25 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити вивчення математики цікавим і веселим

Урок з теми "Зовнішність".

Про матеріал

Урок узагальнення та систематизації знань.створено як урок- подорож. Учні групи відправляються в країну монстрів. Переміщаючись від одніїє зупинки до іншої вони демонструють свої знання, проходячи через різноманітні завдання, які їм надають монстри. Назви зуинок :Phonetic stop, Lexical stop. Grammar stop, Audience stop, Speaking stop.

Новизна полягає в тому, що урок супроводжує відеоряд "Подорож в країну монстрів", який створено за допомогою компьютерних программ Movie Maker, Vegas Pro 9.

Перегляд файлу

                                                Тема: ”Appearance. Parts of the face and body.”

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Задачі уроку:

Удоcконалювати фонетичні навички та вимову.

Узагальнити знання лексики за темою.

Активізувати лексико – граматичний матеріал ( have got, has got).

Формувати  вміння  і  навички  читання, аудіювання, письма, говоріння в серії мовленнєвих вправ.

Контроль навичок граматичних вмінь з використанням тестів. 

Вчити працювати на комп’ютері і створювати проекти.  

Розвиток   памяті, мислення, уяви.

Виховання  почуття  колективізму та дружнього відношення в процесі навчання.

Підвищення мотивації до вивчення англійської мови.

Використані технології: комунікативні, особисто – орієнтовані, інформаційні, ігрові.                        

Обладнання та матеріальна база:

Системний блок з двома моніторами,  комп’ютерне програмове  забезпечення , авторськa  мультімедійна  розробка,  лексичні таблиці, тестові завдання, мовні кліше , підручник Welcome 1.

В ході підготовки до уроку були використані матеріали в  компютерній системi интернету пошук, комп’ютерна програма Movie Maker, Sony Vegas Pro 9.0                                                                                                              

 Сайти :   http://learnenglishkidsbritishcouncil:  Make a monster.  Song “The  scary  skeleton”. Song “The wheels on the bus”.

                                                                                                                                                            .  Song “Head and shoulders”.                                                                                                                                                                   

                                                  Хід уроку.      

 1. Організаційний момент.

T: Good afternoon, pupils! Nice to see you!

Group : Nice to see you too!

T: How are you?

P: I’m fine thanks. And how are you, Lyudmila Grigorivna?

T: I’m pretty good, thank you very much. Sit down, please. You look very nice today. And I hope you’ll  work very well.   

 1. Об’ява теми уроку

Our topic is “Appearance. Parts of the face and body.” We  finish to learn this topic and today we’ll have a Round – up lesson.

 It is an unusual lesson today. We’ll have our lesson on the planet Ziccom. Do you know who lives on the planet?

T; Yes, monsters. Let’s name them.

P: Ziggi, Zilla, Franky, Zop, Skeleton … .

T: You are right. They help us to read, write, understand English, speak, play, sing in English.

And today they’ll help you too.  They are waiting for you to learn English together. Monsters     make up  many interesting  tasks for you.  They want you to love English as they do.  So we have a lot of work  at this  lesson. Lets start!

 

Включається відеоряд. На моніторі показується прибуття учнів на планету. Учні бачать себе на екрані і здивовано запитують: Where are we?

З’являється на екрані монстр Ziggi (учні його знають за підручником Welcome 1, unit 7)

Ziggi: Welcome to the planet Ziccom!

T:  Lets take a space bus аnd travel with Ziggi.

На екрані  автобус з пасажирами і звучить пісня ”The wheels on the bus”

Учні встають за своїми стільцями і співають 1 куплет, імітуючи руками вертіння колес.

  The wheels on the bus go round and round,

Round and round, round and round

All day long!

 

На екрані автобус приїзжає на зупинку Phonetic stop.

Формування мовних навичок та вмінь.

1) Фонетична зарядка.

T:  Monster Franky wants to play with you. Who wants to be Franky?

If all of you want to be Franky  let’s  be Franky in turn.

(Вчитель тримає карточку з транскрипційним значком, а на екрані показуються рядки слів                

Pronounce the sound and read the words correctly.)

All of you repeat after FrankyT: Artem, you are Franky now!

   Р1: [s]   sing, Cindy, face, mice, you are Franky now                            

  Р2 : [  ] three, think, mouth, thank, you are Franky now 

  Р3: [ z ] zebra, Zilla, vase,  toes You are now

  Р4: [  ] this, that, these, those You are Franky now 

  Р5: [i] big, his, it, pink, six  You are Franky now

  Р6: [i:] feet, teeth, read, see   You  are Franky now

  Р7: [e] neck, leg, red, help You  are Franky now

  Р8: [  ] sad, hand,can, happy

Franky is smiling because he likes your pronunciation.

Let’ say thank you and good bye to Franky.  

It’ time to take a bus and travel to another stop

На екрані  автобус з пасажирами і звучить пісня ”The wheels on the bus”

Учні встають за своїми стільцями і співають 2 куплет, імітуючи руками вертіння колес.

  The children on the bus go wriggle, wriggle, wriggle,

Wriggle, wriggle, wriggle,

All day long.

 

3) Виконання лексичних вправ з опорою на наочність і з використанням навчальної граматичної опори.

На екрані автобус приїзжає на зупинку  Lexical stop.

Учнів на зупинці Lexical stop зустрічає скелетик.

T: Let’s  say hello” to  the skeleton.

The skeleton wants you to answer his questions about the parts of the face and body.

Таблиця 1 з назвами частин обличчя і Таблиця 2 з назвами частин тіла вивішені на стіні.

T: Who wants to be a skeleton? Rise your hands! (Бажаючі учні один за одним підходять до таблиць і ставлять питання за опорою, яка вивішена під таблицями, іншим учням групи)

 Whats this? Its  .

 What are these? – They are  .                                       

Р1, Р2, Р3 : What’s this? –  Group:It’s hair( a nose, a mouth)

      Р1, Р2, Р3: What are these? – Group:They are eyes (ears, teeth)

 Р4, Р5, Р6: What’s this ?- Group: It’s a body( a head)

Р4, Р5, Р6: What are these? - Group:They are arms,(hands,fingers, legs, feet, toes)

The skeleton likes your answers. He wants to sing and dance with you.

 4) Засвоєння лексичних одиниць через виконання рухливої пісні з імітацією.

Let’ sing an action song “A  scary skeleton.

(На екрані зявляється скелетик. Учні імітують його рухи і співають разом з ним 1куплет з приспівом) .

I am a  scary skeleton and I look  just like you.

I sleep and walk, I laugh and talk

And move my body too.

My head’s on my shoulders,

 My neck’s between the two.

I’ve got two eyes, a nose, a mouth

And ears just like you.

I am a scary skeleton,

I am your friend, you see.

I live inside you, so don’t be scared of me. 

3. Написання лексичних одиниць  в ході командно - групової роботи.

T: A skeleton wants you to write parts of his face and body

Let’s divide into 2 teams. Who is the leader?

(Вчитель роздає кожному лідеру команди аркуш з намальованим скелетиком)

Try to write correctly and quickly parts of the skeleton’s body. (На екрані зявляються плаваючі рядки

“Parts of the face. Parts of the body” i звучить космічна музика. Кожна команда зосереджено підписує частини обличчя та тіла скелетика). 

Після закінчення роботи лідери команд презентують свою роботу, називаючи частини обличчя та тіла

Підводяться  підсумки змагання.

T: Let’s take a bus and go to another stop.

Group: Good bye, skeleton!

Звучить пісня ”The wheels on the bus”

Учні встають за своїми стільцями і співають 3 куплет, імітуючи руками вертіння колес.

 The mummies on the bus go don’t do that, don’t do that, don’t do that

The mummies on the bus go don’t do that

All day long!

Формування мовленнєвих навичок та вмінь.

На екрані автобус приїзжає на зупинку Grammar stop.

На зупинці  Grammar stop зустрічає монстр Zop.

Group: Hello, Zop!

Zop: Hello, children!  You’re welcome!

Group: Thank you, Zop!

1) Виконання граматичних вправ на рівні читання і самостійного складання речень з опорою на таблицю і картин фільму.

1.T: You are at the Grammar stop, so look at the table Have/Has got (на екрані з’являється таблиця утворення стверджувальної, заперечної і питальної форм утворення дієслова to have. Вчитель з учнями згадують правило).

T: Have/Has helps us to describe the appearance of everybody.

1.Let’s try to read the sentences with have got /haven’t got, has got/ hasn’t got.

And then make up your own sentences about the appearance of monsters or yourself.

(На екрані  фотографії монстрів та самих учнів з описом їх зовнішності за допомогою

have got /haven’t got, has got/ hasn’t got. Один учень читає на екрані стверджувальну форму, а інший навпроти нього - заперечну.)   

a. They have got brown eyes                                 b. I have got long hair

    They haven’t got ears                                          I _____ got short hair  

c. He ______got a big green head                         d. She ________got brown eyes

  He hasn’t got any nose                                            She _________ got grey eyes

2.T: Turn to each other in pairs, look and make up your own sentences.

Парна робота.

Pair1: You have got white teeth–  You  haven’t got yellow teeth.                                                                                                                                                                                                                            

          You have got blond hair  -  You haven’t got dark hair.   Pair 2: … …

Pair3: … …

Pair 4: …  

2). Контроль граматичних навичок з використанням тестів.

T: And now write the grammar test. Put have got / haven’t got, has got/ hasn’t got into your 

Traveller’s  test1.( Вчитель роздає учням аркуші Traveller’s  test1 з граматичним  завданням.

Після виконання граматичного завдання вчитель збирає аркуші і коментує правильність виконання. Усно повідомляє  результати.)

3) Виконання граматичних вправ на рівні мікродіалогів з використанням картин  фільму.

На екрані зявляються образи монстрів і деяких учнів.

T: The affirmative form Has he/she got? will help you to ask the questions about you and your friends.

Ask  the question, then give the short and the full answer.

P1:  Has he got a green body? –   P2: No, he hasn’t. He’s got blue body.

P3: ______ she got beautiful hair? – P4: Yes, she has. She’s got long beautiful hair.

P5: Has he got a sad face?        -  P6: No, he hasn’t. ______ got a happy face.

T: Let’s take a bus and go to another stop.

Учні встають за своїми стільцями і співають 4 куплет “The wheels on the bus”, імітуючи руками вертіння колес. 

The dadies on the bus go read, read,read,

Read,read, read  all day long!

Музична пауза.

T: Let’s stop for the picnic and have an active rest!

Song “Head and shoulders”

“Head and shoulders”

Head, shoulders., knees and toes

Head, shoulders., knees and toes

Eyes,  and ears, and mouth and nose

Head, shoulders., knees and toes

Knees and toes!

T:Look ! What stop is it? P: Audience  stop

Учні вітають монстра Croky, який їх зустрічає.

3) Аудіювання тексту за допомогою прослуховування.

Звучить текст для аудіювання:

I am Bonny, the monster. I am funny. I haven’t got any hair. I have got a big purple body. I am happy.

I can dance.

Children, colour me, please.

I have got red eyes. I want a mouth with big yellow teeth. I have orange legs. .Can I have a blue nose? I’ve got green ears, please.

 4) Контроль розуміння тексту на слух за допомогою тестів та з використанням розмальовування ілюстрації.

Учні, користуючись  тестом Travellers test 2  слухають  повторно і розмальовують ілюстрацію монстра кольоровими олівцями, а потім виконують завдання тестів на розуміння тексту. Ці ж завдання висвітлюються на екрані монітору.

Agree or disagree:

1 The monster’s name is Bony.

2 He hasn’t got any ears.

3 He has got green eyes.

4 He has got a blue nose.

5 He is sad.

Complete the sentences:

The monster is ______________________

He’s got ____________________

He’s got orange _______________

He hasn’t got any ___________________

He can _____________

( Після закінчення виконання завдання учні здають тести. А вчитель коментує їх роботу)

На екрані  автобус з пасажирами і звучить пісня ”The wheels on the bus”

Учні встають за своїми стільцями і співають 5 куплет, імітуючи руками вертіння колес. 

The babies on the bus go wah, wah, wah,

Wah, wah,wah all day long!   На екрані автобус приїзжає на зупинку Speaking  stop, де учнів зустрічають 4 монстри: Zilla, Zokko, Zap, Zippy.

Group: Hello, monsters!

 5) Діалогічне мовлення в режимі groupP1, …  з опорою на зорову наочність.                                                                    

T: Lets play the gameGuess the monster” (Один учень загадує монстра, а учні групи вгадують, ставлячи свої запитання по зовнішності монстрів)

Is it big /small/short?        Yes, it is             ( No, it isn’t)

How many_________  has the monster got ?   It has got …

Has it got_________                ?       Yes, it has (No it hasn’t)

What colour is/are the monster’s__________          ?     It’s …  .   

Is it Zilla?                Yes, it is             ( No, it isn’t)

5) Монологічне мовлення з опорою на наочність.

T: Who wants to describe the monster? ( Бажаючі учні описують одного з монстрів)

P: Look at the picture. He is Zippy, the monster. He has got a big head, two big black eyes. He has got a big mouth and two white teeth. He has got four arms and two legs. He hasn’t got any hair. He can swim, he can dance.

 Проектна робота   Make up your monster   з використанням слухо – зорової картини.              

Спочатку вчитель показує як складати проект . На екрані зявляється інтерактивний монстр, який

себе описує ( http://learnenglishkidsbritishcouncil:  Make a monster).  Вчитель сідає за комп’ютер. Користуючись палітрою кольорів, різними типами очей, ніг, рук , різними діями,які періодично з’являються на екрані, нажимає мишкою потрібну деталь.)

T: And now make up your monster. (P: Look at my picture. Hes    the monster.

(На моніторі з’являються різні кольори на вибір. Учень нажимає мишкою на колір за своїм бажанням)-He has got a yellow body.

(На моніторі зявляються різні типи очей та різних кольорів. Учень нажимає мишкою на вибір)- Hes got one yellow eye.

(На моніторі з’являються різні типи ротів та різних кольорів ) -Hes got a mouth but he hasnt got any teeth.

(Поступово  з’являються різні типи носів, вух, рук, ніг та різних кольорів. Учень обирає і продовжує описувати свого монстра) –

 -  Hes got two yellow legs.

 - Hes got a big red nose.

- Then he’s got two big blue ears.

- And he’s got two yellow arms.

(Учні складають  свої проекти по черзі, сідаючи за комп’ютер).                                                 

T: It is our last stop. Monsters from the planet Ziccom  like your work very much. They  make CERTIFICATES to you and want to say thank you for your work. (на екрані зразок сертифікату досягнень учнів під час подорожі, зміст якого вчитель зачитує, а потім роздає кожному учню)

T: It’s time to come back home. Wave your hands and say “good bye’ to our monsters.

Monster : You’re real friends, good bye!   

(На екрані повернення учнів на Землю в свою школу. Діти бачать себе на екрані за комп’ютером вна уроці англійської мови).  

Вчитель підводить підсумки уроку і зясовує, що сподобалось найбільше під час подорожі.

Коментує і виставляє оцінки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Запорожець Анна Миколаївна
  Дуже корисно. використаю в своїй роботі.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
27 грудня 2018
Переглядів
648
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку