрастні

щасливий

прихвосні

виїзна

студентсь-кий

хворостняк

перехресний

безжалісна

усний

Додаток №2

 

Кінцеві приголосні твірної основи

Суфікси

Зміни

в суфіксі

Приклади

г, ж, з

-ськ-,

-ств(о)

-зьк

-зтв(о)

Рига — ризький, Париж — паризький.

к, ч, ц

-ськ(ий), -ств(о)

-цьк(ий),

 -цтв(о)

Кріпак — кріпацький, кріпацтво; викладач — викладацький.

х, ш, с

-ськ(ий), -ств(о)

-ськ(ий),

-ств(о)

волох — волоський, товариш — товариський, товариство.

Зверніть увагу!

1. Інші приголосні перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) на пись­мі зберігаються: багатий - багатство, брат - братство, люд - людський, людство, Чернігів - чернігівський.

2. Деякі слова, узвичаєні без зміни приголосних основи, пе­редаються з ними й на письмі: баскський,  казахський, перемишльський, тюркський,нью-йоркський, шахський, цюріхський, герцогський, сакський, ла-маншський.

Запам’ятай! Хвацький, міський.

 

 

docx
Додано
22 листопада 2020
Переглядів
2964
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку