Тест "Орфографія", "Іменник"

Про матеріал
Тести є об'єктивним способом оцінювання. Об'єктивність тестування досягається шляхом стандартизації процедури проведення та неможливістю внесення суб'єктивної складової до оцінки знань учнів. Вони орієнтовані на визначення рівня засвоєння ключових понять, тем і розділів навчальної програми, умінь, навичок. Тестова форма оцінювання дозволяє визначити рівень досягнень учнів з усього матеріалу. Підготовка до ЗНО.
Перегляд файлу

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ОРФОГРАФІЯ

І.  Укажіть в якому рядку допущено орфографічну помилку.

 1. З’єднаний, рум’яний, дзявкнути, свято, цвях.
 2. Вітряк, духмяний, різдв’яний, торф’яний, морквяний.
 3. Мар’яна, дев’ять, з’явитися,  Стеф’юк, Лук’янівка.
 4. Без’ядерний, надвечір’я, п’явка, міжбрів’я, кров’ю.
 5. Зоряний, солов’їний, буря, бур’ян, буряк.

ІІ.  З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку при переносі  слів.

 1. Роз-крити, паль-ці, ста-єнь, знан-ня, навис-не.
 2. Сер-йозно, від’-їхати, по-дзвонити, сі-м’я, від-дзеркалити.
 3. Сьо-годні, роз-м’якшити, ра-йський, голо-сний, від-дати.
 4. Під-в’язати, юн-нат, сто-мий, над-звичайний, пи-снути.
 5. Пів-Європи, овоче-сховище, ра-джа, хворост-няк, вий-шов.

ІІІ.  Оберіть рядок, у якому усіх словах відбувається подвоєння приголосних.

 1. Ан…отація, Агнес…а, бул…а, Марок…о, Шил…ер.
 2. Фін…, інтермец…о, Ахіл…ес, пан…а, Кан…и.
 3. Ан…али, ван…а, брут…о, віл…а, ім….іграція.
 4. Мадон…а, шас…і, Жан…а, бравіс…имо, бон…а.
 5. Барок…о, гун…и, буд…зим, гол…андець, Мус…оліні.

ІV.  Укажіть, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними.

1.    Лань, дань, щедрість, подорож, ніч.

2.    Скатерть, жовч, січ, ніч.

3.    Галузь, мідь, паморозь, вісь, річ.

4.    Одіж, міць, повідь, молодість, честь.

5.    Кров, папороть, тінь, сіль, піч.

V.  Оберіть рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру е:

 1. Пр…года, пр…міальний, п…редмістя, пр…д`явник, пр…милий.
 2. П…редбачати, пр…гаряче, п…редній, пр…вітати, пр…зентація.
 3. Пр…стрій, пр…блуда, пр…нишклий, пр…вілей, пр…язнь.
 4. Пр…вокзальний, п…рейменування, пр…дорого, пр…дніпровський.
 5. Пр…мудрість, пр…стол, пр…дивний, пр…красний, пр…док.

VІ.  Позначте рядки, у яких при творенні іменників за допомогою суфіксів відбуваються звукові зміни.

 1. Краків, Умань,  Полтава
 2. Одеський, Галицький, Чернівецький.
 3. Дідівський, отаманський, козацький.
 4. Рекрутський, Вінницький, Київський.
 5. Херсон, Житомир, Хуст.

VIІ.  Оберіть рядок, у якому всі слова пишуться з ь:

 1. Встан…те, сміют…ся, Цар…ов, ган…ба, міл…йонер.
 2. Кишен…ці, долен…ці, хуторян…ці, серден…ко, чотир…ох.
 3. Кіл…кість, громад…ський, стан…ція, брун…ці.
 4. Черешен…ці, двокол…ці, виріз…блюється, с…омий, павіл…йон.
 5. Ремін…чик, мен…шість, сопіл…ці, дитин…ці, стіл…ці.

VIІІ. Оберіть рядок, у якому всі слова пишуться з буквосполученням йо:

 1. Ді…вий, ма…нез, ма…ріння, Солов…в, л…х.
 2. Сер…зно, буль…н, міль…н, Вороб…в, зна…мий.
 3. Ра…н, кра…вий, га…вий, павіль…н, кол…ровий.
 4. Во…вничий, га…чок, л…тчик, д…готь, бо…вий.
 5. Ма…рить, медал…н, ма…р, Мурав…в, Пушкар…в.

ІХ. Позначте рядки зі словами, у яких слід писати суфікс -ечк-.

 1. Намист…чко, сестр…чка, кисл…чка.
 2. Племінн…чка, розумн…чка, першокласн…чка.
 3. Ол…чка, криш…чка, стріч…чка.
 4. Кіш…чка, діж…чка, долон…чка.
 5. Блюд…чко, мереж…чка, пал…чка.

Х. Оберіть рядок, у якому між словами слід вживати прийменник в.

 1. Сидіти (у, в) автобусі, запитати (у, в) автора, працювати (у, в) аптеці, жив (у, в) брата.
 2. Була (у, в) Індії, плавати (у, в) озері, жила (у, в) Одесі, служити (у, в) армії.
 3. Бачив (у, в) сусіда, відніс (у, в) хату, зайди (у, в) бібліотеку, стати (у, в) пригоді.
 4. Успіх (у, в) навчанні, читала (у, в) газеті, приніс (у, в) кишені, узяв (у, в) друга.
 5. Бігти (у, в) сад, зайти (у, в) клас, удар (у, в) спину, жити (у, в) Львові.

ХІ.  Укажіть рядки, в яких усі слова з не пишуться окремо.

 1. Не / порушити, не / боляче, ніким не / мріяний.
 2. Не/ забуваючи, не / квапно, не / схилити.
 3. Не / здійснений, не / роба, не / допустити.
 4. Не / кваплячись, не / боятися, не / допустити.
 5. Не / вдячність дітей, не / долугий, не / здолати.

ХІІ.  Позначте рядки, у яких допущено помилку у написанні імен по батькові.

 1. Олександрович, Вікторович, Андрійович.
 2. Лазарович, Володимирович, Тодосьович.
 3. Титович, Маркович, Ількович.
 4. Терентієвич, Микитович, Кузьмович.
 5. Миколайович, Віталієвич, Прокопович.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІМЕННИК

 

І.  Укажіть рядок, у якому не всі виділені слова є іменниками.

1.    Ні одна картина природи влітку не може порівнятися до тієї пишної фантастичної картини мертвої зими (І. Нечуй-Левицький).

2.    Ліс стояв, наче молода під вінцем (І. Нечуй-Левицький).

3.    По обіді Кайдачиха загадала невістці насіяти борошна (І. Нечуй-Левицький).

4.    Висока молода береза спустила до самого долу розкішні тонкі гілки (І. Нечуй-Левицький).

5.    Дорога спускалася в глибокий вузький яр, знову піднімалася на горба (І. Нечуй-Левицький).

ІІ.  Укажіть рядки, у яких усі іменники належать до мішаної групи І відміни.

 1. Каша, вежа, Саша, здача, тиша.
 2. Задача, круча, тканина, жінка, доля.
 3. Даша, груша, мережа, площа, подача.
 4. Маша, миша, душа, афіша, дача.
 5. Межа, вдача, втеча, листоноша, віддача.

ІІІ.  Віднайдіть рядок, у якому всі іменники не змінюють свого закінчення ні за відмінками, ні за числами.

 1. Листя, ведмежатко, солов`я, дівчатко, внученя.
 2. Зустріч, портрет, мед, подорож, ансамбль.
 3. Денисенко (Марія), таксі, Батумі, ательє, колібрі.
 4. Двері, ножиці, чари, обценьки, граблі.
 5. Марія Іванівна, мати, син, донька, батько.

ІV.  Укажіть рядки, у яких усі іменники належать до твердої групи ІІ відміни.

 1. Спів, хліб, ключ, плащ , край.
 2. Вікно, штаб, вітер, пісок, мед.
 3. Дніпро, підмет, квадрат, гектар, листопад.
 4. Розум, слух, інститут, атом, командир.
 5. Хор, оркестр, туман, горизонт, вокзал.

V.  Укажіть відмінок, з яким збігається форма знахідного відмінка множини в іменниках – назвах неістот.

 1.  Місцевий відмінок множини.
 2. Родовий відмінок множини.
 3. Називний відмінок множини.
 4. Орудний відмінок множини.
 5. Давальний відмінок множини.

VІ.  Оберіть рядок, у якому всі подані іменники не розрізняються за родами.

 1. Школи, дерева, студенти, учні, педагоги.
 2. Літаки, пустелі, країни, ріки, погляди.
 3. Ліси, річки, школи, сини, батьки.
 4. Ворота, гроші, солодощі, окуляри, ножиці.
 5. Мрії, думки, шаблі, солодощі, палиці, статті.

VІІ.   Укажіть, яким членом речення виступає іменник у називному відмінку.

 1. Підметом або додатком.
 2. Обставиною.
 3. Означенням.
 4. Додатком.
 5. Підметом або іменною частиною складеного присудка.

VІІІ.  Укажіть рядок, у якому при написанні власних назв допущені помилки.

 1. День Незалежності України, Богдан Хмельницький, Галич, Прут, газета «Молодь України»
 2. Академія наук України, журнал «Всесвіт», князь Володимир, Дніпро, Київ.
 3. Леся Українка, Тарас Григорович Шевченко, газета Чернівці, журнал Дніпро.
 4. Олекса Довбуш, Карпати, Черемош, Юрій Федькович, Кирило Кожум`яка.
 5. Україна, Дунай, Чорне море,  Будинок народної творчості, фабрика «Киянка».

ІХ.  Позначте рядки, в яких усі іменники незмінні.

 1. Леді, депо, колібрі, авеню, шимпанзе.
 2. Радіо, рагу, пюре, таксі, боа.
 3. Кашне, кафе, гето, струмок, пальто, кюре.
 4. Кенгуру, садок, Дюма, Ігор, зерно.
 5. Бра, Торонто, какаду, алое, журі.

Х.  Укажіть, у якому рядку всі іменники належать до назв істот.

 1. Жіноцтво, спілка, лаборант, юнь, зошит.
 2. Осока, голова, студентство, дітвора, син.
 3. Лебідь, коник, дівчинка, юнак, олень.
 4. Рука, спортсмен, українець,  поле, рак.
 5. Нога, дуб, учительство, людяність, канікули.

ХІ.  Укажіть рядок, у якому в усіх іменників ІІІ відміни в орудному відмінку подовжуються м`які приголосні.

 1. Зелень, радість, честь, кров, віддаль.
 2. Ненависть, зустріч, велич, педаль, мужність.
 3. Тінь, ніч, даль, мідь, міць.
 4. Любов, сухість, мазь, синь, мораль.
 5. Неповторність, область, піч, акварель, користь.

ХІІ.  Укажіть рядки, у яких не всі іменники належать  до ІV відміни.

 1. Читання, безмежжя, черешня, соколя, мода.
 2. Теля, листя, дощ, стежка, знання.
 3. Внуча, курча, орля, ім`я, плем`я .
 4. Дитя, груша, сузір`я, узбіччя, подвір`я.
 5. Левеня, наука, площа, доля, сирота.

 

 

 

docx
Додано
21 березня 2019
Переглядів
226
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку