2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Урок "Вибір об'єкта проектування. Планування проектної діяльності. Поняття про комбінаторику. Моделі-аналоги органайзера"

Про матеріал
Розробка уроку трудового навчання на тему: "Вибір об'єкта проектування. Планування проектної діяльності. Поняття про комбінаторику. Моделі-аналоги органайзера"
Перегляд файлу

Тема уроку: Вибір об'єкта проектування. Планування проектної діяльності. Поняття про комбінаторику. Моделі-аналоги органайзера.

Мета уроку:

 • навчальна: формування вміння планувати й виконувати технологічні операції, забезпечити засвоєння учнями знань про технологічну послідовність виготовлення органайзера.
 • виховна: виховувати потребу проявити себе в різноманітних видах творчої діяльності; виховувати прагнення до досконалості виробів з деревини та вміння застосовувати одержанні знання на практиці.
 • розвиваюча: розвиток образного мислення та творчої уяви, вмінь аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки.

Обладнання: ноутбук, проектор, дошка, зошити з трудового навчання, олівці, лінійки.

Дидактичне забезпечення: навчальний посібник, навчальні презентації, стенд з етапами проектування, роздаткові матеріали з зображеннями об’єктів, що вивчаються.

Об’єкт праці: органайзер.

Тип уроку: комбінований.

Література:

План уроку

 1. Організаційна частина (1-3 хв.)
 2. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів (3-5 хв.)
 3. Повідомлення теми, мети та завдань уроку (2-3 хв.)
 4. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів (2-3 хв.)
 5. Вивчення нового матеріалу (10-15 хв.)
 6. Закріплення вивченого матеріалу (3-5 хв.)
 7. Практична робота (10-15 хв.)
 8. Заключна частина (3-5 хв.)

Хід уроку

 1. Організаційна частина
 • перевірка присутності учнів на занятті (за журналом).
 • призначення чергових (за графіком).
 • перевірка наявності спецодягу.
 1. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів

Фронтальне опитування:

 1. Що таке проект ? З яких етапів він складається ?
 2. Що люди проектують ?
 3. Для чого потрібно проектувати вироби ?
 1. Повідомлення теми, мети та завдань уроку

Хочу нагадати вам прислів’я «Як роботу розпочнеш, так її і закінчиш» та «Чим більше науки, Тим розумніші руки». Ці прислів’я говорять, що перш ніж щось розпочати робити, потрібно ретельно з’ясувати, обдумати, спланувати послідовність своєї роботи, тому й тема сьогоднішнього уроку така — «Вибір об'єкта проектування. Планування проектної діяльності. Поняття про комбінаторику. Моделі-аналоги органайзера.» (учні записують у робочий зошит тему уроку). На цьому уроці ми розробимо завдання проекту, спробуємо спроектувати, проаналізувати майбутній виріб.

Мета проекту:

 • Закріпити вміння по проведенню дослідницької роботи.
 • Сприяти підвищенню рівня зацікавленості, активізації творчої діяльності учнів, а також розвиткові важливих особистісних рис: комунікабельності, взаємодопомоги, здорового духу суперництва.
 • Удосконалити знання та вміння з виконання практичної роботи, додержання правил безпечної праці, санітарно – гігієнічних норм.
 • Виготовити виріб, використовуючи необхідні матеріали, обладнання та інструменти.
 1. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів

З давніх-давен людина прагнула до краси. Вона не тільки бачила й відчувала її, а й відтворювала у своїх виробах. Завжди цінувалися й цінуються речі, зроблені власноруч. І ми з вами навчимося творити красу своїми руками. Для цього нам потрібні будуть певні знання, уміння і, звичайно ж, бажання.

 1. Вивчення нового матеріалу

1. Пригадайте поняття творчого проекту (прийом «продовжіть речення»).

Проектування – процес, який починається з моменту отримання завдання; розробка концепції, аналіз об’єкта, конструювання, макетування, проектна документація:

 • назва об’єкта;
 • функція, призначення;
 • габаритні розміри;
 • аналіз існуючих аналогів ( матеріал, форма, естетика…)
 • вимоги до дизайну об’єкта;
 • норми витрати матеріалу;
 • ескізи креслення виробу;

Базова модель – форма виробу, яку використовують для розробки цілого ряду подібних виробів.

Модель-аналог – це модель, що створена на основі базової моделі, але відрізняється формою деталей чи оздобленням.

2. Можливі теми творчих проектів

Обговорення запропонованих учителем тем проектів .

3. Пригадайте етапи проектування (Стенд з етапами проектування)

І. Організаційно – підготовчий етап.

 • Обґрунтування проблеми, що виникла, і необхідність її розв’язання.
 • Призначення проектованого виробу.
 • Вимоги до виробів даного призначення.
 • Вимоги до матеріалів.
 • Вибір об’єкту проектування.
 • Аналіз зразків-аналогів.

ІІ. Конструкторський етап.

ІІІ. Технологічний етап.

VІ. Заключний етап.

4. Поняття про комбінаторику

Нас оточує нескінченна кількість різноманітних форм. Водночас світ, у якому ми живемо, влаштований дуже економно: багато форм -це поєднання одних і тих самих елементів.

До природного формоутворення близький такий метод проектування, як комбінаторика -вона дає можливість багато разів і по-різному використовувати елементи конструкції. Як зауважив американський архітектор, творець одного з перших хмарочосів Луїс Генрі Салліван, «три елементарні форми - стовп, поперечина й арка... лише три букви, з яких розрослось мистецтво архітектури - мова така велична й чудова, що людина з покоління в покоління оприявнює з її допомогою мінливий потік думок».

Бджолині стільники мають єдиний конструктивний елемент у формі шестигранної призми. У конструкціях з тісно зімкнених правильних шестикутників чи шестигранників витрачається найменше матеріалів. Стільникову конструкцію покладено в основу сонячних батарей космічних станцій, що дозволяє з мінімальною масою досягати великих розмірів за площею.

Качан кукурудзи - джерело комбінаторних рішень для висотних споруд. (слайд 2-5)

Модульні будинки майже повністю виготовляють на заводі. Окремі елементи привозять на місце будівництва, встановлюють на фундаментах і збирають. Таким чином споруджують не тільки житлові, а й промислові об’єкти

Комбінаторика - це метод проектування, що полягає у знаходженні різних сполучень (комбінацій), поєднань, розміщень з обмеженої кількості елементів у певному порядку. (слайд 5-6)

У проектуванні, дизайні комбінаторику можна умовно розділити на два напрямки -функціональний і формально-образний.

Функціональний напрямок передбачає збирання з однакового набору різних деталей цілісних об’єктів, приладів та виробів - будинків, меблів, кухонних комбайнів тощо.

Формально-образний напрямок використовує можливості комбінаторики для збагачення вигляду об’єкта за рахунок варіацій кольору, групування, орнаментації елементів цілого, наприклад у графічному дизайні.

Основною одиницею комбінування є модуль. (слайд 7-8)

Модуль (від лат. modulus - маленька міра) - це величина, яку беруть за основу розрахунку розмірів деталей чи будь-яких частин і елементів, з яких складається виріб.

Слід зважати, що модульний об’єкт або виріб не обов’язково має складатися лише з модулів одного типу - їх може бути кілька. Сам модуль може бути закінченим виробом чи складовою виробу, зокрема й іншого призначення.(слайд 9)

 1. Закріплення вивченого матеріалу

Фронтальне опитування:

 1. Продовжіть речення: «Проектування – це …».
 2. Яку проектну документацію ви знаєте ?
 3. Поясніть різницю між базовою моделлю та моделлю-аналогом.
 4. Що таке модуль?
 1. Практична робота
  1.  Зміст завдань

Перш ніж приступимо до виконання практичної роботи проведемо дослідження:

 • Якими технологіями я володію.
 • Складання плану роботи з виконання проекту.
 • Вибір теми проекту, його обґрунтування. ( учні аналізують та обговорюють вибір «робота в малих групах»)

План роботи з виконання проекту

 1. Визначити мету творчого проекту.
 2. Обговорити тему з батьками на предмет необхідності такого виробу, його практичного застосування, виділення коштів на придбання матеріалів.
 3. Дібрати інформацію про в інформаційних джерелах.
 4. Проаналізувати моделі-аналоги виробів.
 5. Виконати ескізний малюнок свого виробу.
 6. Підготовити матеріали, дібрати обладнання та інструменти.
 7. Розробити технологічні картки послідовності виготовлення виробу, підібрати технологію його виготовлення.
 8. Виготовити виріб.
 9. Розрахувати собівартість виробу.
 10. Виконати міні-маркетингові дослідження.
 11. Захистити проект.
  Завдання:
 1. Пошук аналогів та їх аналіз.
 • критерії, яким має вiдповiдати задуманий виріб: за призначенням, об’ємом, техніками виготовлення тощо.
 • робота з iнформацiйними джерелами, які мають бути моделі –аналоги ( учні одержували завдання дібрати літературу та зразки виробів кухонного приладдя)
 1. Аналіз моделей – аналогів.
 • назва та вид виробу;
 • габаритні розміри;
 • технологія виготовлення;
 • оздоблення.
 1.  Вступний інструктаж

Перелік необхідного обладнання, інструментів, пристосувань, матеріалів, їхнє розміщення на робочому місці (за зонами).

 1. Самостійна робота учнів (обходи)
 • перший обхід: перевірити дотримання санітарно-гігієнічних вимог, наявність необхідного оснащення, правильність організації робочого місця.
 • другий обхід: перевірити правильність тримання інструментів, пристосувань, виконання трудових дій, прийомів.
 • третій обхід: перевіряти дотримання технологічної послідовності виконання завдання, технологічних вимог до виконання кожної операції, проведення самоконтролю кожним учнем.
 • постійно перевіряти дотримання безпечних прийомів роботи та організацію робочого місця.
 • поточний інструктаж: контроль якості виконуваних робіт, вказати на недоліки в роботі і шляхи їхнього усунення.
  1. Заключний інструктаж
 • короткий аналіз виконаної роботи;
 • акцентувати увагу на важливості наукової організації робочого місця (своєчасне його прибирання, догляд за інструментами після роботи тощо; виставлення оцінок за практичне завдання).
 1. Заключна частина

Рефлексія:

 1. Які завдання були визначені сьогодні на уроці?
 2. Чи справились ви з цим завданням?
 3. Які труднощі виникли у вас під час виконання практичної роботи?

Аналіз кращих робіт учнів.

Мотивація оцінок.

Контроль за прибиранням робочих місць

Робота зі щоденником (виставлення оцінок, повідомлення домашнього завдання: удосконалити аналіз моделей - аналогів спроектованого виробу; дібрати матеріали, інструменти та обладнання; підготовитись до конструкторського та технологічного етапів; уточнити технологічну послідовність виготовлення виробу)

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чуприна Людмила Володимирівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Додано
10 серпня 2019
Переглядів
9463
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку