. Урок узагальнення та тематичного контролю за розділом 2 «Європа та Америка в добу революцій та національного об’єднання (1815 – 1870 рр.)»

Про матеріал

Пропонується п'ять варіантів тестових завдань з всесвітньої історії для 9 класу за темою «Європа та Америка в добу революцій та національного об'єднання (1815 – 1870 рр.)». Завдання відповідають чинній програмі з всесвітньої історії для 9 класу. тестовий характер завдань та відповіді до них допоможуть вчителю швидко перевірити й оцінити знання учнів.


Перегляд файлу

 

 

Тема. Урок узагальнення та тематичного контролю за розділом 2

«Європа та Америка в добу революцій та національного об’єднання               (1815 – 1870 рр.)»

9 клас

Мета: узагальнити, перевірити й оцінити знання учнів з тематичного блоку; розвивати вміння та навички, які формувалися під час вивчення теми; сприяти вихованню в учнів шанобливого ставлення до минулого, спонукати школярів до подальшого поглиблення своїх знань.

Очікувані результати: після цього уроку учень / учениця має

• знати: дати Липневої революції, збройного виступу декабристів у Росії, «Весни народів», об’єднання Італії та Німеччини, Громадянської війни в США, Східної (Кримської) війни;

• розуміти: поняття «реставрація», «реакція», «вікторіанська епоха», «чартистський рух», «професійна спілка», «західники», «слов’янофіли», «Весна народів», «Рисорджименто», «аболіціонізм»;

• уміти: охарактеризувати політичний і соціально-економічний розвиток країн Європи та Америки в першій половині ХІХ ст.; визначити причини й наслідки «Весни народів», об’єднання Італії та Німеччини, Громадянської війни в США.

Тип уроку: урок перевірки й обліку знань, умінь і навичок.

Обладнання уроку: картки із завданнями для тематичного контролю.

 

ПЕРЕБІГ  УРОКУ

І. Організаційний етап.

Перед виконанням завдань учитель разом з учнями у короткій вступній бесіді пригадує, який розділ вони закінчили вивчати та які теми до нього належать.

ІІ. Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 

1. Широке зростання фабрично – заводської промисловості, будівництво залізниць, швидке використання парових машин, ріст міст. В першій половині ХІХ ст. ці риси були найяскравіше виражені у

А) Франції; Б) Великій Британії; В) Німеччині; Г) Росії.

2. Повстання декабристів у Петербурзі (Росія) відбулося у

А) 1816 р.; Б) 1818 р.; В) 1825 р.; Г) 1826 р.

3 .Рух за політичні права робітників у Великій Британії отримав назву

А) ліберального; Б) чартистського; В) профспілкового; Г) протекціоністського.

4. Політику об’єднання Німеччини «залізом і кров’ю» здійснював

А) Вільгельм І; Б) О. фон Бісмарк; В) Фрідріх-Вільгельм ⅠⅤ; Г) Г. К. Мольтке.

5. Об’єднання Німеччини завершилось в результаті

А) війни з Францією; Б) війни з Австрією; В) війни з Данією; Г) парламентських виборів.

6. Громадянська війна у США тривала у

А) 1853-1856 рр.; Б) 1860-1862 рр.; В) 1862-1863 рр.; Г) 1861-1865 рр.

7. Вкажіть італійську область – центр об’єднавчого руху в Італії:

А) Тоскана; Б) П’ємонт; В) Ломбардія; Г) Венеція.

8. Вкажіть країни, в яких у 1848-1849 рр. відбулися революції

А) Росія, Англія, Франція, Австрія; Б) Англія, Франція, Німеччина, Італія;     В) Франція, Німеччина, Італія, Австрія; Г) Німеччина, Італія, Австрія, Росія.

9. Об’єднання Італії завершилось у

А) 1860 р.; Б) 1866 р.; В) 1870 р.; Г) 1871 р.

10. У 1837- 1901 рр. монархію у Великій Британії очолював(-ла):

А) королева Вікторія; Б) король Вільгельм ⅠⅤ; В) королева Єлизавета І; Г)король Георг ⅠⅤ.

11. Яка подія спричинила розкол США і початок громадянської війни у середині ХІХ ст.:

А) обрання президентом А. Лінкольна; Б) утворення Конфедерації; В) наступ на столицю Конфедерації – м. Річмонд; Г) напад на форт Самтер у Північній Кароліні?

12. Чому в Європі розпочинається «весна народів»?

А) у 1847 р. в Європі тривали війни, що відчутно погіршили становище населення; Б) це було необхідно для створення незалежних держав в Європі;          В) їх заздалегідь готувала міжнародна масонська організація; Г) загострилися суперечності між різними верствами населення.

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 

1. Ліберальний напрямок в суспільному русі Росії першої половини ХІХ ст. представляли

А) консерватори і слов’янофіли; б) слов’янофіли і західники; в) західники і радикали; г) консерватори і радикали?

2. Вкажіть роки існування Липневої монархії у Франції

А) 1830 – 1848 рр.; Б) 1830 – 1846 рр.; В) 1838 – 1870 рр.; Г)1848 – 1849 рр.

3. Аболіціоністи – це

А) прихильники негайного скасування рабства в США; Б) учасники громадянської війни в США; В) прихильники доктрини президента Дж. Монро; Г) фермери, що займали землі без юридичного оформлення.

4. Об’єднання Німеччини завершилося утворенням Німецької імперії у

А) 1864 р.; Б) 1866 р.; В) 1870р.; Г)1871 р.

5. Вкажіть країну, в якій вперше в світі розпочався і найраніше закінчився промисловий переворот:

А) США; б) Велика Британія; в) Франція; г) Росія.

6. «Весна народів» охопила ряд країн Європи і тривала протягом

А) 1838-1840 рр.; Б) 1848-1849 рр.; В) 1848-1852 рр.; Г) 1849-1850 рр.

7. За гегемонію в Німеччині боролися

А) Пруссія і Баварія; Б) Австрія і Саксонія; В) Баварія і Саксонія; Г) Пруссія і Австрія.

8. Боротьба за об’єднання Італії була розпочата в 1859 році

А) Неаполітанським королівством; Б) Пармою, Моденою і Тосканою;     В) Сардінським королівством; Г) Папською областю.                                                          

9. В результаті революцій середини ХІХ ст. кріпацтво було скасовано в

А) Австрійській імперії; Б) Франції; В) Російській імперії; Г) Італійських державах.

10. Повстання декабристів в Росії співпало з початком царювання

А) Олександра І; Б) Миколи І; В) Олександра ІІ; Г) Олександра ІІІ.

11. Яка подія стала переломною в ході громадянської війни в США середини ХІХ ст. і визначила перемогу північних штатів:

А) початок Реконструкції Півдня; Б) заява про скасування рабства в південних штатах та закон про гомстеди; В) «рейд (марш) до моря» генерала Шермана;         Г) поразка армії Конфедерації під Геттісбергом (Пенсільванія)?

12. Результатом промислової революції в Англії у 1815-1847 роках стало

А) переважний розвиток прискореними темпами галузей важкої промисловості; Б) вирощування сільськогосподарської продукції більшістю населення країни; В) поява великої кількості мануфактур з виробництва сукна, текстилю та вивезення продукції цієї галузі за кордон; Г) криза виробництва, закриття малих і середніх підприємств, масове безробіття.

 

 

 

Варіант 

1. Процес відновлення поваленого суспільного ладу або династії, що раніше перебувала при владі, називається                                                                                                    А) реставрація; Б) реформація; В) реконструкція; Г) революція.

2. Завоювання національної незалежності, політичне об’єднання країни – завдання, які були актуальними у 1848-1849 роках для

 А) Франції; Б) Росії; В) Австрії; Г) Італії.

3. Друга республіка у Франції була проголошена

А) 1846 р.; Б) 1848 р.; В) 1850 р.; Г) 1852 р.

4. Перед парламентом Великої Британії чартисти висували вимогу

А) ліквідувати «гнилі містечка»; Б) запровадити загальне виборче право;      В) створити профспілки; Г) провести шкільну реформу.

5. Боротьба за об’єднання Італії була розпочата в 1859 році

А) Сардинським королівством; Б) Пармою, Моденою і Тосканою;     В) Неаполітанським королівством; Г) Папською областю.

6. Кримська війна відбулася у

А) 1825-1826 рр.; Б) 1848-1849 рр.; В) 1853-1856 рр.; Г) 1855-1856 рр.

7. Політику об’єднання Німеччини «залізом і кров’ю» здійснював

А) Вільгельм І; Б) Г. К. Мольтке; В) Фрідріх-Вільгельм ⅠⅤ; Г) О. фон Бісмарк.

8. Яка подія спричинила розкол США і початок громадянської війни у середині ХІХ ст.:

А) утворення Конфедерації; Б) обрання президентом А. Лінкольна; В) наступ на столицю Конфедерації – м. Річмонд; Г) напад на форт Самтер у Північній Кароліні.

9. Вкажіть країну, в якій вперше в світі розпочався і найраніше закінчився промисловий переворот:

А) США; Б) Росія; В) Франція; Г) Велика Британія.

10. Організатором Південного товариства у 1821 р. та автором політичної програми «Руська правда» був

А) С. Муравйов-Апостол; Б) М. Муравйов; В) П. Пестель; Г) О. Герцен.

11. Вікторіанська епоха – період правління королеви Вікторії у Великій Британії -  припадає на

А) 1830-1900 рр.; Б) 1837-1848 рр.; В) 1837-1901 рр.; Г) 1819-1901 рр.

12. Яка з вказаних подій має відношення до революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії:

А) у Франкфурті скликано парламент; Б) почав роботу конгрес над створенням Конституції; В) починаються реформаторські банкети; Г) скасовано кріпосне право у Східній Галичині й Північній Буковині?

 

 

 

 

 

Варіант Ⅳ

1. Прагнення закріпити або поновити старі порядки, активний опір прогресу в суспільному житті носить назву

А) реконструкція; Б) революція; В) реакція; Г) реформа.

2. «Майстернею світу» в середині ХІХ ст. називали

А) Німеччину; Б) Велику Британію; В) Росію; Г) Францію.

3. Повстання декабристів в Російській імперії відбулося в

А) квітні 1821 р. ;Б) листопаді 1823 р.; В) грудні 1825 р.; Г) серпні 1830 р.

4. Яка з вказаних подій має відношення до революції 1848-1849 рр. у Франції:

А) проголошення конституційної монархії; Б) скликання конгресу представників різних народів; В) обрання президентом Луї-Наполеона Бонапарта;                                  Г) проголошення Третьої республіки?

5. Вкажіть італійську область – центр об’єднавчого руху в Італії

А) П’ємонт; Б) Тоскана; В) Ломбардія; Г) Венеція.

6. Організатором Північного товариства у 1821 р. та автором політичної програми «Конституція» був

А) С. Муравйов-Апостол; Б) М. Муравйов; В) П. Пестель; Г) К. Рилєєв.

7. Громадянська війна у США тривала у

А) 1853-1856 рр.; Б) 1860-1862 рр.; В) 1862-1863 рр.; Г) 1861-1865 рр.

8. В результаті революцій середини ХІХ ст. кріпацтво було скасовано в

А) Австрійській імперії; Б) Франції; В) Російській імперії; Г) Італійських державах.

9. У 1837- 1901 рр. монархію у Великій Британії очолював(-ла)

А) королева Вікторія; Б) король Вільгельм ⅠⅤ; В) королева Єлизавета І; Г) король Георг ⅠⅤ.

10. Об’єднання Німеччини завершилося утворенням Німецької імперії

А) 1864 р.; Б) 1866 р.; В) 1870р.; Г )1871 р.

11. Яка подія стала переломною в ході громадянської війни в США середини ХІХ ст. і визначила перемогу північних штатів:

А) початок Реконструкції Півдня; Б) «рейд (марш) до моря» генерала Шермана; В) заява про скасування рабства в південних штатах та закон про гомстеди;                  Г) поразка армії Конфедерації під Геттісбергом (Пенсільванія)?

12. Які події вплинули на формування ідейних поглядів лідерів декабристського руху в Росії:

А )дискусії між західниками і слов’янофілами щодо подальшого розвитку Росії; Б) створення П Пестелем політичної програми, де йшлося про скасування самодержавства і встановлення республіки; В) засудження до каторги в Сибіру петрашевців, розгром Кирило-Мефодіївського братства; Г) війна з Наполеоном і закордонний похід російської армії до Франції?

 

 

 

 

Варіант 

1. Аболіціоністи – це

А) учасники громадянської війни в США;  Б) прихильники негайного скасування рабства в США; В) прихильники доктрини президента Дж. Монро; Г) фермери, що займали землі без юридичного оформлення.

2. Перша парламентська реформа у Великій Британії була проведена у

А) 1825 р.; Б) 1830 р.; В) 1832 р.; Г) 1834 р.

3. Об’єднання Німеччини завершилось в результаті

А) війни з Францією; Б) війни з Австрією; В) війни з Данією; Г) парламентських виборів.

4. Повстання декабристів в Росії співпало з початком царювання

А) Олександра І; Б) Миколи І; В) Олександра ІІ; Г )Олександра ІІІ.

5. Об’єднання Італії завершилось у

А) 1860 р.; Б) 1866 р.; В) 1870 р.; Г) 1871 р.

6. Перед парламентом Великої Британії чартисти висували вимогу

А) запровадити загальне виборче право; Б) ліквідувати «гнилі містечка»;     В) створити профспілки; Г)провести шкільну реформу.

7.Вкажіть країни, в яких у 1848-1849 рр. відбулися революції:

А) Росія, Англія, Франція, Австрія; Б) Англія, Франція, Німеччина, Італія;    В) Франція, Німеччина, Італія, Австрія; Г) Німеччина, Італія, Австрія, Росія.

8. Ліберальний напрямок в суспільному русі Росії першої половини ХІХ ст. представляли

А) консерватори і слов’янофіли; Б) консерватори і радикали; В) західники і радикали; Г) слов’янофіли і західники.

9.Громадянська війна у США тривала у

А) 1853-1856 рр.; Б) 1860-1862 рр.; В) 1861-1865 рр.; Г) 1862-1863 рр.

10. Результатом промислової революції в Англії у 1815-1847 роках стало

А) поява великої кількості мануфактур з виробництва сукна, текстилю та вивезення продукції цієї галузі за кордон; Б) вирощування сільськогосподарської продукції більшістю населення країни; В) переважний розвиток прискореними темпами галузей важкої промисловості;; Г) криза виробництва, закриття малих і середніх підприємств, масове безробіття.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

11. Завоювання національної незалежності, політичне об’єднання країни – завдання, які були актуальними у 1848-1849 роках для

А) Франції; Б) Італії; В) Австрії; Г)Росії.

12. Одимн з лідерів «Рисорджименто», організатором походу тисячі «червоносорочечників» на Сицилію був

А) Л. Кошут ; Б) Дж. Гарібальді; В) К. Кавур;Г) Дж. Мадзіні.

 

Відповіді в додатку.

 

 

 

 

 

ІІІ. Рефлексія.

Учитель робить візуальний аналіз роботи учнів на уроці  (у разі потреби вказує на допущені помилки учнів під час організації роботи).

IV. Домашнє завдання.

Повторити матеріал теми «Індустріальна революція в країнах Західної Європи та її наслідки».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

Відповіді на тестові завдання

В – І   В – ІІ   В – ІІІ    В -Ⅳ   В - Ⅴ

1. Б   1. Б   1. А   1. В   1. Б

2. В   2. А   2. Г   2. Б   2. В

3. Б   3. А   3. Б   3. В   3. А

4. Б   4. Г   4. Б   4. В   4. Б

5. А   5. Б   5. А   5. А   5. Г

6. Г   6. Б   6. В   6. Б   6. А

7. Б   7. Г   7.  Г   7. Г   7. В

8. В   8. В   8. Б   8. А   8. Г

9. Г   9. А   9. Г   9. А   9. В

10. А   10. Б   10. В   10. Г   10. В

11. А   11. Б   11. В   11. В   11. Б

12. Г   12. А   12. Г   12. Г   12. Б

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Вініговський Олександр
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Крамар Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Mahden Yurii
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Mahden Yurii
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Ярова Наталія Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Гончар Ольга Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Арсьонова Вікторія Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
docx
Додано
6 грудня 2018
Переглядів
14394
Оцінка розробки
5.0 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку