24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок з біології для учнів 9-го класу на тему: "Енергозбереження для всіх і кожного"

Про матеріал

Сприяти формуванню в учнів знань про еволюційні відносини між людиною та

природою, про екологічні проблеми, причинно-наслідковий аспект екологічних
проблем, про значення енергоносіїв в житті людини.

Розвивати вміння працювати з додатковою літературою, аналізувати

інформацію, порівнювати і робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові
та міжпредметні зв'язки.

Здійснювати екологічне виховання, розширювати світогляд учнів з питань

енергозбереження як важливого елемента в житті людини.
Перегляд файлу

9 клас. Урок біології

Тема: Енергозбереження для всіх і кожного.

Мета: Сприяти формуванню в учнів знань про еволюційні відносини між людиною та

природою, про екологічні проблеми, причинно-наслідковий аспект екологічних
 проблем, про значення енергоносіїв в житті людини.

 Розвивати вміння працювати з додатковою літературою, аналізувати

інформацію, порівнювати і робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові
 та міжпредметні зв'язки.

 Здійснювати екологічне виховання, розширювати світогляд учнів з питань

         енергозбереження як важливого елемента в житті людини. Обладнання: Карта корисних копалин України, атлас, додаткова література, плакат -

таблиця, малюнки, комп'ютер. Тип уроку: Інтегрований. Пояснення: За два тижня до уроку діти в класі об'єдналися в домашні групи, кожна з

яких досліджувала ряд завдань, які були запропоновані їм вчителем.( Передбачено

роботу з додатковою літературою, Інтернетом.)

Хід уроку.

 Основним чинником, який визначає

розвиток матеріальної культури людей, є створення і використання джерел енергії

Академік П. Л. Капиця.

I. Організація класу.

II. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів.

Вчитель. Ми вивчаємо розділ: Екологія людини. Пригадайте, які чинники є основними забруднювачами атмосфери?

III. Вивчення нового матеріалу.

Вступне слово вчителя. Повідомлення теми. Ця тема достатньо актуальна. Сьогодні ми виявимо історичний аспект використання енергії, питання енергозбереження, екологічні проблеми, які викликані нераціональним використанням енергоносіїв. Спробуємо відшукати шляхи збереження енергії і виробити листівку "Рекомендації щодо енергозбереження в побуті". Нам в цьому допоможе прес -секретар, який буде працювати з комп'ютером під час обговорення проблем уроку.

Основна частина уроку.

Блок: Біосфера - сфера життя.

Вчитель. Що таке біосфера?

Учень. Біосфера - це сфера життя.

Вчитель. Основні компоненти біосфери шляхом складних еволюційних перетворень і

хіміко-фізичних процесів сприяли виникненню життя і становленню вінця

Природи - Людини. Виступ групи, яка досліджувала питання: Еволюція відносин людини і природи.

На дошці плакат-таблиця, по ній виступає учень.


Хронологія відносин людини і природи.

Етапи розвитку біосфери

Характеристика

Початкові етапи існування біосфери.

Кількість людей обмежена; розумовий, технічний потенціал низький. Могутність природи незрівнянно більша у порівнянні з людською.

Розвиток землеробства, скотарства.

Перша глобальна екологічна криза (вичерпано джерела харчування). Баланс між природою і людиною порушується.

Розвиток промисловості, техніки, науки (хімія, фізика).

Друга екологічна криза (причина - суперіндустріалізація, суперхімізація, супермілітарізація, суперспоживання і, як наслідок, перевиснаження природних ресурсів і перезабруднення довкілля, початок деградації біосфери.

XX століття.

Поглиблення глобальної екологічної кризи надзвичайно низьким рівнем екологічної освіти й свідомості у більшості населення; подальшим нарощуванням промислових та сільськогосподарських потужностей з одночасною нещадною експлуатацією всіх видів природних ресурсів.

Сучасність.

Нова екологічна криза є глибшою та трагічнішою. Може призвести до міграції народів, спровакування війни.

Висновок (робить учень).Якщо людство хоче мати майбутнє, то воно, як складова

біосфери, не повинно руйнувати її. Ми повинні жити в гармонії з природою і діяти згідно з народним прислів'ям "Будуй хатку по достатку". Треба також мати на увазі, що часу залишилось не так уже й багато перед лицем глобальної екологічної кризи, що насувається.

Прес - секретар розпочинає працювати з комп'ютером разом з проговорюванням

висновку, цим починає формувати листівку "Рекомендації щодо енергозбереження в побуті".

Виступ групи по питанню: Екскурс в історію використання енергії

Виступи учнів супроводжуються показом власних малюнків, які відображають дане питання.

Учень 1. Люди кам'яного віку розводили вогнища, щоб обігріти печери та приготувати їжу. Пізніше, у бронзовому та залізному віках, згораюче деревне вугілля використовувалося при виплавленні металу, з якого виготовляли примітивну зброю та інструменти.

Учень 2. У XVIII та XIX століттях бурхливий промисловий розвиток зумовив збільшення видобутку кам'яного вугілля, що, в свою чергу, підвищило показники виплавки чавуну і сталі. Тоді ж дерев'яні конструкції замінили металевими (у будівлях, мостах, кораблях та ін.). Кам'яне вугілля стало пальним для парових двигунів, які приводили в рух заводські та фабричні верстати, були тягловою силою для перших пароплавів, паровозів, автомобілів.

Учень 3. Нині людство на нашій планеті користується кількома природними ресурсами, їх ще називають "первинними енергетичними ресурсами". Найважливішими видами палива є корисні копалини - вугілля, нафта, природний газ, уранова руда. Набувають поширення поновлювані джерела енергії: гідроенергетика, енергія сонця, вітру, геотермальна енергія.

Висновок (учень). Енергія є невід'ємною складовою частиною життя людини з моменту її виникнення і до сьогодення.

з


Прес - секретар. Робота з комп'ютером.

Вчитель. Глобальною екологічною проблемою та економічною проблемою є економне використання енергії та енергоносіїв. Це проблема нашого майбутнього. Неефективне використання енергії є головною причиною існуючих на Землі екологічних проблем. Тож які проблеми викликає неефективне використання енергії?

Блок: Екологія.

Повідомлення учнів.

Учень 1. Парниковий ефект (збільшення температури на планеті).

Підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері у середині XXI століття призведе

до збільшення середньої температури майже на 6 градусів. Основною причиною є

горіння природного палива під час якого виділяється вуглекислий газ.

Учень 2. Кислотні дощі.

Сірчистий ангідрид (SO2 ) і окиси азоту (NOX), що виділяються під час згорання природного палива, змішуючись із туманом, водою чи снігом, перетворюються на отруйні для природи речовини. Такі отруйні тумани викликають обвуглювання гілок і листків, що в свою чергу призводить до знищення лісів. Таку картину все частіше можна бачити у наших лісах.

Учень 3. Ядерні відходи.

Ядерна енергія не збільшує концентрацію вуглекислого газу в атмосфері, не викликає кислотних дощів. Проте проблема атомних станцій не стає від того менш небезпечною. Якщо припустити, що Чорнобильська аварія була останньою в світі, людство нікуди не дінеться від проблеми зберігання радіоактивних відходів. Виходячи з періоду напіврозпаду радіоактивних елементів, потрібні століття, щоб речовини з ядерного реактору стали безпечними. На жаль, на "сьогодні немає навіть матеріалів, здатних так довго зберігати ядерні відходи1" ш Тобто людство не є в змозі стовідсотково захиститися від загрози підвищення радіаційного фону.

Висновок (учень). Парниковий ефект, кислотні дощі, ядерні відходи - є глобальними наслідками неефективного використання енергії, яка здобувається за рахунок традиційних джерел: вугілля, нафти, газу, ядерного палива, тощо.

Вчитель. Споживачам потрібна енергія для світла, опалення, транспорту, тощо. їм

байдуже, в який спосіб цю енергію вироблено. Але ж енергоресурси не безмежні!

Найкращий шлях продовження терміну використання обмежених енергоресурсів - споживати їх менше. Але при сучасному становищі на виробництві це неможливо. Крім того, багато енергії втрачається через недосконалість технологій, що застосовуються на виробництві.

Наше суспільство має обмежене уявлення про зменшення та вдосконалення споживання енергії. Якщо людство буде використовувати її більш ефективно, то знизяться темпи видобутку природних ресурсів, вплив виробничих процесів на навколишнє середовище. Енергозбереження - це єдиний шлях для різкого скорочення темпів видобутку корисних копалин. Зосереджуючи увагу громадськості на необхідності економного використання природних ресурсів завжди і всюди, ми робимо вагомий внесок в майбутнє Землі. Це потрібно, адже водні, повітряні, земельні ресурси вичерпуються. І в цьому винна людина, яка недбало ставиться до природи. Які ж шляхи ефективного використання енергії пропонується сьогодні?

4


Учень 1. На сьогодні пропонується два шляхи.

Перший шлях - це зниження потреб у енергії в тому устаткуванні й обладнанні

якими користуються підприємства і люди у побуті. Вчитель. А яким чином це можна реалізувати?

Зараз надається слово Фоміну Олександру, учню 11 класу, учаснику Малої

Академії Наук (МАН) еколого-природничого відділення. Виступ Фоміна О.

Можна це реалізувати за рахунок вдосконалення обладнання яке буде менше

споживати енергію, наприклад:

- Флуоресцентні лампи випромінюють стільки ж світла, скільки й лампи
розжарювання, проте служать у 10 разів довше і споживають у 4 рази менше
енергії.

- Утеплення квартир, сучасна система теплоізоляції, енергоощадні холодильники й
пилососи, пральні машини і телевізори з таймером тощо надають можливість
знизити споживання енергії, тим самим оберігаючи довкілля та здоров'я людей.

- У галузі автомобілебудування здійснюються нові підходи до енергозбереження,
а саме до економії палива. Сучасні автомобілі споживають значно менше
бензину на 100 км. Якщо в автомобіля "Волга" на 100 км витрачається 10-12

v літрів, то в сучасних європейських машинах - до 10 літрів. Спеціально

розроблено малолітражки, які мають значний попит у розвинених країнах. Розробляються електромобілі, джерелом електроенергії для яких є сонячні батареї та хімічні акумулятори.

- На Харківській ТЕЦ - 3 змонтовано турбіну, яка працює за принципом
зворотної парогенерації. Електроенергія, одержана таким способом, буде
коштувати в 2 - 3 рази дешевше, ніж та, що вироблена звичайним способом.

Учень 2. Другим шляхом є пошуки альтернативних джерел енергії, які не призводять до руйнування довкілля. Україна має значні нагоди виробляти електрику за рахунок нетрадиційних і відновлювальних джерел. Виконання національної енергетичної програми та програми державної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії та малої гідро і теплоенергетики має призвести до економії 10% традиційних паливних ресурсів (вугілля, нафти, газу).

Висновок (учень). Основними шляхами ефективного використання енергії є

вдосконалення обладнання з метою зменшення його енергокористування і пошуки альтернативних (відновлювальних) джерел енергії.

Прес - секретар. Робота з комп'ютером.

Блок: Економічна географія.

Вчитель. На які енергоресурси багата наша Україна?

Учень. Є поклади вугілля кам'яного, бурого, нафти, газу (відповідь супроводжується показом на карті).

Вчитель. Тож виконаємо завдання: простежте розміщення природних енергоресурсів по карті корисних копалин України і відповідь оформіть схематично, виходячи з того, що є традиційні і нетрадиційні енергоносії (два учні йдуть до зворотнього боку дошки виконувати завдання, всі інші виконують в зошитах).


Форма відповіді.


Вчитель. Вугілля, нафту й газ називають вичерпними. Чому?

Учень. За даними українських вчених наша держава забезпечена власним вугіллям на 95%, нафтою на 8% і природним газом на 22%. Але згідно з прогнозами експертів за сучасних темпів видобування світових запасів нафти та газу вистачить на 80 -90, вугілля - 350 років. Тривають пошуки нових родовищ нафти та газу, але доступніші з них вичерпуються швидко.

Вчитель. А який же вихід з цієї ситуації?

Вихід з цього положення багато які фахівці бачать у застосуванні нетрадиційних джерел енергії і раціональному використанні енергії.

Виступи дітей. Характеристика нетрадиційних джерел енергії.

Учень І. Відходи вугілля. У вуглевідвалах при збагачувальних фабриках знаходиться

6


така маса вуглевмісних відходів, що їх можна вважати техногенними родовищами вугілля. Сучасні підходи до використання відходів вугільної промисловості може надати України додаткові, достатньо дешеві джерела електроенергії.

Учень 2. Горючі сланці. Ще одним нетрадиційним паливним резервом України є

родовища горючих сланців. Найбільшим, готовим до розробки є Болтійське (межа Черкаської та Кіровоградської областей). Воно являє собою 600 - метрову воронкоподібну западину діаметром 25 - 20 км.

Учень 3. Гідроенергія. Великі ГЕС, побудовані на крупних ріках України мають сумарну потужність 4700 МВт. Це дуже добре відомо і показує могутність економіки держави. Проте, на малих річках України існує 27тис. Ставків і водоймищ місцевого призначення, які за належного використання мають потенційний енергоресурс близько 2400 МВт. На них можна побудувати ГЕС які будуть вироблять близько 4 млрд. кВт. г. електрики за рік. Понад три чверті цих запасів припадає на річки Карпат.

Учень 4. Вітроенергія. В Україні є багато місць, де можна використати вітрові         / електростанції. Найбільш удалими територіями для вітроенергетики вважається затока Азовського моря, Сиваш. Сприятливими для вітроенергетики є також райони Донбасу, де швидкість вітру сягає 5 і більше метрів за секунду.

Учень 5. Сонячна енергія. Вживається переважно для теплопостачання. Для

використання сонячної енергії існують промислові та експерементальні об'єкти теплової геліотехніки в Києві, Криму, Херсоні. Це вживання сонячних колекторів.

Учень б. Утилізація відходів. Для свого існування людина видобуває корисні копалини, вирубає ліс, використовує воду. Обсяг видобутку корисних копалин кожні 15 років подвоюється! Проте лише 10% сировини, що видобувається з надр планети, перетворюється на готову продукцію, рештою 90% є відходи які забруднюють

і        біосферу. Однак, людина знайшла шляхи використання вторинних ресурсів, які за належного підходу можуть виконувати роль альтернативних джерел теплової та електроенергії. Відходи рослинної біомаси в Україні складають щорічно 40 млн. тон, що є еквівалентним 25-30 млрд. м"5 газу на рік. Щорічні відходи тваринництва та птахівництва в нашій країні сягають 32 млн. тонн, сухих відходів тощо.

Учень 7. Геотермальна енергія. Україна має значні джерела такої енергії. Районами її знаходження є Крим, Закарпаття, Донецька, Херсонська та інші області. На свердловинах до 7 км. завглибшки можна поставити геотермальні електростанції загальною потужністю до 200 - 250 млн. кВт. Серед найбільш перспективних районів є Крим.

Висновок (учень). Вичерпні джерела енергії не безмежні. Набувають поширення поновлювані (практично не вичерпні) джерела енергії, які не спричинюють забруднення навколишнього середовища. Але їх виробництво надто дороге, а застосування - обмежене, але має місце на Землі.

Повідомлення учнів.

 1. Тайські вчені розробили схему переробки гною слонів (кожен слон "виробляє" його
  від 40 до 50 кг на день) в електроенергію: у процесі бродіння екскременти слонів
  виділяють горючий газ, який може використовуватися як сировина для
  промисловості. г  ?. ■ ■
 2. Олімпіада в Сіднеї забезпечувалася електроенергією в основному за рахунок сонячної
  енергії, а також переробки вторинної сировини і сміття.

 1. На сході Криму змонтовані і запущені в експлуатацію 3 установки ABE - 250 ІД
  потужністю 200 кВт кожна. Крим - це місце базування перших Українських ВЕС.
 2. Вчені Харківського університету з'ясували, що після біологічного очищення
  каналізації залишається осад, з якого можна виробляти метан, а з нього генерувати
  електроенергію. Таким способом можна забезпечити електричним струмом 75%
  очисних споруд в такому місті як Харків. І харків'яни виграють, тому що вартість
  послуг зменшиться мінімум на 30%.

Блок: Енергозбереження

Вчитель. Якщо ми хочемо добре жити, треба нарешті навчитися заощаджувати тепло, світло, газ не лише в квартирі, а й впроваджуючи передові технології на виробництві.

В нашій країні опікується цим питанням Державний комітет України з енергозбереження. Створено декілька національних програм, спрямованих на ефективне споживання енергії у промисловості і побуті, зміну ставлення громадськості до сучасних проблем енергозбереження та екології.

Проаналізуємо домашнє дослідження Іванова О.

Завдання полягало в такому. Чи є сенс будувати сміттєстанцію у вашому
населеному пункті? (учень повинен був виконати спостереження, розрахунки,
зробити висновки.) w

 1. Протягом вихідного дня провести спостереження і визначити, скільки відходів
  утворюється в родині протягом дня. (у кг)? Приблизно б кг.
 2. Скільки разів видаляються відходи з помешкання? 1 раз.
 3. Які відходи переважають: харчові, папір, пластик, метал, скло, тощо? Пластик,
  харчові, папір.
 4. Як можна переробити і зменшити утворювані відходи? Раціонально використовувати
  продукти харчування, різні види бумаги для пічного отопления, утилізувати по
  можливості відходи: а) закопувати харчові відходи сміття для удобрення грунту

б) використовувати відходи, сміття для створення парників.

в) пластикові бутылки для різних виробів (школи, дит. садок).

5. Скільки відходів може дати населений пункт? 3000 родин по б кг на добу
отримується 18 тис. кг. відходів, а за тиэюдень це 126 тис. кг. Це великі цифри. А
так як людина не може утилізувати на місці всі відходи, то необхідна
сміттєстанціят в нашому населеному пункті.

Висновок 3 дослідження видно що утилізація відходів може давати людині додаткову
енергію. )

Вчитель. Мозковий штурм.

Кожен з нас повинен робити свій власний внесок у вирішення питань про енергозбереження. Запропонуйте конкретні шляхи збереження енергії в побуті.

Учні.

 1. Заклеюйте щілини у віконних рамах в холодну пору року.
 2. Утепляйте балкони..
 3. Встановлюйте лічильники газу, води.
 4. Вимикайте надлишок електроприладів в кімнаті,
 5. Холодильники у наших квартирах є найбільшими "споживачами " електроенергії
  тому потрібно:

8


а) постійно згадувати, що температура у холодильнику значно нижча за кімнатну, особливо влітку. Тому треба його берегти від тепла. Розташовувати його подалі від радіаторів опалення, від прямих сонячних променів,

б) навколо холодильника має бути достатньо вільного місця щоб конвенсіпні потоки
рівномірно його охолоджували.

в) двері мають бути щільно прикриті. Між: дверцятами і корпусом не повинен вільно
проходить аркуш паперу. Якщо це так - потрібно замінити гумову прокладку у дверці.

г) намагайтеся тримати не довго deepiji відкритими.

д) якщо надовго від "іжджаєте з дому, відключайте холодильник.
6. В холодну пору року зачиняйте за собою щільно двері.

Прес - секретар. Робота з комп'ютером. Розпочинає записувати рекомендації дітей під заголовком в листівці: "Шановні громадяни!"

Підсумки уроку.

Учитель. Слово надається прес - секретарю уроку для запитання листівки, яка була сформована в процесі проведення уроку (див. додаток). Після її запитання ви отримаєте ці листівки. Роздайте їх своїм знайомим, розклейте в куточках інформації по місцепроживанню. Я гадаю це буде вагомим нашим внеском в вирішення питання енергозбереження.

Домашнє завдання.

Пропонується робота в групах.

Відомо, що випромінювання це один із видів теплопередачі. Завдання -дослідження: чи впливає вид покриття стін на температуру у кімнаті? Інструкцію по виконанню цієї роботи вам надасть вчитель фізики.

 

doc
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
13 січня 2018
Переглядів
834
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку