Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Урок з елементами тренінгу "Енергозбереження. Почни з себе!"

Про матеріал

Розробка уроку з елементами тренінгу в рамках тижня енергозбереження. Данний уроку приверне увагу учнів до проблем використання енергії, економії енергії і енергоресурсів, охорони навколишнього середовища; спонукатиме їх до зберігання ресурсів та енергії; стимулюватиме інтерес до наукових досліджень і практичного застосування знань, отриманих в школі; розвиватиме пізнавальний інтерес, творчу активність, допитливість, логічне мислення учнів.

Перегляд файлу

 

Урок з елементами тренінгу

Енергозбереження. Почни з себе!

О.М. Білориха, вчитель фізики

 Черкаської ЗОШ І-ІІ ступенів

Черкаської ОТГ

Слов’янського району Донецької області

 

Мета:  привернути  увагу учнів до проблем використання енергії, економії енергії і         енергоресурсів, охорони навколишнього середовища; створити мотивації для зберігання ресурсів та енергії; стимулювати інтерес до наукових досліджень і практичного застосування знань, отриманих в школі; розвивати пізнавальний інтерес,  творчу активність, допитливість, логічне мислення учнів.

Наочність:   плакати та рисунки на тему «Я за енергозбереження!», відеоролики.

Основним чинником, який визначає

розвиток матеріальної культури людей,

є створення і використання джерел енергії.

                                    Академік П. Л. Капиця.

 

                                               Хід уроку

 

1.Мотивація

1 вед. На землі, у домі вселюдському —

            Протиріч і негараздів тьма.

            Будьте, люди, бережливі в ньому!

            І тоді достатньо буде всім тепла!

2 вед.  Наша планета не така й велика. Ця істина стала очевидною для людства не дуже давно. Багато хто усвідомив, що і природні ресурси Землі, які здавалися такими багатющими, насправді є вичерпними.

1 вед. У гонитві за благами цивілізації сучасне покоління забуває про тих, хто буде жити після нас. Сьогодні дедалі частіше лунають попередження щодо необхідності охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів, людство всього світу реагує на них адекватно.

2 вед.  Що ж стосується України, то заклики вчених до дбайливого, господарського використання сировини поки що не дають бажаних результатів. Україна є однією з найбільш енерговитратних країн світу. Її частка у світовому споживанні енергії становить 1,9 %, тоді як населення складає 1%.

1 вед. Ключем до успішного розв’язання екологічних проблем є ефективне використання енергії. Заощаджувати енергію має людство загалом і кожна людина зокрема. Тому ви повинні не тільки самі навчитися раціонально використовувати енергію, але й навчити цього оточуючих. Адже: «Добрий господар – це бережливий господар».

 

2.Питання для обговорення

 1. Що таке природні ресурси і як ми їх використовуємо?
 2. Назвіть три основних види невідновних енергоресурсів планети? (вугілля, нафта, газ)
 3. Назвіть три основних види відновних ресурсів планети? (сонце, вітер, вода)
 4. Чому сьогодні так гостро стоїть питання збереження природних ресурсів та проблема енергозбереження?
 5. Назвіть три екологічні наслідки надмірного виробництва і споживання енергії людством? (парниковий ефект, шкідливі викиди, глобальні зміни клімату, зникнення видів тварин і рослин, мутагенез)
 6. Що можемо зробити ми, для збереження природних ресурсів?
 7. Де ж використовуються ці ресурси?
 8.  Чи залежить неефективність їх споживання від кожної окремої людини чи відповідальність за це повинна взяти на себе держава?
 9. Наведіть приклади раціонального і нераціонального використання енергії чи енергоресурсів у побуті, в школі.

 

ВІДЕО  (https://www.youtube.com/watch?v=fW3AYULKAIk )

3.Інформаційна хвилина «Цікаві факти з енергозбереження»

2 вед. Для того, щоб 12 годин щодня протягом року горіла одна лампа потужністю 100 Вт, необхідно спалити 180 кг вугілля, внаслідок чого в атмосферу буде викинуто 425 кг СО2.

 1. вед. Закриваючи на ніч штори, можна зменшити втрати тепла через вікна.

2 вед. Зниження рівня споживання гарячої води на 50 літрів за добу веде до щорічної економії 100 літрів мазуту.

 1. вед. Якісна теплоізоляція в будівництві — це запорука економії енергоресурсів та збереження нормального мікроклімату у приміщеннях. Втрати енергії через холодні стіни становлять 40-70 % від загальної потреби в теплі.

2вед. Економити електроенергію можна за рахунок кольору стін. Біла стіна відбиває 80 % спрямованого на неї світла, темно-зелена — лише 15 %, чорна — лише 9 %.

1вед. Кран, що протікає, призводить до втрат 7000 літрів води на рік (за умови, що вона крапає повільно). Якщо ж вода біжить тоненькою цівкою, то її втрати становитимуть до

 1. 000 літрів, на рік.

2вед. Вугілля за теперішніх темпів його використання вистачить на 150-200 років.

1вед. Нафти за теперішніх темпів її використання вистачить на 40-50 років.

2вед. Газу за теперішніх темпів його використання вистачить на 60 років.

1вед. Щодня енергетичні витрати в Україні сягають 100 мільйонів гривень. Усе це негативно впливає на національну економіку країни. Розумне й ефективне енергокористування є ключовим чинником створення нових робочих місць та економічного зростання.

 

4.Робота в групах

1.група. Способи збереження електричної енергії

2.група. Способи збереження води

3.група. Способи збереження опалення

5.Соціальна реклама –відеоролик. (https://www.youtube.com/watch?v=8FsIPBG2PnA )

1 вед. Використовуючи природні ресурси, ми не замислюємося над тим, що буде завтра. А чи буде взагалі це "ЗАВТРА"? Сьогодні наша планета стоїть на порозі екологічної катастрофи.

2вед. При використанні непоновлювальних джерел енергії таких як, вугілля, нафта, сланці, торф, довкілля настільки забруднюєть­ся, що це викликає серйозне занепокоєння учених у всьому світі.

1вед.Зниження енергоспоживання - один зі способів поліпшити екологічну ситуацію на планеті.

2вед. Ще більш перспективним щодо збереження якості довкілля є зменшення використання непоновлюваних джерел і збільшення частки поновлюваних джерел енергії. Адже, використовуючи поновлювані джерела енергії, ми зменшуємо кількість шкідливих викидів у атмосферу.

 

6.Практикум «Переваги та недоліки різних джерел енергії»

ПРЕЗЕНТАЦІЯ «Енергозбереження»

(http://zol-2.schools.lviv.ua/enerhozberezhennia-nahalna-potreba-sohodennia-prezentatsiia/ )

1 група. Сонце, вітер, вода.

 1. група. Вугілля, нафта, газ.
 2. група. Атомна енергетика.

 

Немає жодного енергоджерела, яке тою чи іншою мірою не заподіює шкоди довкіллю та здо­ров'ю людей. Це спонукає нас заощаджувати енер­гію та використовувати ті енергоджерела, які ма­ють найменший негативний вплив на природу. Тільки тоді ми досягнемо сталого розвитку суспільства.

 

7.Підсумок

1вед. Тема економії має багато спільного з темою погоди: всі про неї говорять, але практично ніхто нічого не робить. Проте і це – крок вперед, оскільки до останнього часу ніхто не говорив навіть про економію енергії.

2вед. Результати економії будуть залежати від того, наскільки добре населення буде дотримуватися правил економії енергії при користуванні побутовими приладами, машинами та освітленням, знати прийоми і методи раціонального використання електроенергії.

1вед. Доля нашої планети залежить від кожного з нас, від всього людства, а вірніше, від того, скільки ми споживаємо природних ресурсів і як їх витрачаємо.

8.Домашнє  завдання

Напишіть твір про роль енергії у нашому житті й існуванні планети. Чому ми повинні використовувати енергію ефективніше? Як ми можемо заощаджувати енергію? Опишіть, що конкретно ви робите зараз для економії енергії? Чи пояснили ви своїм друзям і батькам причи­ни, через які потрібно зберігати енергію?

 

Висновок.

Данний  урок  запам’ятається надовго, він розвиває  в школярів навички енергозбереження, енергоефективності, мотивує до збереження ресурсів та енергії; стимулює  інтерес до наукових досліджень і практичного застосування знань, отриманих в школі;  розвиває пізнавальний інтерес,  творчу активність, допитливість, логічне мислення учнів, формує власну відповідальність за майбутнє Планети, виховує патріотизм та любов до Батьківщини.

Використані джерела:

 1.  Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року // Схвалено розпорядженнм Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. 880-р.
  Source: https://formula.kr.ua/osnovi-energoefektivnosti/vykorystani-dzherela-informatsii-literatura.html
 2.  Щербина О.М. Енергія для всіх: технічний довідник з енергоощадності та відновних джерел енергії. – Вид. – 4-е, допов. і перероб. – Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2007. – 340 с.
  Source: https://formula.kr.ua/osnovi-energoefektivnosti/vykorystani-dzherela-informatsii-literatura.html
 3. Мельникова О.В., Праховник А.В., Даг Арне Хойстад, Іншеков Є.М., Дешко В.І., Конеченков А.О. Енергозбереження. Посібник з раціонального використання ресурсів та енергії для учнів загальноосвітньої школи. Видання друге виправлене та доповнене, Київ. – 2004. – 104 с.
  Source: https://formula.kr.ua/osnovi-energoefektivnosti/vykorystani-dzherela-informatsii-literatura.html
 4. Уoutube [електронний ресурс].

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додав(-ла)
Білориха Ольга
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
12 липня 2018
Переглядів
238
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку