8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Урок узагальнення та корекція знань, умінь і навичок з теми: "Античність".

Про матеріал
Нестандартне проведення контрольної роботи. Під час проведення реалізується диференційований підхід до навчання. Клас об'єднується в три динамічні групи («А», «Б», «В»), враховуючи реальні навчальні можливості учнів.
Перегляд файлу

8 клас - КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ «АНТИЧНІСТЬ»

Мета: 

  • навчальна: перевірити засвоєння учнями знань із теми «Античність»; учити аргументувати власну точку зору;                                                                                 
  • розвивальна: сприяти формуванню  учнів як суб’єктів освітнього процесу; розвивати пам’ять, образне і логічне мислення учнів, уміння складати зв’язні висловлювання, твори із власними судженнями; розвивати творчі здібності;
  • виховна: прищеплювати учням повагу до гуманістичних цінностей, що утверджуються в античній літературі, виховувати громадянську свідомість на основі вивчених творів. 

Обладнання: картки з різнорівневими завданнями, кросворди.

Тип уроку: урок узагальнення та контроль знань, умінь і навичок.

Форма проведення: теоретично-практична робота із письмовими відповідя-       

ми і диференційованими завданнями. 

Хід уроку

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІ. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Під час контрольної роботи реалізується диференційований підхід до навчання. Клас ділиться на три динамічні групи («А», «Б», «В»), враховуючи реальні навчальні можливості учнів.

Учні групи «А» - це учні, які виступають у ролі  помічників  - консультан- тів, а також показують свої здібності у виконанні завдань творчого характеру.

ЗАВДАННЯ  ГРУПІ «А»

1.Уявіть себе журналістами газети «Епоха» і візьміть інтервю в одного з героїв творів античної літератури.

2.Складіть листа до наших сучасників від імені будь-якого античного героя.

    І ЕТАП РОБОТИ – контроль теоретичних знань з теми для учнів                                            групи «В», «С» 

1.Виконання тестової роботи (по 0,5 бали за кожну правильну відповідь).

Тести складені ученицею класу, яка виступає в ролі консультанта і здійснює перевірку тестів.

1).Термін «антична культура» означає

А)давня культура;  В)самобутня культура;

Б)зразкова культура;               Г)культура, створена давніми племенами антів.

2).Знамениті поеми «Іліада» та «Одіссея» належать перу

А)Горація;  В)Вергілія;

Б)Гомера; Г)Овідія

3).Найвідоміші давньоримські поет

А)Тіртей;  Г)Сапфо; Ж)Горацій;

Б)Вергілій; Д)Овідій; З)Платон.

В)Анакреонт; Є)Архілох;

4).Знаменита ода «До Мельпомени» належить перу

А)Гомера;                                      В)Вергілія;

Б)Горація;                                      Г)Овідія.

5).Поема Вергілія «Енеїда» створена на основі

А)епосу народів Італії;

Б)римської міфології;

В)сюжету, запозиченого в іншого античного автора.

6).Найвідоміші поети Давньої Греції:
А)Тіртей;                                      Г)Аристотель;                            Ж)Овідій;

Б)Вергілій;                                    Д)Сапфо;                                     З)Архілох;

В)Анакреонт;                             Є)Сократ;                                      І)Горацій.

7).Який із запозичених творів завдяки своїй популярності став обєктом численних пародій та переспівів у літературі нового часу:

А) «Іліада»;  Г) «Буколіки»;

Б) «Одіссея»;  Д) «Георгіки»;

В) «Енеїда»; Є) «Прометей закутий».

8).Найвідоміші поети – трагіки Давньої Греції:

А)Сократ;  Г)Вергілій;                                       Ж)Аристофан;

Б)Софокл;                                         Д)Есхіл;                                         З)Аристотель;

В)Сапфо;                                           Є)Горацій;                                     І)Евріпід.

9).В перших рядках поеми «Іліада» Гомер 

А)висвітлює головну думку твору;

Б)прославляє богів-покровителів Греції;

В)знайомить нас з часом та місцем, де відбуваються події;

Г)просить богів послати йому натхнення.

10).Найвідоміші представники філософської та історіографічної давньогрецької прози:

А)Аристофан;                                Г)Платон)                                            Ж)Геродот;

Б)Анакреонт;                                 Д)Плутарх;                                        З)Горацій;

В)Аристотель;                             Є)Перікл;                                            І)Тіртей.

11).Зміни, перетворення як рушійні сили розвитку світу показано у творі:

А)  «Добре вмирати тому…» Тіртея;

Б) «Іліада» Гомера;

В) «Метаморфози» Овідія; 

Г) «Сумні елегії» Овідія.

12). Жанр лірики, вірш, що виражає піднесені почуття, викликані важливими історичними подіями, діяльністю історичних осіб, - це:

А)елегія;  В)трагедія;

Б)ода; Г)героїчний епос.

2. Літературне лото на перевірку знань вивчених творів та їх авторів (Картки учні отримують індивідуально за варіантами – 3 бали за правильну відповідь).

В-І – Підберіть правильну відповідь

1.Есхіл

А) «Добре вмирати тому…»

2.Евріпід

Б) «Прометей закутий»

3.Аристотель

В) «Метаморфози»

4.Вергілій

Г) «Медея»

5.Овідій

Д) «Енеїда»

6.Тіртей

Є) «Поетика»

 

В-ІІ – Підберіть правильну відповідь

1.Софокл

А) «До Мельпомени»

2.Овідій

Б) «До Афродіти»

3.Есхіл

В) «Сумні  елегії»

4.Анакреонт

Г) «Антігона»

5.Сапфо

Д) «Прометей закутий»

6.Горацій

Є) «Принеси води, юначе»

 

В-ІІІ – Підберіть правильну відповідь

1.Горацій

А) «Енеїда»

2.Тіртей

Б) «Прометей закутий»

3.Овідій

В) «Метаморфози»

4.Вергілій

Г) «До Мельпомени»

5.Есхіл

Д) «До Афродіти»

6.Сапфо

Є) «Добре вмирати тому…»

 

3.Складання схеми – відповіді на тему: (3 бали за правильну відповідь)

1 варіант – «Давньогрецька лірика» - особливості розвитку і види лірики, визначення жанрових ознак елегії, ямба;

2 варіант – «Давньогрецький театр» - історія виникнення, його характерні особливості, визначення жанрових ознак трагедії, комедії;      

                                                                                                                                                                                 3 варіант – «Міфологічна  основа поеми «Іліада» Гомера – пояснення значення  понять  «міф», «міфологія».

Всього - 12 балів.

ІІ ЕТАП РОБОТИ – контроль умінь і навичок учнів групи «В», «С»  (3 бали за правильне виконання кожного завдання).

1.Група «С» працює над розгадуванням кросвордів. Перевірка цього виду роботи здійснюється за допомогою учнів – консультантів, які попередньо складали кросворди за темою «Антична література».

2.Група «В» працює над поясненням походження та значення античних фразеологізмів: яблуко розбрату, ахіллесова  п’ята, Авгієві стайні, троянський кінь, осідлати Пегаса, лавровий вінок ( 3 фразеологізми за вибором учня). 

3.Групи «В», «С»  працюють за завданнями на картках  (5 балів за повну обґрунтовану відповідь)

В-І -  Картка №1. ЕСХІЛ.  

         Картка№2.  ГОРАЦІЙ.    Назва країни, де жив письменник, літературний           

В-ІІ - Картка №3. ВЕРГІЛІЙ.       жанр, назва найвідомішого твору,  тема, ідея,

         Картка №4. ТІРТЕЙ.                         стислий переказ твору

В-ІІІ -Картка №5. ОВІДІЙ.

          Картка №6. САПФО. 

 

ІІІ ЕТАП РОБОТИ  забезпечує контроль базового рівня кожного учня, а здібним – реалізацію творчого розвитку.

1.Учні групи «В» і «С»  працюють  над написанням  міні – оповідання за змістом одного з античних фразеологізмів ( 4 бали за повну і обгрунтовану відповідь). 

Всього – 12 балів

2.Учні групи «А»  демонструють свої творчі здібності :                                                                - Учнівські інтерв’ю з одним із персонажів античних творів.                                                  - Листи від імені античних героїв до наших сучасників.

ІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

1

 

doc
До підручника
Зарубіжна література 8 клас (Паращич В.В., Фефілова Г.Є.)
Додано
25 листопада 2019
Переглядів
686
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку