Урок з хімії для 9 класу.

Про матеріал
Урок вивчення нової теми "Швидкість хімічної реакції". Містить необхідні дидактичні матеріали для проведення уроку.
Перегляд файлу

 

«Єдиний шлях до знань – це діяльність»

Б.Шоу  (слайд 1)

ТЕМА : Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних 

чинників (слайд 2)

      методична розробка урока  хіміїу 9 класі вчителя хімії вищої категорії,

вчителя методиста  Білецької Т.А.Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5

 

МЕТА : - формувати уявлення учнів  про швидкість хімічної реакції, вплив на неї різних чинників;

 • розвивати навички складати рівнянь хімічних реакцій, розпізнавати типи реакцій за рівняннями реакцій, уміння спостерігати, аналізувати, робити висновки;
 • виховувати акуратність, уважність, бережливе ставлення до хімічних реагентів та свого здоров’я. (слайд 3,4)

 

ТИП УРОКУ  :   вивчення нового матеріалу.

 

МЕТОДИ :   фронтальне опитування, демонстраційний експеримент, лабораторні досліди, розповідь учителя.

 

ОБЛАДНАННЯ : т. Розчинності, ПС Д.І.Менделєєва, т. ряд активності металів, обладнання для демонстрації 5 та лабораторного досліду 5, проектор, комп’ютер.

 

ХІД УРОКУ :

 

І. Організація класу. Повідомлення теми і мети.

ІІ. Актуалізація опорних знань:

Перевірка домашнього завдання : №135, 136.

РОЗМИНКА : (слайд 5)

Уявіть себе хіміком-технологом на заводі й охарактеризуйте хімічну реакцію за всіма відомими ознаками. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу :

а) N2  +  H2    NH3, ∆H = - 92 кДж;

б) MnO2  + CMn  + CO2, ∆H = + 293 кДж

РІШЕННЯ :

а) N20  +  3H20    2N -3H3+, ∆H = - 92 кДж - сполучення, екзотермічна, ОВР.

 Окисник   N20 + 6е- → 2 N-3    │1   відновлення.

                                                   6

Відновник Н20 – 2е- → 2Н+     │3  окиснення.

б) Mn +4O2-2  + C0Mn0  + C +4O2-2, ∆H = + 293 кДж – заміщення, ендотермічна, ОВР.

Окисник  Mn +4  + 4е-   Mn 0  │1   відновлення.

                                                        4

     Відновник  С0 – 4е-   → С+4     │1  окиснення.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу :

Чому одні хімічні реакції відбуваються миттєво, а інші тривають століттями? Відповідь на це запитання важливо знати для того, щоб керувати швидкістю хімічних перетворень, прискорювати корисні й уповільнювати шкідливі процеси

 

ПРОБЛЕМА : що відбувається під час хімічної реакції?

Щоб  розпочалася хімічна реакція, потрібен контакт між частинками реагуючих речовин.

Під час хімічних реакцій частинки речовини рухаються і зустрічаються.  Чим частіше зустрічаються частинки, тим більше утворюється нових частинок і тим швидше відбувається реакція

 

• Швидкість хімічної реакції - швидкість, з якою утворюються її продукти або витрачаються реагенти. Вивчаючи хімію та спостерігаючи явища повсякденного життя, ви неодноразово пересвідчувалися, що хімічні реакції відбуваються з різною швидкістю (наведіть декілька прикладів).

 

 υ -  швидкість хімічної реакції,

 

υ  =   ∆n   ;   ∆n – зміна кількості речовини, τ – проміжок часу, V – об’єм   

        V τ               суміші.

Швидкість реакції, яка відбувається в однорідній суміші, визначають за зміною кількості речовини реагенту в одиниці об’єму за одиницю часу.

 

υ =    ∆с ;        ∆с – зміна кількості речовини,  ∆t – проміжок часу

         ∆t 

 

Швидкість хімічної реакції – зміна концентрації реагуючих речовин за 

                                                   певний проміжок часу.(слайд 6)

Чинники, що впливають на швидкість хімічної реакції.

Ви, звичайно, пам'ятаєте, що швидкість хімічної реакції можна збільшити, використовуючи каталізатор. Він змінює механізм реакції, спрямовуючи її перебіг шляхом з нижчим значенням енергії активації! Від яких ще чинників залежить швидкість хімічної реакції?

 

Зараз ми будемо практично досліджувати хімічні реакції, спочатку

пригадаємо ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ОБЛАДНАННЯМ І РЕАКТИВАМИ (слайд 7)

Техніка безпеки - це не жарти!

Правила  поводження пам'ятати варто

Під час лабораторної роботи

І в побуті, щоб  не було турботи,-

Як працювати з кислотою,

Штативом, склом та лугом...

І хімія тоді завжди

Буде вашим другом!

 

                    

 

Природа реагуючих речовин істотно позначається на їхній реакційній здатності.

ДЕМОНСТРАЦІЯ : (слайд 8)

Дослідімо, приміром, реакції різних металів - цинку, магнію та заліза з хлоридною кислотою. Помістімо у хімічні стакани ошурки цих металів кількістю 0,1 моль кожний і добавмо однакові порції хлоридної кислоти.

ЗАВДАННЯ : запишемо рівняння реакцій, розставимо коефіцієнти і визначимо тип реакції за кількістю реагентів: у зошити :

             Zn   +  2HCL     ZnCL2  + H2↑ - заміщення;

             Fe    + 2HCL     FeCL2  + H2↑ - заміщення;

             Cu   +  HCL     не відбувається.

Питання :

 1. Які ознаки реакції ви спостерігаєте?
 2. У якій пробірці реакція відбувається швидше?
 3. Чому магній реагує найкраще?
 4. Погляньте в ряд активності металів

 

 Про швидкість перебігу кожної з реакцій можна судити за інтенсивністю виділення бульбашок водню. Найшвидше з хлоридною кислотою реагує магній, найповільніше - залізо. Отже, природа металів впливає на швидкість відновлення ними катіонів Гідрогену в розчині.

ВИСНОВОК : чим активніший метал, тим швидше відбувається хімічна реакція.

 

ЛАБОРАТОРНІ ДАСЛІДИ : (слайд 8)

• Концентрація реагентів також впливає на швидкість хімічної реакції.

ВІДЕОДОСЛІД 1.

ЗАВДАННЯ : запишемо рівняння реакції, розставимо коефіцієнти і визначимо тип реакції за кількістю реагентів:

    Zn  +  H2SO4    Zn SO4  +  H2↑ - заміщення.

Питання :

1. Які ознаки реакції ви спостерігаєте?

2.  У якій пробірці реакція відбувається швидше?

 1. Чому розведена кислота реагує гірше?

 

 Адже зі зменшенням концентрації реагентів зменшуватиметься частота зіткнень (у тому числі й активних) між їхніми частинками. Зі збільшенням концентрації реагентів зростає кількість зіткнень (активних також) між їхніми частинками.

ВИСНОВОК : чим більша концентрація речовин, тим швидше відбувається хімічна реакція.

 

• Температура, за якої відбувається хімічна реакція, також позначається на її швидкості.

ВІДЕОДОСЛІД 2.

Питання :

1.Які ознаки реакції ви спостерігаєте?

2. У якій пробірці реакція відбувається швидше?

 1. Чому нагріта  кислота реагує краще?

Зі зростанням температури хімічні реакції переважно пришвидшуються. Це зумовлено збільшенням умісту активних молекул (чи інших структурних частинок) у реакційній суміші. Натомість охолодження уповільнює взаємодію між реагентами. Саме тому харчові продукти довше зберігаються за низьких температур.

ВИСНОВОК : із підвищенням температури швидкість хімічної реакції зростає.

 

• Площа поверхні контакту реагентів - ще один чинник, від якого залежить швидкість хімічної реакції.

ВІДЕОДОСЛІД 3.

Питання :

     1.Які ознаки реакції ви спостерігаєте?

2.У якій пробірці реакція відбувається швидше?

3.Чому розплющений цинк реагує швидше?

 

 Подрібнення та розпорошення речовин зумовлює збільшення ймовірності стикання активних частинок взаємодіючих речовин.

Відтворення :

У вас на столах знаходяться прилади та реактиви для відтворення цього досліду. Будь ласка, відтворіть його, та зробіть висновок. Як впливає поверхня контакту на швидкість хімічної реакції?

Лабораторний дослід : Вплив площі поверхні контакту реагентів.

Неухильно виконуйте правила безпеки життя

Інструкція : 1. У дві пробірки покладіть гранули цинку різного розміру.

                     2. Долийте у кожну пробірку сульфатну кислоту, щоб вкрити

                        поверхню цинку.

                     3. Спостерігайте за швидкістю реакції у кожній пробірці.

Питання :

     1.Які ознаки реакції ви спостерігаєте?

2.У якій пробірці реакція відбувається швидше?

3.Чому розплющений цинк реагує швидше?

4. Який висновок можна зробити?

 

 ВИСНОВОК : із збільшенням площі поверхні контакту реагентів швидкість хімічної реакції зростає.

 

• Пам'ятаєте, що швидкість хімічної реакції можна збільшити, використовуючи каталізатор. Він змінює механізм реакції, спрямовуючи її перебіг шляхом з нижчим значенням енергії активації.

ВІДЕОДОСЛІД 4.

Питання :

     1.Які ознаки реакції ви спостерігаєте?

2.У якій пробірці реакція відбувається швидше?

3.Чому розплющений цинк реагує швидше?

ЗАВДАННЯ : запишемо рівняння реакції, розставимо коефіцієнти і визначимо тип реакції за кількістю реагентів:

                    2О2  MnO2 2О  +  О2   - розклад, каталітична.  

 

ВИСНОВОК : при додаванні каталізатора швидкість хімічної реакції зростає.

Виступ учня про ферменти до 2хв.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСОВОК: що впливає на швидкість хімічної реакції?

Запишемо в зошити : (слайд 9)

 1. Природа реагуючих речовин
 2. Концентрація реагентів
 3. Температура
 4. Поверхня зіткнення реагентів
 5. Каталізатор

 

ІУ. Бліцопитування : (  фронтально усно) (слайд 10)

 1. Що таке швидкість хімічної реакції?
 2. Який механізм взаємодії речовин під час хімічних реакцій?
 3. Які чинники впливають на швидкість хімічної реакції?
 4. У чому полягає вплив природи реагентів на швидкість хімічної реакції?
 1. Як пояснити вплив концентрації реагентів на швидкість реакції?
 2. Яким чином температура впливає на швидкість реакції?
 3. Для яких речовин важлива поверхня зіткнення речовин?
 4. Як каталізатори впливають на швидкість реакції?

Уявлення про швидкість хімічної реакції стануть вам у пригоді й у повсякденному житті, й під час вивчення наступного параграфа.

 

У. Застосуй свої знання : (робота в парах додаток до уроку №6) (слайд 11)

1.Розташуйте явища за зростанням швидкості хімічних реакцій, які їх

    супроводжують:

А Вибух вугільного пилу;

 Б Ржавіння заліза;

В Утворення мінералів у природі;

Г Бродіння виноградного соку;

Д Дозрівання дріжджового тіста;

Е Згоряння тирси у грубці.   Відповідь : В, Д, Г, Б, Е, А.

 

2. Поясніть, чому: а) не можна під час пожежі прочиняти вікна та двері;

                         б) застосування кисневого дуття інтенсифікує згоряння палива.

3. Поясніть, чому вугільний пил, на відміну від шматків вугілля, вибухонебезпечний

 

4.З огляду на вивчене встановіть відповідність позицій двох переліків:

1. Харчові продукти довше зберігаються у вакуумних упаковках

А Зі зростанням температури швидкість реакції збільшується

2. Аби пришвидшити випалювання залізної руди, її подрібнюють і розпорошують

Б Зі зменшенням концентрації реагентів швидкість реакції зменшується

3.Улітку зростає небезпека харчових отруєнь

В Зі зростанням площі поверхні контакту реагентів швидкість реакції збільшується

4. Термін служби мідних водопровідних труб значно більший порівняно зі сталевими

Г Каталізатори пришвидшують хімічні реакції.

Відповідь : 1Б, 2В, 3А, 4Д.

Д Швидкість хімічної реакції залежить від природи реагентів

 

5. Для дослідження реакції цинку з кислотою Петро взяв хлоридну кислоту а Галина - оцтову такої самої концентрації. Спрогнозуйте, у якому випадку реакція відбудеться швидше.

 

УІ. Підсумок : оцінювання знань учнів.

 

УІІ. Домашнє завдання : § 15, опрацювати, № 143, 144.,  § 11,12, повторити. (слайд 12)

 

УІІІ. Рефлексія : пропоную вам визначити свій настрій за допомогою смайликів різного вигляду :☺☻☼. У вас є різні наліпки, будь ласка, визначте свою та наклейте її на мішень, визначивши тим самим, чи сподобалось вам сьогодні і який у вас зараз настрій. (слайд 13)

 

ІХ. Прощання : Дякую всім за співпрацю, бажаю успіху! До  побачення!

 

 

 

 

 

 

 

 

Використані джерела

 

 1. Білецька Т.А. Розробка критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії у 9 класі // Хімія 9 клас Дидактичні матеріали до курсу / Упоряд К.М.Задорожний – Х.: Вид.група  «Основа», 2009. – с. 95-104. – (Б-ка журн. «Хімія»; Вип.6 (78)).
 2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. – К.: Ірпінь, 2004. – 176с.
 3.  Мельниченко В.П. Типи уроків//Хімія. – 2005. - №37,39,41.
 4. Попель П.П. Хімія: підручник для 9кл. загальноосвіт. навч. закл./П.П.Попель, Л.С.Крикля. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 232с.
 5. ППЗ «Досліди з хімії» ЛОІППО
 6. Програма для загальноосвітніх закладів. Хімія. 7 – 11 класи. – К.; Ірпінь : Перун, 2005.
 7. Старовойтова І.Ю. Усі уроки хімії, 9 клас/ І.Ю.Старовойтова, О.В.Люсай. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 239с.
 8. Хімія 9 клас. Дидактичні матеріали до курсу/ Упоряд. К.М.Задорожний – Х.: Вид.група  «Основа», 2009.
 9. www.alhimikov.net

Додаток до уроку №6

υ =    ∆с ;        ∆с – зміна кількості речовини,

         ∆t               ∆t – проміжок часу

         Швидкість хімічної реакції – зміна концентрації реагуючих речовин за   певний проміжок часу.

Лабораторний дослід : Вплив площі поверхні контакту

                                          реагентів.

Неухильно виконуйте правила безпеки життя!

Інструкція : 1. У дві пробірки покладіть гранули цинку     

                        різного розміру.

                     2. Долийте у кожну пробірку сульфатну кислоту,

                       щоб вкрити  поверхню цинку.

                     3. Спостерігайте за швидкістю реакції у кожній 

                        пробірці.

Питання :

     1.Які ознаки реакції ви спостерігаєте?

2.У якій пробірці реакція відбувається швидше?

3.Чому розплющений цинк реагує швидше?

4. Який висновок можна зробити?

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСОВОК: що впливає на швидкість хімічної

                                            реакції?   Запишемо в зошити :

1.  Природа реагуючих речовин

2.  Концентрація реагентів

3.  Температура

 1. Поверхня зіткнення реагентів
 2. Каталізатор

У. Застосуй свої знання : (робота в парах)

1.Розташуйте явища за зростанням швидкості хімічних реакцій, які їх  супроводжують:

А Вибух вугільного пилу;

 Б Ржавіння заліза;

В Утворення мінералів у природі;

Г Бродіння виноградного соку;

Д Дозрівання дріжджового тіста;

Е Згоряння тирси у грубці.  

 

2. Поясніть, чому: а) не можна під час пожежі прочиняти  

                                  вікна та двері;

                         б) застосування кисневого дуття інтенсифікує

                                згоряння палива.

3. Поясніть, чому вугільний пил, на відміну від шматків вугілля, вибухонебезпечний

 

4.З огляду на вивчене встановіть відповідність позицій двох переліків:

1. Харчові продукти довше зберігаються у вакуумних упаковках

А Зі зростанням температури швидкість реакції збільшується

2. Аби пришвидшити випалювання залізної руди, її подрібнюють і розпорошують

Б Зі зменшенням концентрації реагентів швидкість реакції зменшується

3.Улітку зростає небезпека харчових отруєнь

В Зі зростанням площі поверхні контакту реагентів швидкість реакції збільшується

4. Термін служби мідних водопровідних труб значно більший порівняно зі сталевими

Г Каталізатори пришвидшують хімічні реакції.

 

Д Швидкість хімічної реакції залежить від природи реагентів

5. Для дослідження реакції цинку з кислотою Петро взяв хлоридну кислоту а Галина - оцтову такої самої концентрації. Спрогнозуйте, у якому випадку реакція відбудеться швидше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
31 березня 2020
Переглядів
527
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку