Урок з історії України в 10 класі з теми "Перша світова війна"

Про матеріал
Дидактичні матеріали з історії України в 10 класі до теми "Перша світова війна" спрямовані на формування і розвиток ключових історичних компетенцій. Можуть застосувуватися учителем на будь-якому етапі уроку за власним вибором: головоломки, словник, логічні ланцюжки, "асоціації", історичні диктанти, кросворди.
Перегляд файлу

Пекар Тетяна Вікторівна – учитель історії і правознавства Одеської загальноосвітньої №45 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської  області, вища категорія, старший учитель (методист вищої категорії)

 

 

 

 

 

 

1. Термінологічний словник

Антанта – воєнно-політичний блок, який було створено в 1904-1907рр. у складі Франції, Великобританії, Росії. Приєдналися США, Японія.

Анексія – силове приєднання території іншої держави.

Агресія – напад на суверенну незалежну державу.

Антисемітизм – вороже ставлення до осіб єврейської національності в межах держави.

Автономія – самоуправління, незалежність, яка надається національності в межах держави.

Депортація – силове  вивезення людей в інші регіони або за кордон держави. 

Імперіалізм – монополістичний капіталізм. Характерно створення великих обєднань: промислових, фінансових, збуту.

Криза – переломний момент.

«Казус беллі» – привід до війни.

Колонія – територія, яка не має власного управління, органів державної влади, законодавства. Повна залежність від метрополії.

Криза світової цивілізації – загроза існуванню світової цивілізації, який  мав прояв в Першій світовій війні.

Митрополія – держава, яка має колонії.

Нація  історична спільність людей.

Окупація – тимчасове захоплення території однієї держави військами іншої.

Перша світова війна – глобальний світовий політичний конфлікт, в якому протиріччя між державами вирішувались військовими силами. Знищення світової людської цивілізації.

Панславізм – назва ідейних течій, мета яких об’єднання слов’янських народів в єдину державу під верховенством Росії.

Світова війна – глобальний конфлікт, складний суспільно-політичний конф-лікт, політична боротьба держав за допомогою військових сил.

Союз визволення України (СВУ) – українська політична організація, створена на початку Першої світової війни у Львові емігрантами з Подніпров’я 3 вересня 1914р.. Діяла до 1918р. Лідери: Д.Донцов, В.Дорошенко, М.Меленевський.

Товариство українських поступовців (ТУП) – створена у 1908р. Тупівці займали нейтральну позицію по відношенню до Першої світової війни.

Українські січові стрільці (УСС) – військовий легіон, створений українцями Галичини у складі австрійської армії.

 

 

 

ІІ. Історичні диктанти.

 

Тема: «Українські землі напередодні війни.

Плани воюючих сторін відносно України».

 1. До складу яких держав входили українські землі напередодні війни?
 2. Назвіть основні заняття українського населення Західної України.
 3. До складу якого військово-політичного блоку входила Росія?
 4. Назвіть склад Антанти.
 5. До складу якого військово-політичного блоку входила Австро-Угорщина?
 6. Дайте визначення «світова війна».
 7. Що таке криза світової (земної) цивілізації?
 8. Дайте визначення митрополії.
 9. На які території претендувала Росія.
 10. Визначити плани Німеччини відносно українських земель.
 11. Які території бажала завоювати Австро-Угорщина?
 12. Дайте визначення поняттю «Перша світова війна». 

 

Тема: «Позиції українців відносно війни. СВУ, ГУР, УСС».

 1. Яку позицію зайняло населення Наддніпрянщини відносно війни?
 2. Коли утворилася організація Союз визволення України?
 3. Назвіть засновників СВУ.
 4. Коли була утворена Головна українська рада?
 5. Назвіть позицію ТУПа відносно війни.
 6. З якою метою була утворена Головна українська рада?
 7. Як називалась стаття Симона Петлюри?
 8. Коли почалась Перша світова війна?
 9. Розшифруйте абревіатуру «СВУ».
 10. На боці якої країни воювали усусівці?
 11. Розшифруйте абревіатуру «ГУР».
 12. Яку позицію займали СВУ і ГУР відносно війни?

 

ТЕМА: «ВОЄННІ ДІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

В 1914-1917 РОКАХ»

 1. Коли почався наступ російських військ на Австро-Угорщину?
 2. Коли закінчилась Галицька битва?
 3. Як  називається каральна політика, яка  здійснюється  державними  органами  влади?
 4. Що таке окупація?
 5. Назвіть ідейні течії, що мали на меті об’єднання  слов’янських народів в одній державі?
 6. Як назвали ліберальні кола окупаційний режим російської влади в Галичині?
 7. Яку тактику застосувала Німеччина та Австро-Угорщина проти Росії при наступі 29 квітня 1915р.?
 8. В  чому  звинувачувала  австро-угорська  влада  західноукраїнське  населення?
 9. Як ви розумієте «русифікація»?   
 10. Що таке депортація?
 11. Як називалась війна на Південно-Західному фронті 1915-1917рр.?
 12. Назвіть територіальне окупаційне утворення на території Галичини в 1914-1915рр.
 13. Як називається наступальна операція російських військ на південно-західному фронті у 1916р.?
 14. Назвіть головнокомандувача південно-західного фронту.
 15. Назвіть дати брусилівського прориву.
 16. Назвіть  концтабори на території Австрії, Німеччини.
 17. Який концентраційний табір відомий як православна Голгофа?
 18. Що таке антисемітизм?
 19. Які явища з’явились в українському суспільстві і на фронті внаслідок «позиційної війни»?
 20. Назвіть місце де були розгромлені формування УСС в 1916 році?
 21. В яке місто був депортований М.Грушевський? Чому?
 22. Коли розпочалась друга російська тимчасова окупація Галичини?
 23. Хто з відомих вам українців воював у складі УСС проти російської армії?
 24. Як називалась битва за Галичину?

Тема: «Початок української революції. Утворення Центральної Ради»

 1. Внаслідок яких подій була утворена Центральна Рада?
 2. Охарактеризуйте економічну і політичну кризу в Росії
 3. Які політичні сили стояли на початку формування Центральної Ради?
 4. Розшифруйте абревіатуру «УЦР», «ТУП», «УНП», «УДРСП», «УПСР».
 5. Яка мета створення Центральної Ради?
 6. Які дві політичні течії сформувались у Центральній Раді?
 7. Назвіть основні програмні засади  Центральної Ради.
 8. Чому ідея самостійності не набула широкої підтримки? Які політичні, громадські й військові сили виступили проти самостійності українсь-ких земель?
 9. Чи були події Першої світової війни каталізатором революційних подій? Відповідь аргументуйте.
 10. Який був основний напрямок діяльності Центральної Ради?
 11. Яку позицію займав М.Грушевський до відносин з Росією?
 12. Яку позицію зайняв І військовий з’їзд з питання самостійності? Чому?

 

ІІІ. ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВІ ЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ.

А) Наведіть докази, склавши логічний ланцюжок, що Перша світова війна не тільки дала поштовх розвитку українській національній свідомості, але й розколу українського національного руху.

 Відповідь обґрунтуйте, охарактеризувавши напрямки національного руху в Подніпровї та Західній Україні.

 

Б) Наведіть докази, що воєнно-політичні блоки Антанта та Троїстий союз остаточно склалися в ході Першої світової війни. Складіть логічний ланцюжок.

 

В) Складіть блок-схему соціально-економічної та політичної кризи в Росії внаслідок Першої світової війни.

 

Г) Складіть головоломку «Блоки, політичні рухи та течії на українських зем-лях, в Росії в період Першої світової війни». Ключеве слово «Перша світова війна».

 

ІV. УЗАГАЛЬНЮЮЧИ ТАБЛИЦІ

 

 

Таблиця 1. Склад воєнно-політичних блоків перед Першою світовою війною

Дата

Держави Антанти

Держави Троїстого союзу

 

 

Таблиця 2. Події Першої світової війни.

1914р.

1915р.

1916р.

1917р.

1918р.

 

 

Таблиця 3. Наслідки «позиційної вііни» для Росії та українських земель

Матеріально-економічні

Соціальні

Політичні

 

 

Таблиця 4. Суспільно-політичні організації на українських землях під час Першої світової війни

Дата

Назва організації

Засновники

Цілі

 

 

Таблиця 5. Події Першої світової війни (1914-1918рр.)

Дата

Основні битви

Результати воєнних дій

Вплив на подальший хід війни

 

 

 

Таблиця 6. Перша світова війна та національний рух на українських землях і в Росії

Назва

Дата

Місце утворення

Цілі діяльності

 

Таблиця 7. Українські політичні партії та їх популярність серед населення

№ з\п

Назва політичної партії

Соціальні слої

Регіони України

 

Використовуй історичні поняття і терміни : УПСФР, УСДРП, соціалісти-рево-люціонери, соціалісти-федералісти, демократи-хлібороби, есери, всеросійські соціал-демократи (меншовики), УПСР, УДХП, РСДРП, всеросійські есери, інтелі-генція, селяни, робітники, міське населення, не користувались підтримкою, Правобережжя, пролетарські райони України, Херсонщина, Катеринославщина, кадети, октябристи, сільськогосподарські райони.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логічні ланцюжки

Логічний ланцюжок 1. «Початок Першої світової війни».

 

 

 

Логічний ланцюжок 2. Український політичний рух

на початку Першої світової війни.

 

 

 

 

 

 

Логічний ланцюжок 3. «Початок Першої світової війни».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логічний ланцюжок  4. «Початок Першої світової війни – фінансова криза».

 

 

 

 

 

Логічний ланцюжок  5. «Початок Першої світової війни – від продовольчої й фінансової кризи до політичної».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ГОЛОВОЛОМКИ – ЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯ

 

1) Логічне завдання. Прочитайте цитату німецького публіциста Рорбаха (1897р.) і дайте відповідь на запитання: Чому він так сказав? Чи згодні ви з цим твердженням? Як ви думаєте, чи згоден був з Рорбахом німецький гене-ралітет? радянський уряд Леніна? Наведіть докази своєї точки зору.

Відповідь: «Кто владеет ключом от Киева, тот владеет ключом от России.»

 

2)Логічне завдання. Прочитайте вислів М.С.Грушевського з приводу відмови Тимчасового уряду визнати автономію українських земель.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: «Свято революції скінчилось – грізний час настає.»

 

 

7.  АСОЦІАЦІЇ

 

 1. Завдання «асоціація». Підберіть відповідні терміни, історичні поняття до букв, які відповідають поняттям – Антанта, Галичина, Перша світова війна, агресія, панславізм, оккупація, революція, універсал.

А

 

Н

 

Т

 

А

 

Н

 

Т

 

А

 

 

А

 

Г

 

Р

 

Е

 

С

 

І

 

Я

 

 

Г

 

А

 

Л

 

И

 

Ч

 

И

 

Н

 

А

 

 

П

 

Е

 

Р

 

Ш

 

А

 

С

 

В

 

І

 

Т

 

О

 

В

 

А

 

В

 

І

 

Й

 

Н

 

А

 

 

П

 

А

 

Н

 

С

 

Л

 

А

 

В

 

І

 

З

 

М

 

 

 

 

О

 

К

 

К

 

У

 

П

 

А

 

Ц

 

І

 

Я

 

 

Р

 

Е

 

В

 

О

 

Л

 

Ю

 

Ц

 

І

 

Я

 

 

У

 

Н

 

І

 

В

 

Е

 

Р

 

С

 

А

 

Л

 

 

 

8. ІСТОРИЧНІ ГОЛОВОЛОМКИ

 

Історичні головоломки. Завдання – відгадай  зашифровані історичні, події, поняття. Букви, які повторюються не читати.

 

1. Битва Першої світової війни між Росією та Австро-Угорщиною

В

Р

Г

О

Р

А

В

Л

О

И

Ц

И

У

К

Л

И

А

Л

Я

У

У

Б

Р

И

Т

У

В

Р

А

В

Відповідь – Галицкая битва

 

2. Воєнно-політичний блок, в який входила Росія

М

Р

А

И

М

Н

Р

И

Т

Р

Т

П

О

С

А

П

О

Н

О

С

В

Л

Р

Т

Н

В

Р

А

Н

Л

Відповідь - Антанта

 

3. Назва ідейної течії, яка мала ціллю об’єднання усіх слов’ян

П

В

Е

А

Р

Н

В

С

Е

Л

Р

Л

А

К

В

О

Л

И

К

З

О

М

Відповідь - панславизм

 

 

 

 

4. Історична головоломка - прочитай зашифровані історичні поняття і назви – не меньш як 12 з теми: «Україна в роки Першої світової війни»

Е

Р

Н

О

М

И

Я

Ф

О

О

К

Р

И

З

М

Р

Т

В

О

Й

И

А

А

В

Н

А

Н

С

У

Т

С

А

Г

А

Л

П

Л

Е

Н

И

Е

И

С

О

Р

А

Н

И

Ч

С

И

Я

Б

Р

У

С

У

В

С

В

О

Л

И

 

 

5. Державний орган законадавчої влади в Україні, утворений в 1917р.

Б

Ц

В

Е

В

Н

Б

Т

Б

Р

А

У

В

И

Л

И

Ь

У

В

Н

В

А

К

О

Я

С

О

Т

Р

К

А

С

Т

И

Р

О

Д

Е

А

Л

И

Р

О

Е

Відповідь – Центральная Рада

 

6. Прізвище історичного діяча

А

З

Г

О

Р

А

У

З

Ш

О

Е

О

Ч

В

В

С

О

К

Р

И

Ч

Й

Відповідь - Грушевский

 

7. Назви політичних партій та організацій

Д

У

Т

У

П

У

Ц

Х

Н

П

Н

С

Р

Р

П

Р

Г

С

Ф

У

С

У

С

Д

Р

П

Р

Д

 

8. Українська Центральна Рада

Г

Р

П

О

Р

Ш

А

М

Т

С

Д

Е

Т

Л

Ю

Р

А

У

У

Р

Г

У

О

У

Ц

Л

П

Ш

Е

Н

Н

К

Н

Я

А

Ы

С

В

И

И

Н

Р

А

К

Т

К

И

Й

Ч

Е

А

Д

Р

У

 

9. Розшифруй головоломку «Україна в роки Першої світової війни»

 

 

 

А

1

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Насильственное присоединение территории другого государства.  2. Нападение 3. Воздействие на сознание человека.  4. Враждебное отношение к лицам еврейс-кой национальности. 5. Самоуправление, независимость, предоставляемая нации в пределах государства.  6. Государство дуалистической монархии, член Тройствен-ного союза 7. Греко-католический митрополит, высланный российским прави-тельством из Галичины.  8. Военно-политический блок 9. Украинский историк, произведения которого издавала СВУ.

Відповіді – аннексия, агрессия, агитация, антисемитизм, автономия, Австро-Венгрия, Андрей Шептицкий, Антанта, Аркас 

 

 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИЧНИХ ДІЯЧІВ

9) Дай характеристику політичним діячам

Грушевський М.С. __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Винниченко В. _____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Петлюра С. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Христюк П. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Єфремов С. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Садовський В. _____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Стасюк Н. _________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Стешенко І. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

Мартос Б. _________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Брусилов О. _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Романов Микола ІІ ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

І.Франко __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Каледін О. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Левицький К. ______________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

10. СКЛАДИ ІСТОРИЧНЕ ЕСЕ

«Україна В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ»

 

Склади історичне есе «Україна в період Першої світової війни», викорис-тавши терміни і поняття: Донцов В., криза, ГУР, революція, І.Франко, Сербія, панславізм, Німеччина, Фрайнштад, фронт, слов’яни, К.Левицький, Росія, Лисоня, О.Каледін, О.Брусилов, концтабір, репресії, ЗУР, демонстрація, анексія, дивізія, Києв, ТУП, Петлюра С., страйк, окупація, Львів, Зельдведель, Талергоф, народовці, монархія, Україна, українські землі, Франція, Брусиловський прорив, наступ, Вецлер, легіон, мілітарізація, антивоєнщина, нація, Антанта, Троїстий союз, загальна мобілізація, М.С.Грушевський, дефіцит, Австро-Угорщина, інфляція, імперія, Галичина, Галицька битва, русифікація, «позиційна війна», цар Миколай ІІ, депортація, греко-католицька церква, «європейський скандал», С.Мілюков, Державна Дума, Союз земств, Союз міст,  Просвіта, інформаційне бюро.

 

11. НАЗВИ ІСТОРИЧНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ, ІСТОРИЧНИХ ОСІБ ТА СКЛАДИ ГОЛО-ВОЛОМКУ, КРОСВОРД «УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ»

 

1) Назви історичні терміни та поняття, історичних осіб та склади голо-воломку, кросворд «Україна в роки Першої світової війни»

1.Впровадження крупного машинного виробництва.

2. Перехід від мирного розвитку держави на воєнний лад.

3. Переміщення людей і матеріальних цінностей в умовах війни.

4. Єдиновладдя, яке передається у спадок.

5. Мирна хода політичного характеру.

6. Приєднання території іншої держави силовими методами.

7. Самоуправління, незалежність, яка надається нації в межах держави.

8. Соціум людей, які довгий час проживають на одній території, мають одну мову, культуру, правові традиції.

9. Каральні заходи, які застосовують державні органи влади.

10. Силове переселення людей в інші регіони держави чи за її межі.

11. Переселення людей з різних причин.

12. Тимчасове захоплення незалежної держави.

13. Напад однієї держави на іншу.

14. Вїзд в державу.

15. Основний закон держави.

16. Мирне протистояння офіційній державній владі.

 

2) Назви історичні терміни та поняття, історичних осіб та склади голо-воломку, кросворд «Україна в роки Першої світової війни»

1. Територія Західної України, яку бажала приєднати Росія.

2. Держава, яка приєдналась до Троїстого союзу під час перебігу Першої світової війни.

3. Командуючий південно-західним фронтом.

4. Назва битви на південно-західному фронті.

5. Назва договору між державами Троїстого союзу, УНР і Росією.

6. Місто в західній Україні.

7. Назва військового формування українських січових стрільців.

8. Назва гори, де воювали українські січові стрільці.

9. Один із засновників СВУ.

10. Місто – столиця Галичини.

11. Територія, де знаходились військовополонені.

12. Тимчасове захоплення території держави військовими силами іншої.

13. Мирне протистояння офіційній державній владі.

14. Привід до війни.

15. Переломний момент.

16. Генерал донських козаків, які розгромили січових стрільців.

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Струкевич О.К., Дровозюк С.І., Котенко Л.В.)
Додано
1 вересня 2019
Переглядів
821
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку