14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

урок всесвітньої історії в 10 класі "Новий курс Ф. Рузвельта"

Про матеріал

Мета:

• ознайомити учнів з сутністю «нового курсу», його наслідками і значенням для США; ознайомити учнів з деякими віхами біографії Ф. Д. Рузвельта;

• розвивати навички самостійної роботи з картою, під¬ручником;

• виховувати доброзичли¬ве ставлення до людей, толерант¬ність, принциповість.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: політична карта світу, підручник, портрет Ф. Д. Рузвельта.

Перегляд файлу

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради

 

 

 

 

 

 

Урок всесвітньої історії у 10 класі:

«НОВИЙ КУРС Ф. Д. РУЗВЕЛЬТА»

 

 

 

 

 

                                                                                          Криворізької загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів № 21

Черних Вадим Володимирович

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

2020

Всесвітня історія,  профіль

Тема: НОВИЙ КУРС Ф. Д. РУЗВЕЛЬТА

Мета:

 • ознайомити учнів з сутністю «нового курсу», його наслідками і значенням для США; ознайомити учнів з деякими віхами біографії Ф. Д. Рузвельта;
 • розвивати навички самостійної роботи з картою, під­ручником;
 • виховувати доброзичли­ве ставлення до людей, толерант­ність, принциповість.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: політична карта світу, підручник, портрет Ф. Д. Рузвельта.

 

ХІД УРОКУ

І.    Організаційна частина

ІІ.  Актуалізація знань учнів

Термінологічна розминка

Дайте визначення поняттям: «про­спериті»; «реконверсія»; «конвеєрне виробництво»; «сухий закон»; «Ве­лика депресія»; «гувервіллі»; «інф­ляція».

Бесіда

 1. Які наслідки мала Перша світо­ва війна для США?
 2. Назвіть основні причини Вели­кої депресії в США.
 3. Розташуйте в хронологічній по­слідовності президентів США, починаючи з В. Вільсона до Ф. Рузвельта.

- З класом: «Історичний диктант»:

 1. «Чорним вівторком» в історії США міжвоєнного періоду називають...
 2. Що стало початком Великої депресії?
 3. Президентами США з 1920 до 1932 року були... Вони були представниками .... партії.
 4. Як називається період в історії США 1922 -1929 років?
 5. «Гувервілі» - це ...
 6. Яку назву отримав період в історії США 1929 - 1933 років?

Вчитель: Таким чином, ми вже знаємо, що США переживають кризу, основні ознаки якої у нас на дошці.

(аплікація на дошці «Основні прояви кризи в США»)

Прояви кризи.

 • Масове розорення підприємств і підприємців. Падіння виробництва.
 • Політична криза.
 • Фінансова криза.
 • Падіння заробітної плати і значної частини доходів значної частини населення.
 • Масове безробіття (17 млн. чол.)
 • Загострення соціальних проблем. Розгортання масових соціальних виступів.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Вчитель. Історія ніколи не стоїть на місці – одні події змінюють інші, змінюються правителі, уряди і все це залишається у пам’яті народів. Це називається «лінійністю історичного процесу». Але що змушує історію повертати у той чи інший бік? Є теорія, що історію творять особистості, які виникають у певний час на історичній арені і змінюють перебіг історичних подій.

Країни світу по-різному намагалися подолати кризу переви­робництва. Що ж стосується США, які були в епіцентрі цих подій, то вони з нетерпінням чекали приходу когось на кшталт месії, який шляхом державного регулювання економіки повернув би звичайний порядок ре­чей пересічного американця.

Цією людиною стане обраний в 1932 році 32-й президент США Франклін Делано Рузвельт. Цей пред­ставник демократичної партії, громадська позиція якого варта подиву, волею долі стане найвизначнішим із американських політиків XX ст.

IV. Вивчення нового матеріалу

Прихід до влади демократичної адміністрації США

Вступне слово вчителя, який харак­теризує період президентства Г. Гувера (1929—1932), пояснює причини провалу республіканців на президентських виборах 1932 р.

У результаті цих виборів з колосаль­ним відривом (23 млн голосів проти 16 млн голосів свого опонента) пе­реміг представник демократичної партії Ф. Д. Рузвельт. Людина, яка до цього часу вже 12 років внаслідок тяжкої хвороби була прикута до ін­валідного візка, взяла на себе від­повідальність за співвітчизників. До речі, саме 32-й президент США Руз­вельт ініціював у Конгресі прийнят­тя поправки до Конституції США, і що передбачала надалі обов'язкову медичну перевірку кандидатів у президенти США.

Для того, щоб зрозуміти роль, яку відіграла особистість Рузвельта в історії США ми організуємо нашу роботу наступним чином: буде заповнюватися таблиця

Історична ситуація, що склалася у країні напередодні приходу особи до влади

Характерні риси особистості

Зміна історичної ситуації

 

 

 

Діти заздалегідь були розбиті на групи, які мали презентувати певний етап життя Рузвельта у нестандартний спосіб

Таким чином, розглянувши біографічні відомості президента США ми переходимо до заповнення 2ї колонки нашої таблиці:

 • Народився у родині заможного землевласника та підприємця → відсутність революційних поглядів;
 • Навчався у двох університетах → освіченість;
 • 1913-1920 – помічник морського міністра, виступав за посилення воєнно-морської потужності США → патріотизм;
 • 1921 – захворів на поліомієліт, але продовжив політичну кар’єру → цілеспрямованість, наполегливість
 • Удар по зовнішньополітичному курсу республіканської партії → Реалізм, аналітичність розуму
 • Розуміння необхідності змін → Прогресивність, лібералізм

Історична ситуація, що склалася у країні напередодні приходу особи до влади

Характерні риси особистості

Зміна історичної ситуації

 

 • Освіченість
 • Відсутність революційних поглядів
 • Патріотизм
 • Цілеспрямованість, наполегливість
 • Реалізм, аналітичність розуму
 • Прогресивність, лібералізм
 • Помірність

 

 

 

Суть і особливості «нового курсу» Рузвельта

Новий президент отримав від свого попередника тяжку спадщину, але  рішуче взявся за справу.

4 березня 1933 р. — Рузвельт обійняв і посаду президента.

6 березня 1933 р. — оголошено над­звичайний стан у країні.

9 березня 1933 р. — президент скликає надзвичайну сесію Конгресу, яка інтенсивно працювала впродовж перших «ста днів». Заходи адміністрації Рузвельта, спрямовані на подолання економічної кризи в США 1933-1939 рр., отримали назву «новий курс».

Ставши президентом, Рузвельт до­мігся прийняття Конгресом 70 законодавчих актів, спрямованих на оздоровлення промисловості, фермерства, торгівлі, кредитно-грошо­вої системи.

Робота в зошиті

Заходи «нового курсу»

 1. Стабілізація фінансової систе­ми. На 1929 р. з 512 мільйонерів лишилося 19.

6 березня 1933 р. по всій країні було закрито банки (близько 6 тис), згодом відновили свою діяльність лише 12 федеральних банківських установ з правом відкривати філіали. Змін зазна­ла й податкова система — було запроваджено податок на над­прибутки, спадщину, дару­вання.

 1. Нормалізація економічної сфе­ри США. 12 травня 1933 р. було прийнято Закон про поліпшен­ня в сільському господарстві (ААА) — підвищено закупівель­ні ціни на сільськогосподарську продукцію при одночасному скороченні посівних площ, поголів'я худоби тощо. Проте ці заходи лише сприяли підвищен­ню якості й інтенсивності робо­ти фермерських господарств.

16 липня 1933 р.— прийнято Закон про відновлення націо­нальної економіки (НІРА). Дер­жава активно втручається в управління економікою, поді­ляючи американську промис­ловість на 17 промислових груп, зобов'язуючи власників заводів і фабрик прийняти «кодекс чес­ної конкуренції», який встанов­лював:обсяг виробництва; рівень заробітної плати; тривалість робочого дня; розподіл   ринку   збуту   готової продукції; принципи взаємин роботодавця та робітника на основі колек­тивного договору та у правовій площині.

 1. Рузвельт здійснив рішучі кроки на шляху подолання безробіття. У цій царині діяла Адміністрація прогресу праці, керівником якої був майбутній Держсекретар Х.Л. Гопкінс (1890-1946). По всій країні створювалися тру­дові табори — заклади, в яких мешкала молодь віком 18—25 ро­ків, виконуючи громадські роботи (відновлюючи дороги, за­лізничні   колії,   беручи   участь у житловому будівництві, при­бираючи приміські території) протягом 6 місяців, утримуючи себе й отримуючи платню в розмірі 30 доларів на місяць, 25 з яких необхідно було перераховувати батькам. Загалом протя­гом 1933-1939 рр. трудові табо­ри відвідало понад 2 млн чо­ловік.
 2. Значних зрушень було досягну­то в соціальній сфері. 14 серпня 1935 р. було прийнято Закон Вагнера, який передбачав створення державної системи надання допомоги вдовам, сиротам, ін­валідам, людям похилого віку, страхування безробітних та їх пенсійне забезпечення. Закон Вагнера було спрямовано на покращення трудових відносин між роботодавцями і наймани­ми робітниками.
 3. Було скасовано «сухий закон», який створював сприятливі умо­ви діяльності бутлегерів і тіньо­вої економіки.

Наслідки «нового курсу» для США

Заходи Рузвельта сприяли тому, що США вже у 1934 р. подолали наслідки Великої депресії. Рішучі дії пре­зидента   США   стали   своєрідним прикладом для наступних поколінь реформаторів, а позитивний досвід  боротьби США з кризою був використаний рядом інших країн (зокрема Англією, Францією).

Американці віддячили своєму рятівникові тим, що його президентство стало прецедентом в історії країни, адже нікого з американців обирали і на найвищу посаду чотири рази поспіль (у 1932, 1936, 1940, 1944 рр.).

V.   Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

1.    Опрацювати § 8 підручника.

2.    Скласти   таблицю   заходів   адміністрації Рузвельта щодо виходу з кризи у(якщо не було зроблено у класі):                             

 • фінансовій сфері;                        
 • промисловості;
 • сільському господарстві;
 • соціальній сфері.

1

 

docx
Додано
17 квітня
Переглядів
131
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку