10 червня о 18:00Вебінар: Літній табір під час карантину, або організація позакласної діяльності онлайн

Урок з фізики "Історія атома. Будова атома"

Про матеріал

Папка містить розробку уроку, презентацію та деякі відео. Під час уроку учні демонструють свій результат роботи над навчальним проектом. У кожного учня було індивідуальне завдання, хоча працювали над одним проектом

Перегляд файлу

 

ОСНОВНІ  ЕТАПИ  РОЗВИТКУ  АТОМНОЇ  ФІЗИКИ

 

 

 

Період

 

Вчений

 

Досягнення  науки

 

 

І  етап .  Гіпотеза  про  існування  атома  як  неподільної  частинки.

 

1.

2,5 тис. років тому

  Демокріт і Левкіпп

Перші ідеї про існування атомів.  Вони вважали, що речовини утворюються в результаті зіткнення атомів і появи зв'язків між ними.  Вони вважали, що атоми мають форму правильних багатогранників:                                куба  («атоми землі»), тетраедра («атоми вогню»), октаедра («атоми повітря»), ікосаедра («атоми води»).

Але не всі філософи, вчені підтримували ідею існування атома.  Наприклад, Арістотель вважав, що світом керують чотири «начала»: вода, земля, повітря і вогонь. А «началом» всіх «начал» є Бог.

Історичний факт: під тиском церкви у 1626 р. Паризький парламент під загрозою страти заборонив атомістичну теорію (теорію про існування атома). 

 

ІІ  етап .  Експериментальне підтвердження існування атома. (початок  19  ст.)

 

2.

1808 р.

Англійський хімік                 і математик                  Джон Дальтон

Першим, хто розвинув наукову теорію атома.Припустив, що всі атоми певного хімічного елемента в точності однакові.   Він вирахував відносні маси для атомів відомих йому елементів.  І  встановив   , що атоми різних елементів мають різні властивості і різні маси.).

3.

18 ст.

 М.В. Ломоносов

Заклав основи молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) газів, які пізніше були підтверджені експериментально

4.

1869 р.

Дмитрій Іванович Менделєєв

Cистематизував  знання  про  атоми  в  таблиці  періодичних   елементів    хімічних    елементів.
Він «помітив», що  при   зростанні атомної   маси   елемента (від водню до урану) періодично   з’являються елементи, які  мають  схожі  хімічні   властивості. 

5.

1889р.

Російськиій  фізик           О. Г.   Столєтов

 

Явище  фотоефекту

 

ІІІ етап .   Дослідження будови атома  (  кінець  19  ст. , а точніше з  1987р.)

 

6.

1895р.

Німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген  та  український  фізик

 Іван  Пулюй

 

Працюючи з «катодними променями», виявив випромінювання, здатне проникати через матеріальні перешкоди. Рентген назвав його «Х-променями», нам же воно відоме тепер як «рентгенівське випромінювання».

7.

1896р.

Французький  вчений  Анрі  Беккерель

Відкрив  явище  природної  радіоактивності – самовільного  розпаду ядер   атомів важких  металів

 

8.

1897 р.

Амереканський  інженер  Джозеф  Джон  Томсон

Відкриття електрона,  як  складової  частини атома   і носія  найменшого  заряду.

 

9.

1899р.

Ернест Резерфорд і його послідовники

Вчені встановили, що під впливом магніту випромінювання, що випускається ураном, розділяється на три потоки, тобто, що існує, щонайменше, три види радіації. азвали їх альфа-, бета - і гамма-випромінюванням.

10.

1859 р.

Кірхгоф і Бунзен

Проаналізували результати тривалої роботи багатьох вчених по різним виглядам спектрів від різних речовин і прийшли до висновку, що кожен атома має свій спектральний рисунок і цей рисунок пов’язаний саме з будовою атома. (Метод спектрального аналізу)

11.

1902р.

Французькі вчені Марія і  П'єр Кюрі

Вперше виділила з уранової руди природний радіоактивний елемент - радій.

12.

1903р.

Дж. Дж. Томсоном

Перша достатньо розроблена модель атома.  Згідно цієї моделі речовина в атомі несе позитивний заряд і рівномірно заповнює весь об'єм атома. Електрони "вкраплені" в атом.

13.

1909р.

Американський вчений   Міллікен

 

Визначив   заряд   електрона    е = - 1,6 * 10 -19 Кл.  

14.

1911 р.

Англійський фізик  Ернест Резерфорд

Резерфорд експериментально перевірив  модель  Томсона і довів ,що   Атом складається з позитивно зарядженого ядра, яке займає мізерно малий обсяг атома. Навколо ядра розташовані електрони. Електрони обертаються навколо ядра на досить великих відстанях від нього. Таку модель назвали планетарною   або  ядерною.   

15

1913р.

Ернест Резерфорд

Висунув  гіпотезу  по те, що  однією  із  частинок, які  входять  до  складу  ядра хімічних  елементів,   є  ядро  атома  гідрогену, тобто  протон 

16

 

Датський фізик  Нільсом  Бор 

Розвинув теорію квантових уявлень про процеси в природі. Він сформулював у вигляді постулатів основні положення нової теорії. Згідно постулатам Бора електрон може знаходитися на декількох визначених орбітах. Кожній орбіті електрона відповідає певна енергія.

17

1917 р.

Німецький  вчений Альберт  Ейнштейн

Передбачив можливість переходу атома з вищого енергетичного стану в нижче під впливом зовнішнього впливу. Таке випромінювання називається вимушеним випромінюванням і лежить в основі роботи лазерів.

18

1919р.

Ернест Резерфорд

Бомбардуючи  альфа-частинками  ядра азоту,  перетворив  їх  в ядра  оксигену, здійснивши  таким  чином першу  в історії  ядерну реакцію 

19

1932р.

Англійський фізик Джеймс Чедвік 

Відкрив нейтрон - частку, рівну за масою протону, але не має заряду.  Було створено  нейтронно-протонну модель атомного ядра. У результаті відбулося виділення з атомної фізики самостійного напрямку - ядерної фізики.

20

1934 р.

Французькі фізики Фредерік  та                  Ірен Жоліо-Кюрі

Отримали перший штучний ізотоп фосфор-30 (природний фосфор на 100 % складається з фосфору-31).Це стало своєрідним стартом: починаючи з цього часу і далі, у фізичних лабораторіях різних країн були отримані тисячі ізотопів, не існуючих в природі.

IV.  Застосування знань  про  будову  атома

 

ВИСТУП  УЧЕНИЦІ

В історії розвитку фізики одна з найбільш цікавих і захоплюючих сторінок - це історія відкриття складної будови атома. Тому сьогодні я хочу ознайомити вас з деякими відомостями про вивчення атома.

 Саме слово походить від грецького «atomos» - неподільний.

  Щоб найкраще донести до вас інформацію, я вирішила зробити таблицю  «Основні етапи розвитку  атомної  фізики». В ній  я    показала,   як тисячоліттями вчені намагалися зрозуміти,  що таке атом.  І через деякий час їм це вдалося.  Червоним  кольором  я  відмітила   найважливіші   продії.

 Перші ідеї про існування атомів ще  2,5 тис. років тому висловили давньогрецькі вчені філософи  Демокріт і Левкіпп.  Саме вони назвали атомом дрібну неподільну частинку, що утворює речовину.  У  1626 р.  Парижський парламент під загрозою страти заборонив атомістичну теорію. Згодом її все ж таки було визнано, але до середини  ХІХ ст. вважалося, що атом є                 не подільним.   

Першу модель атома в 1903 р. запропонував Джозеф Джон Томсон.  Він  запропонував.. (читаєш  з  підручника, ст..267, п.70,14  стрічка  саме  так  написано;  читаєш  до  кінця  абзац,  Однак … ІІ  абзац починається  читаєш  дві  стрічки   …. Але  читаєш  не 1906 рік, а  1911 рік) .  Тобто   моделі атома Томсона був нанесений удар дослідженнями Резерфорда і його учнів. Як  саме   це  відбувалось  пропоную  переглянути  фільм   

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

 

ОСНОВНІ  ЕТАПИ  РОЗВИТКУ  АТОМНОЇ  ФІЗИКИ

 

 

 

Період

 

Вчений

 

Досягнення  науки

 

 

І  етап .  Гіпотеза  про  існування  атома  як  неподільної  частинки.

 

1.

2,5 тис. років тому

  Демокріт і Левкіпп

Перші ідеї про існування атомів.  Вони вважали, що речовини утворюються в результаті зіткнення атомів і появи зв'язків між ними.  Вони вважали, що атоми мають форму правильних багатогранників:                                куба  («атоми землі»), тетраедра («атоми вогню»), октаедра («атоми повітря»), ікосаедра («атоми води»).

Але не всі філософи, вчені підтримували ідею існування атома.  Наприклад, Арістотель вважав, що світом керують чотири «начала»: вода, земля, повітря і вогонь. А «началом» всіх «начал» є Бог.

Історичний факт: під тиском церкви у 1626 р. Паризький парламент під загрозою страти заборонив атомістичну теорію (теорію про існування атома). 

 

ІІ  етап .  Експериментальне підтвердження існування атома. (початок  19  ст.)

 

2.

1808 р.

Англійський хімік                 і математик                  Джон Дальтон

Першим, хто розвинув наукову теорію атома.Припустив, що всі атоми певного хімічного елемента в точності однакові.   Він вирахував відносні маси для атомів відомих йому елементів.  І  встановив   , що атоми різних елементів мають різні властивості і різні маси.).

3.

18 ст.

 М.В. Ломоносов

Заклав основи молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) газів, які пізніше були підтверджені експериментально

4.

1869 р.

Дмитрій Іванович Менделєєв

Cистематизував  знання  про  атоми  в  таблиці  періодичних   елементів    хімічних    елементів.
Він «помітив», що  при   зростанні атомної   маси   елемента (від водню до урану) періодично   з’являються елементи, які  мають  схожі  хімічні   властивості. 

5.

1889р.

Російськиій  фізик           О. Г.   Столєтов

 

Явище  фотоефекту

 

ІІІ етап .   Дослідження будови атома  (  кінець  19  ст. , а точніше з  1987р.)

 

6.

1895р.

Німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген  та  український  фізик

 Іван  Пулюй

 

Працюючи з «катодними променями», виявив випромінювання, здатне проникати через матеріальні перешкоди. Рентген назвав його «Х-променями», нам же воно відоме тепер як «рентгенівське випромінювання».

7.

1896р.

Французький  вчений  Анрі  Беккерель

Відкрив  явище  природної  радіоактивності – самовільного  розпаду ядер   атомів важких  металів

 

8.

1897 р.

Амереканський  інженер  Джозеф  Джон  Томсон

Відкриття електрона,  як  складової  частини атома   і носія  найменшого  заряду.

 

9.

1899р.

Ернест Резерфорд і його послідовники

Вчені встановили, що під впливом магніту випромінювання, що випускається ураном, розділяється на три потоки, тобто, що існує, щонайменше, три види радіації. азвали їх альфа-, бета - і гамма-випромінюванням.

10.

1859 р.

Кірхгоф і Бунзен

Проаналізували результати тривалої роботи багатьох вчених по різним виглядам спектрів від різних речовин і прийшли до висновку, що кожен атома має свій спектральний рисунок і цей рисунок пов’язаний саме з будовою атома. (Метод спектрального аналізу)

11.

1902р.

Французькі вчені Марія і  П'єр Кюрі

Вперше виділила з уранової руди природний радіоактивний елемент - радій.

12.

1903р.

Дж. Дж. Томсоном

Перша достатньо розроблена модель атома.  Згідно цієї моделі речовина в атомі несе позитивний заряд і рівномірно заповнює весь об'єм атома. Електрони "вкраплені" в атом.

13.

1909р.

Американський вчений   Міллікен

 

Визначив   заряд   електрона    е = - 1,6 * 10 -19 Кл.  

14.

1911 р.

Англійський фізик  Ернест Резерфорд

Резерфорд експериментально перевірив  модель  Томсона і довів ,що   Атом складається з позитивно зарядженого ядра, яке займає мізерно малий обсяг атома. Навколо ядра розташовані електрони. Електрони обертаються навколо ядра на досить великих відстанях від нього. Таку модель назвали планетарною   або  ядерною.   

15

1913р.

Ернест Резерфорд

Висунув  гіпотезу  по те, що  однією  із  частинок, які  входять  до  складу  ядра хімічних  елементів,   є  ядро  атома  гідрогену, тобто  протон 

16

 

Датський фізик  Нільсом  Бор 

Розвинув теорію квантових уявлень про процеси в природі. Він сформулював у вигляді постулатів основні положення нової теорії. Згідно постулатам Бора електрон може знаходитися на декількох визначених орбітах. Кожній орбіті електрона відповідає певна енергія.

17

1917 р.

Німецький  вчений Альберт  Ейнштейн

Передбачив можливість переходу атома з вищого енергетичного стану в нижче під впливом зовнішнього впливу. Таке випромінювання називається вимушеним випромінюванням і лежить в основі роботи лазерів.

18

1919р.

Ернест Резерфорд

Бомбардуючи  альфа-частинками  ядра азоту,  перетворив  їх  в ядра  оксигену, здійснивши  таким  чином першу  в історії  ядерну реакцію 

19

1932р.

Англійський фізик Джеймс Чедвік 

Відкрив нейтрон - частку, рівну за масою протону, але не має заряду.  Було створено  нейтронно-протонну модель атомного ядра. У результаті відбулося виділення з атомної фізики самостійного напрямку - ядерної фізики.

20

1934 р.

Французькі фізики Фредерік  та                  Ірен Жоліо-Кюрі

Отримали перший штучний ізотоп фосфор-30 (природний фосфор на 100 % складається з фосфору-31).Це стало своєрідним стартом: починаючи з цього часу і далі, у фізичних лабораторіях різних країн були отримані тисячі ізотопів, не існуючих в природі.

IV.  Застосування знань  про  будову  атома

 

ВИСТУП  УЧЕНИЦІ

В історії розвитку фізики одна з найбільш цікавих і захоплюючих сторінок - це історія відкриття складної будови атома. Тому сьогодні я хочу ознайомити вас з деякими відомостями про вивчення атома.

 Саме слово походить від грецького «atomos» - неподільний.

  Щоб найкраще донести до вас інформацію, я вирішила зробити таблицю  «Основні етапи розвитку  атомної  фізики». В ній  я    показала,   як тисячоліттями вчені намагалися зрозуміти,  що таке атом.  І через деякий час їм це вдалося.  Червоним  кольором  я  відмітила   найважливіші   продії.

 Перші ідеї про існування атомів ще  2,5 тис. років тому висловили давньогрецькі вчені філософи  Демокріт і Левкіпп.  Саме вони назвали атомом дрібну неподільну частинку, що утворює речовину.  У  1626 р.  Парижський парламент під загрозою страти заборонив атомістичну теорію. Згодом її все ж таки було визнано, але до середини  ХІХ ст. вважалося, що атом є                 не подільним.   

Першу модель атома в 1903 р. запропонував Джозеф Джон Томсон.  Він  запропонував.. (читаєш  з  підручника, ст..267, п.70,14  стрічка  саме  так  написано;  читаєш  до  кінця  абзац,  Однак … ІІ  абзац починається  читаєш  дві  стрічки   …. Але  читаєш  не 1906 рік, а  1911 рік) .  Тобто   моделі атома Томсона був нанесений удар дослідженнями Резерфорда і його учнів. Як  саме   це  відбувалось  пропоную  переглянути  фільм   

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

 

ОСНОВНІ  ЕТАПИ  РОЗВИТКУ  АТОМНОЇ  ФІЗИКИ

 

 

 

Період

 

Вчений

 

Досягнення  науки

 

 

І  етап .  Гіпотеза  про  існування  атома  як  неподільної  частинки.

 

1.

2,5 тис. років тому

  Демокріт і Левкіпп

Перші ідеї про існування атомів.  Вони вважали, що речовини утворюються в результаті зіткнення атомів і появи зв'язків між ними.  Вони вважали, що атоми мають форму правильних багатогранників:                                куба  («атоми землі»), тетраедра («атоми вогню»), октаедра («атоми повітря»), ікосаедра («атоми води»).

Але не всі філософи, вчені підтримували ідею існування атома.  Наприклад, Арістотель вважав, що світом керують чотири «начала»: вода, земля, повітря і вогонь. А «началом» всіх «начал» є Бог.

Історичний факт: під тиском церкви у 1626 р. Паризький парламент під загрозою страти заборонив атомістичну теорію (теорію про існування атома). 

 

ІІ  етап .  Експериментальне підтвердження існування атома. (початок  19  ст.)

 

2.

1808 р.

Англійський хімік                 і математик                  Джон Дальтон

Першим, хто розвинув наукову теорію атома.Припустив, що всі атоми певного хімічного елемента в точності однакові.   Він вирахував відносні маси для атомів відомих йому елементів.  І  встановив   , що атоми різних елементів мають різні властивості і різні маси.).

3.

18 ст.

 М.В. Ломоносов

Заклав основи молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) газів, які пізніше були підтверджені експериментально

4.

1869 р.

Дмитрій Іванович Менделєєв

Cистематизував  знання  про  атоми  в  таблиці  періодичних   елементів    хімічних    елементів.
Він «помітив», що  при   зростанні атомної   маси   елемента (від водню до урану) періодично   з’являються елементи, які  мають  схожі  хімічні   властивості. 

5.

1889р.

Російськиій  фізик           О. Г.   Столєтов

 

Явище  фотоефекту

 

ІІІ етап .   Дослідження будови атома  (  кінець  19  ст. , а точніше з  1987р.)

 

6.

1895р.

Німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген  та  український  фізик

 Іван  Пулюй

 

Працюючи з «катодними променями», виявив випромінювання, здатне проникати через матеріальні перешкоди. Рентген назвав його «Х-променями», нам же воно відоме тепер як «рентгенівське випромінювання».

7.

1896р.

Французький  вчений  Анрі  Беккерель

Відкрив  явище  природної  радіоактивності – самовільного  розпаду ядер   атомів важких  металів

 

8.

1897 р.

Амереканський  інженер  Джозеф  Джон  Томсон

Відкриття електрона,  як  складової  частини атома   і носія  найменшого  заряду.

 

9.

1899р.

Ернест Резерфорд і його послідовники

Вчені встановили, що під впливом магніту випромінювання, що випускається ураном, розділяється на три потоки, тобто, що існує, щонайменше, три види радіації. азвали їх альфа-, бета - і гамма-випромінюванням.

10.

1859 р.

Кірхгоф і Бунзен

Проаналізували результати тривалої роботи багатьох вчених по різним виглядам спектрів від різних речовин і прийшли до висновку, що кожен атома має свій спектральний рисунок і цей рисунок пов’язаний саме з будовою атома. (Метод спектрального аналізу)

11.

1902р.

Французькі вчені Марія і  П'єр Кюрі

Вперше виділила з уранової руди природний радіоактивний елемент - радій.

12.

1903р.

Дж. Дж. Томсоном

Перша достатньо розроблена модель атома.  Згідно цієї моделі речовина в атомі несе позитивний заряд і рівномірно заповнює весь об'єм атома. Електрони "вкраплені" в атом.

13.

1909р.

Американський вчений   Міллікен

 

Визначив   заряд   електрона    е = - 1,6 * 10 -19 Кл.  

14.

1911 р.

Англійський фізик  Ернест Резерфорд

Резерфорд експериментально перевірив  модель  Томсона і довів ,що   Атом складається з позитивно зарядженого ядра, яке займає мізерно малий обсяг атома. Навколо ядра розташовані електрони. Електрони обертаються навколо ядра на досить великих відстанях від нього. Таку модель назвали планетарною   або  ядерною.   

15

1913р.

Ернест Резерфорд

Висунув  гіпотезу  по те, що  однією  із  частинок, які  входять  до  складу  ядра хімічних  елементів,   є  ядро  атома  гідрогену, тобто  протон 

16

 

Датський фізик  Нільсом  Бор 

Розвинув теорію квантових уявлень про процеси в природі. Він сформулював у вигляді постулатів основні положення нової теорії. Згідно постулатам Бора електрон може знаходитися на декількох визначених орбітах. Кожній орбіті електрона відповідає певна енергія.

17

1917 р.

Німецький  вчений Альберт  Ейнштейн

Передбачив можливість переходу атома з вищого енергетичного стану в нижче під впливом зовнішнього впливу. Таке випромінювання називається вимушеним випромінюванням і лежить в основі роботи лазерів.

18

1919р.

Ернест Резерфорд

Бомбардуючи  альфа-частинками  ядра азоту,  перетворив  їх  в ядра  оксигену, здійснивши  таким  чином першу  в історії  ядерну реакцію 

19

1932р.

Англійський фізик Джеймс Чедвік 

Відкрив нейтрон - частку, рівну за масою протону, але не має заряду.  Було створено  нейтронно-протонну модель атомного ядра. У результаті відбулося виділення з атомної фізики самостійного напрямку - ядерної фізики.

20

1934 р.

Французькі фізики Фредерік  та                  Ірен Жоліо-Кюрі

Отримали перший штучний ізотоп фосфор-30 (природний фосфор на 100 % складається з фосфору-31).Це стало своєрідним стартом: починаючи з цього часу і далі, у фізичних лабораторіях різних країн були отримані тисячі ізотопів, не існуючих в природі.

IV.  Застосування знань  про  будову  атома

 

ВИСТУП  УЧЕНИЦІ

В історії розвитку фізики одна з найбільш цікавих і захоплюючих сторінок - це історія відкриття складної будови атома. Тому сьогодні я хочу ознайомити вас з деякими відомостями про вивчення атома.

 Саме слово походить від грецького «atomos» - неподільний.

  Щоб найкраще донести до вас інформацію, я вирішила зробити таблицю  «Основні етапи розвитку  атомної  фізики». В ній  я    показала,   як тисячоліттями вчені намагалися зрозуміти,  що таке атом.  І через деякий час їм це вдалося.  Червоним  кольором  я  відмітила   найважливіші   продії.

 Перші ідеї про існування атомів ще  2,5 тис. років тому висловили давньогрецькі вчені філософи  Демокріт і Левкіпп.  Саме вони назвали атомом дрібну неподільну частинку, що утворює речовину.  У  1626 р.  Парижський парламент під загрозою страти заборонив атомістичну теорію. Згодом її все ж таки було визнано, але до середини  ХІХ ст. вважалося, що атом є                 не подільним.   

Першу модель атома в 1903 р. запропонував Джозеф Джон Томсон.  Він  запропонував.. (читаєш  з  підручника, ст..267, п.70,14  стрічка  саме  так  написано;  читаєш  до  кінця  абзац,  Однак … ІІ  абзац починається  читаєш  дві  стрічки   …. Але  читаєш  не 1906 рік, а  1911 рік) .  Тобто   моделі атома Томсона був нанесений удар дослідженнями Резерфорда і його учнів. Як  саме   це  відбувалось  пропоную  переглянути  фільм   

 

 

 

 

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

Номер слайду 2

Мета: систематизувати уявлення учнів про будову атома; активізувати увагу на зміні уявлень людства про будову атома; познайомити їх із планетарною моделлю атома за Резерфордом; розвивати логічне мислення учнів, вміння аналізувати результати експерименту та робити висновкиІсторія вивчення атома. Ядерна модель атома. Атомне ядро. Нуклони.

Номер слайду 3

{8 A107856-5554-42 FB-B03 E-39 F5 DBC370 BA}УЧАСТНИК ПРОЕКТУГрицишена Світлана. Страхніцький Святослав. Мак Ольга. Томашевський Василь Вдовцов Максим{8 A107856-5554-42 FB-B03 E-39 F5 DBC370 BA}ТЕМАІсторія вивчення атома. Дослід Резерфорда. Цікаві факти про атом Будова атома Застосування теоретичних знань{8 A107856-5554-42 FB-B03 E-39 F5 DBC370 BA}РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИТаблиця. Відео сюжет. Презентація. Презентація. Створення тестів. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТЧас виконання проекту: 14 днів. Тип навчального проекту за основною діяльністю: інформаційний. За формою проведення: урок. За складом: учні одного класу.

Номер слайду 4

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:1. Чи можна вийти сухим із води?2. Чи можна не згоріти у вогні?3. “Фабрика молекул” – фантастика чи реальність?

Номер слайду 5

ЖИТТЯ ГІДРОСФЕРА АТМОСФЕРА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ СИРОВИНА І МАТЕРІАЛИ СВІТЛО

Номер слайду 6

ЖИТТЯАТОМ

Номер слайду 7

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ АТОМНОЇ ФІЗИКИ

Номер слайду 8

Цікаві факти про розміри атома

Номер слайду 9

Три об’єкти: атом, яблуко, Земна куля.

Номер слайду 10

Цікаві факти про розміри атома

Номер слайду 11

Цікаві факти про розміри атома6 ООО ООО ООО ООО ООО ООО ООО = 6 х 1021

Номер слайду 12

Цікаві факти про розміри атома

Номер слайду 13

Пристрої, які допомагають побачити атом. Електронний мікроскоп, 2009 р., Харківський Фізико-Технічний Інститут

Номер слайду 14

Пристрої, які допомагають побачити атомr

Номер слайду 15

{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Лінійні розміри. Площа. Об'єм. Атом10 —8 см10 —16 см 210 —24 см 3 Ядро10 —12 см10 —24 см 210 —36 см 3  Радіус атома: R ≈ Розміри атома10-10 м ≈ 0,1 х 10-9 м ≈ 0,1 нм Радіус ядра: R ≈ 10-15 - 10-14 м Розміри ядра приблизно в 10-100  тисяч  разів менші від розміру самого атома.

Номер слайду 16

1. Атоми не можна побачити «прямим» шляхом.2. Наші знання про будову атома засновані на величезній кількості експериментальних даних. ВИСНОВОК

Номер слайду 17

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА1. http://skybox.org.ua/interesnye-fakty-iz-fiziki2. http://cikavo-znaty.org.ua/288-ckava-fzika.html3. http://vk.com/away.php?to=http%3 A%2 F%2 Ffacty.4. http://studopedia.org/1-81426.html

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Будова атома. Атом. Ядро. Електрона оболонка протони і нейтрони (нуклони) . сукупність електронів. е = 6р = 6 Заряд атома = 0m(атома)  m(ядра). R(атома) >> R(ядра) m(ел.об.)  0. R(ел.об.) = R(атома)Визначають масу атома. Визначають розмір атомаstyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 20

Будова ядра. Кожне атомне ядро характеризується :масовим числом масоюзарядом AA = Z+NА – кількість нуклонів. Z – кількість протонів N – кількість нейтронів style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 21

1. A = 27 2. Z = 133. N = A – Z = 27 – 13 =14 З цього ми визначаємо:

Номер слайду 22

Атомна фізика

Номер слайду 23

Завдання 1 Планетарну модель атома запропонував…{EB344 D84-9 AFB-497 E-A393-DC336 BA19 D2 E} А Б В Г Максвелл Томсон. Бор Резерфорд

Номер слайду 24

Завдання 1 Планетарну модель атома запропонував…(відповідь){EB344 D84-9 AFB-497 E-A393-DC336 BA19 D2 E} А Б В Г Максвелл. Томсон. Бор Резерфорд

Номер слайду 25

Ернест Резерфорд (1871-1937)Ернест Резерфорд британський фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії (1908). Резерфорд відомий перед усім експериментами з розсіювання альфа-частинок (Резерфордівське розсіювання), завдяки якому він встановив структуру атома, як системи, що складається із малого за розмірами позитивно зарядженого ядра й електронів.

Номер слайду 26

Завдання 2 Відхилення α – частинок від початкового напрямку у досліді Резерфорда пояснюється їх взаємодією{EB344 D84-9 AFB-497 E-A393-DC336 BA19 D2 E} А Б В Г з атомами Аурумуміж собоюз електронами з ядрами атомів

Номер слайду 27

Завдання 2 Відхилення α – частинок від початкового напрямку у досліді Резерфорда пояснюється їх взаємодією{EB344 D84-9 AFB-497 E-A393-DC336 BA19 D2 E} А Б В Г з атомами Аурумуміж собоюз електронами з ядрами атомів(відповідь)

Номер слайду 28

Завдання 3 Повний заряд ядра деякого атома дорівнює 0,48 ∙ 10 ¯¹⁷ Кл. Визначте порядковий номер цього елемента у таблиці Менделєєва. А 3; Б 30 ; В 23 Г 32

Номер слайду 29

Завдання 3 Повний заряд ядра деякого атома дорівнює 0,48 ∙ 10 ¯¹⁷ Кл. Визначте порядковий номер цього елемента у таблиці Менделєєва. А 3; Б 30 ; В 23 Г 32 (відповідь)

Номер слайду 30

все знає про атоми Наука

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Домашнє завдання. Прочитати п.70, ст..267-268, перший розділ. В зошиті «Ядерна модель атома Резерфорда» – основні характеристики. Опрацювати п.78, ст. 296-297 , перший розділ. Вивчити формулу. 3* . Підготувати 2-3 цікавих фактів про вчених з таблиці Грицишеної Світлани

zip
Пов’язані теми
Фізика, Розробки уроків
Додано
31 липня 2018
Переглядів
845
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку