20 червня о 18:00Вебінар: Особливості організації навчальної діяльності учнів, що мають розлади аутистичного спектру

Урок з української мови " Поняття про закінчення. Закінчення, як засіб зв'язку слів у реченні."

Про матеріал

Тема: Поняття про закінчення. Закінчення, як засіб зв'язку слів у реченні.

Мета:формувати уявлення про закінчення слова, як його змінну частину; вчити

спостерігати за роллю закінчення у зв'язку слів в реченні; створити умови для розвитку усного мовлення та вміння визначати закінчення шляхом словозміни;виховувати бережливе ставлення до шкільного приладдя.

Обладнання: тлумачні словники,малюнковий план, картки з алгоритмом визначення закінчень.

Тип уроку:комбінований урок.

Хід уроку

І.Етап орієнтації:

1.Створення сприятливої атмосфери.(Налаштування дітей на позитивну співпрацю).

Пролунав дзвінок,

Починаємо урок.

Попрацюємо старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у нашім 3-м класі

Діти – просто молодці.

2.Перевірка домашнього завдання.(Виявити рівень засвоєння вивченого матеріалу про фразеологізми,вміння вживати їх у мовленні).

а)Робота в парах (взаємоперевірка).Впр.105-(Діти перевіряють складені речення з фразеологізмами).

б)Фронтальна бесіда:

- То що ж таке фразеологізми?

- Чим їх можна замінити?

- Де їх подано?

- Наведіть приклади фразеологізмів-антонімів.

- Наведіть приклади фразеологізмів-синонімів.

ІІ.Цілепокладання.

1.Мотивація навчальної діяльності ( Викликати інтерес і зацікавленість до вивченої нової теми,бажання знати про закінчення та його ролі в словах і реченнях).

Каліграфічна хвилина.

- Доберіть антонім до слова початок.(Закінчення).

Запишіть букву З велику і маленьку. Зверніть увагу на правопис слова закінчення. У чому його особливість?

Запис у зошиті: З з ння закінчення

Лексична хвилинка.

- Яке значення має слово закінчення?

- Який словник допоможе нам дізнатися значення слова? ( Тлумачний)

Робота з тлумачним словником.

( 1.Це дія за значенням закінчити. Закінчити – доводити що – небудь до кінця, до завершення.2.Кінцева частина, кінець чого – небудь ) .

- До яких слів можна дописати слово закінчення?

________ вистави,________ роботи,________ тижня,________ літа,_________ оповідання,_________ слова.

- У яких сполученнях краще вжити слово кінець?Чому?

Підсумок.

- Чи буває закінчення у словах?

- Сьогодні на уроці ми спробуємо відповісти на це запитання.

2.Повідомлення теми,мети,завдань уроку.

- Тема нашого уроку: « Поняття про закінчення. Закінчення, як засіб зв'язку слів у реченні». На уроці ми навчимося знаходити закінчення в словах шляхом словозміни.

Малюнковий план уроку.

(На основі малюнкового плану діти знайомляться з завданнями уроку).

Підсумок.

- Отже після цього уроку ви навчитеся визначати закінчення та правильно позначати його у словах.

ІІІ.Цілереалізація.

1.Актуалізація й корекція опорних знань.( Виявити наявний рівень знань про закінчення і вміння його визначати шляхом словозміни).

Робота з підручником: (В.106)

- Прочитайте прислів'я. Поясніть їх значення.

Одна книжка тисячі людей навчає. Книжку читають не очима, а розумом. Розум без книжки, що птах без крил. З книжкою жити – з добром дружити.

- Що об'єднує ці прислів'я?

- Спишіть прислів'я. Поставте до підкреслених слів питання. Знайдіть у підкреслених словах спільну та змінну частини.

- Де стоїть частина, яка змінюється?

- Позначте частину слова, яка змінюється, відповідним значком □.

- Уявіть, що виділені слова не змінюються. Чи зрозуміли б ви ці вислови?

- Як вам зручно називати цю частину? ( Закінчення).

2.Сприйняття й первинне усвідомлення навчального матеріалу. ( На основі спостереження за мовним матеріалом дати учня поняття про закінчення ).

а)Усні вправи.

Гра « Один – багато»

Зоря - … книга – …

вікно - ... учень - …

крило - … парта - …

Гра « Упіймай закінчення»

Учень, до якого летить м'ячик, називає закінчення в слові.

(Зима, діти, олівці, школа,весняний, паперові…).

Гра «Утвори нову форму слова»

Діти утворюють нову форму слова за допомогою запитань.

(що?) дружба

(чого?) дружби

(чому?) дружбі

(на чому?) на дружбі.

Робота з підручником:(В.107)

б) Евристична бесіда.

- Прочитайте казку. Доберіть заголовок.

- Дайте відповіді на запитання ображених парт.

- Розкажіть, як ви бережете свої парти.

- Перекажіть текст, уникаючи повторів.

в) Диференційовано - групова робота.

1група – Спишіть вправу. У виділених словах позначте закінчення. Випишіть слово парта і всі його форми. Позначте закінчення у формах цього слова.

2група – Спишіть вправу. У виділених словах позначте закінчення. Випишіть слово парта і всі його форми. Позначте закінчення у формах цього слова.(Користуйтесь для допомоги картками з алгоритмами визначення закінчення).

Алгоритм визначення закінчення

1.Прочитай слово.

2.Виділи закінчення, змінивши слово за запитаннями.

3.Познач закінчення так □.

Презентація результатів.

3група-Спишіть вправу. У виділених словах позначте закінчення. Випишіть слово парта і всі його форми. Позначте закінчення у формах цього слова.( З допомогою вчителя).

Презентація результатів.

Висновки.

- Отже, яка частина слова називається закінченням ?

- Як закінчення позначається?

- Продовж речення : Щоб визначити закінчення, треба …

- Отже, що таке закінчення?

Робота з підручником.( Читання правила).

Частина слова, яка змінюється, називається закінченням. Закінчення позначається так: □. Щоб визначити закінчення, треба змінити слово. Наприклад: мор[е], на мор[і],мор[я],мор[ем].

3.Фізкультхвилинка. ( Сприяти формуванню здоров'я – збережувальної компетентності та активного відпочинку дітей ).

( Учні виконують рухи за зразком музичного відео « Фізкультхвилинка ». )

4.Узагальнення й систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях, наближених до життєвих.

Робота з підручником:( В.108 ).

а)Фронтальна бесіда з елементами розповіді.

- Прочитайте текст,розкриваючи дужки.

- Де жили люди велетні?

- Що викинули хвилі на берег ?

- Чим захопився юнак Валько?

- Завдяки чому відлюдкуваті велетні почали говорити слова ввічливості?

- Перекажіть текст, уникаючи повторів слів.

- Чи були б зв'язані між собою слова в реченнях, якби ми не змінили б закінчення?

Читання правила з підручника.

б)Робота в групах

Віднови деформований текст .

1група- Чарівний, осінь, завітала, до, наший, місто.

2група – На, шкільний, подвір'я, росте, струнка,берізку.

3група – Рудий, білочку, стрибнула, на сосновий, гілочка.

Презентація результатів.

Чарівна осінь завітала до нашого міста.

На шкільному подвір'ї росте струнка берізка.

Руда білочка стрибнула на соснову гілочку.

Висновки.

- Отже для чого служать закінчення?

5.Повідомлення домашнього завдання.

В.109,2правила с.50-51

Списати текст В.107

Підкреслити у ньому прийменники.

Позначити закінчення у виділених словах.

IV. Рефлексивно-оцінюючий. ( Проаналізувати власну навчальну діяльність, виявити досягнення та недоліки, підвести підсумки засвоєння навчального матеріалу).

1.Підведення підсумків уроку.

- Про які нові слова ви дізналися сьогодні?

- То як позначається закінчення?

- Яку роль виконують закінчення?

- Чи потрібно берегти шкільне майно?

- То чому ж нас вчать книги?

2.Рефлексія.(Письмова).

Закінчи речення.

- На уроці я дізнався(дізналася)…

-Я зрозумів(зрозуміла)…

3.Цінування,оцінювання.

(Оцінювання вчителем).

Висновок.

Ваші гарні результати свідчать про те, що ви добре працювали на уроці, були уважними і старанними, а тому гарно засвоїли новий матеріал.

Перегляд файлу

Тема: Поняття про закінчення. Закінчення, як засіб зв'язку слів у реченні.

Мета:формувати уявлення про закінчення слова, як його змінну частину; вчити

спостерігати за роллю закінчення у зв'язку слів в реченні; створити умови для розвитку усного мовлення та вміння визначати закінчення шляхом словозміни;виховувати бережливе ставлення до шкільного приладдя.

Обладнання: тлумачні словники,малюнковий план, картки з алгоритмом визначення закінчень.

Тип уроку:комбінований урок.

Хід уроку

І.Етап орієнтації:

1.Створення сприятливої атмосфери.(Налаштування дітей на позитивну співпрацю).

Пролунав дзвінок,

Починаємо урок.

Попрацюємо старанно,

Щоб почути у кінці,

Що у нашім 3-м класі

Діти – просто молодці.

2.Перевірка домашнього завдання.(Виявити рівень засвоєння вивченого матеріалу про фразеологізми,вміння вживати їх у мовленні).

а)Робота в парах (взаємоперевірка).Впр.105-(Діти перевіряють складені речення з фразеологізмами).

б)Фронтальна бесіда:

- То що ж таке фразеологізми?

- Чим їх можна замінити?

- Де їх подано?

- Наведіть приклади фразеологізмів-антонімів.

- Наведіть приклади фразеологізмів-синонімів.

ІІ.Цілепокладання.

1.Мотивація навчальної діяльності ( Викликати інтерес і зацікавленість до вивченої нової теми,бажання знати про закінчення та його ролі в словах і реченнях).

Каліграфічна хвилина.

- Доберіть антонім до слова початок.(Закінчення).

Запишіть букву З велику і маленьку. Зверніть увагу на правопис слова закінчення. У чому його особливість?

Запис у зошиті: З з ння закінчення

Лексична хвилинка.

- Яке значення має слово закінчення?

- Який словник допоможе нам дізнатися значення слова? ( Тлумачний)

Робота з тлумачним словником.

( 1.Це дія за значенням закінчити. Закінчити – доводити що – небудь до кінця, до завершення.2.Кінцева частина, кінець чого – небудь ) .

- До яких слів можна дописати слово закінчення?

________ вистави,________ роботи,________ тижня,________ літа,_________ оповідання,_________ слова.

- У яких сполученнях краще вжити слово кінець?Чому?

Підсумок.

- Чи буває закінчення у словах?

- Сьогодні на уроці ми спробуємо відповісти на це запитання.

2.Повідомлення теми,мети,завдань уроку.

- Тема нашого уроку: « Поняття про закінчення. Закінчення, як засіб зв'язку слів у реченні». На уроці ми навчимося знаходити закінчення в словах шляхом словозміни.

Малюнковий план уроку.

(На основі малюнкового плану діти знайомляться з завданнями уроку).

Підсумок.

- Отже після цього уроку ви навчитеся визначати закінчення та правильно позначати його у словах.

ІІІ.Цілереалізація.

1.Актуалізація й корекція опорних знань.( Виявити наявний рівень знань про закінчення і вміння його визначати шляхом словозміни).

Робота з підручником: (В.106)

- Прочитайте прислів'я. Поясніть їх значення.

Одна книжка тисячі людей навчає. Книжку читають не очима, а розумом. Розум без книжки, що птах без крил. З книжкою жити – з добром дружити.

- Що об'єднує ці прислів'я?

- Спишіть прислів'я. Поставте до підкреслених слів питання. Знайдіть у підкреслених словах спільну та змінну частини.

- Де стоїть частина, яка змінюється?

- Позначте частину слова, яка змінюється, відповідним значком □.

- Уявіть, що виділені слова не змінюються. Чи зрозуміли б ви ці вислови?

- Як вам зручно називати цю частину? ( Закінчення).

2.Сприйняття й первинне усвідомлення навчального матеріалу. ( На основі спостереження за мовним матеріалом дати учня поняття про закінчення ).

а)Усні вправи.

Гра « Один – багато»

Зоря - … книга – …

вікно - ... учень - …

крило - … парта - …

Гра « Упіймай закінчення»

Учень, до якого летить м'ячик, називає закінчення в слові.

(Зима, діти, олівці, школа,весняний, паперові…).

Гра «Утвори нову форму слова»

Діти утворюють нову форму слова за допомогою запитань.

(що?) дружба

(чого?) дружби

(чому?) дружбі

(на чому?) на дружбі.

Робота з підручником:(В.107)

б) Евристична бесіда.

- Прочитайте казку. Доберіть заголовок.

- Дайте відповіді на запитання ображених парт.

- Розкажіть, як ви бережете свої парти.

- Перекажіть текст, уникаючи повторів.

в) Диференційовано - групова робота.

1група – Спишіть вправу. У виділених словах позначте закінчення. Випишіть слово парта і всі його форми. Позначте закінчення у формах цього слова.

2група – Спишіть вправу. У виділених словах позначте закінчення. Випишіть слово парта і всі його форми. Позначте закінчення у формах цього слова.(Користуйтесь для допомоги картками з алгоритмами визначення закінчення).

Алгоритм визначення закінчення

1.Прочитай слово.

2.Виділи закінчення, змінивши слово за запитаннями.

3.Познач закінчення так □.

Презентація результатів.

3група-Спишіть вправу. У виділених словах позначте закінчення. Випишіть слово парта і всі його форми. Позначте закінчення у формах цього слова.( З допомогою вчителя).

Презентація результатів.

Висновки.

- Отже, яка частина слова називається закінченням ?

- Як закінчення позначається?

- Продовж речення : Щоб визначити закінчення, треба …

- Отже, що таке закінчення?

Робота з підручником.( Читання правила).

Частина слова, яка змінюється, називається закінченням. Закінчення позначається так: □. Щоб визначити закінчення, треба змінити слово. Наприклад: мор[е], на мор[і],мор[я],мор[ем].

3.Фізкультхвилинка. ( Сприяти формуванню здоров'я – збережувальної компетентності та активного відпочинку дітей ).

( Учні виконують рухи за зразком музичного відео « Фізкультхвилинка ». )

4.Узагальнення й систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях, наближених до життєвих.

Робота з підручником:( В.108 ).

а)Фронтальна бесіда з елементами розповіді.

- Прочитайте текст,розкриваючи дужки.

- Де жили люди велетні?

- Що викинули хвилі на берег ?

- Чим захопився юнак Валько?

- Завдяки чому відлюдкуваті велетні почали говорити слова ввічливості?

- Перекажіть текст, уникаючи повторів слів.

- Чи були б зв'язані між собою слова в реченнях, якби ми не змінили б закінчення?

Читання правила з підручника.

б)Робота в групах

Віднови деформований текст .

1група- Чарівний, осінь, завітала, до, наший, місто.

2група – На, шкільний, подвір'я, росте, струнка,берізку.

3група – Рудий, білочку, стрибнула, на сосновий, гілочка.

Презентація результатів.

Чарівна осінь завітала до нашого міста.

На шкільному подвір'ї росте струнка берізка.

Руда білочка стрибнула на соснову гілочку.

Висновки.

- Отже для чого служать закінчення?

5.Повідомлення домашнього завдання.

В.109,2правила с.50-51

Списати текст В.107

Підкреслити у ньому прийменники.

Позначити закінчення у виділених словах.

IV. Рефлексивно-оцінюючий. ( Проаналізувати власну навчальну діяльність, виявити досягнення та недоліки, підвести підсумки засвоєння навчального матеріалу).

1.Підведення підсумків уроку.

- Про які нові слова ви дізналися сьогодні?

- То як позначається закінчення?

- Яку роль виконують закінчення?

- Чи потрібно берегти шкільне майно?

- То чому ж нас вчать книги?

2.Рефлексія.(Письмова).

Закінчи речення.

- На уроці я дізнався(дізналася)…

-Я зрозумів(зрозуміла)…

3.Цінування,оцінювання.

(Оцінювання вчителем).

Висновок.

Ваші гарні результати свідчать про те, що ви добре працювали на уроці, були уважними і старанними, а тому гарно засвоїли новий матеріал.

 

doc
Додано
21 листопада 2018
Переглядів
161
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку