18 червня о 18:00Вебінар: Ігрові методики та вправи в роботі вчителя початкових класів

Урок-залік «Системи управління на основі комп’ютерних технологій» .

Про матеріал

Виявити рівень засвоєння знань і вмінь, відповідність його вимогам стандарту, провести необхідну корекцію знань і умінь.

Завдання - учень повинен:
- Продемонструвати на рівні осмисленого відтворення знання про можливості програмного продукту для реалізації проекту;
- Вміти застосовувати основні поняття, принципи організації і функціонування технічних і програмних засобів автоматизованих систем;
- Виконувати завдання і робити висновок.

Перегляд файлу

Наталя Григорівна Чернюх, викладач інформаційних технологій, інформатики, математики

 

Урок-залік «Системи управління на основі комп’ютерних технологій» .

Не тільки сама істина дає впевненість,

але й пошук її.

Блез Паскаль

Тема програми: Системи управління на основі комп’ютерних технологій .

Тема уроку: Вивчення програмного забезпечення торгівельних підприємств для автоматизації торгівлі.

 

Цілі і завдання:
1. Дидактична (навчальна) мета:  Виявити рівень засвоєння знань і вмінь, відповідність його вимогам стандарту, провести необхідну корекцію знань і умінь.
Завдання - учень повинен:
- Продемонструвати на рівні осмисленого відтворення знання про можливості програмного   продукту для реалізації проекту;
- Вміти застосовувати основні поняття, принципи організації і функціонування технічних і   програмних засобів автоматизованих систем;
- Виконувати завдання і робити висновок.

2. Розвиваюча мета: Сприяти розвитку логічного мислення і грамотної мови при виконанні завдань викладача та при захисті свого проекту.
Завдання - учень повинен:
- Вміти формулювати відповіді на запитання, аргументовано відстоювати свою точку зору;
- Висловлювати свої думки усно і письмово;
- Усвідомлювати практичну значимість навчального матеріалу;
- Виконувати завдання у відведений для цього час.
3. Виховна мета: Формувати переконання у необхідності знань і вмінь для загального розвитку особистості і якісної професійної підготовки, будити і підтримувати інтерес до творчості, до підвищення загальної ерудиції і розвитку позитивної самооцінки.
Завдання - учень повинен:
- Проявляти дисциплінованість і самостійність при виконанні контрольних завдань;
- Проявляти інтерес до змісту праці, відповідальність і акуратність при виконанні завдань.


Тип заняття: урок узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок.
 Вид:   урок- залік.
Методи проведення:  фронтальне та контрольне опитування, захист проектів.
Міжпредметні зв’язки:  зв'язок інформаційних технологій та предмету техніка і механізація торгівельних процесів.

Обладнання: ПК на основі процесора Intel. Операційна система Windows XP. Офісний пакет 2003. Інструкційні карти, тести, робочі зошити з інформаційних технологій. Проекти:  Автоматизована система  АПТЕКА; Автоматизована система  ОФІС- АПТЕКА; Автоматизована система  РЕСТОРАН, БАР, ОТЕЛЬ ; Автоматизована система  ФІТНЕС КЛУБ, оснащення для захисту проектів

 

 

 

 

 

 

 

План уроку

 

№п/п

Структурні елементи

Діяльність викладача

Діяльність учня

Час

Методичне забезпечення, обладнання

1.

Організаційний момент

Перевірка готовності учнів

Учні на своїх робочих місцях, готові до занять

1 хв.

 

2.

Виявлення рівня засвоєння знань і умінь, відповідність його вимогам стандарту, проведення необхідної корекції знань і вмінь.

Тема, мотивація.
Мета заняття.

Оформлення записів в зошиті, слухають викладача.

2 хв.

Запис на дошці, план уроку в роздатковому матеріалі.

3.

Постановка цілі та мотивація

1. Фронтальне опитування


2.Контрольне опитування
перевірка знань

Усне опитування

 

Записи в зошит

 

 

 

5 хв.

 

10 хв.

 

 

Інструкційні карти,

зошит

4.

Захист проектів

Аналіз виконаних проектів, виявлення недоліків в оформленні.

 

24 хв.

Представлення та захист проектів

5.

Підведення підсумків уроку

Підведення підсумків заняття з залучення студентів. Виставляння оцінок з коментарем.

Вислуховують, уточнюють, задають питання

2 хв.

Інструкційні картки

Проекти

6.

Рефлексія

Питання

Відповіді на питання

1 хв.

 

 

 

 

 

Хід уроку

1. Організаційний момент
2. Постановка мети і мотивація.
Мета уроку: Виявити рівень засвоєння знань і вмінь, відповідність його вимогам стандарту, провести необхідну корекцію знань і умінь.
      Дана мета для викладача, учням вона озвучується таким чином:
ви повинні показати свій рівень засвоєння знань і вмінь, відповідність його вимогам стандарту, а я проведу необхідну корекцію знань і умінь.
        У учнів на  столах знаходиться індивідуальні інструкційні карти залікового заняття  (Додаток 6) . Треба пояснити, що час в інструкційних картах в сумі не дає 45 хвилин. Час на організаційний момент, постановку цілей і підведення підсумків враховано в плані уроку, для інструкційні карти воно не враховується.
       У інструкційні карті видно розподіл часу на різні  види учнівської роботи: . фронтальне опитування,  контрольне опитування, захист та аналіз проектів.

3. Виявлення рівня засвоєння знань і умінь, відповідність його вимогам стандарту, проведення необхідної корекції знань і вмінь.
а) Фронтальне опитування.
Питання роздруковані в інструкційні карти. Учні відповідають на ОПИТУВАННЯ «Чи потрібен комп'ютер продавцю», викладач оцінює правильність, оригінальність і практичність відповідей. Відведеного часу цілком достатньо, за умови, що сам викладач контролює час і регламентує діяльність учнів. В якості завершення цього етапу викладачем задається фінальний питання «Чи потрібен комп'ютер продавцю?»
б) Контрольне опитування. Перевірка знань.
Передбачається робота в зошиті. Учні заздалегідь попереджені про час виконання завдання (зазначено в інструкційні карти). Питання не переписуються, по 5 хвилин на запитання цілком достатньо.

4. Захист проектів
Протягом двох тижнів учні, які були розділені на чотири групи самостійно займалися розробкою проектів. Вони повинні були знайти опис програмного забезпечення необхідного для автоматизації указаного виду торгівельного підприємства та схеми автоматизації.

В результаті спільної діяльності з’явилися відповідні проекти:

1) Автоматизована система  АПТЕКА;  2) Автоматизована система  ОФІС- АПТЕКА;  3)  Автоматизована система  РЕСТОРАН, БАР, ОТЕЛЬ ;

4) Автоматизована система  ФІТНЕС КЛУБ .
        У відповідності з порядком захисту виходять захищати свої проекти:

1) Автоматизована система  АПТЕКА ( Додаток 1, Додаток 1.1)

2) Автоматизована система  ОФІС- АПТЕКА ( Додаток 2, Додаток 2.1)

3) Автоматизована система  РЕСТОРАН,  ОТЕЛЬ( Додаток 3, Додаток 3.1)

4) Автоматизована система  ФІТНЕС КЛУБ (Додаток 4.1)

Кожна підгрупа повинна представити свій проект протягом 4-6 хвилин, відповіді на виниклі в результаті захисту запитання 1-2 хвилини (стандартна практика на навчально-практичних конференціях дослідних робіт).


5. Підведення підсумків заняття
Протягом уроку учні могли отримати оцінки за фронтальне опитування, контрольне опитування, також за захист проекту. (Додаток 5)
На даному занятті виставляється орієнтовна оцінка, яка може бути збільшена після перевірки   відповіді на контрольні питання. Остаточна оцінка оголошується після того як викладач перевірив і повернув зошити .

6. Рефлексія
У інструкційні карти надруковані запитання, відповіді на які припускають процес рефлексії. 
           7.  Домашнє завдання.  Повторити вивчений матеріал.

 

Додаток 1

Автоматизована система  АПТЕКА

 

Схема автоматизации аптеки

 

Додаток 1.1

Автоматизована система  АПТЕКА

Робоча схема аптеки складається з двох робочих місць. Перше робоче місце зав. аптекою служить для прийому і контролю препаратів, формування замовлень постачальникам, отримання необхідної звітності та аналізу продажів. Друге робоче місце - місце провізора.

Система управління аптекою забезпечує ефективну підтримку реалізації медичних препаратів та супутніх товарів і допомагає у вирішенні таких завдань:
• Отримання інформації про препарати з урахуванням номерів серій, терміну придатності, виробника, наявності сертифікату і протоколу відповідності, коефіцієнта ділення при продажах в блістерах, ампулах.
• Забезпечення можливості використання зовнішніх інформаційних систем, що підтримують актуальну довідкову інформацію по медичних препаратів

• Реалізація повного циклу роботи торгової зміни з використанням фіскальних принтерів, сканерів штрих-коду, в тому числі внесення та вилучення готівки.

• Забезпечення швидкого пошуку препаратів за наступними критеріями: найменування і додаткова характеристика, виробник, аналоги, штрих-код.
• Організація колірного виділення препаратів по довільних параметрах, наприклад - за терміном придатності, рецептурні препарати.
• Забезпечення можливості використання дисконтної системи для постійних клієнтів
• Забезпечення можливості імпорту прайс-листів постачальника
• Реалізація автоматичного розрахунку потреби, дефектури (алгоритм настроюється) і формування замовлень постачальникам, в тому числі в електронному вигляді.
• Забезпечення можливості використання дефектури у зовнішніх системах, що підтримують актуальну інформацію про ціни і пропозиції постачальників фармацевтичної продукції.
• Забезпечення підтримки фінансових операцій, включаючи готівкові та безготівкові взаєморозрахунки.
• Забезпечення можливості побудови довільних аналітичних звітів.
Небагато торкнемося характерних особливостей функціональності системи:
• Торгова зміна може бути відкрита на будь-який період часу - день, тиждень, місяць. Зміни відкриваються для кожної каси окремо.
 

 

Додаток 2

Автоматизована система  ОФІС- АПТЕКА

 

Схема организации бизнес-процесса в офисе фармацевтической компании


 

Додаток 2.1

Автоматизована система  ОФІС- АПТЕКА

Розглянемо можливості організації роботи з постачальниками:
• На підставі аналітичних даних про кількість товару на складах і динаміці продажів система дозволяє визначити потребу в тому чи іншому товарі і на її підставі сформувати замовлення постачальникам.

• Є можливість відстеження динаміки задоволення замовлень постачальниками шляхом формування прибуткових документів, жорстко пов'язаних з тим чи іншим замовленням постачальнику.
• Можливості системи дозволяють зберігати таку специфічну інформацію для партій поставленого товару як номери серій і сертифікатів. Існує можливість синхронізації зберігання графічного образу сертифіката (у вигляді відсканованого файлу) і номера партії

• Система дозволяє вести повний матеріальний облік товару. Кількість складів, описаних в системі, може бути довільним.
• Гнучка настроюється звітна система дозволяє отримати практично будь-яку цікаву для вас аналітичну інформацію і при бажанні вивести її на друк.
• Документ "Акт інвентаризації" в системі пропонує зручну методику проведення інвентаризації
• Система дозволяє підготувати весь необхідний пакет документів для організації продажів медикаментів оптовим покупцям і для передачі товару аптекам власної мережі.
• Система дозволяє вести облік руху грошових коштів. Рух готівкових коштів оформляється за допомогою касових ордерів в контексті конкретної каси підприємства (в загальному випадку кількість кас може бути довільним). Рух же безготівкових коштів здійснюється шляхом оформлення банківських виписок в контексті конкретного банківського рахунку. Фінансові документи можуть оформлятися окремо або бути прив'язаними до конкретної операції закупівлі або реалізації товару.
Розглянемо організацію взаємодії системи центрального офісу з системою аптеки:
• При наявності власних аптек, де управління продажами здійснюється системою аптеки, офісна система дозволяє імпортувати дані про замовлення на допоставку товару з аптек в базу даних підприємства. Дані можуть доставлятися як у вигляді файлів, сформованих додатково поставляється тілітой, так і передаватися в буферне сховище даних.
• Є можливість експортувати дані поточного прайс-листа у файл або в буферне сховище даних для оновлення списку артикулів і цін в базі даних системи аптеки.

 

Додаток 3

Автоматизована система  РЕСТОРАН , БАР, ОТЕЛЬ

 

 

http://expresservice.com.ua/pic/Image/profitrestoran.jpg

 

 

 

Додаток 3.1

 

Автоматизована система  РЕСТОРАН , БАР, ОТЕЛЬ

 

ПЗ "РЕСТОРАН"-програмний комплекс розроблений для автоматізаіі ресторанів, кафе.

Програмний продукт складається з двох частин:
Оперативна частина (Front office):
• забезпечує просте оформлення замовлень офіціантами з одночасною печаткою замовлення на кухні або в барі;
дозволяє офіціантові, використовуючи КПК в якості електронного меню, передати замовлення на кухню або в бар, не відходячи від столика клієнта;
• виконує підрахунок і роздруківку клієнтського рахунку;
• здійснює автоматичний контроль прийняття і виконання замовлень.
Облікова частина (Back Оffice) виконує:
• облік закупівель, наявності та використання сировини і готової продукції у всіх підрозділах підприємства; багаторівневу пряму і зворотну
• калькуляцію продукції, списання сировини (напівфабрикатів) за нормами витрат;
• формування відпускних цін на готову продукцію, визначення собівартості страв та прибутковості;
• контроль клієнтської бази закладу, впровадження дисконтних програм, регулювання системи знижок і націнок;
• табелювання робочого часу співробітників і контроль розрахунку з персоналом;
• введення даних на віддалених робочих місцях з наступним об'єднанням у єдину інформаційну базу.
 облік закупівель, наявності та використання сировини і готової продукції у всіх підрозділах підприємства; багаторівневу пряму і зворотну
В якості обладнання в даному програмном комплексі можна використовувати сенсорний монітор, практично будь чековий принтер, рідер магнітної смуги.
В якості фіскальної техніки можна використовувати як фіскальний принтер виробництва НВФ "Юнісистем" так і будь-який інший на вибір.
Досить демократична ціна, хороша технічна підтримка робить програмний продукт ПО "Ресторан" відмінним інструментом для автоматизації ресторану, кафе, фаст-фуду.

 

Додаток 4.1

Автоматизація фітнес клуба (салона краси)

Робоче місце працівника рецепції складається з комп'ютера, підключеного до локальної мережі клубу, зчитувача магнітних карт і принтера. Рецепціоніст ідентифікує клієнта по клубній картці, при цьому програма відкриває картку клієнта з фотографією та інформацією з чинним пакету. По пакету послуг програма вибирає з розкладу занять ті, які доступні для клієнта, враховуючи доступне для відвідування час, день тижня і пр. Програма контролює призупинення дії пакета. Рецепціоніст реєструє відвідування занять і при необхідності відзначає надання додаткових послуг: персональна тренування, масаж, солярій та ін За вказаними послуг він роздруковує чек та видає його клієнтові. На вибрані тренування друкується талон на відвідування. Прийнята від клієнта сума грошей також фіксується в програмі; можливі різні варіанти оплати: безготівковий, кредитна карта, кредит закладу. Підсумкова інформація за кредитом завжди відображається у картці клієнта. При продажу пакета заздалегідь оплачених послуг програма контролює їх використання. У разі необхідності рецепціоніст може підняти історію відвідувань по клієнту. Рецепціоніст має доступ до формування розкладу занять, а також до табелювання співробітників, використовуючи для цього їх службові пластикові карти. На рецепції косметології, при видачі послуг відбувається списання матеріалів (креми, мазі і т.д.) і формується собівартість послуги.
        Менеджер фітнесцентра формує клієнтську базу даних, веде облік проданих пакетів на відвідування, контролює взаєморозрахунки з клієнтами, а також формує для керівництва набір статистичної звітності по клієнтській базі, по завантаженню закладу та ряд фінансових звітів за результатами продажів. Ведеться багатоплановий розрахунок зарплати співробітників.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

Картка – оцінювання знань учнів з теми « Вивчення програмного забезпечення торгівельних підприємств для автоматизації торгівлі»

 

№ гр.

 

 

Прізвище, ім’я

Фронтальне опитування

Контрольне опитування

Захист проекту

Разом

 

0-3бали

 

0-2 бали

 

2-7 бали

 

2-12бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  6

Інструкційна карта залікового заняття

Питання

Час,

хв.

Бали

min-max

Порядок виконання

 

1

ОПИТУВАННЯ «Чи потрібен комп'ютер продавцю продовольчих товарів»
1. Як ви представляється собі інформаційне суспільство?
2. Які види повсякденних інформаційних потреб людей забезпечують комп'ютери?
3. Назвіть основні перспективні напрями використання інформаційних технологій в профдіяльності.
4. Назвіть відомі вам соціальні мережі і професійні сайти в Інтернеті.
5. Які функції виконує система торгівлі без готівки?
6. Назвіть переваги і недоліки системи комп'ютеризованих розрахунків і безготівкових банківських операцій.

5

 

 

 

 

0-3

Фронтальне опитування

 

2

Контрольні питання (робота в зошиті)
1. За якими основними параметрами можна судити про ступінь розвиненості інформаційного суспільства і чому?
2. Як розшифровується СУБД? Що ви можете розповісти про це?

10

 

0- 2

Контрольне опитування

 

3

Автоматизована система  АПТЕКА

6

2-7

Захист проекту     

4

Автоматизована система  ОФІС- АПТЕКА

6

2-7

Захист проекту

5

Автоматизована система  РЕСТОРАН, БАР, ОТЕЛЬ

6

2-7

Захист проекту

6

Автоматизована система  ФІТНЕС КЛУБ

6

2-7

Захист проекту

7

1. Назвіть нові факти і нові поняття, які ви дізналися за сьогоднішній день.
2.Чи потрібен комп'ютер продавцю?

1

 

Рефлексія

 

 

Додаток 7

Фотоматеріал уроку – заліку  « Вивчення програмного забезпечення торгівельних підприємств для автоматизації торгівлі»

 

 

 

 

Висновки

 

На мій погляд інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. їх перевага в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в групах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал.

Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. Значно підвищується особистісна роль викладача - він виступає як лідер, організатор.

Кожному викладачу потрібно пам’ятати В.О. Сухомлинського: «Не опікайте мене, не ходіть за мною, не розв’язуйте кожний мій крок, не сповивайте мене пелюшками нагляду і недовір’я, не нагадуйте словом про мою колиску. Я – самостійна людина. Я не хочу, щоб мене вели за руку. Переді мною висока гора. Це – мета мого життя. Я бачу її, думаю про неї, хочу досягти її, але зійти на цю вершину хочу самостійно. Я вже піднімаюсь, роблю перші кроки, і чим вище ступає моя нога, чим ширший виднокруг відкривається переді мною, тим більше людей бачить мене. Мені потрібна підтримка старшого друга. Я досягну своєї вершини тоді, коли опиратимуся на плече сильної і мудрої людини. Але мені соромно і боязко сказати про це. Мені хочеться. Щоб усі вважали, що я сам, самостійно, своїми силами доберуся до вершини.»

У зв’язку з цим, мудрі слова «Учень – не посудина, яку треба наповнити, а смолоскип, який треба запалити!» є актуальним в сучасних умовах роботи викладача і учня. 

Отже, мету дослідження досягнуто та виконано такі завдання:

Підібрано і опрацьовано 12 джерел педагогічної та методичної інформації з теми дослідження та 5 джерела з яких є електронними та (або) мережевими.

Розглянути  різні моделі навчання;  сутність і види інтерактивних методів навчання;  методику застосування інтерактивних методів при професійно-теоретичній підготовці учнів ПТНЗ та пропоную впровадженню методичну розробку уроку інформаційних технологій  « Вивчення програмного забезпечення торгівельних підприємств для автоматизації торгівлі» за професією Продавець продовольчих товарів , який був проведений в групі продавець продовольчих товарів з застосуванням інтерактивних методів. Проведений статистичний аналіз ефективності дослідницького уроку в порівнянні з традиційним уроком.

Тип уроку обрано за класифікацією, яка базується на провідній дидактичній меті уроку — урок узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок. Вид уроку обрано як  “дослідницький урок- залік”, що найбільш повно відповідає методичним вимогам. Методика реалізації цього уроку є такою, яка на мою думку, як автора, оптимально сприяє ефективному досягненню дидактичної мети уроку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використана  література

1. Гін А. Прийоми педагогічної техніки. – Луганськ, 2004. – 84 с.

 2.Голодюк Л. Як навчити учнів спілкуватися на уроці / Рідна школа. 2001. №9.

 3.Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. – М.: Сентябрь, 1996.

4.Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы. – М.: Просвещение, 1991.

5.Интерактивное обучение: новые подходы // Відкритий урок. – 2002. –№5-6.

Інтерактивні методи навчання у підготовці спеціалістів для банківської системи України: Зб. наук. праць. – Суми – Харків, 2001. – 250 с.

6.Кондратюк В.Л., Волос М.М., Бабин І.І. Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій у світовій педагогічній практиці. // Відкритий урок. – 2002. –№5-6.

7.Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. - №5/6.

8.Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. К, 2000. – 368 с.

9.Освітні технології. / За ред. О.М.Пєхоти. – К. – 2002. – 255 с.

10.Подласый И.П. Педагогика. – М.:ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1.: 576 с.

11.Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. – К., 2002. – 136.

12.Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы // Инновации в образовании. – 2001. - №5. – С.106-107.

13. http://www.osvita.org.ua/ - освітній портал, Київ

14. http://www.uroki.net/- освітній портал, Донецьк

15. http://www.osnova.com.ua/ - Харків, видавнича група «Основа»

16. http://metodist.teplovod.dp.ua/ - методичний центр ПТНЗ, Дніпропетровськ

17. www.ipo.dn.ua- ІПО ІПП УМО, Донецьк

 

 

doc
Додано
18 липня 2018
Переглядів
899
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку