24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Урок з всесвітньої історії для 8-го класу на тему: "Освічений абсолютизм"

Перегляд файлу

Всесвітня історія 8 клас

Урок №___                                                                                                       Дата___

Тема: Освічений абсолютизм.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть

-називати час правління Марії-Терезії, Йосифа ІІ, Фрідріха ІІ, Катерини ІІ ;

-пояснювати та застосовувати поняття «освічений абсолютизм»;

-характеризувати освічений абсолютизм як політику, спрямовану на знищення або реформування найбільш застарілих феодальних порядків;

-встановити причини і наслідки реформ: Марії-Терезії та Йосифа ІІ (Австрійська монархія), зокрема для українських теренів, Фрідріха ІІ (Пруссія), Катерини ІІ (Російська імперія).

Тип уроку: комбінований.

Обладнання:підручник,роздатковий та ілюстраційний матеріал.

                                                            Хід уроку

І Організаційний момент уроку

ІІ Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

Вправа «Так чи ні»

1.Батьківщиною промислового перевороту вважається Англія.(Так)

2.Масонами називали фабричних робітників, які піднімали бунт проти машин,ламали верстати,спалювали фабричні будинки.(Ні)

3.Одним із засновників французького Просвітництва був Адам Сміт.(Ні)

4.Головне гасло класицизму – «Розум і порядок в усьому».(Так)

5. Перший том «Енциклопедії» був написаний Вольтером.(Ні)

6.Мольєр-автор «Міщанина шляхтича».(Так)

Бесіда

 • Дайте визначення поняттю абсолютизм.
 • Назвіть головні ознаки абсолютної монархії та країни в яких вона панувала.

ІІІ Мотивація навчальної діяльності

Робота з візуальними джерелами

https://history.vn.ua/pidruchniki/podalyak-2016-vs-8-class/podalyak-2016-vs-8-class.files/image237.jpghttps://history.vn.ua/pidruchniki/podalyak-2016-vs-8-class/podalyak-2016-vs-8-class.files/image239.jpghttps://history.vn.ua/pidruchniki/podalyak-2016-vs-8-class/podalyak-2016-vs-8-class.files/image242.jpg

Йосиф ІІ                                   Фрідріх ІІ                      Катерина ІІ

 • Розгляньте зображення.
 • Поміркуйте, що може бути спільного між цими людьми?
 • Сьогодні на уроці ,ми  з вами дізнаємося якими були причини і наслідки реформ цих монархів, навчимося вирізняти спільне та відмінне в їх діяльності.

ІV Вивчення нового матеріалу

«Союз філософів та государів»

Учитель. У другій половині XVІІІ ст. абсолютизм з його необмеженою монархічною владою занепав у Європі. Англійська революція показала ,що королівську корону можна отримати  вже не  «милістю Божою», а милістю парламенту. На погляди монархів Австрії, Пруссії та Росії вплинули ідеї Просвітництва. Правителям подобалася думка, про державу на чолі з освіченим государем, який радиться з філософами і перетворює суспільство на нових , розумних засадах. Вони пішли на здійснення поміркованих реформ ,аби створити сприятливі умови для розвитку своїх країн і водночас укріпити власні позиції.

Робота зі словником

Освічений абсолютизм- політика в деяких монархічних державах. Її змістом було знищення або перетворення «згори» найбільш застарілих феодальних порядків. Монархи, які здійснювали цю політику ,зображували своє правління як союз королів та філософів.

Робота з підручником(с.190)

 • Опрацюйте текст підручника.
 • Як ви ставитеся до політики освіченого абсолютизму?
 • Якими є характерні риси політики освіченого абсолютизму? Відповідь представте у вигляді таблиці.

Орієнтований вигляд таблиці «Риси освіченого абсолютизму»

    Риси освіченого абсолютизму

 • Віротерпимість.
 • Поширення освіти, науки, мистецтва.
 • Меркантилізм(економічна політика ,що полягала в активному втручанні державної влади в господарське життя країни)
 • Ліквідація феодальних наслідків.
 • Секуляризація церковних земель.

 

У володіннях австрійських Габсбургів

Учитель. У 1740 році у Відні помер імператор Священної Римської імперії та ерцгерцог Австрії Карл VІ. Єдиним  його спадкоємцем залишилася донька - 23–річна Марія Терезія.

Робота з картою(с.191)

 • Розгляньте карту.
 • Назвіть держави, які входили до володінь австрійських Габсбургів.
 • Чому Австрійську імперію називали «клаптиковою імперією» ?

Робота в групах  з підручником(с.191-193)

 • Опрацюйте матеріал підручника та заповніть таблицю  «Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ»

1-ша група-Реформи Марії-Терезії.

2-га-група –Реформи Йосифа ІІ.

Орієнтований вигляд таблиці

      Марія –Терезія(1740-1780)

Йосиф ІІ (1780-1790)

 • Створення нових, нестанових органів влади.
 • У руки держави перейшло стягування податків.
 • Податкові пільги дворян і духовенства було скасовано.
 • Вперше в історії країни було проведено перепис населення і земельних володінь.
 • Панщину скорочено до трьох днів на тиждень.
 • Сформоване нове військо.
 • Виникла система освіти-від сільських шкіл до університетів.
 • Встановив рівність підданих перед законом, незалежно від їхньої станової приналежності.
 • Оголошено віротерпимість(припинилося переслідування протестантів і зневажання православної церкви).
 • Запровадив обов’язкову безкоштовну початкову освіту для народу.
 • Звільнив селян від особистої залежності, проте зберіг їх повинності.

Бесіда

 • В чому ,на вашу думку виявився «освічений абсолютизм» Марії-Терезії та Йосифа ІІ ?
 • Поміркуйте, чи підходить прозвання «мрійник на троні» Йосифу ІІ ?

«Коронований філософ» Фрідріх ІІ

Робота з картою(с.191)

 • Знайдіть на карті Королівство Пруссія.

Учитель. Королівство Пруссія виникло в ХVIII ст. Його перший король Фрідріх І Гогенцоллерн створив одну з найчисельніших і найкращих у Європі армій. Наступним королем став Фрідріх ІІ ,який вважався високоосвіченою людиною і листувався з Вольером. Найближче оточення  називало Фрідріха ІІ «філософом на троні» і створило легенду , начебто його головна турбота полягала в постійному піклуванні про свій народ.

Робота зі схемою

 • Розгляньте схему.
 • Чи присутні риси освіченого абсолютизму в правлінні Фрідріха ІІ?

 

Робота з візуальними джерелами( с.194)

 • Розгляньте джерело.
 • Чи зображений на портреті король справляє враження «фельдфебеля на троні» ?

«Наступниця величі Петрової»

Робота з картою(с.191)

 • Знайдіть на карті Російську імперію.

Бесіда

 • Хто був засновником Російської імперії? В якому році це відбулося?
 • Пригадайте з курсу історії України ,хто прийшов до влади після смерті Петра І?

Учитель. Єлизавета заповіла російський трон своєму племіннику Петру ІІІ ,який виріс у  Німеччині і не любив чужої для нього Росії .Менше ніж за рік у ході державного перевороту Петра вбили. На престол зійшла Катерина ІІ (1762-1796) –донька дрібного володаря одного з німецьких князівств , учасниця змови проти свого чоловіка.

Робота з підручником(с.196-197)

 • Учні в групах опрацьовують матеріал підручника, результати своєї роботи представляють у вигляді таблиці.

Орієнтований вигляд таблиці»

         «Політика Катерини ІІ

 • Секуляризація церковного майна.
 • Віротерпимість.
 • Збільшення кількості губерній до 50,на чолі їх стояли губернатори ,підпорядковані безпосередньо монархині.
 • Створено окремі судові заклади для дворян,городян і вільних селян (але кріпаки залишалися під судовою владою власника-поміщика).
 • Підписано «Жалувані грамоти дворянству і містам».
 • В Петербурзі створено Учительську семінарію.
 • Відкриття народних училищ.

Бесіда

 • Які заходи дають підстави вважати, що Катерини ІІ проводила політику освіченого абсолютизму?
 • Яким чином імператриця хотіла виховати «нову породу людей» ?

Робота з документом(с.198)

 • Яке правління Катерина ІІ вважала благополучним?
 • Чи бачити ви протиріччя між твердженням імператриці ,що будь-який громадянин має жити під захистом закону і збереженням безправного становища кріпаків?

V Узагальнення та систематизація знань.

Із поданого переліку тверджень виберіть ті, які стосуються правління Марії-Терезії, Йосифа ІІ, Фрідріха ІІ ,Катерини ІІ.

Марії-Терезії

Йосифа ІІ

Фрідріха ІІ

Катерини ІІ

3,7

1,4

2,5

6,8

1.Це монарх сподівався, що допоможе різним народам його держави перетворитися на єдину націю,за що отримав прозвання «мрійник на троні».

2.Велика увага приділялася війську,за що цього монарха прозвали «фельдфебель на троні».

3.Вперше в історії країни проведено перепис населення і земельних володінь.

4.Знищено єврейське гетто.

5.Налагоджене професійне навчання ремесел, торгівлі, державної служби.

6.Було підписано «Жалувані грамоти дворянству і містам».

7.Скасування панщини до трьох днів на тиждень.

8.За часів правління цього монарха було створено Учительську семінарію, відкрито народні училища.

Бесіда

 • Дайте визначеня поняттям «освічений абсолютизм»?
 •  Що вплипнуло на схильність монархів до освіченого абсолютизму?

VІ Підсумки уроку

Учні відповідають на проблемне питання уроку –що спільного,а що відмінного в реформах Йосифа ІІ ,Фрідріха ІІ, Катерини ІІ?

Метод «Прес»

Я вважаю,що..

…тому,що…

Отже,…

VІІ Домашнє завдання

1. Опрацювати  § 23 підручника.

2. Скласти історичний портрет одного з «освічених монархів».

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Пекар Тетяна Вікторівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
24 квітня 2018
Переглядів
30301
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку