19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Урок "Узагальнення й систематизація знань з теми «Складнопідрядне речення»"

Про матеріал
Узагальнення та систематизація знань із теми "Складнопідрядне речення". Цікаві та ефективні завдання допоможуть учителю якісно підготувати учнів до контрольної роботи.
Перегляд файлу

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Складнопідрядне

 речення»(слайд 1)

 

Мета: систематизувати та узагальнити вивчений матеріал про СПР, з’ясувати засвоєні знання з вивченої теми; закріпити вміння знаходити в тексті СПР з підрядними означальними, з’ясувальними, обставинними, визначати в них граматичні основи, головну й підрядну частини, способи приєднання підрядної частини до головної, креслити схеми речень, ставити розділові знаки, удосконалювати навички синтаксичного розбору речень; уміння здійснювати самооцінювання, розвивати навички роботи в групі; виховувати прагнення особистості до самовдосконалення через вивчення рідної мови (слайд 2)

Очікувані результати:

 

Учні повинні уміти:

 • розпізнавати види складнопідрядних речень та засоби зв'язку між ними;
 • знаходити їх у тексті, визначати структуру;
 • конструювати складнопідрядні речення з різними підрядними частинами;
 • відрізняти сполучники від сполучних слів;
 • правильно ставити коми між частинами складнопідрядного речення, визначати межі головного та підрядного речення;
 • робити повний синтаксичний аналіз складнопідрядного речення.(слайд 3)

 

Тип уроку: урок узагальнення знань.

Перебіг уроку

І Орг. Момент

Створення емоційного фону уроку

Я особистість відкрита

Я зможу сьогодні добре працювати на уроці

Я впевнений у своїх силах

Я бажаю всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому уроці (слайд 4)

 

ІІ Актуалізація опорних знань учнів.

Почнемо сходження на вершину з

Орфографічна п'ятихвилинка

Самий більший,з біллю в серці, дякувати вас, з наступаючим Новим роком(з прийдешнім Новим роком), похолодало(похолоднішало). кожний раз (щоразу), дальній путь.(слайд 5: правильні відповіді)

Побажання з Новим роком – СПР

 

 

ІІІ Мотивація навчальної діяльності.

Вивчати  українську мову, знати її норми вкрай необхідно кожній особистості, яка себе поважає.

 

IV Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

 

Очікувані результати (розгорніть підручник,  сторінка 47).

Нагадаємо собі про те, які очікуваних результатів ми мали  досягнути після вивчення теми.

 

 Епіграф уроку:

 

   Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

       Олесь Гончар(слайд 7)

 

 Починаємо працювати.

Сьогодні на уроці ви будете оцінювати свої знання на картках самооцінювання, де зазначено максимальний бал за кожен вид роботи. В кінці уроку ми з’ясуємо рівень вашої роботи. (Підписування карток учнями)

 

V Робота над удосконаленням мовних умінь та навичок

1.Інтелектуальна розминка «Так – Ні» (Слайд 6)

 

 • СПР має дві і більше граматичні основи
 • У складнопідрядному реченні частини нерівноправні
 • Підрядні речення поділяються на з’ясувальні, означальні, причини
 • Питання ставимо від головної частини до підрядної
 • Підрядне речення завжди стоїть після головної частини
 • Підрядне речення пояснює тільки один член головного речення
 • Підрядне речення з головним пов’язане сурядним або підрядним зв’язком
 • Якщо в СПР кілька підрядних, то вони пояснюють тільки головне
 • У ролі засобів зв’язку в СПР виступають підрядні сполучники або сполучні слова
 • Сполучники у складнопідрядному реченні виступають членом речення
 • Якщо підрядне стоїть у середині головного, то воно виділяється комами з обох боків
 • Сполучні слова відповідають на питання й виконують синтаксичну роль

 

  Взаємоперевірка.

 Аналіз виконаного завдання:

Хто безпомилково виконав завдання?

Які запитання викликали труднощі?

Який висновок зробимо про складнопідрядне речення і його види?

 

2.Робота з текстом

«Марко Вовчок»

До речі, 22.12.1833 року народилася Марко Вовчок, яку Т.Шевченко назвав своєю донечкою.

Прочитати текст. Визначити його тему та основну думку.

Чи актуальна проблема, порушена автором?

Якою є ваша позиція?

Післятекстові завдання:

Знайти в тексті слова з суфіксом ськ, пояснити їх написання.

Записати числівник словами в Р.,Ор., пояснити правопис.(слайд правильна відповідь)

Знайти речення із вставним словом, пояснити розділові знаки.

Виписати СПР з підрядними частинами, визначити їх вид, намалювати схему,

пояснити розділові знаки.

 

 

 

-На які види поділяються підрядні обставинні?

-Чи можуть СПР мати кілька підрядних частин?

 

 

3. Установи відповідність:

 

 

1. Там, де цвіт зелений гай, золоті горять пожари. 

 

Час

2. Молоді, чорняві скрипалі позакидали назад голови,

так що на них ледве держались шапки

(І. Нечуй-Левицький).

Причина

3. Треба зараз вертатися, поки вона

недалеко одійшла й не забула дороги

(М. Коцюбинський).    

Наслідок

4. Хоч би хто й захотів мені повірити,

навряд чи зважиться (І. Цюпа)   

Місце

5. Гасли вікна, бо вже синій день дивився  

 крізь намерзлі шибки до кожної хати

(І. Цюпа).     

З неоднорідною підрядністю

6. Діти не знали, скільки минуло часу відтоді, 

як вони полізли в підземний хід

(О. Донченко). 

Послідовна підрядність

7. Лесі теж кортіло вибігти, погратися з дітворою,

з котрою через погану погоду давно не стрічалася,

 або просто стати і дивитись, як кружляють у повітрі

 й нечутно падають на землю, на дахи будинків,

на луг і річку легенькі зірчасті сніжинки

(М. Олійник).    

Допустовим

 

Ключ.   

1 Місце                      4. допустові                          7. неоднорідна підрядність

2. наслідок                 5. причина 

3. час                          6. послідовна підрядність

 

 -Які художні засоби  вжито у п’ятому реченні?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Графічний диктант(Накреслити схеми речень). Визначити вид речень.

 

 

 1.               Стежина, неначе лоза виноградна, пнеться по білій стіні
 2.               Люблю людей землі своєї, бо я землі своєї син.
 3.               Друзі підійшли до лісу, що виднівся здалеку.
 4.               Юність відзначається тим, що в неї світлі думки беруть верх над чорними.
 5.               Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.
 6.               Розмальовування яйця – напрочуд чисте мистецтво, яке втілює в собі високу духовність народу і в сучасну епоху уповільнює занепад традиційної моралі.
 7.               Дарма що стояло тихе сонячне безвітря, листя тріпотіло на деревах вздовж шляху.
 8.               Коли імператор Костянтин Великий проголосив християнство офіційною релігією своєї імперії, прочани почали будувати на Святій землі церкви.
 9.               Я з радісним серцем вирушаю туди, де на мене чекають найрідніші й найближчі мені люди – мої батьки.
 10.          Треба нахилитися, щоб з криниці напитися.
 11.          Погода стояла сонячна, так що шибки на вікнах аж миготіли.
 12.          Не можна допустити, щоб людиною керував страх.

Знайдіть речення, де що виступає сполучником, а де сполучним словом. Записати фонетичною транскрипцією: юність, життя, відзначається.

 

Взаємоперевірка

 

 

 

5.Творчий самодиктант / Робота з картками

 

 

Замінити подані речення з прямою мовою на СПР. Зробити синтаксичний розбір СПР

Мудрий філософ Григорій Сковорода наголошував: «Людина – коваль свого щастя»

Тарас Шевченко переконливо стверджував: «Народ створить власну Україну своєю мовою»

 Скласти за поданими схемами речення

 

 

 

 

 

 

 

Картка № 1

Доповни речення

1. Складнопідрядним називається речення, яке ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Складнопідрядні речення поділяються на три групи: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Картка № 2

1. Склади та запиши складнопідрядне речення.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чим відрізняється складнопідрядне речення від складносурядного.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Картка № 3

1. Складнопідрядні речення з кількома підрядними – це ____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Визначити вид складнопідрядного речення та накреслити схему.

Гнат правив у нас за старшого, бо в нього вже вуса посіялись.

__________________________________________________________________

Картка № 4

1. Скласти складнопідрядне речення з підрядним обставинним, означальним, з’ясувальним.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Навести приклад складнопідрядного речення з однорідною підрядністю.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Скласти речення за схемами на тему «Краса рідного слова» (Сильні учні)

 

 

 

 

1.           ,    що   ,    яка  .                        2.           ,     яка    ,     яка    .

 

 

                                                                  3.  Коли   ,            ,    що   .

 

Учні, яким важко працювати за схемами, складають висловлювання на задану тему, використовуючи СПР.

 

 

 

VІ.Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

Очікувані результати (Розгорніть підручник, с 47)

 

 

 

 

 

 V. Рефлексія

 

 • Вивчивши тему «СПР», я зрозумів, що …
 • Найскладнішим під час вивчення цієї теми для мене було…
 • Я спробую…

 

VІ. Домашнє завдання:

 

Завдання на вибір:

 • тестові завдання (стор. 103);
 • з художньої літератури виписати 8 складнопідрядних речень різних видів, зазначаючи вид;
 • написати твір-мініатюру: «Хто мови цурається, хай сам себе стидається», використовуючи складнопідрядні речення різних видів (не менше 5 речень).

Підготуватися до контрольної роботи за темою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка самооцінювання

 

Прізвище та ім’я                                                              Оцінка

Вид роботи

Максимальна кількість балів

Кількість зароблених балів

 Інтелектуальна розминка

1

 

Робота з текстом

4

 

Установи відповідність

1

 

Графічний диктант

2

 

Самодиктант/Робота з картками

2

 

Скласти речення за схемами

2

 

Разом

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Савенко Лариса
Додано
21 березня
Переглядів
116
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку