19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Урок з хімії для 9 класу на тему "Узагальнення знань з теми «Розчини"

Про матеріал
Дана розробка допоможе учителю хімії провести узагальнюючий урок з теми "Розчини" в цікавій формі (урок-аукціон). Засобами даного уроку учитель зможе узагальнити і систематизувати знання учнів про розчини, їх класифікацію, розчинність речовин, електроліти та неелектроліти. Удосконалити вміння учнів писати рівняння реакцій йонного обміну, розв’язувати задачі з використанням поняття «масова частка розчиненої речовини». Розвивати логічне мислення, допитливість; виховувати почуття взаємоповаги під час групової роботи, прищеплювати інтерес до хімії як науки.
Перегляд файлу

 

 

Тема:  Узагальнення знань з теми «Розчини».

Мета:  Узагальнити і систематизувати знання учнів про розчини, їх класифікацію, розчинність речовин, електроліти та неелектроліти. Удосконалити  вміння  писати рівняння реакцій йонного обміну, розв’язуватизадачі з використанням поняття «масова частка розчиненої речовини».  Розвивати логічне мислення, допитливість; виховувати почуття взаємоповаги під час групової роботи, прищеплювати інтерес до хімії як науки.

               Обладнання: Таблиця розчинності основ, кислот, солей, картки з завданнями, мультимедійна презентація.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Форма проведення: урок-аукціон.

Хід уроку.

«Успішною може бути та людина,

 яка багато знає, вміє використовувати те,

 що знає, і прагне завжди бути першою,

 а, отже, успішною»

І. Організація класу.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

     Ось і закінчили ми вивчати одну із найважливіших тем курсу загальної хімії – «Розчини» і сьогодні ми з вами повинні:

 •  Закріпити знання про розчини, їх класифікацію, розчинність речовин, електроліти та неелектроліти;
 • Розвинути  вміння писати рівняння реакцій йонного обміну;
 • Удосконалити вміння  розв’язувати задачі з використанням поняття «масова частка розчиненої речовини»

Зверніть увагу на девіз нашого уроку. Чи згодні ви з ним? Адже кожен з вас мріє досягти успіху в житті: закінчити школу, вуз, здобути професію до душі, а для цього треба багато працювати. І сьогодні я бажаю вам успіху і хочу, щоб в кінці уроку кожен з вас міг сказати: «Я умію, тому що знаю, а знаю, тому що працюю».

Проведемо наш урок у вигляді аукціону. Уявіть що ви зараз не у класі, а на біржі. Біржа – місце, де здійснюється оптова торгівля, укладаються угоди з реалізації товарів, цінних паперів. Поскільки ви іще учні, товарів не виробляєте, то продавати будете свої знання. А я буду у вас їх купувати і нараховувати дивіденди, тобто бали,  які в кінці уроку перетворяться на вашу оцінку. Ваше завдання – реалізувати товар з найменшими витратами й отримати максимальний прибуток. Тому протягом уроку кожен з вас буде вести аркуш оцінювання (дод.1).

ІІІ. Узагальнення і систематизація знань.

Увага! Розпочинаємо аукціон! Але, для того, щоб узяти участь у аукціоні, вам слід сплатити біржове мито, тільки тоді ви будете допущені до купівлі-продажу знань. Сплатити мито ви зможете, виконавши два завдання.

Увага, лот №1: «Біржове мито»

Завдання «Ланцюжок»

       Учні по черзі відповідають  на запитання(кожна правильна відповідь – 1 бал). Якщо відповіді немає, то ланцюжок рветься, право відповіді переходить до наступного учня.

 1. Що таке дисперсні системи?
 2. Як класифікуються дисперсні системи?
 3. Що відноситься до грубодисперсних систем?
 4. Суспензії – це ….
 5. Приведіть приклад суспензії.
 6. Що таке емульсії?
 7. Приведіть приклад емульсії.
 8. Як можна відрізнити колоїдний розчин від істинного розчину?
 9. Що таке істинні розчини?
 10.                      З чого складаються розчини?
 11.                      Яка речовина вважається розчинником?
 12.                      У 80 г води розчинили 20 г оцтової кислоти. Яка речовина є розчинником?
 13.                      У 40 г води розчинили 60 г спирту. Що тут є розчинником?
 14.                      Розчини класифікуються на ….
 15.                      Приведіть приклад газоподібного розчину.
 16.                      Приведіть приклад твердого розчину
 17.                      Насичені – це розчини …
 18.                      Ненасичені – це розчини …
 19.                      Як можна ненасичений розчин перевести у насичений?
 20.                      Які розчини вважаються розбавленими?
 21.                      Концентровані – це розчини, у яких …
 22.                      Розчинення – це ….
 23.                      Що показує коефіцієнт розчинності?
 24.                      Чи може ненасичений розчин бути концентрованим? В якому випадку?
 25.                      Чи може концентрований розчин бути ненасиченим?
 26.                      Розчинення – це фізичний процес чи хімічний?
 27.                      Електроліти – це ….
 28.                      Речовини з яким типом зв’язку є електролітами ?
 29.                      До електролітів відносяться ….
 30.                      Неелектроліти – це …
 31.                      Речовини з яким типом зв’язку є неелектролітами?
 32.                      До неелектролітів відносяться …

 

 1.                      Хто із вчених є творцем ТЕД?
 2.                      На які йони дисоціюють в розчинах чи розплавах кислоти?
 3.                      Як дисоціюють в розчинах луги?
 4.                      Солі з точки зору ТЕД – це …
 5.                      За ступенем електролітичної дисоціації електроліти поділяються на …
 6.                      Сильні – це електроліти, які …
 7.                      Слабкі – це електроліти, які …
 8.                      Назвіть сильні основи
 9.                      Приведіть приклад сильних кислот.
 10.                      До електролітів середньої сили відносяться …
 11.                      Які реакції практично можливі, тобто відбуваються до кінця?

Теоретичні відомості ми повторили, а тепер застосуємо їх на практиці.

Вправа   «Оціни твердження»

Учням запропоновано оцінити твердження. Якщо твердження вірне, ставиться цифра 1, а якщо не вірне – ставиться 0. По закінченню виконання вправи  кожен отимає число із 12 цифр. Кількість правильних цифр у числі – кількість набраних балів.

 1. Морська вода – це суспензія (+)
 2. Водопровідна вода – це розчин (+)
 3. Якщо змішати 1 л спирту і 40 мл води, то розчинником буде спирт (+)
 4. Щоб підвищити розчинність карбон(ІV) оксиду у воді, треба підвищити температуру і тиск  (-)
 5. Барій сульфат є добре розчинюваною речовиною (-)
 6. Дано масові частки розчинюваних речовин: 40%;    0,39;  0,9. Найбільша масова частка розчиненої речовини у розчині – 40%. (-)
 7. У лікарському розчині «Нашатирний спирт» колір універсального лакмусового папірця змінюється на синій, бо цей розчин містить йони Гідрогену (-)
 8. Сума коефіцієнтів у рівнянні дисоціації кальцій нітрату – 4. (+)
 9. Усі нітрати є  електролітами (+)
 10.                      Із кожних 60 молекул електроліту 30 розпалося на йони. Ступінь дисоціації такого електроліту становить 50% (+)
 11.                      Ортофосфатна кислота – сильний електроліт (-)
 12.                      У скороченому йонному рівнянні … + OH- = Fe(OH)3  не вистачає йона  Fe2+  (-)

 

Відповідь: 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

 

Лот № 2. «Розрахунковий»

        Вивчаючи тему, ми з вами навчилися розв’язувати задачі з використанням поняття «масова частка розчиненої речовини». І зараз  ви будете не тільки розв’язувати ці задачі, а й доповнювати їх умови. Я хочу купити в вас  задачу-акцію,  стартова ціна якої  2 бали. Задача-акція вважається проданою  тоді, коли вона доповнена діями, які оцінюються в 2 бали. Ці бали нараховуються у вигляді дивідендів на особистий рахунок учасника аукціону. Доповнювати задачу-акцію діями ви зможете відповідно до бюлетеня аукціону (дод.1). Отже, на аукціон виставляється задача-жарт.

 1. Язиката Феська прочитала у  книзі «Смачні страви»  рецепт для засолювання огірків і зараз же розповіла його своїм подругам: «огірки помістити у банку разом із спеціями і залити 20%-им розчином кухонної солі  масою 200 г». Але подруги Феськи, як і сама вона, не знають хімії. Допоможіть господиням вирахувати, яку ж масу кухонної солі та яку масу води треба взяти для приготування даного розчину.

Учитель: Зараховується! Хто ускладнює умову задачі відповідно,  додає собі 2 бали на рахунок  і піднімає ціну задачі-акції? При ускладненні умови задачі користуйтеся бюлетенем  №1.(див. Додаток №1) 2 бали –раз! 2 бали – два!

Учень:  

      2)До 200 г розчину з масовою часткою солі 20% додали  50 г води. Знайти масову частку солі в новому розчині. 

              (Учень розв”язує задачу з доповненням на дошці)

Учитель:  Зараховується! 2 бали  додає на свій рахунок _______________.

А задача коштує тепер 4 бали! Хто більше? Хто ускладнює задачу і піднімає ціну задачі-акції? 4 бали – раз! 4 бали –два!

Учень:

3)До 200 г розчину з масовою часткою солі 20% додали  20 г цієї ж солі. . Знайти масову частку солі в новому розчині. 

            (Учень розвязує задачу з доповненням на дошці)

Учитель: Зараховується! 2 бали  додає на свій рахунок ________________

А ціна задачі-акції піднялась до 6 балів! 6 балів –раз! Хто дає більше?

Учень: 

4) До 200 г розчину з масовою часткою солі 20% додали  100 г 10%-го розчину цієї ж солі. . Знайти масову частку солі в новому розчині. 

Учитель: Зараховано! Задача коштує тепер 8 балів! 8 балів раз! Хто ускладнює задачу відповідно до бюлетня?

Учень: 

 5) Із 200 г розчину з масовою часткою солі 20% випарили 50 г води. Знайти масову частку солі в новому розчині.

             (Учень розв'язує доповнення на дошці)

Учитель:  Зараховано! 2 бали одержує __________________, а задача тепер коштує 10 балів! Задача продана!

Лот № 3. «Детективне агентство»

   Я пропоную вам виступити в ролі хімічних детективів, серед запропонованих речовин відшукати електроліти і скласти на них досьє:  назвати її, сказати, до якого класу сполук вона відноситься,  чи являється електролітом і для електролітів записати рівняння електролітичної дисоціації

 

Н2

HCl

CaCl2

KOH

BaSO4

Ba(NO3)2

MgCO3

HNO3

AL(OH)3

CO2

H2SO4

NH3

CuSO4

C2H5OH

Al2O3

NaCl

 

 

Лот № 4 «Хімічний подіум»

     Уявіть собі, що наш клас – це подіум, на якому відбувається демонстрація моделей. Причому і подіум у нас не реальний, а віртуальний, та і  моделі на нашому показі незвичайні. Серед них є поважні неелектроліти і активні електроліти,  над якими так довго ламав голову шведський вчений Сванте Арреніус і які скільки клопоту завдають вам, сучасним дев’ятикласникам  на уроках хімії. А ви, дивлячись показ, повинні виконати завдання і отримати за це додаткові дивіденди на свій рахунок.

Завдання.

 1. Назвати речовину, про яку йде мова,  визначити, електролітом чи неелектролітом вона являється.
 2. Зобразити рівняння реакцій процесів, про які йде мова,  в молекулярному та йонному вигляді.

 

   На подіум запрошується модель № 1.

Модель №1.  Я- незвичайна речовина, без мене не обходиться жодна галузь промисловості, так як я допомагаю синтезувати безліч речовин. Я очищаю парові котли від накипу, «купаю» перед нікелюванням метали. Без мене не може перетравитися їжа в шлунку людини. На вроду я красива, тиха і безбарвна, як моя мама Вода, проте маю сильний, в’їдливий  характер, як у тата Гідрогенхлорида. Брати Індикатори усі закохані у мене. Але Фенолфталеїна я ігнорую, а коли доторкнуся до Лакмусу і Метилоранжу, то вони аж міняються від дотику. Лакмус червоніє, а Метилоранж зараз же стає рожевим. Але мені прикро, що метали, які стоять у витискувальному ряді металів до водню,  зовсім не люблять мене, бо я перетворюю їх на солі. Але ж солі також потрібні! Тому я працюю, не покладаючи рук: взаємодію із основними оксидами, солями. Особливо я горжуся дружбою-взаємодією  із арґентум хлоридом, бо завдяки йому я відчуваю свою неповторність.

 

Кутюр’є: На подіум запрошується модель №2. О, Стривайте, та це ж молодий юнак! Юначе, а ми вас на наш показ не запрошували!

             Модель №2: А мені й не потрібне ваше запрошення! Бо я – джентльмен, і не міг допустити, щоб моя подруга, яка тільки-но демонструвала себе, залишилась одна. Та і мені є що показати та розповісти про себе. Подивіться на мене, чи я ж не гарний у своєму малиновому фенолфталеїновому вбранні? А ще без мене ви не зможете обійтися, бо я беру участь у виробництві дуже необхідних речовин: мила та мийних засобів, найрізноманітніших солей натрію,  допомагаю виготовити штучні волокна для виробництва тканин. Та й діти не зможуть ходити в школу, бо паперу для книг та зошитів без мене не буде. А ще я маю гарне прізвисько – Луг і товаришую із подругами –Кислотами. Разом ми з ними не тільки утворюємо солі, а й даємо найнеобхіднішу для життя речовину – воду.

 

Модель №3.

Я – одна з найбільш поширених  речовин в природі. Часто змінюю свій вигляд, тому , хоч і називаюся кальцит, можу містити різні домішки, і тоді перетворююся на вапняк, крейду, мармур. (Демонструє зразки вапняку, крейди, мармуру)

      Людство в усі часи використовувало мої мінерали в будівництві. Виявляється, навіть Єгипетські піраміди побудовані з вапняку, а Москву назвали білокам’яною тому, що багато будинків будувалися і оздоблювалися вапняком білого кольору.

    А крейда? Це не тільки зубний порошок та школярська крейда. Її використовують у паперовій та гумовій промисловості, при виробництві скла, у будівництві.

    А іще я  не що інше, як дорогоцінне каміння – перли.

Близько 2 тис. років тому вони служили валютою, ними сплачували податі. Із перлами пов’язано багато історій, легенд, мабуть тому, що вони недовговічні – зберігаються 100-150 років. За переказами, одного разу єгипетська цариця Клеопатра  кинула в келих з вином дві дорогоцінні перлини, які розчинилися, і запропонувала тост за свого чоловіка - Антонія. Історія правдоподібна, оскільки усі мої різновиди розчиняються навіть у слабкій кислоті. Хто ж я?

 

Лот № 4. «Поле чудес»

Кожен учасник аукціону обирає собі завдання на листочках різного кольору: рожевий – завдання вищого рівня, голубий  – достатнього рівня, жовтий  – середнього рівня. По закінченню роботи листочки здають учителеві, бали за виконання цього завдання виставляються в листки оцінювання.

Вищий  рівень.

Написати рівняння реакцій у молекулярному та йонному вигляді, якому відповідатимуть такі скорочені йонні рівняння:

2H+ + CO32- = CO2 + ;

  + 2OH- = Cu(OH)2;

 Fe(OH)3 + 3H+ = + 3H2O;

Достатній рівень

Розташуйте послідовно схеми рівнянь хімічних реакцій згідно з поданим ланцюгом: реакція обміну з  утворенням осаду - реакція обміну не відбувається до кінця – реакція обміну з утворенням газу та слабкого електроліту (води) – реакція обміну з  утворенням слабкого електроліту (води). Напишіть молекулярні та йонні рівняння реакцій.

     а) Ba(OH)2 + HCl;

     б) HCl + Na2SO4;

     в) K2SO4  + NaBr; 

     г) AgNO3 + NaCl.

 

Середній рівень

Установіть відповідність між реагентами і скороченими йонними

    рівняннями реакцій:

              Реагенти:                                               Скорочені йонні рівняння:

а) HBr + KOH;                                                 1.Ca2+ + CO32- = CaCO3

б) CaCl2 + Na2CO3 ;                                         2. 2H+ + SO32- = SO2 + H2O;

в) AgNO3 + KCl;                                              3. Ag+ + Cl- = AgCl;

г)  H2SO4  + Na2SO3 .                                       4. Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + 2H2O;

                                                                          5. H+ + OH- = H2O;     

 

Лот № 5. «Суперзапитання для розумників»

 1.   Чому пластикові пляшки з газованими напоями після тривалого стояння на сонці деформуються – дещо збільшується об̓ єм посудини?(Відповідь: зі зростанням температури розчинність вуглекислого газу зменшується, він виділяється з розчину , тиск у пляшці зростає і стінки зазнають деформації. Об”єм посудини трохи збільшується).
 2. Поясніть, чому в інструкціях до лікарських препаратів у формі суспензій чи емульсій є вказівка «перед застосуванням ретельно збовтати»? (тому що вони відносяться до грубо дисперсних систем, які відстоюються)
 3. Слов'янські красуні, щоб мати гладеньку шкіру та ніжний рум’янець, здавна вмивалися водою із срібного глечика. Чому? овністю нерозчинних речовин не буває. Навіть скло, малоактивні метали такі як золото, срібло в мізерно малих кількостях будуть розчинятися у воді. А срібло володіє бактерицидними властивостями».)

 

ІV. Рефлексія.

     Ось і закінчився наш аукціон знань з теми «Розчини» Кожен із вас отримав дивіденди відповідно до того, як засвоїв тему, як працював на уроці, наскільки був активним.

 • Чи знадобляться вам у житті знання про розчини і розчинність?
 • Тупніть ногою, хто вважає, що йому ще треба попрацювати на написанням йонних рівнянь реакцій .
 •  
 • Хлопніть у долоні ті, хто  вважає,  що добре працював на уроках хімії під час вивчення теми «Розчини» і сьогодні може сказати: «Я умію, тому що знаю, а знаю, тому що працюю».

 

V. Домашнє завдання.

Повторити тему.

Виконати тестові завдання з посібника «Комплекс дидактичних матеріалів» (вар.2  з теми «Реакції йонного обміну»).

 *Скласти умову задачі на визначення масової частки розчиненої речовини з використанням кристалогідратів.

Додаток 1.

Листок оцінювання.

П,І,П учня ________________________________________________

«Ланцю-жок»

«Оціни твердження»

Розв’язу-вання задач

«Детективне агенство»

«Хіміч-ний подіум»

 

«Поле чудес»

«Супер-запитання»

для розумників

Підсум-кова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.

Бюлетень до аукціону для складання умов задач

Перелік типів задач на масову частку розчиненої речовини та  розведення розчинів.

 1. Обчислення маси  розчиненої речовини у розчині з певною масовою часткою.
 2. Обчислення масової частки розчиненої речовини у розчині, одержаному при додаванні до вихідного розчину певної маси води.
 3. Обчислення масової частки розчиненої речовини у розчині, одержаному при додаванні до вихідного розчину додаткової кількості розчиненої речовини.
 4. Обчислення масової частки розчиненої речовини у розчині, одержаному при змішуванні розчинів однієї й тієї ж речовини з відомими масовими частками та масами вихідних розчинів.
 5. Обчислення масової частки розчиненої речовини у розчині, одержаному при випарюванні певної маси води із вихідного розчину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Григорович О.В.)
Додано
22 листопада 2020
Переглядів
167
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку