Урок "УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ОРФОГРАФІЯ». ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ."

Про матеріал
Мета: □ навчальна: повторити вивчені орфограми, застосовуючи набуті знання на практиці; формувати життєву компетентність; □ розвивальна: розвивати мовне чуття, абстрактне мислення, мовлен¬нєві вміння, навички зіставлення, порівняння; □ виховна: виховувати ставлення до життя як цінності, повагу до життє¬вих категорій, толерантність, здатність працювати в команді.
Перегляд файлу

Назва  статті чи теми уроку: «Узагальнення і систематизація знань з теми «Орфографія». Тренувальні вправи»
Прізвище, ім’я, по батькові автора: Балан Мар’яна Іллівна
Посада: вчитель української мови та літератури
Місце роботи: Нижньопетровецький ліцей №1

 

Українська мова

 6 клас

 

Тема.          УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ОРФОГРАФІЯ». ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ.

Мета:

 навчальна: повторити вивчені орфограми, застосовуючи набуті знання на практиці; формувати життєву компетентність;

 розвивальна: розвивати мовне чуття, абстрактне мислення, мовлен­нєві вміння, навички зіставлення, порівняння;

 виховна: виховувати ставлення до життя як цінності, повагу до життє­вих категорій, толерантність, здатність працювати в команді.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з картками (3 учні біля дошки)

Картка 1

► Запишіть указані слова з усіма можливими переносами.  

     Навчати, якір, надзвичайний, Лук’ян, наскрізний, радію, вось­мигранний, перекладач.

Картка 2

► Вставте пропущені букви е, и, о, а, поясніть орфограми.

     К..зак, д..р..гент, щ..б..тати, сл..в’яни, р..монт, тр..вати, ..таман, ш..вця, тр..ножити, кол..ктив.

Картка З

► Зробіть фонетичний розбір слів:

     Джміль, явір, сміється.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ,

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Колективна робота з текстом. Гра «Хто швидше!»

     Інструкція до виконання вправи-гри. Клас ділиться на команди: чо­тири учні — команда. За чергою представник від кожної команди читає завдання. Усім командам відведено час на пошук правильної відповіді, її обговорення. Якщо команда готова відповідати, треба підняти руку. За правильні відповіді одержують бали. Перемагає та команда, яка отримає більше балів. За кількістю балів вистав­ляють оцінку кожному члену команди.

     Авторська назва тексту — «Ранкові промені».

► Прочитайте виразно текст. З’ясуйте за тлумачним словником значення слів сідало, келія. Виконайте завдання до тексту.

I. Виплило на небо червоне сонечко й почало розсилати свої зо­лоті промені — будити землю.

II. Перший промінь полетів і попав на жайворонка. Стрепенувся жайворонок, як дзвіночок, випурхнув із гніздечка, піднявся високо й заспівав свою срібну пісеньку:

 Ах, як хороше у свіжому ранковому повітрі! Як хороше! Як привільно!

III.  Другий промінь попав на зайчика, який причаївся за кущем. Пересмикнув вухами зайчик і весело застрибав по росяному лугу: побіг діставати соковитої травички собі на сніданок.

IV. Третій промінь попав у курник. Півень залопотав крилами і заспівав «Ку-ку-рі-ку!» Кури злетіли з сідал, закудкудакали, по­чали перегрібати сміття і шукати черв’яків.

V. Четвертий промінь попав у вулик. Виповзла бджілка із воско­вої келії, сіла на віконечко, розправила крила і — зум-зум-зум! — по­летіла збирати медок із запашних квітів.

VI. П’ятий промінь попав у дитячу кімнатку на ліжечко до ма­ленького ледаря: ріже йому прямо в очі, а він повернувся на дру­гий бік, обняв подушку і знову проспав початок дня (За К. Ушинським).

Завдання до тексту

► Дайте назву тексту. (1 бал)

► Порівняйте запропоновану назву з авторським варіантом. Що відбито в назвах: тему чи основну думку? Доведіть. (1 бал)

► У першому абзаці знайдіть слова з орфограмою «Написання голосних у коренях, що перевіряються наголосом». Запишіть їх у зошит. (1 бал)

► У четвертому абзаці знайдіть слова з орфограмою «Написання голосних у коренях, що не перевіряються наголосом». Запишіть їх у зошит. (1 бал)

► 3 третього і шостого абзаців випишіть слова, у яких ненаголоше­ний [О] у вимові наближається до [у]. Запишіть їх транскрипцію (1 бал).

► Що об’єднує виділені в тексті слова? (1 бал)

► Запишіть слова із третього абзацу, у яких одна буква передає два звуки, фонетичною транскрипцією. (1 бал)

► Слова з першого абзацу поділіть на склади для перенесення. (1 бал)

 

► Визначте відповідність між рядками, позначеними цифрами, і рядками, позначеними буквами (кожна правильна відповідь — 1 бал).

В усіх словах:


1 Приголосні дзвінкі.

2 Приголосні глухі.

3 Є м’який приголосний.

4 Приголосні тверді

============

А Шукати, очі, початок

Б Випливло, травички, п’ятий

В Золоті, росяному, зайчик

Г Жайворонок, заспівав, вухами

Д Землю, ледаря, знову


1

2

3

4

 

 

 

 

► Скільки в тексті окличних речень?

► Скільки в тексті речень з однорідними членами?

► Як автор назвав хлопчика? Чому?

Самостійна робота

► Відновіть прислів’я, поєднавши їх частини, що знаходяться в різних колонках, за змістовою єдністю.

► Запишіть прислів’я в зошит.

► Поряд із кожним напишіть коментар (слова, речення), що пере­дають загальний зміст прислів’я, тлумачать його.

► З’ясуйте, чи пов’язаний їхній зміст із поняттям «час». Зробіть висновок.

Хто рано підводиться,

половина справи

Без діла

велике безділля

Маленька праця краща за

а пізні сльози ллють

На дерево дивись, як родить,

а лінь марнує

Не карайся рано вставати,

слабіє сила

Добрий початок —

за тим і діло водиться

Ранні пташки росу п’ють,

а карайся довго спати

Праця чоловіка годує,

на чоловіка, як робить

 

Очікуваний результат

Хто рано підводиться, за тим і діло водиться

Вчасно, встигати, успіх

Добрий початок — половина справи

Вчасно почати, добро, результат

Без діла слабіє сила

Марнотратство. Ледарі з часом усе втрачають

Маленька праця краща за велике безділля

Витрачати час на працю — добре, на безділля — погано

На дерево дивись, як родить, на чоловіка, як робить

3 часом розумієш, якою є людина: хорошою (роботяща) або поганою (лінива)

Не карайся рано вставати, а ка­райся довго спати

Вчасно, встигати, совість. Витра­чати час на лінощі соромно

Праця чоловіка годує, а лінь марнує

Час, добробут, впевненість. 3 часом працьовита людина стає кращою

Ранні пташки росу п’ють, а пізні сльози ллють

Рано, праця, радість

Висновок: Люди по-різному витрачають свій час, тому одна лю­дина може зробити в житті багато доброго і корисного, а інша — майже нічого.

Вільне письмо (асоціація за висловлюваннями відомих людей)

► Які слова виникають за асоціацією з висловлюванням україн­ської поетеси Ліни Костенко: «Час працює на тих, хто працює на нього»?

     (Відповіді учнів записують на дошці і в зошитах.)

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ,

УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

► Що допомагає правильно вимовляти звуки або писати слова?

► Що робити в ситуації, коли виникає сумнів у правильності ви­мови або написання?

► Які словники ви знаєте?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Чого ми навчилися з теми «Орфо­графія»?

► Чия відповідь на уроці сподобалася найбільше?

► Чи задоволений ти своєю роботою на уроці?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте вправи і завдання з підручника - ст. 183.

 

 

1

 

docx
Додано
15 травня 2020
Переглядів
339
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку