1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Урок української мови "Твір-опис «Український рушник»"

Про матеріал

Тема. Твір-опис «Український руш­ник».

Мета. Вдосконалювати уміння учнів писати твір-опис; повторення знань про споріднені слова; розповідати і усній і пи­семній формі про рушник; добирати для розповіді слова, найбільш вдалі для пе­редачі думки; збагачувати словниковий запас учнів новими словами; формування уміння зв'язного мовлення; показати для чого служить рушник і де його викорис­товують, що означає орнамент на рушни­ку і уяснити чим він є для українців; ви­ховувати національні, естетичні почуття,

Обладнання. Українські рушники, тек­сти про рушник, кодоскоп, картки із слов­никовими словами, картки з зображенням українських орнаментів та пояснення до них, схема тексту-опису, пам'ятка до на­писання тексту опису, диск із записом пісні на слова Андрія Малишка та Плато­на Майбороди «Пісня про рушник», тлу­мачні словники для учнів із закладками, аркуші для учнів з планом та опорними словами для написання твору, «символіч­ні рушнички для оцінювання».

Перегляд файлу

1


Тема. Твір-опис «Український руш­ник».

Мета. Вдосконалювати уміння учнів писати твір-опис; повторення знань про споріднені слова; розповідати і усній і пи­семній формі про рушник; добирати для розповіді слова, найбільш вдалі для пе­редачі думки; збагачувати словниковий запас учнів новими словами; формування уміння зв'язного мовлення; показати для чого служить рушник і де його викорис­товують, що означає орнамент на рушни­ку і уяснйти чим він є для українців; ви­ховувати національні, естетичні почуття,

Обладнання. Українські рушники, тек­сти про рушник, кодоскоп, картки із слов­никовими словами, картки з зображенням українських орнаментів та пояснення до них, схема тексту-опису, пам'ятка до на­писання тексту опису, диск із записом пісні на слова Андрія Малишка та Плато­на Майбороди «Пісня про рушник», тлу­мачні словники для учнів із закладками, аркуші для учнів з планом та опорними словами для написання твору, «символіч­ні рушнички для оцінювання».

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Словарна робота.

Прочитайте уважно ці слова (показ слів через кодоскоп):

Рука, рученька, поруч, заручини,

ручйтися, рушничок, рушник.

 •            Що ви можете сказати про них?

(Це споріднені слова)

 •     Доведіть, чому вони називаються спорідненими?

(Бо мають спільний корінь і спільне значення, пов'язане із словом рука)

 • А чи буде слово рушник спорідненим до цих слів? (Так)
 •    Чому? (Це слово має спільний ко­рінь, тільки у корені відбулося чергу­вання, а так як рушник завжди був при руці, ним витирали руки и лице, поралися біля посуду, то і ймення собі він придбав від слова «рука»).
  1. Повідомлення завдань уроку.

Темою сьогоднішнього уроку буде

«Рушник».

А працюватимемо ми на уроці над ви­ясненням таких питань:

План уроку (плакат)

 1.     Для чого служить рушник і як його використовують?
 2.     Про що розповідає орнамент на руш­нику?
 3. Твір-опис «Український рушник».

- А оцінювати я вас буду «символічни­ми рушничками». За кожну правильну відповідь ви отримаєте маленький руш­ничок.

 1. Виставка рушників.

— Перейдемо до розгляду першого пи­тання нашого уроку.

а) Розповідь учителя. Силами на­шого класу ми підготували невеличку виставку рушників, що зберігалися в наших родинах. Але якби всі рушни­ки, які є в наших оселях ми принесли сюди, то, мабуть, вони зайняли б усі стіни в гімназії.

А тепер погляньте на розмаїття фарб, яке оселилось сьогодні у нашому класі. Уявімо собі руки і обличчя тих людей, які вишивали, мережили, стьобали, гап­тували, ткали, творили ці неповторні малюнки. Перш за все, скільки тут пра­ці й вигадки!

• А зараз послухаймо розповіді - міні­атюри про рушники ваших товаришів, які принесли до класу ці чудові руш­ники. А всім учням завдання: уважно слухати розповіді, щоб дати відповіді на запитання уроку і звернути увагу на нові, незнайомі слова, вжиті в розповід­ях учнів.

б) Розповіді дітей.

 1. Мій рушник походить з Київщини тому виконаний в червоно - чорних ко­льорах. Такими рушниками прикраша­ють хату. На ньому зображено чарівна квітка - пані, яка символізує Берегиню, тобто й Матір - природу, й жінку - Ма­тір, а також Дерево життя. Віття - руки, вишиті на рушнику показує кількість членів в сім'ї. Чим їх більше, тим силь­ніший, рід. Такий рушник тримають в оселі на видному місці. А коли народжу­ється дитина, то на ньому вишивають ще одну квіточку.
 2. Цей рушник подарувала мені бабуся на мої народини. ЪтпиТпй він «хрести­ком». Зображені на ньому ромби, ква­драти, трикутники, зоряне небо - симво­лізують сонце, землю, рослини, всесвіт, космос і людину в ньому. Вишивала ба­буся рушник тільки червоним кольором, бо бажала мені тільки радості, любові і ніякого суму, печалі.

Низ рушника прикрашений мережи­вом, яке сплела друга моя бабуся. І я бе­режу цей рушник як пам'ять про своїх бабусь, як оберіг від усього лихого, як згадку про Батьківщину моїх предків — Полтавщину.

 1. Це весільний рушник моїх батьків. На ньому зображено червону калину — як символ невмирущого роду. Калина на рушникові це й символ дівочої вроди, щастя, ясного сонечка. А-калина з дубом то поєднання краси і сили. Барвінок ^ то символ молодості, кохання та шлюбу.

З квітами переплівся на рушникові пташиний світ. Шлюбну пару символі­зують два лебеді, розташовані один до одного голівками. Цей рушник ми ша­нуємо, бережемо як сімейну реліквію.

А цей чудовий рушник з Гуцульщи- ни вишитий він «косою гладдю», різно­кольоровими нитками на домотаному полотні. Це подарунок нашій родині від друзів. На ньому зображено орнамент, якйй нікого не залишить байдужим. Бо дивлячись на нього ми бачимо красу гуцульського краю: і стрункі смереки, і зелені гори Карпати, і квітучі поло­нини.

5) Цей рушник подарувала моєму ді­дусеві його матуся, коли проводжала його з дому в далеку дорогу. На чужині оберігав він мого дідуся від лиха і не­згод. Л в часи дозвілля, розглядаючи рушник, дідусь згадував як йшов він зо­лотим пшеничним полем, а навколо цві­ли маки й волошки і, ніби вітаючись з ним, кивали голівками. Цей рушник я привезла із Житомирщини, де коріння мого роду.

IV. Узагальнення знань про рушник.

 1. Ви уважно слухали розповідь, а те­пер дайте відповіді на такі запитання:
  1. Для чого служить рушник і як його використовують?

(Служить не тільки як хатня при­краса, а й як річ першої необхідності. Ним витирають руки, лице, посуд. Тому в різних областях України його називають «витирач», «утиральник». А використовують рушник в україн­ських обрядах: народини, весілля, про­води в далеку дорогу, зустріч гостей).

 1. А які нові слова ви почули в розпо­відях своїх товаришів?

Берегиня, оберег (оберіг)9 реліквія, орнамент. (Виставляються картки)

 1. Давайте знайдемо в тлумачних слов­ничках значення слів: берегиня і орна­мент.
 2. Відкрийте словники по закладках і прочитайте, що означають ці слова.

(Діти читають).

('Берегиня - богиня захисту домашньо­го вогнища, родини, яка символізувала материнство в древніх слов'ян.

Орнамент - візерунок, тобто малюнок з різних ліній, кольорів.)

-А як ви думаєте, що означає слово «оберіг»? («Реліквія»?)

Оберег - знак, річ, що оберігає від усього поганого, небезпечного, небажа­ного.

(Оберег - берегти, оберіг - оберіга­ти).

Реліквія - особливо шановані, пам'ятні речі.

(Виставляються схеми - опори на на­бірне полотно).

Підсумок.

 1. Ви подивіться: оці рушники, які в багатьох хатах уже зневажили, захо­вали як річ непотрібну подалі від очей людських, живуть поряд з нами від часу нашого народження і ведуть нас по життю.

Народилася дитина - і в урочисту хви­лину, коли її називають громадянином, поверх всіх покривал і ковдр палахко­тить квітами руїнник. Іде юнак в армію і мама у хвилину прощання оповиває свою кровинку рушником. Хлопець і ді­вчина покохали один одного - єднають свої долі на рушнику. Зустрічаючи ша­новних гостей, теж підносимо хліб - сіль на рушникові.

V. Засвоєння нових знань про орна­мент на рушнику.

 •        Переходимо до другому питання на­шого уроку.
 •        Про що розповідають орнаменти на рушниках?

а) Повідомлення вчителя.

 •       Перш за все, орнаменти за технікою виконання бувають: тканими, вишива­ним.
 •      Які види вишивки є на нашій вистав­ці?

(Гладь і хрестик)

 •        Більшість із вас оволоділи технікою вишивання «хрестик». Я бачу на ваших партах чудо - рушнички, вишиті ваши­ми руками. А існує, діти, понад 50 ви­дів вишивки, якими володіють справжні майстрині - вишивальниці.

б) Символіка орнаментів.

 •         На Україні вірять у чарівну силу рушника, як у доброго чудодія, що вбе­реже од всякого лиха.
 •        Скажіть, звідки ж бо взятися такій силі?
 •      А сила рушника — в його візерунках. Слухаючи розповіді, ми переконались, що кожен малюнок на рушнику щось символізує. Тобто, рушники можна чи­тати так, як читають книги. Треба лиш розумітися на орнаментах. Тож спробує­мо розповісти про деякі з них.
  1.    Ромби, квадрати, трикутники, зірки — символізують сонце, землю, рослини, родючість, зоряне небо, всесвіт, космос і людину в ньому.
  2. Чарівна квітка — Берегиня — симво­лізує Матір - природу, жінку - Матір, Дерево життя, богиню родини.
  3.      Калина — символ невмирущого укра­їнського роду, щастя, ясного сонця, ді­вочої краси.
  4.    Дуб, хміль — символ парубочої сили.
  5. Виноград — його символіка розкри­ває нам радість і красу створення сім'ї.
  6.    Мак — має чарівну силу, яка захи­щає від усякого зла.
  7. Барвінок — символ молодості, шлю­бу, кохання, безсмертя.
  8.       Троянда — це квіти - зорі, які симво­лізують красу природи.
  9.    Птахи — символізують щастя родини і несуть добру звістку.

в) У більшості випадків за кольором орнаменту можна визначити в якій міс­цевості він вишитий.

Для Київщини, Полтавщини характер­ні червоно-чорні кольори.

Синіми, зеленими, білими по білому, тобто холодними кольорами, вишивали на півночі України (Чернігівська, Сум­ська області ).

На заході України використовували різнобарвні кольори для .орнаменту, на­приклад, гуцульський рушник.

Отже, ми відповіли на два питання на­шого уроку. А тепер перейдемо до на­писання твору — опису «Український рушник».

VI. Підготовка до написання твору.

1. Порівняльний аналіз двох текстів- описів (науково - популярного і худож­нього) - Прочитайте тексти на плакаті. (Напівголосно ).

(Два учні читають текс в голос).

І

Рушник - це шматочок декоративної тканини, переважно з полотна, бавовни чи льону. Орнамент на ньому тчуть або вишивають. Використовують рушник для оздоблення житла, а також в укра­їнських обрядах.

II

Мов два журавлиних крила, розкинув­ся рушник на стіні.

Оздоблений він червоною калиною, багряними маками, гнучкою вербою, золотим колоссям, дубовим листям, со­ковитим виноградом, в'юнким хмелем, співучими птахами. По краю рушник прикрашений орнаментом - оберегом.

Український рушник - це таж сама за­душевна пісня, заспівана розмаїтими за­собами тканини, вишивання.

 • Про що ці тексти? (Про рушник)
 • Визначте типи цих текстів. (Перший текст — науково-популярний опис, а другий - художній опис)
 •   В якому тексті автор ставить перед собою мету розповісти, що таке рушник і де його використовують? (В першому)

-. Яке завдання другого тексту? (Ав­тор змальовує красу українського рушника)

 •   Прочитайте перші речення кожного тексту. Чи однаковий їх зміст? Чим вони відрізняються? (У першому реченні першого тексту повідомляється, що таке рушник, а в другому передається враження від рушника, порівнюється рушник із журавлиним крилами)
 •   А з чого видно, що другий текст - це художній опис? (У тексті є образні вислови, порівняння, слова в перенос­ному значенні, багато прикметників)

VII; Робота над складанням тексту- опису «Український рушник».

 •   А зараз, діти, ви самостійно складе­те художні описи українського, рушника за планом та опорними словами різними для кожного гурту дітей. .
 •   Пригадаємо, з яких частин склада­ється текст? (Зачин, основна частина, кінцівка) ■
 •    Про що будемо говорити в кожній частині тексту? (Демонструється схе­ма тексту - опису (Зачин - що опи­суємо, основна частина — ознаки пред­мета, кінцівка - власне ставлення до предмета опису)
 • Згадаємо правила написання та побу­дови тексту. (Текст логічно побудова­ний, зміст відповідає темі заголовку, не пропущене головне, немає зайвих фактів, речення пов'язані між собою за змістом, частини тексту написа­ні з абзацу, текст цікавий, зрозумілий слухачу). (Демонструється пам'ятка роботи над текстом - описом)

УІП. Самостійне написання твору учнями.

(Лунає тиха музика )

IX. Читання учнями складених творів, їх аналіз, оцінювання.

 1.    Твори читають старші від кожної з чотирьох гуртів.
 2.     Діти, ви всі -чудово справились із завданням, а найбільш вдало зробили художній опис рушника діти з _ гур­ту.

• По кількості набраних «символічних рушничків» я поставлю вам оцінки піс­ля уроку.

 1. Домашнє завдання.
 2.    Підсумок уроку.

— Отже, ми сьогодні на уроці дізна­лись:

 1.     Для чого служить рушник і де його використовують.
 2.     Дізнались, про що може розповісти орнамент на рушнику.
 3.       Написали художній твір - опис «Український рушник».

- А в кінці уроку ми послухаємо «Піс­ню про рушник», на слова Андрія Ма­лишка і музику Платона Майбороди.

(Лунає пісня. Діти підспівують.)


 1.  
doc
Додано
23 листопада 2018
Переглядів
384
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку