26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Урок з елементами тренінгу на тему: "Вуглеводи. Хімічні властивості вуглеводів"

Про матеріал
Метою заняття є розширити знання студентів про властивості вуглеводів акцентуючи увагу на причинно-наслідкові зв’язки. Тренінгова частина у вигляді гри "Пазли" дозволяє більш усвідомлено формувати вміння та навички з теми заняття.
Перегляд файлу

Тема: Вуглеводи. Хімічні властивості вуглеводів.

 

Мета: розширити знання студентів про вуглеводи та їх роль на прикладі  хімічних властивостей, навчити класифікувати вуглеводи за здатністю до гідролізу;

формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями і застосуванням вуглеводів; критично ставитись до повідомлень хімічного характеру в медійному просторі, розвивати хімічну мову, екологічне мислення;

  сприяти усвідомленню взаємозв’язку складу, будови, властивостей і застосування вуглеводів, висловлюванню суджень щодо впливу продуктів харчування на здоров’я людини; спонукати до розв’язання проблеми власного раціонального харчування на основі знань про вуглеводи; розуміння біологічного значення вуглеводів для харчування людини; формувати уміння приймати обґрунтоване рішення щодо їхнього безпечного використання, дотримуватися здорового способу життя.

Вид заняття: лекція

Тип заняття: комбіноване заняття засвоєння знань, умінь і навичок і творчого їх застосування з елементами тренінгу.

Методи і форми роботи: «Сніжний ком», «Мозковий штурм», розповідь, бесіда, демонстрація, репродуктивні, частково-пошукові, лабораторний дослід, розв’язування завдань, ігровий.

Обладнання: лабораторний штатив, пробірки, пальник, сухе пальне, сірники,  пробіркотримач, оціночний лист, картки  та конверти зворотнього зв’язку, пазли.

Розчини: глюкози, натрій гідроксиду,  купрум(ІІ) сульфату

Базові поняття та терміни: вуглеводи: моносахариди, дисахариди, полісахариди, глюкоза, фруктоза, сахароза, крохмаль, фотосинтез, спиртове і молочнокисле бродіння, гідроліз, реакція «срібного дзеркала», йод-крохмальна реакція.

Ключові компетентності:

 1. Спілкування державною мовою: уміння використовувати хімічні терміни, поняття, символи, сучасну українську наукову термінологію і номенклатуру; формулювати відповідь на поставлене запитання.
 2. Екологічна грамотність і здорове життя: уміння усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність; використовувати хімічні знання для пояснення користі і шкоди здобутків хімії для людини.
 3. Інформаційно-цифрова компетентність: уміння критично співставляти і оцінювати хімічну інформацію з різних інформаційних ресурсів.
 4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях: уміння пояснювати природні явища, процеси в живих організмах на основі хімічних знань; виконувати проекти, використовуючи знання з біології; використовуючи міжпредметні контекстні завдання.
 5. Уміння вчитись впродовж життя: уміння організовувати самоосвіту з хімії: визначати мету, планувати, добирати необхідні засоби; виконувати навчальні проекти хімічного й екологічного змісту.
 6. Ініціативність: виявляти здатність до роботи в команді, бути ініціативним, генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень, вести діалог задля досягнення спільної мети під час виконання хімічного навчального проекту.

Очікувані результати:

 • класифікують вуглеводи за їх властивостями;
 • наводять приклади вуглеводів та їх поширення у природі і харчових продуктах;
 • встановлюють та усвідомлюють причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями і застосуванням вуглеводів;
 • висловлюють судження щодо впливу продуктів харчування на здоров’я людини;
 • розуміють біологічне значення вуглеводів для харчування людини;
 • формулюють відповіді на поставлені запитання;
 • використовувати хімічні знання у повсякденному вжитку.

 

Хід заняття

Частина І.

1.1. Організаційний етап.

Привітання викладача, перевірка присутніх та створення робочої атмосфери.

    Викладач. Доброго дня! Ну що ж, починаємо наше заняття, а значить приймаємо його правила, а саме:

Сьогодні ми: Уважні! Організовані! Активні та толерантні!

Ваша робота сьогодні буде  оцінена не лише в балах, а й   цукерками. Чому саме ними, ви повинні сказати пізніше.

   Правильна і повна відповідь – 3 бали (шоколадна цукерка), неповна відповідь – 2 бали (льодяники), неточна відповідь – 1 бал (без цукерки). Бали заносите в оцінювальний лист, який знаходиться у кожного на робочому місці (додаток 1).

 

1.2. Актуалізація опорних знань.

Група ділиться на дві підгрупи для виконання вправи.

Вправа «Сніжний ком».

Питання для групи №1.

 1. Відомо, що плоди та фрукти мають солодкий смак. Як ви вважаєте, чому?

Очікувана відповідь: плоди і фрукти є солодкими тому, що у своєму складі мають глюкозу та фруктозу, які є солодкими на смак;

 1. Яка молекулярна формула глюкози?

Відповідь: плоди і фрукти є солодкими тому, що у своєму складі мають глюкозу та фруктозу, які є солодкими на смак; молекулярна формула глюкози - С6Н12О6;

 1. Виноградний цукор – це історична назва …?

Очікувана відповідь: плоди і фрукти є солодкими тому, що у своєму складі мають глюкозу та фруктозу, які є солодкими на смак; молекулярна формула глюкози - С6Н12О6; історична назва - виноградний цукор;

 1. Який вуглевод може бродити?

Очікувана відповідь: плоди і фрукти є солодкими тому, що у своєму складі мають глюкозу та фруктозу, які є солодкими на смак;  молекулярна формула глюкози - С6Н12О6; історична назва - виноградний цукор; реакція бродіння характерна для глюкози;

 1. Назвіть продукти бродіння глюкози?

Очікувана відповідь: плоди і фрукти є солодкими тому, що у своєму складі мають глюкозу та фруктозу, які є солодкими на смак;  молекулярна формула глюкози - С6Н12О6; історична назва - виноградний цукор; реакція бродіння характерна для глюкози; продуктом бродіння глюкози є – етиловий спирт (як варіант – молочна кислота);

 1. Які функціональні групи містить молекула глюкози?

Очікувана відповідь: плоди і фрукти є солодкими тому, що у своєму складі мають глюкозу та фруктозу, які є солодкими на смак; молекулярна формула глюкози - С6Н12О6; історична назва - виноградний цукор; реакція бродіння характерна для глюкози; продуктом бродіння глюкози є – етиловий спирт; молекула глюкози містить альдегідну групу – СОН та спиртову – ОН;

 1. Чи буде для глюкози «реакція срібного дзеркала» - якісною?

Очікувана відповідь: плоди і фрукти є солодкими тому, що у своєму складі мають глюкозу та фруктозу, які є солодкими на смак; молекулярна формула глюкози - С6Н12О6; історична назва - виноградний цукор; реакція бродіння характерна для глюкози; продуктом бродіння глюкози є – етиловий спирт; молекула глюкози містить альдегідну групу – СОН та спиртову – ОН; за альдегідною групою глюкоза вступатиме в реакцію «срібного дзеркала».

 

Питання для групи №2.

 1. Молекула якого вуглеводню складається із молекул  глюкози та фруктози ?

Очікувана відповідь: сахароза;

 1. Яка молекулярна формула сахарози;

Очікувана відповідь: Молекула сахарози складається із молекул  глюкози та фруктози; молекулярна формула сахарози – С12Н22О11;

 1. Як за фізичними властивостями можна розпізнати сахарозу від глюкози?

Очікувана відповідь: Молекула сахарози складається із молекул  глюкози та фруктози;молекулярна формула сахарози – С12Н22О11; при нагріванні сахароза плавиться;

 1. Які ще вам відомі вуглеводи природного походження?

Очікувана відповідь: Молекула сахарози складається із молекул  глюкози та фруктози;молекулярна формула сахарози – С12Н22О11; при нагріванні сахароза плавиться; крохмаль та целюлоза – вуглеводи природного походження;

 1. Полісахариди піддаються гідролізу з утворенням моносахаридів. До якого моносахариду буде гідролізуватися крохмаль?

Очікувана відповідь: Молекула сахарози складається із молекул  глюкози та фруктози;молекулярна формула сахарози – С12Н22О11; при нагріванні сахароза плавиться; крохмаль та целюлоза – вуглеводи природного походження; крохмаль гідролізується до глюкози;

 1. Вуглевод, що утворює клейстер – це ?

Очікувана відповідь: Молекула сахарози складається із молекул  глюкози та фруктози;молекулярна формула сахарози – С12Н22О11; при нагріванні сахароза плавиться; крохмаль та целюлоза – вуглеводи природного походження; крохмаль гідролізується до глюкози; крохмаль здатний утворювати клейстер;

 1. Як називається якісна реакція на крохмаль та її ознаки перебігу?

Очікувана відповідь: Молекула сахарози складається із молекул  глюкози та фруктози; молекулярна формула сахарози – С12Н22О11; при нагріванні сахароза плавиться; крохмаль та целюлоза – вуглеводи природного походження; крохмаль гідролізується до глюкози; крохмаль здатний утворювати клейстер; якісна реакція на крохмаль – йод-крохмальна реакція, її ознака – темно-синє забарвлення йоду;

 

Частина ІІ.

 1.       Одержання вуглеводів.

Прийом «Мозковий штурм»

Викладач.  Вуглеводи входять до складу усіх живих організмів. На заняттях з біології ви вивчали процес, який відбувається в зелених листках рослин.

Запитання: Пригадайте, як називається даний процес, за яких умов він відбувається і які речовини утворюються?

Очікувана відповідь: процес, що відбувається в зелених листках рослин, називається фотосинтез та проходить у пігменті хлоропласта – хлорофілі – під дією сонячної енергії, у результаті якого утворюються вуглеводи та вода.

Викладач. Отже, схема цього процесу відображується хімічним рівнянням:

 

2О → С6Н12O6 +   6СО2 +  2

Запитання: Пригадайте, які рослини здатні синтезувати сахарозу?

Очікувана відповідь: цукрова тростина, цукровий буряк, цукровий клен, береза

 Викладач. Отже, схема цього процесу в рослинах:

                               

                                      С6Н12O6 + С6Н12O6 С12Н22O11  + H2O

Викладач. Рівняння утворення крохмалю має вигляд:                 

                                     nC6H12O6 data:image/webp;base64,UklGRm4AAABXRUJQVlA4TGEAAAAvEIAFEE+gEJIV6mheX4IQEsmfIA0FbdswKZnuIhh/XiMQhMgX/g9yZv4DAP8P7kTeaGuJadpAUWwr1cPf3gZUsQU9aGACQr+30gAR/Z8A/L6W8BDIgbvpAc/BPMBriQcBAA== (C6H10O5)n + nH2O

 

а до якого типу хімічної реакції належить ця реакція?

Очікувана відповідь: ця реакція називається реакцією поліконденсації, мономер - C6H12O6 , полімер - (C6H10O5)n , побічний продукт - H2O.

 1.       Хімічні властивості вуглеводів.

 

Повне окиснення глюкози:

     В організмі людини і тварин глюкоза є основним і найбільш універсальним джерелом енергії для забезпечення метаболічних процесів.  У тварин глюкоза допомагає пережити заморозки.  Так, у деяких видів жаб перед зимою підвищується рівень глюкози в крові, за рахунок чого їх тіла здатні витримати заморозку в льоду.

             С6Н12О6 + O2              6CO2 + 6H2O +   Q кДж           

 

Броді́ння - біохімічний процес розкладу вуглеводів, що відбувається під впливом мікроорганізмів або їх ферментів.  Дуже поширений у природі процес, який є основою виробництва багатьох харчових продуктів: хлібобулочних і молочнокислих виробів, алкогольних напоїв і харчових кислот. Найпоширенішими є спиртове і молочнокисле бродіння. Для забезпечення спиртового бродіння на практиці застосовують один вид дріжджів сімейства сахароміцетів – Sacharomyces cerevisiae. Ця багаточисленна ферментна система в якій  здійснюється  процес анаеробного перетворення вуглеводів з утворенням етилового спирту і вуглекислого газу. Цей процес застосовується при виробництві алкогольних напоїв із крохмалевмісної сировини: пшениці, ячменю, кукурудзи, рису, картоплі та ін. Сумарне рівняння спиртового бродіння не висвітлює всієї складності процесу:

Бродіння  спиртове:

 

С6Н12О6     дріжджі       2Н5ОН+ СО2

 

Молочнокисле бродіння — процес анаеробного окиснення вуглеводів, кінцевим продуктом при якому виступає молочна кислота, звідси і назва реакції.  Також молочнокисле бродіння відбувається у живих тканинах при великих навантаженнях за відсутності кисню. Молочнокисле бродіння використовується для консервації продуктів харчування  з метою тривалого збереження (приклад — квашення овочів, сирокопчення), приготування кисломолочних продуктів (кефір, ряжанка, йогурт, сметана), силосування рослинної маси, а також біотехнологічного способу виробництва молочної кислоти.

 

Бродіння молочно-кисле:

 

С6Н12О6   ферменти      2СН3-СНОН-СООН

                                            молочна кислота           

                             

        Гідроліз - (грец. hydor -вода + lysis- розкладання, розпадання) - реакція обмінної взаємодії речовин з водою.  Ферментативний гідроліз крохмалю відбувається у багатьох харчових технологіях: приготування тіста і випікання хліба, виробництві пива, квасу, спирту, органічних кислот, різних продуктів: глюкози, патоки, цукрових сиропів.

     Гідроліз сахарози може відбуватися у присутності харчових кислот, при незначному нагріванні. Утворенні при цьому глюкоза і фруктоза беруть участь в реакціях дегідратації, карамелізації, утворюючи ароматичні і забарвлені продукти.

Гідроліз сахарози:

    Якщо прокип'ятити розчин цукрози з декількома  краплями соляної чи сірчаної кислоти і нейтралізувати кислоту лугом, а після цього нагріти розчин, то з'являються молекули з альдегідними групами, які і відновлюють гідроксид міді(II) до оксиду міді(I). Ця реакція показує, що сахароза за каталітичної дії кислоти піддається гідролізу, в результаті чого утворюються глюкоза і фруктоза:

                                           H2SO4;t

       С12Н22О11 + Н2О                    С6Н12О6 + С6Н12О6

                                                       Глюкоза       Фруктоза

Гідроліз крохмалю та целюлози   відбувається ступінчасто  до глюкози

                                           ферменти

           6Н10О5)n + nH2O               nC6H12O6

       

 Залежно від умов перебігу реакції гідролізу крохмалю може здійснюватися поетапно з утворенням проміжних продуктів.

 6Н10О5)n  6Н10О5)m хС12Н22О11 6Н12О6

         крохмаль                                        декстрин                                       мальтоза                                глюкоза

      Для полегшення засвоєння крохмалю продукти, що містять його, термічно обробляють, тобто варять, печуть. Процеси декстринізації (утворення декстринів), сприяють кращому засвоєнню організмом крохмалю й наступному гідролізу його до глюкози.

     У харчовій промисловості крохмаль використовується у виробництві ковбасних, кондитерських і кулінарних виробів. Його також застосовують для одержання глюкози, у виробництві паперу, текстилю, клеїв, лікарських засобів тощо.

 

Якісна реакція на крохмальйод-крохмальна реакція.

Молекула крохмалю має складну будову і складається з двох структур: амілози (15-25%) та амілопектину (75-85%).

https://lh4.googleusercontent.com/xvpmiqc96TdbGHe77Vwac3AtQ74PPgZTRGYu2igPvtKpvHAuVhi3cnl16pKoBcqAt3prl_-rxIteLCNces_u5_b1qMVY7kvvtPpMstufy08d6ZXrky4=w773

 

 

 

   Реакція крохмалю з йодом є якісною саме на амілозну структуру молекули крохмалю, хімічна реакція якої має вигляд:

6H10O5)n + nI2 → (С6H10O5)n · nI2

                                                                                     комплексна сполука,

                                                                                                                         інтенсивно-синє забарвлення

 

Таке забарвлення з’являється, якщо на зріз або скибочку продукту, що містить крохмаль крапнути розчин йоду.

 

     Молекула глюкози є альдегідоспиртом, тому глюкоза вступає в реакції, характерні як для багатоатомних спиртів, так  і альдегідів.

 

    Як альдегід глюкоза вступає в реакцію «срібного дзеркала» і окиснюється до глюконової кислоти.

 

Хімічні властивості глюкози 

                                                                                                                      глюконова кислота

 

Відновлюється воднем до шестиатомного спирту сорбіту.

 

Реакція відновлення:

Хімічні властивості глюкози

                                                                      сорбіт

 

    Сорбі́т , також  сорбітол- шестиатомний спирт, солодкий на смак. Сорбіт вперше був виділений з плодів горобини. Солодкість сорбіту- 0,48 від солодкості сахарози, енергетична цінність - 390 ккал. Сорбіт не підвищує вмісту глюкози в крові, тому його використовують замість цукру в харчуванні людей, хворих на цукрувий діабет. Використовується у виробництві аскорбінової кислоти. Зареєстрований як харчова добавка за кодом E420.

 

Лабораторний дослід.  Взаємодія глюкози з купрум (II) гідроксидом

 

    Дослід 1. У пробірку до 2-3 краплин розчину мідного купоросу долийте

2-3 мл розчину натрій гідроксиду (натрій гідроксид має бути в надлишку). До добутого осаду долийте такий самий об’єм розчину глюкози й суміш збовтайте. Як змінилося забарвлення розчину? Наявність якої функціональної групи  підтверджує даний дослід?

 

Рис.1. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом за нормальних умов 

 

                      NaOH + CuSO4   Na2SO4 + Cu(OH)2

                                                                        синій колір

Cu(OH)2 + CH2OH-(CHOH)4-COH Осад розчиняється, розчин 

                             стає прозорим і  набуває яскраво-синього кольору.

 

Дослід 2. Нагрійте вміст пробірки. Які зміни спостерігаються? Про наявність якої функціональної групи в молекулі глюкози свідчить цей дослід?

 

 

Рис.2. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом при нагріванні

 

                   

CH2OH-(CHOH)4-COH + NaOH +CuSO4 CH2OH-(CHOH)4-CОOH  + CuOH

                                                                                                              жовто-помаранчевий

                                  CuOH Cu2O + H2O

                                                                         розчин червоно-цегельний

 

Частина ІІІ.

3.1. Узагальнення та закріплення знань

     Скласти пазли (додаток 2) та дати відповіді на наступні питання відповідно із зображеннями на картинці пазлів:

 • назва речовин;
 • клас до якого належать речовини;
 • назва хімічної реакції;
 • рівняння хімічної реакції.

 

3.2. Виставлення оцінок та їх обґрунтування

 • За підсумком отриманих балів оціночного листа.

Викладач.  Як ви вважаєте, чому саме з  допомогою цукерок будуть оцінюватися  ваші відповіді, як цукерки пов’язанні з нашим заняттям сьогодні. Правильно, саме до складу цукерок входять солодкі на смак вуглеводи.

 

3.3. Домашнє завдання.

За останні 150 років споживання цукру нестримно збільшилося в набагато більшій мірі, ніж вважає корисним медицина. В Україні його реальне споживання досягло 70 - 100 г на добу. В інших країнах ще вище: в Англії  130 г, а серед підлітків  156 г на добу.

За цукром закріпилася назва "біла смерть". У літературі з дієтології з'явилося поняття "цукроголик". Річ у тому, що цукор є рафінованим продуктом, що призводить до недоотримання людиною сотень, а можливо, і тисяч різноманітних біологічно-активних речовин, які засвоювали наші предки з їжею впродовж мільйонів років. Невипадково цукровий діабет літніх людей називали "хворобою кондитерів".

       Прихильники здорового харчування радять утриматися від вживання також крохмалю, але "правильний" крохмаль дуже потрібен організму.

        І тому вашим домашнім завданням буде:

 • продовжити вивчення впливу вуглеводів на організм людини та їх значення для організму людини;
 • виготувати пам’ятку, лепбук які візьмуть участь у конкурсі під час предметного тижня на тему:
 • «Профілактика цукрового діабету»
 • «Легкі вуглеводи. Користь чи небезпека?»
 • «Крохмаль, за який організм скаже "дякую"»

 

3.4. Зворотній зв'язок

      У вас на столах є конверти в яких вам потрібно залишити одну із карток: портфель, сміттєвий кошик або м’ясорубку (додаток 3).

    Якщо інформація   знадобиться Вам в подальшому оберіть – портфель;

    Якщо ви обдумуєте отриману інформацію, та ще не вирішили як поставитися до неї  оберіть – м’ясорубку;

    Якщо Ви сьогодні ніякої корисної інформації не отримали для себе оберіть – сміттєвий кошик.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Література

 

Основна:

 1. Савчин М.М. Хімія (рівень стандарту):  Підр. для 10 кл. закладів загальної середньої   освіти / М.М. Савчин  – Киів,  Грамота, 2018 –

 208 с. : іл.;

 

 1. Попель П.П. Хімія (рівень стандарту):  Підр. для 10 кл. закладів загальної середньої   освіти / П.П. Попель, Л.С. Крикля – Киів, ВЦ «Академія», 2018 - 256 с. : іл.;

 

 

Додаткова:

 

 1. Інтернет ресурси:

 

https://studopedia.su/5_28805_brodinnya-vuglevodiv.html

https://subject.com.ua/chemistry/zno/181.html 

https://edufuture.biz/index.php?title=Вуглеводи:_глюкоза._

http://www.chemistry.in.ua/grade-9/glucose

https://tsn.ua/blogi/themes/health_sport/krohmal-za-yakiy-organizm-skazhe-dyakuyu-1167297.html

https://tsn.ua/blogi/themes/health_sport/krohmal-za-yakiy-organizm-skazhe-dyakuyu-1167297.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЛИСТ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Група ___________                           ПІБ студента________________________

 

з/п

Вид діяльності студента

Бали за відповідь

Вправа «Сніжний ком»

1

2

3

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

Завдання «Пазли»

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

D:\таня\пазли вуглеводи\пазлы готовые\Screenshot_6.png      D:\таня\пазли вуглеводи\пазлы готовые\Screenshot_3.png

 

Орієнтовна відповідь: зображені продукти містять:

 • глюкозу та фруктозу С6Н12О6, клас вуглеводи, моносахариди
 • клітковину, крохмаль (-С6Н10О5-)n, клас вуглеводи, полісахариди.

Всі вуглеводи в організмі окиснюються до вуглекислого газу, води та енергії, що вивільняється:

 • С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + Q кДж
 • С12Н22О11 + 12О2 → 12СО2 + 11Н2О + Q кДж
 • 6Н10О5)n + 6nО2 → 6nСО2 + 5nН2О + Q кДЖ

 

 

 

D:\таня\пазли вуглеводи\пазлы готовые\Screenshot_7.png

 

Орієнтовна відповідь: реакція відновлення глюкози до шестиатомного спирту сорбіту:

Хімічні властивості глюкози

                                                                      сорбіт

 

     Сорбіт не підвищує вмісту глюкози в крові,тому його використовують замість цукру в харчуванні людей, хворих на цукрувий діабет. Зареєстрований як харчова добавка за кодом E420.

 

 

D:\таня\пазли вуглеводи\пазлы готовые\Screenshot_5.png

 

Орієнтовна відповідь:     оскільки молекула глюкози містить  альдегідну групу, то значить здатна вступати в реакції, характерні для альдегідів, тобто  реакцію «срібного дзеркала» .

 

Хімічні властивості глюкози 

                                                                                                                      глюконова кислота

 

D:\таня\пазли вуглеводи\пазлы готовые\Screenshot_2.png 
 

 

D:\pomoika\Новая папка\пазл\1357.png    D:\таня\пазли вуглеводи\пазлы готовые\Screenshot_4.png

 

Орієнтовна відповідь: Молочнокисле бродіння вуглеводів, кінцевим продуктом при якому виступає молочна кислота. Молочнокисле бродіння використовується для консервації продуктів харчування  з метою тривалого збереження (приклад - квашення овочів);  приготування кисломолочних продуктів:кефір, ряжанка, йогурт, сметана.

С6Н12О6   ферменти      2СН3-СНОН-СООН

                                            молочна кислота           

 

D:\таня\пазли вуглеводи\пазлы готовые\Screenshot_1.png

 

Орієнтовна відповідь: Спиртове бродіння, біохімічний процес розкладу вуглеводів, що відбувається під впливом мікроорганізмів або їх ферментів.  Цей процес застосовується при виробництві алкогольних напоїв із глюкозовмісної сировини: ягід та фруктів

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
10 квітня 2020
Переглядів
596
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку