2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Урок з теми „Moderne Familien“ для 9-го класу

Про матеріал
Урок з елементами дискусії з теми „Moderne Familien“ для 9-го класу, спрямований на узагальнення та систематизацію матеріалу з теми „Moderne Familien“, збагачення змісту вже відомого учням матеріалу.
Перегляд файлу

 

Предмет: німецька мова

Клас: 9

Тема: Moderne Familien“ (конспект уроку розроблено до підручника Ausblick 1 видавництва Hueber)

Мета: узагальнити та систематизувати матеріал з теми „Moderne Familien“, організувати обговорення проблеми «Formen des Zusammenlebens“, збагатити зміст уже відомого учням матеріалу, допомогти впорядкувати та закріпити його;

виховувати поважне ставлення до родини, толерантне ставлення до різних форм організації родинних стосунків, формувати механізм міжособистісного спілкування, забезпечити умови для самореалізації та самоствердження школярів у навчальній діяльності, формувати культуру діалогу;

розвивати пам'ять, увагу, образне, аналітичне та критичне мислення, вміння самостійно планувати та здійснювати мовленнєву операцію, вчити учнів точно викладати власні думки, толерантно ставитися до думок інших, шанобливо вносити виправлення в аргументацію, вміння критикувати, відстоювати свою думку.

Очікуваний результат: учні розуміють основний зміст чіткого нормативного мовлення, використовують широкий діапазон простих мовленнєвих засобів, без підготовки вступають у розмову з теми «Чи важлива родині у житті людини? Сучасні родини. Форми організації родинних стосунків», підтримують дискусію, окремі висловлювання в якій іноді незрозумілі, можуть висловити здивування, цікавість або байдужість засобами німецької мови та реагують на такі почуття, висловлені співрозмовниками, висловлюють власні погляди й думки, реагують на репліки однокласників.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації матеріалу.

Обладнання та роздавальні матеріали: мультимедійна система з виходом до мережі Інтернет (наочність представлена модулем https://www.thinglink.com/scene/1116464275049676802 ), шаблон плакату «Formen des Zusammenlebens“, пазли для об`єднання учнів у групи, роздруківки скоромовки (для кожного учня, знаків https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/arhip_mkdou/DocLib/exclamation-mark-red-hi.png або Восклицательный Знак, Марк, Кнопка, Символ, Войдите, опорних висловів для Laufübung (рухливої вправи), клей-олівець.

 

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 

 

Етап І

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

Зміст роботи

Діяльність учителя

Діяльність учнів

1.

Організація класу

Учитель вітає клас, запрошує зайняти робочі місця.

Реагують на репліки вчителя, упорядковують роботі місця

Етап ІІ

МОТИВУЮЧИЙ

Зміст роботи

Діяльність учителя

Діяльність учнів

2.

Повідомлення мети уроку. Мотивація діяльності учнів.

Повідомляє мету уроку, мотивує подальшу діяльність учнів.

Вступають у діалог з учителем.

Етап ІІІ

ПІДГОТОВКА АРТИКУЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ

 

3.

Фонетична зарядка.

Пропонує учням скоромовку «Kleine Kinder können keinen Kaffee kochen“, відпрацьовує її з учнями.

Реагують на репліки вчителя, працюють зі скоромовкою.

4.

Мовленнєва розминка (є переходом до етапу актуалізації ЛО та граматичних конструкцій).

Пропонує учням відповісти на питання (коротко) „Ist Familie im Leben von Menschen wichtig? Warum?“

Відповідають на питання вчителя (слабші учні – 1-2 слова, сильніші – вживаючи Kauslsatz mitweil“.

Етап

IV

АКТУАЛІЗАЦІЯ АКТИВНОЇ ЛЕКСИКИ

 (є водночас продовження етапу мотивації

та етапом підготовки до говоріння (у формі дискусії))

5

Об`єднання учнів у групи

Пропонує учням отримати частину пазлів, зібравши які учні об`єднаються у групи.

Отримавши частини пазлів, знаходять тих, з ким можуть зібрати картинки (за темою «Форми організації родинних стосунків»), таким чином утворюючи групи.

6

Вправа на розвиток креативного мислення - Kreatives Denken („Fünfblatt“)

 Пропонує учням потренуватися у віршоскладанні (написати сенкан*) наступним чином:

1-й рядок – 1 іменник;

2-й рядок – 2 прикметника;

3-й рядок – 3 дієслова;

4-й рядок – речення з чотирьох слів;

5-й рядок – асоціація/синонім до іменника.

Групи учнів складають верлібр.

Етап V

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСКУСІЇ

 

V (1)

ОРІЄНТОВНИЙ ЕТАП (окремі елементи цього етапу наявні в усіх попередніх)

Завдання: визначити проблему та мету дискусії, зібрати первинну інформацію (знання, судження, ідеї, пропозиції тощо) з обговорюваної проблеми.

 

7.

Laufübung (рухлива вправа, водночас є фізкульт-хвилинкою)

Пропонує учням знайти вислови про родину (відповідно до назви груп). Вислови (роздруковані) слід знайти у класі (на стінах, дверях тощо).

Учні мають знайти вислови (пересуваючись класом), які стосуються їх груп, тим самим отримавши опорні фрази для організації подальшої дискусії.

8.

Визначення проблеми у вигляді протиріччя, теми.

Учитель (разом з учнями) визначає тему та мету дискусії, встановлює загальний час її проведення та часовий регламент виступів учнів. Орієнтовну послідовність майбутньої мовленнєвої діяльності презентує через постановку запитань:

  • Welche Formen des Zusammenlebens existieren? usw.

Спонукає учнів до обговорення.

Висловлюють припущення стосовно подальшої роботи з обраною проблемою. Відповідають на питання вчителя, користуючись опорними фразами з попередньої вправи.


V (2)

ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП

Завдання: упорядкувати, оцінити інформацію, обґрунтувати думки, отримані в процесі групового обговорення.

9.

Обговорення (дискусія)

Пропонує учням долучитися до обговорення, звертає увагу, що дискусія – це не груповий полілог за темою, а пред’явлення власної думки, її тактовна критика представниками інших груп, виділення домінантних положень та підсумовування інформації, отриманої під час аргументації та контраргументації.

Для цього актуалізує мовленнєві зразки:

  • Eine Meinung äußern: Meiner Meinung/Ansicht nach… - Ich glaube, finde, meine, behaupte, dass…
  • Zu einer Meinung Stellung nehmen: Da bin ich ganz deine Meinung/Ansicht. – Da gebe ich dir Recht. – Das stimmt schon. – Das finde ich wahnsinnig interessant, aber trotzdem/allerdings… - Außerdem… - Ich muss dir leider widersprechen. – Ehrlich gesagt, ich finde… - Das hängt davon ab, ob/wie/wann… - Darum bin ich dafür/dagegen… - Ich habe den Eindruck, dass…
  • Kritik äußern: Ich will dich ja nicht beleidigen, aber… - Ich finde es merkwürdig, dass…
  • Sich rechtfertigen und verteidigen: Aber das ist doch… - Das stimmt doch nicht! – Ich weiß, aber…Du immer mit deiner ewigen Kritik! – Ich finde diese Kritik unmöglich, weil…

Обговорюють проблему.

На цьому етапі важливо зібрати якнайбільше пропозицій та ідей за темою, що обговорюється. Вони мають відбивати різні сторони проблеми.

V (3)

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ

(даний етап є водночас завершальним до дискусії та до уроку в цілому)

Завдання: підбиття підсумків дискусії та роботи на уроці.

Зміст роботи

Діяльність учителя

Діяльність учнів

10.

Узагальнення і систематизація матеріалу.

Пропонує узагальнити обговорення, заповнюючи шаблон  плаката

 

Наклеюють на колективний плакат позначки (https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/arhip_mkdou/DocLib/exclamation-mark-red-hi.png або Восклицательный Знак, Марк, Кнопка, Символ, Войдите)., що відображають їх ставлення до різних форм організації родинних стосунків).

11.

Оцінювання роботи учнів.

У той час, коли учні працюють з колективним плакатом, оцінює діяльність кожного (індивідуально, без оголошення оцінок, виставляючи їх до щоденників, пояснюючи оцінку кожному учню окремо).

Продовжують працювати з колективним плакатом.

12.

Рефлексія.

Пропонує учням висловити свої враження від уроку, розповісти, що вони дізналися, що встановили під час роботи.

Висловлюють враження від уроку, розповідають, що дізналися, що встановили під час роботи (Ich habe erfahren, dass… - Ich habe festgestellt, dass..  – Für mich war interessant, spannend, neu, wichtig, …zu machen/erfahren/

kommunizieren usw.

13.

Підбиття підсумків.

 

Оцінює (вербально, не за оціночною шкалою) зусилля учнів, наполегливість, креативність, можливості продовження роботи над визначеними проблемами.

Учні долучаються до обговорення.

14

Пред`явлення домашнього завдання.

Пропонує учням сфотографувати плакат , щоб удома узагальнити проблему родинних стосунків, відповівши на питання «Welche Formen des Zusammenlebens wählt heutige Jugend?“ – «Які форми організації родинних стосунків обирає сучасна молодь?» (Але не молодь взагалі, а твої однокласники як представники сучасного підростаючого покоління!!!)

Виконують вказівки вчителя.

 

*Сенкан — це вірш, що складається з п’яти рядків. Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків.

Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник).

Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметники)

Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно, це дієслова).

Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.

Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок https://irynadenysjuk.blogspot.com/2014/02/blog-post_1.html

.

 

1

 

docx
Додано
23 лютого 2019
Переглядів
273
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку