Урок з правознавства "Загальна Декларація прав людини"

Про матеріал

Щороку 10 грудня міжнародне співтовариство відзначає Міжнародний день прав людини. Саме цього дня у 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини, яка є основою міжнародних стандартів у сфері прав людини. Це є важливоє темою для вивчення учнями на уроках правознавства, а також може викладатися у рамках Тижня правознавства

Ї

Перегляд файлу

Конспект уроку з правознавства для 9 класу

 

Тема: Загальна декларація прав людини

 

Мета: з'ясувати суть понять «права людини» і «свободи людини»; опрацювати та розкрити  особливу роль «Загальної декларації прав людини»; розкрити особливу роль прав і свобод людини у відносинах людини і держави, значення захисту прав людини і громадянина; аналізувати зміст статей Загальної декларації прав людини; спонукати учнів до активного мислення; розвивати вміння учнів аргументовано обстоювати власну точку зору, працювати в групі. Виховувати правосвідомого громадянина України та активну політичну позицію школярів.

Тип уроку: комбінований.

Методи: робота в групах, «Мозковий штурм», «Синтез думок».

Обладнання: мультимедійне обладнання, презентація, тексти правових документів, картки із завданнями.

Форма проведення:  урок з використанням мультимедійних технологій.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Привітання, перевірка присутності учнів.

Оголошення теми і мети уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Учитель. Сьогодні, 10 грудня,  ми святкуємо річницю прийняття Генеральною Асамблеєю ООН  «Загальної декларації прав людини».  Але перш ніж перейти до даної теми давайте пригадаємо що взагалі таке ПРАВА.

Вправа «Асоціації»

Учитель. Запишіть свої асоціації щодо терміна «права». Ці слова мають починатися з букв, які складають саме це слово. Наприклад

- Порядок

- Рівність

- Актуальність

- Взаєморозуміння

- Активність

Демократичне суспільство, демократична держава нерозривно пов'язані з поняттями прав і свобод людини. Кожен із вас у повсякденному житті напевно вимовляли слова «я маю право», «це моє право», «права людини».

Метод «Мозковий штурм»

1-ша група – придумують і записують 1 речення зі словами «права людини».

2-га група – закінчують речення «Я думаю, що права людини – це...» (...можливість людини мати певні матеріальні, соціальні культурні і духовні блага, які необхідні їй для нормального існування).

3-тя група – назвуть 1-2 причини, які можуть переконати іншу людину знати свої права.

Учитель. Як бачимо, права необхідні заради самої людини, права і свободи є запорукою повноцінного і безпечного життя людини. Тому всі повинні їх добре знати.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 

Учитель. Сьогоднішній урок присвячений  річниці прийняття «Загальної декларації прав людини» прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році. Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати права і свободи людини, а також ознайомимося із різними міжнародними документами з прав людини і прав дитини та механізмом захисту своїх прав.

Права людини держава повинна забезпечити певними механізмами, юридичними процедурами, органами. (Право на власність, на освіту, на соціальне забезпечення).

Свободи людини – це те саме, що й права, але здійснюються вони самостійно, без будь-якого втручання держави та її органів, і від держави вимагається лише не обмежувати можливості для реалізації цих свобод.

Свободи людини – це відсутність обмежень, утисків у чомусь (діяльності, поведінці), можливість вибору моделі поведінки. (Свобода світогляду і віросповідання, слова, зборів, мітингів, демонстрацій.)

Права і свободи – це обсяг міри тих благ, які держава зобов'язалась гарантувати особі і суспільству.

Таким чином найкращою характеристикою даного словосполучення є таке судження:

 «Право є тим, реалізацію чого держава гарантує, свобода ж є простором, у який державі не можна втручатися».

Учитель. Шлях людства до сучасного розуміння прав людини був досить тривалим. У давні часи поведінку людей регулював звичай. Із розвитком людського суспільства й утворенням держави регулювати поведінку людей почали правові норми. Проте люди були не рівні між собою. Правові норми надавали одній частині суспільства більший обсяг прав, іншій – менший або не надавали ніяких прав взагалі.

Побудова «Правового сонця» методом «Синтез думок»

Учні діляться на три групи.

Учитель. Уявіть, що ви відкрили нову країну, де ще ніхто не жив і в якій немає ні прав, ні законів. Ви будете першими поселенцями. Які ж права і свободи потрібні людині в цій країні? Обговоріть в команді й оберіть 10 найважливіших, на вашу думку, прав людини. Уявіть людину в центрі «Правового сонця», від якого розходяться промені – права.

Учні записують на паперових променях права, презентують відповіді і прикріплюють правові промені навколо «сонця».

Молодці, що так оперативно виконали завдання. Хочу зазначити, що захист прав є одним із головних завдань міжнародної спільноти. Тому в галузі прав людини існує близько 300 декларацій, конвенцій, хартій, у різний час створених і визнаних світовим співтовариством. Та дуже часто в реальному житті права людини порушувалися. Так, під час Другої світової війни 1939-1945 рр. порушення прав людини були масовими й особливо зухвалими. Мільйони людей стали жертвами знущань, масових убивств.

Саме уроки цієї війни дали розуміння того,що права людини мають бути справою не окремого громадянина й навіть не окремої держави, а всього людства.

1945 р. було створено найбільшу і найвпливовішу міжнародну організацію ООН, однією з її держав-засновників була Україна. І серед перших документів, які розробила ООН, був спеціальний документ, присвячений правам людини.

Загальна декларація прав людини

Учитель. 10 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН на своєму засіданні в Парижі прийняла Загальну декларацію прав людини.

Мультимедійна презентація «Загальна декларація прав людини»

Декларація (від лат. deklaro– заявляю, оповіщаю) – офіційне проголошення державою, політичною партією, міжнародними організаціями головних принципів їхньої діяльності, програмних позицій; повідомлення про суттєву, принципову зміну в їхньому статусі.

Вправа «Як ви думаєте?»

Необхідне оснащення: папір та набори карток

Хід вправи

Вчитель об’єднує учасників в групи:

Роздає папір, набори карток  і дає завдання (Додаток №1).

1. Розділити маркером папір на 3 частини (сектори) кожну частину підписати (у горі) відповідно до зразка:

«у деяких випадках»,  «у більшості випадків»,  «завжди»

2. Прочитати зміст картки, покласти в один з цих секторів і обговорити аргументи, чому саме це повинно дотримуватися так, як ви визначили. Наприклад: на картці написано «не можна катувати». Якщо ви вважаєте, що це повинно бути завжди покладіть у сектор «завжди».

Назви секторів означають що дії які записані на карточках, можуть відбуватися «у деяких випадках», «у більшості випадків», «завжди»

Після завершення, групи презентують свої результати.

Коментар вчителя.

Цей перелік прав – схожий з Загальною декларацією прав людини.

Вчитель пропонує ознайомитись із змістом Загальної декларації прав людини у скороченому вигляді (Додаток №2).

Засади прав людини були проголошені Загальною декларацією прав людини, яка була прийнята 10 грудня 1948 року. Цей день відзначається у усьому світі як день прав людини.. Сила декларації є в тому, що в ній уперше комплексно сформульовані всі основні права і свободи та обґрунтовується необхідність їхнього захисту. У преамбулі декларації підкреслено, що визнання гідності, рівних і невід'ємних прав людини є основою мирного розвитку, свободи і справедливості.

У 1966 році було засновано премію ООН у галузі прав людини, якою нагороджуються ті, хто зробив видатний внесок у справу заохочення та захисту прав людини. Ця премія присуджується раз на п`ять років у річницю проголошення Загальної декларації прав людини. Вперше її було вручено в 1968 році.

 

Робота з правовим документом

Учитель. Запишіть, до якої групи прав належать права, наведені в Загальній декларації. (Учні опрацьовують витяг із Загальної декларації прав людини. І розподіляють картки відповідно до статей Декларації).

 

Учитель. З метою розвитку норм та положень Загальної декларації прав людини була розроблена ціла низка міжнародно-правових актів:

          Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 р.),

  • Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.),
  • Конвенція про права дитини (1989 р.)

Конституція нашої держави, прийнята у 1996 р., також закріпила основні права і свободи людини. Ми пам’ятаємо з попередніх уроків, що права людини можна класифікувати, а саме існують особисті (громадянські), політичні, економічні, соціальні, культурні права людини.

- Особисті права (стосуються охорони приватного життя особистості, її свободи, безпеки, власності).

- Економічні права (стосуються людини, як учасника господарського життя).

- Соціальні права (зобов'язують державу до створення умов гідного рівня життя, охорони здоров'я та соціального забезпечення).

- Політичні права (ними користується людина як учасник громадського життя, вони пов'язані з участю громадян у виконанні та контролюванні влади).

- Культурні права (містять право на навчання та участь у культурному житті).

ІV. Рефлексія

Створення «Правового дерева»

1-ша група на папірцях, вирізаних у вигляді листочка, записує права, що належать до групи особистих прав; -

2-га група економічних прав;

3-тя група соціальних прав;

4-та група – політичних прав;

5-та група – культурних прав.

Після цього представники кожної із груп на гілках дерева прикріплюють листочки з назвами видів прав людини.

V. Домашнє завдання

1. Розробити програми дій «Щодо уникнення порушення прав людини»

2. Індивідуальні завдання: написати есе за висловлюваннями відомих людей.

Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони надані. Сенека

Свобода є правом робити все, що дозволено законом. Ш. Монтеск'є

 

doc
Додано
29 вересня 2018
Переглядів
2531
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку