12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Урок ,,Узагальнення знань про класи неорганічних сполук"

Про матеріал
На уроці використовується групова робота учнів за технологією "Ажурна пилка", що вимагає від учнів та учителя дуже інтенсивної роботи. У результаті кожен учень отримує опорний конспект-таблицю,який знадобиться у навчанні
Перегляд файлу

Тема уроку: Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук.

 

Мета уроку: узагальнити знання про неорганічні речовини;  розвивати 

                       вміння порівнювати склад і властивості відомих класів речовин,

                       аналізувати взаємозв’язки між речовинами; формувати

                       самостійність у здобутті знань; прищеплювати комунікаційні

                       здібності; вміння критично мислити.

 

 

Хід уроку

 

І Організаційний етап. Мотивація навчальної діяльності.

 

 Узагальнення знань проводиться за технологією «Ажурна пилка». Клас поділено на 4-5 груп по 4-5 учнів. Кожному учневі роздаються картки різного кольору із номером його групи для організованого переміщення під час уроку.

 

 

ІІ Актуалізація опорних знань.

 

 Учні працюють у «домашній» групі всі разом, виконуючи завдання 1 і 2 у наданій інструкції (додаток 1). Учитель коригує виконання завдань, слідкує за повнотою їх виконання.

 

 

ІІІ Узагальнення знань.

 

  Далі учні перегруповуються (за кольором) у «експертні» групи. Кожен «експерт» по  черзі звітує про своє завдання, слідкує за записами інших учнів.

 Після отримання всіх звітів учні повертаються до  «домашніх» груп (за номером), де відбувається перевірка, корекція і остаточне узагальнення знань.

 

 

IV Перевірка знань.

 

 У кожній групі приступають до виконання завдання 3 із інструкції. На дошці здійснюється перевірка написання рівнянь реакцій (можна вибірково).

 Для оцінювання знань і умінь учні виконують самостійну роботу за двома варіантами (додаток 2).

 

 

V Домашнє завдання.

 

 

 

Додаток 1

 

Група 1

1.   Користуючись § 27(схема 6, стор.145) підручника П.П.Попель, Л.С.Крикля, Хімія 8 повторіть склад, назви та хімічні властивості оксидів.

2.    Зробіть запис у таблицю: складіть загальну формулу оксидів та  позначте (+) можливі реакції:

 

 

оксиди

кислоти

основи

солі

основні

(оксиди металів)

кислотні

(оксиди неметалів)

метали

 

 

 

 

 

 

оксиди

основні

 

 

 

 

 

 

кислотні

 

 

 

 

 

Кислоти

 

 

 

 

 

Основи

 

 

 

 

 

Солі

 

 

 

 

 

Відношення до t

 

 

 

 

 

Відношення до Н2О

 

 

 

 

 

 

3.    Виконайте завдання:

   Закінчити рівняння реакцій:

   Fe(OH)3 =

   Na2O + H3PO4 =

   BaCl2 + K2SO4 =

   Zn + HCl =

 

 

 

Група 2

1.   Користуючись § 30(схема 8, стор.166) підручника П.П.Попель, Л.С.Крикля, Хімія 8  повторіть склад, назви та хімічні властивості кислот.

2.   Зробіть запис у таблицю: складіть загальну формулу кислот та  позначте (+) можливі реакції:

 

 

оксиди

кислоти

основи

солі

основні

(оксиди металів)

кислотні

(оксиди неметалів)

метали

 

 

 

 

 

 

оксиди

основні

 

 

 

 

 

 

кислотні

 

 

 

 

 

Кислоти

 

 

 

 

 

Основи

 

 

 

 

 

Солі

 

 

 

 

 

Відношення до t

 

 

 

 

 

Відношення до Н2О

 

 

 

 

 

 

 3.  Виконайте завдання:

   Закінчити рівняння реакцій:

   KOH + HCl =

   AgNO3 + MgCl2 =

   Al(OH)3 =

   Al + H2SO4 =

Група 3

1.   Користуючись § 29(схема 7,стор.157) підручника П.П.Попель, Л.С.Крикля, Хімія 8 повторіть склад, назви та хімічні властивості основ.

2.   Заповніть таблицю: складіть загальну формулу основ та  позначте(+) можливі реакції:

 

 

оксиди

кислоти

основи

солі

основні

(оксиди металів)

кислотні

(оксиди неметалів)

метали

 

 

 

 

 

 

оксиди

основні

 

 

 

 

 

 

кислотні

 

 

 

 

 

Кислоти

 

 

 

 

 

Основи

 

 

 

 

 

Солі

 

 

 

 

 

Відношення до t

 

 

 

 

 

Відношення до Н2О

 

 

 

 

 

  

3.   Виконайте завдання:

    Закінчити рівняння реакцій:

   Al2O3 + HNO3 =

   Na2O + H2O =

   Zn + HCl =

   Fe(OH)2 =

 

 

Група 4

1.   Користуючись § 32(схема 10, стор.179) підручника П.П.Попель, Л.С.Крикля, Хімія 8 повторіть склад, назви та хімічні властивості солей.

2.   Заповніть таблицю: складіть загальну формулу солей та  позначте(+) можливі реакції:

 

 

оксиди

кислоти

основи

солі

основні

(оксиди металів)

кислотні

(оксиди неметалів)

метали

 

 

 

 

 

 

оксиди

основні

 

 

 

 

 

 

кислотні

 

 

 

 

 

Кислоти

 

 

 

 

 

Основи

 

 

 

 

 

Солі

 

 

 

 

 

Відношення до t

 

 

 

 

 

Відношення до Н2О

 

 

 

 

 

 

3.   Виконайте завдання:

   Закінчити рівняння реакцій:

   H2SO4 + Ba(NO3)2 =

   SO3 + H2O =

   Mg(OH)2 + HNO3 =

   NaOH + CuSO4 =

 

 

 

 

 

Додаток  2

 

Варіант 1

Завдання 1. Укажіть серед речовин формули солей:

 а) Na3PO4            б) Cu(OH)2             в) Na2SiO3         г) H2SiO3

 

Завдання 2. Серед наведених хімічних реакцій укажіть ті, у результаті яких можна одержати кислоту:

 а) Cu + H2SO4     б) NaCl + H2SO4     в) SO3 + H2O     г)  K2SO4 + H2CO3

   Складіть рівняння реакцій.

 

Завдання 3. Із запропонованих речовин з водою взаємодіють:

 а) MgO               б)  H2SO4                  в) KNO3            г)  P2O5

   Складіть рівняння реакцій.

 

Завдання 4. Фенолфталеїн забарвить у малиновий колір розчин:

 а) СuSO4             б) H3PO4                  в) NaOH            г)  NaCl

 

Завдання 5. Закінчить рівняння реакцій    H3PO4 + Fe(OH)3  =

                                                                          Na + HCl =

 

Завдання 6. Здійсніть перетворення:      BaOBa(OH)2Ba(NO3)2

 

 

 

Варіант 2

 

Завдання 1. Укажіть серед речовин формули солей:

 а) AlCl3       б) HCl                 в) Al(OH)3                 г)  Na2ZnO2

 

Завдання 2. Серед наведених хімічних реакцій укажіть ті, у результаті яких можна одержати кислоту:

 а) Na2SiO3 + HCl     б) SiO2 + H2O     в) Na2SO4 + H2SiO3   г) SO2 + H2O

    Складіть рівняння реакцій.

 

Завдання 3. Із запропонованих речовин з водою взаємодіють:

 а) HNO3                   б) Na2O               в) NaOH                     г) SO3

    Складіть рівняння реакцій.

 

Завдання 4. Фенолфталеїн забарвить у малиновий колір розчин:

 а) Na2SO4                б) Ca(OH)2          в) H2SO3                     г) KBr

 

Завдання 5. Закінчіть рівняння реакцій:     CuSO4 + KOH =

                                                                          HCl + Al2O3 =

 

Завдання 6. Здійсніть перетворення:   SO3H2SO4 Na2SO4

doc
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
30 жовтня 2019
Переглядів
320
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку