24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок з біології для 9 класу на тему "Органічні молекули. Біологічні макромолекули - біополімери"

Про матеріал

Ця розробка ознайомлює учнів з основними органічними молекулами, що входять до складу живих організмів, поняттями «мономери», «полімери», «біополімери»; формулює знання про особливості будови та основні джерела органічних речовин, значення різних продуктів харчування в раціоні людини; формулює уявлення про найбільш поширені біополімери; розвиває пам'ять, увагу, логічне мислення, мову, уміння порівнювати та узагальнювати, систематизувати набуту інформацію; виховує розуміння цінності всіх живих організмів і природи в цілому, формулює науковий світогляд, інтерес до предмета.

Перегляд файлу

Тема: Органічні молекули. Біологічні макромолекули - біополімери.

Мета: ознайомити з основними органічними молекулами, що входять до складу живих організмів, поняттями «мономери», «полімери», «біополімери»; формувати знання про особливості будови та основні джерела органічних речовин, значення різних продуктів харчування в раціоні людини; формувати уявлення про найбільш поширені біополімери; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, мову, уміння порівнювати та узагальнювати, систематизувати набуту інформацію; виховувати розуміння цінності всіх живих організмів і природи в цілому, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Обладнання: таблиці «Білки», «Ліпіди», «Вуглеводи», «Нуклеїнові кислоти», малюнки.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Базові поняття й терміни: органічні речовини, мономери, полімери, біополімери, гомополімери, гетерополімери, пігменти, вітаміни, антибіотики, алкалоїди.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, здоров’язбережувальна, комунікативна, природничо-наукова, екологічна грамотність.

Девіз уроку:

«Добре того навчати,

хто хоче все знати»

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Привітання вчителя і учнів. Побажання гарного настрою, позитивного спілкування, активної роботи. Перевірка готовності класної кімнати і учнів до уроку. Перевірка присутніх.

Пропоную скласти девіз нашого уроку з розкиданих слів: все, навчати, того, хто, добре, хоче, знати.

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

(Питання для бесіди)

1. Які елементи трапляються в живих організмах частіше за все?

2. Чому співвідношення хімічних елементів у живих і неживих

організмах є різним?

3. Які елементи й чому називають органогенними?

4. Які елементи й чому називають макроелементами?

5. Які елементи й чому називають мікроелементами?

6. Які особливості будови молекули води зумовили її специфічні властивості?

7. Які властивості води є найважливішими для живих організмів?

III. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомлення учням класу теми і мети уроку.

Проблемні запитання: - Чим відрізняються органічні спо­луки від неорганічних?

(Із курсу хімії ми знаємо, що хімічні властивості живих організмів значною мірою залежать від Карбону, частка якого становить понад 50 % їхньої сухої маси. Карбон може утворюва­ти ковалентні зв’язки)

- Пригадайте, що таке ковалентний зв’язок?

(Атом Карбону може сполучатися з ато­мами Гідрогену, Оксигену, Нітрогену, але важливе значення має здатність атомів Карбону утворювати стійкі зв’язки між собою. Це і відрізняє ор­ганічні сполуки від неорганічних)

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Органічні речовини (Розповідь вчителя, складання схеми)

Органічні речовини

 

                                 Вуглеводи        білки         ліпіди             нуклеїнові кислоти

2. Мономери, полімери, біополімери (Розповідь вчителя)

Живі організми утворюють різні малі органічні молекули, які називаються мономерами.

Мономери – це будівельні блоки більш великих молекул. Мономери здатні з’єднуватись між собою, утворюючи полімери, відомі також під назвою макромолекул, які складають 90% сухої маси клітин.

Людям давно відомі такі органічні полімери, як шерсть, шовк, каучук, хлопок.

В минулому столітті хіміки почали виготовляти штучні органічні полімери, пластмаси, поліетилен, з’єднуючи різними способами малі органічні мономери, наприклад диметиловий ефір.

Таким чином виникло мистецтво (або ремесло), по сутності справи своєї, яке імітує природу.

Організм будує свої макромолекули, з’єднуючи один з одним мономери.

Процес цей зворотній: полімери можуть бути розбиті до мономерів, із яких вони складаються. Це, і відбувається в шлунково-кишковому тракті тварин: макромолекули їжі розпродаються тут до малих молекул, які потім всмоктуються в кров і використовуються організмом для утворення нових макромолекул, які потрібні уже самому організму.

Всі живі організми містять чотири головних класи органічних сполук: вуглеводи, ліпіди, білки і нуклеїнові кислоти. Сполуки кожного класу побудовані із своїх особливих мономерів, які об’єднуються в біополімери.

Мономери

                                        гомополімери                       гетерополімери

Біополімери -  високомолекулярні сполуки організмів, молекули яких складаються з мономерів, з’єднаних між собою в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.

(Заповнення таблиці за допомогою учнів)

Мономери

Біополімери

Амінокислоти

Білки

Гліцерин і жирні кислоти

Жири

Моносахариди

Полісахариди

Нуклеотиди

Нуклеїнові кислоти

3. Пігменти, вітаміни, антибіотики, алкалоїди (Розповідь вчителя)

Органічні сполуки

 

                                Пігменти       вітаміни        антибіотики        алкалоїди

Пігменти наявні у тілі рослин та деяких бактерій, наприклад, ксантофіли, фікобіліни. Вітаміни - низькомолекулярні органічні сполуки, що надходять з їжею. Відомо понад 20 різних вітамінів.

Антибіотики – речовини, що синтезуються в природі для захисту від мікроорганізмів.

Алкалоїди – нітрогеновмісні органічні сполуки, що синтезуються рослинами для захисту.

V. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Написання біологічного диктанту.
Закінчить твердження.
1. Елементи – органогени – це С, Н, О, N.
2. За будовою молекули води – диполь.
3. Між молекулами води утворюються зв’язки – водневі.
4. Основні зв’язки в органічних молекулах – ковалентні.
5. Білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти це – органічні речовини.
6. Високомолекулярні сполуки – біополімери.
7. Їхня молекула називається – макромолекула мономерів.
8. Вона складається з – мономерів.
9. Речовини, які добре розчиняються у воді – гідрофільні.
10. Нерозчинні у воді речовини – гідрофобні.
11. Мономери полісахаридів – моносахариди.

12. Нітрогеновмісні органічні сполуки, що синтезуються рослинами для захисту – алкалоїди.

VI. Підведення підсумків уроку.

Підведення підсумків уроку. Оцінювання учнів та зауважень до їх підготовки.

VII. Домашнє завдання.

Вивчити параграф 3.

Дати відповіді на запитання ст. 20

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Галинський Сергій Федорович
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Андерсон О.А., Вихренко М.А., Чернінський А.О.)
Додано
28 червня 2018
Переглядів
7349
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку