24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок "Узагальнення знань з теми "Кисень". Конспект уроку з хімії для 7-го класу

Про матеріал

Конспект уроку містить різнопланові завдання для узагальнення знань про кисень як просту речовину та Оксиген як хімічний елемент. Використано прийоми "Так-ні", "Мікрофон", "Сенкан". Урок організовано у формі подорожі, де кожна зупинка -- певна властивість.

Перегляд файлу

Урок у 7 класі.

 

Тема:       Узагальнення знань з теми “Кисень. Повітря”

 

Мета:   Узагальнити й систематизувати знання учнів про Оксиген як хімічний елемент, кисень як просту речовину, значення елемента в природі й житті людини;  перевірити засвоєння хімічних формул, рівнянь, вміння розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення; виховувати любов до хімічної науки.

 

Обладнання: різнорівневі картки, таблиці “Застосування кисню”, “Кругообіг                                                                   Оксигену в природі”, залікові картки, схеми-конспекти з теми “Кисень”.

 

                                                                   Девіз уроку:

 ”Кисень – це речовина,  навкруг якої    обертається земна хімія”                                                                                                                                            Я.Берцеліус

 

Хід уроку.

 1.      Організаційний етап

     Сьогодні ми з вами здійснимо подорож у країну,  де править Оксиген. Крок за кроком, долаючи перешкоди у вигляді різноманітних завдань, ми зможемо потрапити туди.

     Ви готувалися до уроку. Оцініть свої знання за 12-бальною системою, поставте оцінку у залікову картку. На столах схеми-конспекти. Зупиняючись на кожному з пунктів характеристики, будемо рухатись уперед.

ІІ.  Узагальнення  та систематизація знань з теми

 

І зупинка «Оксиген як хімічний елемент. Кисень як проста речовина. Знаходження в природі»

Проведемо розминку з сигнальними картками.

Відповідь “так”  +

                  “ні”   

Уважно слідкуйте за своїми відповідями, кожна правильна – вам 1 бал.

 1.            Оксиген – найпоширеніший елемент на Землі. (+)
 2.            Відносна молекулярна маса кисню 16. (-)
 3.            Кисень добре розчиняється у воді. (-)
 4.            Валентність Оксигену дорівнює ІІ. (+)
 5.            Наявність кисню визначають за допомогою вапняної води. (-)
 6.            Кисень збирають у пробірку, перевернуту вверх дном. (-)
 7.            Риба дихає киснем, розчиненим у воді. (+)
 8.            Першовідкривачем кисню називають М. Ломоносова. (-)

                                             Максимальна кількість балів – 8.

Внесіть кількість балів до залікової картки.

 

ІІ зупинка «Фізичні властивості. Добування кисню»

Роботу проведемо, розвязуючи завдання у формі тестів:

І варіант

 1.            У шкільній лабораторії кисень одержують:

а) з повітря;

б) розкладанням води;

в) розкладанням гідроген пероксиду.

 1.            Як довести, що в колбі учень одержав кисень?

  а) кисень має запах, і за запахом його можна визначити;

  б) вапняна вода в кисні помутніє;

  в) кисень підтримує горіння, і тліюча скіпка в кисні спалахує.

 1.     Речовина, що прискорює швидкість хімічної реакції, але не входить до складу продуктів називається:

а) оптимізатором;

б) каталізатором;

в) інгібітором.

 1.            В якому з варіантів серед сполук є тільки оксиди:

а) SO2,  Al2O3,   ZnO,  O2;

б) КМnO4,  K2O,  FeO,  KСlO3;

  в) P2O5,  CO,  CO2,  NO2.

5.   Знайдіть суму коефіцієнтів у рівнянні.

             P  +  O2      P2O5

   а)  8;         б)  12;            в)  11.

 1.               Визначте неправильно складену формулу:

 ІІ                              ІІ                          ІІ                 

 а) MgO ,           б) BaO2,         в) SO2.

 

ІІ варіант

 1.               У промисловості кисень одержують:

а) розкладанням калій перманганату;

б) зрідженням повітря під тиском;

в) розкладанням гідроген пероксиду.

2.   У трьох склянках міститься кисень, повітря і вуглекислий газ. Як визначити, в якій із них міститься повітря?

а) налити вапняної води – там, де повітря, помутніє;

б) перевірити тліючою скіпкою – там, де повітря, вона спалахне;

в) перевірити тліючою скіпкою – там, де повітря, вона буде тліти.

3.    Реакції, в результаті яких з однієї складної речовини утворюється кілька простих або складних речовин:

а) сполучення;

б) розкладу;

в) обміну.

4.   В якому з варіантів серед сполук є тільки оксиди:

а) K2O,  FeS,  CuO, CaO;

б) N2O5,  HNO3,  P2O5,  H2O;

в) B2O3,  CaO,  Na2O,  Cl2O.

 1.              Знайдіть суму коефіцієнтів у рівнянні:

            Fe  +  O2         Fe2O3

а) 8;                б) 9;       в) 10.

 1.              Визначте неправильно складену формулу:

          І                          ІІ                           ІІІ

а) Na2O,      б) Сa2O2,       в) Аl2O3

 

“Перевірка другом”

Ключ до розвязання:

І варіант:   1) в, 2) в, 3) б,  4) в,  5) в,  6) б.

ІІ варіант:  1) б, 2) в, 3) б,  4) в,  5) б,   6) б.

Кожна правильна відповідь – 2 бали. Максимальна кількість балів – 12.

(В цей час один учень біля дошки пише рівняння реакції – добування кисню в лабораторії).

 

ІІІ зупинка «Хімічні властивості кисню»

Зараз мова піде про одне місто, населене незвичайними жителями. Незвичайними вони були тому, що могли жити і поодинці, і родинами, причому родин у них могло бути декілька.

Жив у цьому місті один поважний пан. Він був гордий: іде по вулиці – під ногами нічого не бачить, ні на кого не дивиться. Але коли йому було потрібно, він завжди міг знайти з жителями контакт, особливо з самотніми. І після кожного контакту з цим паном жителі так змінювалися, що їх неможливо було впізнати.

Одного разу, після відвідування ним однієї знатної дами, вона так змінилась, що її ніхто не міг впізнати: з червоної вона стала чорною. До того ж її звільнили з роботи, бо вона не справлялась з обовязками. Допомогти їй міг тільки екстрасенс.

Останньою краплею, що переповнила чашу терпіння жителів, було повідомлення про те, що пан хоче зустрітися з екстрасенсом. Він так і сказав: “Іду на гримуче діло”. Жителі запанікували і пішли в поліцію. Допоможіть поліції провести розслідування.

Бесіда.

1) Хто являвся “поважним паном”?    (Кисень)

2) Хто такі “самотні жителі” і їх “родини”?   (Прості і складні речовини)

3) Що означає слово “контакт”?   (Хімічна реакція)

4) Про яку “знатну даму” іде мова?  (Мідь)

5) Що з нею відбулося?  (Окиснення)

        (Учень записує біля дошки рівняння реакції  2Cu + O2  → 2CuO ).

6) Як “пан” відноситься до інших жителів міста?

        ( 3 учні біля дошки записують рівняння реакцій взаємодії кисню з а) металами Fe, б) неметалами P, складними речовинами C3H8 ).

7) Хто виступив у ролі “екстрасенса”?   (Водень Н2)

8) На яке “гримуче діло” збирався іти “пан”?

        ( Учень записує на дошці рівняння реакції  2 + О2    2О ).

9) Чим “екстрасенс” міг допомогти “дамі”?     (Відновити до початкового стану)     ( Учень записує на дошці рівняння реакції  CuO + H2     Cu + H2O )

 

Дякую вам за допомогу. Ми встановили особи всіх учасників цієї історії.

Кожна правильна відповідь – 1 бал.

 

IV зупинка «Повітря та його склад»

Який обємний склад повітря?          ( 21% О2,           78%  N2 ,          0,03% СО2,   ≈ 1% благородні гази, пил та інші домішки).

А зараз прослухайте задачу.

Космічний корабель здійснив аварійну посадку на невідому планету. Командир корабля доручив одному з космонавтів визначити склад повітря. У розпорядженні космонавта були лише яблуко, оксид міді і трохи вапняної води. Дослідник зясував, що розрізане яблуко не змінюється, вапнякова вода не каламутніє, а під час нагрівання оксиду міді утворився червоний порошок. Які висновки зробив космонавт і чому?

 •                Яблуко не окиснилось – відсутній кисень.
 •                Вапнякова вода не каламутніє – немає вуглекислого газу СО2.
 •                Оксид міді відновлюється до чистої міді – наявність водню Н2.

                          CuO + H2          Cu + H2O

 

V зупинка «Застосуванні кисню»

( Повідомлення учнів з використанням саморобної таблиці).

 

VI  зупинка  «Колобіг Оксигену в природі»

( Повідомлення учнів).

 

 

ІІІ. Підсумки

 1. Розв’язування  задачі.

Чи вистачить повітря, що міститься в кабінеті хімії (розміри 12х6х3) для горіння побутового газу (пропану С3Н8) з балона, якщо для його спалювання потрібно 52 м3 чистого кисню?

 

 

 1.  Гра «МІКРОФОН»

Запропонуйте заходи щодо охорони повітря від забруднення.

(правильне спалювання палива, будівництво очисних споруд, удосконалення технологічного виробництва, модернізація транспорту, розширення площ зелених насаджень…)

 

 1. Метод «Сенкан»

Запропонуйте вираз, який би точніше характеризував кисень.

 

Кисень – невидимий, повсюдний, всемогутній.

Підпалює, окиснює.

Кисень – основа дихання та життя.

 

Підраховуються бали і здаються залікові картки.

 

ІV. Домашнє завдання.

 1. Підготувати інформацію про законодавчі акти щодо охорони природи в Україні.
 2. Повторити  §15 – 20
 3. Виконати вправу 10 на ст.142.

.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.3
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Гурєєва Ольга В'ячеславівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Самборський Юрій
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Motchana Svetlana
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
12 січня 2018
Переглядів
6746
Оцінка розробки
4.7 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку