Урок "Вода - диво природи"

Про матеріал
Комбінований урок, побудований на індуктивному методі викладання матеріалу.
Перегляд файлу

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №23

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтегрований урок з хімії

«ВОДА – ДИВО ПРИРОДИ»

7 клас

 

 

За Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.

 

 

 

 

 

 

 

Роботу виконав:

учитель хімії

Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Струць Оксана Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь, 2019

 

 

Цілі уроку:

 1. Навчальні:
 • вивчити основні властивості води – фізичні та хімічні (складання опорного плану конспекту уроку);
 • дати поняття про значення води в природі та житті людини;
 • формування екологічної свідомості: розкрити поняття про способи очищення води, довести необхідність раціонального використання водних ресурсів і охорони їх від забруднень;
 • вдосконалення навичок хімічного експерименту (ТБ).
 1. Розвиваючі:
 • формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях: пояснити природні явища, процеси в живих організмах і технологічні процеси на основі хімічних знань про воду;
 • формулювання, обговорення й розв’язування проблеми природничо-наукового характеру (раціональне використання водних ресурсів у побуті);
 • проведення дослідів речовин з водою з урахуванням їхніх фізичних і хімічних властивостей;
 • визначити проблеми довкілля, запропонувати способи їх розв’язування;
 • формування екологічної культури та свідомості;
 • розвиток міжпредметних зв’язків (фізика, біологія, екологія, географія, математика, історія)
 1. Виховні:
 • формування ініціативності і підприємливості (екологічний аспект);
 • формування загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких  навичок і навичок життєзабезпечення в умовах глобальних екологічних змін і викликів;
 • формування культури спілкування, вміння працювати у колективі;
 • виховання відчуття відповідальності за отриманні знання та їхнє застосування у повсякденному житті.

Завдання уроку:

 • скласти опорний план – конспект за темою «Вода» на підставі отриманих теоретичних та практичних знань;
 • провести досліди (хімічний експеримент) речовин з водою з урахуванням їхніх фізичних і хімічних властивостей, пояснити їх результати на підставі отриманих знань;
 • скласти алгоритм дій до вирішення поставлених проблем (глобальних, локальних)

Тип уроку: комбінований, побудований на індуктивному методі викладання матеріалу.

Лабораторні прилади та реактиви: штатив для пробірок, посуд (пробірки), натрій металевий, ємність із водою, індикатори (метиловий оранжевий та фенолфталеїн), пластикова  трубочка з ваткою, пляшка з очищеною водою шляхом заморожування; гумові рукавиці та халат.

Обладнання: МФО (комп’ютер, мультимедійний проектор, екран), Періодична система, ряд активності металів, глобус, фізичні карти світу та України, картки з індивідуальними завданнями, інструкція проведення хімічних експериментів.

Підручник: Попель П. П. Хімія: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ВЦ «Академія», 2015. — 192 с. : іл.

 

Зміст уроку (технологічна карта уроку):

 

Етап уроку

Структурні компоненти уроку

Методи, прийоми

Час, хв.

І. Організаційно - мотиваційний

1. Організаційний момент

Привітання

1

2.Оголошення теми, цілей, задач уроку, постанова проблеми

Сторінг, визначення ключових проблемних питань

2

3.Актуалізація опорних знань

Випереджувальні завдання біля дошки (інтеграція з математикою, фонологією рідної мови)

7

Індивідуальна робота на місцях за картками

Фронтальне опитування

Учнівський експеримент

ІІ. Операційно – виконавчий

1.Перевірка випереджувальних завдань

«Акваріум»

«Мікрофон»

Інтеграція (географія, історія)

6

2.Викладання нового матеріалу

«Мозковий штурм»

Інтеграція (фізика, біологія)

Учнівський домашній експеримент

8

3.Складання опорного плану - конспекту

Підтвердження гіпотези

Хімічний експеримент

4

ІІІ. Рефлексійно – оцінювальний

1.Первинне закріплення вивченого матеріалу

«Мозковий штурм»

Знайомство з документами про права дитини, направлені на виховання поваги до довкілля

3

2.Заключна частина

Демонстрація мультфільму

4

3.Екологічна частина – застосування отриманих знань

Робота у малих група

«Мозковий штурм»

Розв’язування екологічної задачі з інтеграцією предметів «Екологія», «Математика»

«Мікрофон»

 

4

4.Рефлексія

«Форум»

2

ІУ. Підбиття підсумків

1.Підтвердження гіпотези

 

4

2.Оцінювання

 

3.Домашнє завдання

Теоретичний та практичний блоки

 

І.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП

1. Організаційний момент, постанова проблеми

Привітання, підготовка зошитів до роботи.

 

2. Повідомлення цілей та задач уроку

Вчитель. Нехай епіграфом уроку стануть слова великого вченого, геохімік і мінералога Володимира Івановича Вернадського: «Життя без води неможливе».  

Історики розповідають, що якось царя Дха-Тусена, який правив на острові Шрі-Ланка в V столітті до н.е., змусили показати, де він ховає свої багатства. І тоді цар привів своїх ворогів до озера, яке після посухи врятувало народ острова. Цар зачерпнув долонею воду і сказав: «Ось моє багатство».

     Отже, ключові проблемні питання нашого уроку:

 1. Чи можемо ми назвати воду дивом природи №1?
 2. Екологічна свідомість – вигадка чи необхідність?

Для того щоб відповісти на це питання виконаємо випереджаючі завдання біля дошки:

 

3. Актуалізація опорних знань. Випереджаючі завдання біля дошки.

чні отримують завдання, після виконання яких займають свої місця; отримані результати є основними компонентами опорного плану – конспекту  уроку.)

 

Задача № 1 (задача на визначення емпіричної формули води).

Ця речовина – не випадковий гість на нашій Землі. Вона є творцем нашої планети, одним з основним «будівельних матеріалів життя». Речовина складається з 11% Гідрогену та 89% Оксигену. Визначте речовину.

 

Завдання № 2 (завдання ілюструє способи одержання води в лабораторії).

Розставити коефіцієнти у запропонованих схемах хімічних реакцій

КОН + HClKCl  + H2O

H2O2H2O + O2

Al(OH)3Al2O3 + H2O

H2CO3H2O + CO2 

 

Завдання №3 (ілюструє хімічні властивості води – взаємодія з активними металами (лужними металами), під час перебігу якої утворюються розчинні основи – луги (фонологічне асоціативне запам’ятовування нового терміну)).

Хімічний експеримент.

Дотримуючись правил техніки безпеки проведіть хімічний експеримент та доведіть можливість взаємодії води з активними металами.

Інструкція. Візьміть горошину металічного натрію та занурте його у ємність з водою, у яку попередньо додали індикатор фенолфталеїн. Які ознаки хімічного процесу ви спостерігаєте? Складіть рівняння реакції за схемою

Na + H2ONaOH + H2.

Поясніть, чому металічний натрій, який спалахнув, заборонено гасити водою.

Завдання №4 (ілюструє хімічні властивості води – взаємодія з кислотними оксидами,під час перебігу якої утворюються кислоти (фонологічне асоціативне запам’ятовування нового терміну)).

Хімічний експеримент.

Дотримуючись правил техніки безпеки, проведіть хімічний експеримент та доведіть можливість взаємодії води з вуглекислим газом.

Інструкція. Перед вами вода до якої додали індикатор метиловий оранжевий. Візьміть пластикову трубочку, у середині якої є шар вати. Видихайте повітря у склянку. Що спостерігаєте? Які ознаки хімічного процесу ви спостерігаєте? Складіть рівняння реакції за схемою СО2 + Н2О Н2СО3.

 

Індивідуальна робота за картками.

(Учні виконують індивідуальні завдання паралельно з випереджувальними є складовою опорного плану – конспекту уроку, підтверджують та доповнюють один одного.)

Картка №1.

Складіть план розділення суміші кухонної солі та води. На яких фізичних властивостях ґрунтується метод?

 

Картка №2.

Розставити коефіцієнти у запропонованих схемах хімічних реакцій.

NaОН + HClNaCl  +H2O

H2O2H2O + O2

Fe(OH)3 Fe2O3 + H2O

H2SO3 H2O + SO2 

 

Картка №3.

Розставити коефіцієнти у запропонованих схемах хімічних реакцій.

Ca(ОН)2 + HClCaCl2  + H2O

H2OH2 + O2

Cu(OH)2CuO + H2O

H2SiO3H2O + SiO2 

 

 

Фронтальне опитування

(Учні відповідають на питання з паралельним відновленням та підтвердженням матеріалів випереджувального та за картками)

 1. Що вивчає хімія?
 2. На які групи поділяються усі речовини? (прості та складні, дається

визначення, наводяться приклади)

 1. На які групи поділяються прості речовини? (метали та неметали, наводятьсяознаки груп та приклади)
 2. Властивості яких простих речовин ми вже вивчили? (кисень та озон)
 3. Які методи розділення сумішей вам відомі? На яких фізичних властивостях вони базуються? (учні перелічують види сумішей, пояснюють методи їх розділення та фізичні властивості речовин, на яких ці методи базуються)

(збір індивідуальних робіт за картками)

 

ІІ. ОПЕРАЦІЙНО-ВИКОНАВЧИЙ ЕТАП.

Перевірка випереджаючих завдань біля дошки (з паралельним фіксуванням  інформації у зошитах у вигляді опорного плану-конспекту)

Вчитель.

Давайте перевіримо завдання біля дошки. (Учні, які виконували випереджувальні завдання пояснюють свої дії, решта учнів аналізують розв’язання, у разі потреби, виправляють та доповнюють.) 

Задача№1 (перевірка розв’язання задачі).

 

Вчитель. Отже, ця незвичайна сполука – вода.

В епоху давнини воду вважали елементом, а хіміки сучасності жартома її називають Гідроген Оксигеновичем. Учений В.І. Вернадський сказав: «Вода стоїть відокремленою в історії нашої планети. Не існує природного тіла, яке могло б зрівнятися з нею за впливом на перебіг основних геологічних процесів. Немає земної істоти, яка б не містила її. Вся земна речовина просякнута й охоплена нею».

Вчитель.

А що ви можете сказати про цю речовину за формулою Н2О? Дайте загальну характеристику речовини за формулою.

(складна речовина, якісний та кількісний склад, відносна молекулярна маса; доповнюється опорний  план – конспект уроку)

Вчитель.

Подивимося на глобус – маленьку копію нашої планети. Блакитний колір - це вода. Це річки, озера, моря та океани. Наша планета прекрасна - вона блакитна. А якщо уважно подивимося на фізичну карту світу, то знайдемо нашу державу – Україну.

(повідомлення учнів про водні артерії України, знаходження місце розташування річок України на карті)

Вчитель. (звертається до мапи України)

На півдні Україну омивають Азовське і Чорне моря, а перетинають водні артерії - Дніпро, Дунай, Дністер, Сіверський Донець, Південний Буг.

Але!

Старе  арабське прислів'я говорить: «Річка солоної води коштує менше, ніж глечик прісної». Пройшли століття, але це твердження справедливо і понині.

Вчитель.

Які ж дивовижні фізичні властивості має ця речовина? Поясніть їх спираючись на знання з фізики. Давайте разом доповнимо опорний план-конспект уроку.

(Учні називають можливі агрегатні стани, температури кипіння, плавлення, замерзання, визначають, що вода є найголовнішим розчинником. Зазначають, що високі температури кипіння (1000С) та плавління води ( від 00С ) при низькій молекулярній масі є аномальною властивістю і пояснюються утворенням водневого зв’язку; визначають поняття теплоємність та пояснюють «м’який» клімат біля узбережжя; будують гіпотезу стосовно густини льоду, прогнозують можливі наслідки для планети у разі однакової густини льоду та води у рідкому стані; згадують поняття про поверхневий натяг води, що примушує воду підніматися з глибини ґрунту і живити рослини. Вчитель допомагає учням навідними запитаннями.)

Вчитель.

Поверхня нашої планети на 71% покрита водою. Правильніше було б назвати її не Землею, а Океаном. Але ці величезні ресурси непридатні для пиття. 97% - солоні, частина знаходиться у вигляді льодовиків, лише 1% прісної води. Привід всесвітньої спраги стає для людства все ближче, все відчутніше. Недарма письменники-фантасти пишуть, що коли-небудь землянам будуть доставляти воду з Марса. А що думають та говорять хіміки? Якими способами вони пропонують втомлювати спрагу?

(Учні висловлюють свої  ідеї)

Хіміки пропонують, перш за все, зробити поставником прісної води Світовий океан. Як же позбавити морську воду розчинених у ній солей, якщо кількість солей величезна (якщо всі розчинені солі у воді морів та океанів вилучити та рівномірно розподілити на суші, то утворився би шар солі товщиною 150 метрів).

Вчитель.  Запропонуйте методи отримання чистої води з морської.

(випаровування, транспортування айсбергів)

Чи є можливість отримати чисту воду у себе дома?

 

Учнівський домашній експеримент «Заморожування води у побутових умовах» (Експеримент готується та проводиться вдома заздалегідь, результати з поясненнями презентуються під час уроку.)

Інструкція. У 1,5-літрову пляшку наберіть з-під крана воду. Але не наливайте доверху, щоб банка не лопнула. Закрийте кришкою, поставте в холодильник, підстеливши під низ прокладку з картону (щоб ізолювати дно). Відзначте час замерзання половини банки. Ви отримаєте двокомпонентну систему, яка складається з льоду (чистої замерзлої води) і розсолу (незамерзаючої води під льодом, яка містить домішки солі). Водний розчин злийте в раковину, а лід розморожуйте і використовуйте.

Вчитель.

Які існують способи одержання води у лабораторії? Давайте перевіримо завдання №2 біля дошки (завдання ілюструє способи одержання води в лабораторії; доповнюється опорний план-конспект).

Вчитель.

Хімія – це наука про речовини та їхні перетворення. Всі ми знаємо наскільки важливо знати властивості речовин. Давайте зазирнемо усередину молекули води:

Н2О ----- Н-ОН

Н+ - кислота, ОН- -основа

А, так як у світі панує закон єдності та боротьби протилежностей, то на основі його ми і спрогнозуємо хімічні властивості води:

Перевірка випереджувального практичного завдання №3.

(Учень коментує отримані результати, представляє висновок –вода вступає у реакцію з металами, вказує тип хімічної реакції; вчитель акцентує увагу на ряді активності металів, доповнює опорну схему)

 

 

 

 

 

 

 

С + Н2О СО + Н2                                                         Na + H2ONaOH + H2

Fe  +H2OFe3O4 + H2

Au+  H2Oреакція не відбувається

 

Вчитель.

 Давайте перевіримо завдання №4 біля дошки. Чи підтверджує хімічний експеримент прогнозовані хімічні властивості води? (Учень коментує отримані результати, представляє висновок – вода вступає у реакцію з кислотними оксидами з утворенням кислот та прогнозує реакцію з основними оксидами з утворенням основ; вчитель акцентує увагу на фонологічному асоціативному запам’ятовуванні нових термінів, доповнює опорну схему.)

 

 

 

 

 

СО2 + Н2О Н2СО3                                   CaО+ H2OCa(ОН)2

                                                                                                                            

 

ІІІ. РЕФЛЕКСІЙНО-ОЦІНОЧНИЙ ЕТАП.

Вчитель.

 Яке значення води в житті людини?

 (Учні висувають припущення)

 Усі ваші відповіді вірні. Витрати цієї дивовижної речовині величезні.

Людина використовує воду у побуті, сільському господарстві, промисловості. Щоб виростити козу або вівцю необхідно 10-15 л води на добу, корову – 100-125 л, а витрати води на одного міського мешканця складають 20-60 л на добу. Промисловість «випиває» за одну добу майже Дніпро, бо, наприклад, для виготовлення 1т металу необхідно 500-850т води, а капрону – у 7-8 разів більше.

 Без їжі людина спроможна прожити деякий час, а без води – ні.

Та чи має право людина невідповідально відноситися до цього джерела життя?

Екосистема, у якій ми живемо, - це частина не лише життя, ресурсів але й їхнього використання.

Тож, давайте перейдемо до екологічної частини нашого уроку й визначимо відповідь на запитання «Екологічна свідомість – вигадка чи необхідність?».

 Людина могутня й міць її постійно зростає. Тепер саме час самій природі просити милості у людини.

 У міжнародному правовому документі – Конвенції про права дитини, вказується:

Стаття 6. Дитина має право на життя.

Стаття 13. Дитина має право висловлювати свою думку.

Стаття 29 пункт е. Освіта дитини повинна бути направлена на виховання поваги до довкілля.

 Нестача прісної води – це вже глобальна проблема, яку вирішувати нам з вами. Лише від нас, нашого свідомого ставлення до природи, до чистої води залежить майбутнє нас, нашої родини, нашої держави, нашої планети.

Демонстрація мультфільму.

https://www.youtube.com/watch?v=jUn9urCiGa0

 В середньому одна людина в день використовує в домогосподарстві біля 150 л  питної води. В дійсності для пиття та куховаріння ми використовуємо тільки близько 3-4% цієї кількості. Більшість води витрачається у ванній кімнаті та туалеті. Тому саме тут можна досягти суттєвої економії води. Понад мірне, а часто просто таки марнотратливе використання теплої чи гарячої води спричинює додаткові витрати енергії та коштів.

Прорахуємо цифри деяких фактів. Із крану, з якого капає вода (10 капель за хвилину), в місяць витікає біля 170 літрів води, а в рік відповідно понад 2000 л. Скільки грошей витрачає пересічний громадянин у разі несвідомого ставлення до проблеми, якщо 1 м3 води коштує 11,3 грн?

Вчитель.

 Давайте разом розробимо план дій «Міркуй глобально, дій локально» та складемо рекомендації до свідомого заощадження чистої, прісної води.

(Учні об’єднуються у групи за категоріями «Світ»-«Людина». І група «Міркуй глобально», ІІ група - «Дій локально», працюють, обговорюють отримані результати, складають рекомендації та презентують їх.)

Можливі варіанти відповідей:

Свідоме використання певної кількості води; справність каналізаційних труб та економічні зливні бачки; заощадження води під час чищення зубів, прання, миття посуду; встановлення аераторів; крапельний полив рослин та використання дощової води; економічні категорії побутової техніки - пральні та посудомийні машини; виготовлення наочностей та просвітницької реклами:

C:\Users\admin\Desktop\00000.jpgРобота Мулюкової Лариси (керівник Князєва В.М.);заміна старих кранів та душових насадок на більш ефективні тощо.

 

ІУ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.

Вчитель.

Наприкінці нашого уроку дамо відповіді на проблемні питання:

 1. Чи можемо ми назвати воду дивом природи №1?
 2. Екологічна свідомість – вигадка чи необхідність?

 

РЕФЛЕКСІЯ (продовжити речення)

На цьому уроці

Я дізнався…

Я зрозумів…

Я можу…

Я пораджу друзям…

Я пораджу батькам…

Я зроблю…

 

ОЦІНЮВАННЯ.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

 1. Опрацювати опорний план-конспект у зошиті.
 2. Опрацювати матеріал § 30, виконати завдання № 217 (стор. 175).
 3. Провести домашній експеримент з очищення питної води, пригостити свою родину.
 4. Надати рекомендації батькам та друзям щодо способів економії води.

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
31 березня
Переглядів
181
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку