Використання формул. Абсолютні та відносні посилання. Практична робота «Використання формул в електронних таблицях»

Про матеріал

Розробка уроку узагальнення з теми "Використання формул. Абсолютні та відносні посилання. Практична робота «Використання формул в електронних таблицях»"

До розробки уроку також є презентація та інформаційний диктант, створений в середовищі MS Power Point

Перегляд файлу

11 клас        Дата _____________

Тема. Використання формул. Абсолютні та відносні посилання. Практична робота «Використання формул в електронних таблицях»

Мета:

сформувати поняття: формули; абсолютних, відносних та мішаних посилань;

розглянути: методи введення формул;

пояснити: правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на комірки та діапазони комірок; правила запису формул і використання адрес комірок і діапазонів у формулах;

правила перетворення абсолютних, відносних та мішаних посилань під час копіювання формул;

формувати вміння: працювати з формулами; використовувати різні типи посилань.

Тип уроку: засвоєння нових знань, формування вмінь.

Базові поняття й терміни: формула, абсолютні, відносні та мішані посилання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.

Проводиться фронтально. Перевіряється наявність домашнього завдання під час виконання учнями практичної роботи.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інформаційний диктант

 1.  (1б.) Що є найменшим об’єктом аркуша електронної таблиці?  (Комірка)
 2. (1б.) Як називається файл в табличному процесорі? (Книга)
 3.  Яке розширення має файл в табличному процесорі Excel? (.xls)
 4. (1б.) Об’єктами табличного процесора є книга, аркуш і …? (діаграма)
 5. (1б.)За допомогою якого пункту меню можна додавати кількість стовп­ців, рядків, комірок таблиці? (Вставка)
 6. (1б.) Як називається елемент вікна, виділений на малюнку?  (Ім’я або адреса комірки)

 1.  (1б.) Як називається елемент активної комірки, виділений на малюнку? (Маркер автозаповнення)

 1. (1б.) Запишіть адреси комірок, виділених кольором.  (B4, D8 )

 1.  (2б.) Скільки комірок входить до діапазону B4:D8? (15)
 2.          (2 б.) Діапазон містить шість комірок,  які розміщені в два рядки. Верхня ліва комірка має ім’я С2. Яке ім’я має права нижня комірка? (Е3)

Наприкінці уроку виконується самоперевірка шляхом звірення відповідей учнів з вірними відповідями, що виводяться на екран (слайд презентації). Вчитель виставляє оцінки під час виконання учнями практичної роботи.

 

 

 1.           МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблемне питання

Працівнику обмінного пункту необхідно записувати всі операції з обміну євро на гривні. До того ж він хоче зразу бачити суму, внесену  в касу банку  і суму у гривнях. Що потрібно знати, і як підрахувати суму до видачі? Чи можна це зробити за допомогою електронних таблиць?

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Учитель пояснює матеріал, використовуючи демонстрування на екрані за допомогою мультимедійного проектора.

1. Формули

Найпростіші обчислення можна виконати, почавши зі знака  =  і записавши математичний вираз. Приклад: =40 + 5*2. Ре­зультат — у комірці висвітиться число 50.

Обчислення в середовищі електронних таблиць Excel здійсню­ються за допомогою формул. Формула може містити числові кон­станти, посилання на комірки і функції, з'єднані знаками матема­тичних операцій. Дужки дозволяють змінювати стандартний поря­док виконання дій. Якщо зробити комірку активною, то формула відображається в рядку формул.

Формула — це сукупність арифметичних операцій, адрес комі­рок та звернень до функцій.

Введення формули починається зі знака «=». Якщо в комірку введена формула, то в комірці після натиснення клавіші введення буде видно результат, а в рядку формул — власне формулу, за допо­могою якої був отриманий результат.

Знаки арифметичних операцій:

+ додавання;

-  віднімання;

* — множення; / — ділення;

^ — піднесення до степеня;

( ) — підвищення (зміна) пріоритету операції.

 

Особливості запису формул

 1. Для введення формули курсор поставити на потрібну комірку.
 2. Запис адреси комірок відбувається англійською мовою.
 3. Запис формул починається зі знака «=».
 4. Десяткові дроби записуються з комою (3,5).

Формула може містити посилання, тобто адреси комірок, вміст яких використовується в обчисленнях. Це означає, що результат обчислення формули залежить від числа, що знаходиться в іншій комірці. Під час введення формули посилання можна задавати в різні способи. По-перше, адресу комірки можна ввести вручну; по-друге, можна клацнути мишею на відповідній комірці чи ви­брати діапазон комірок, адресу якого потрібно ввести. Для редагу­вання формули слід двічі клацнути мишею на відповідній комірці. При цьому діапазони комірок, від яких залежить значення форму­ли, виділені на робочому аркуші рамками різного  кольору, а поси­лання відображаються в комірці і в рядку формул тим самим ко­льором. Це полегшує редагування і перевірку формул.

Тип посилань та їх використання

Отже, крім чисел у формулах можна використовувати посилан­ня — адреси решти комірок. Наприклад, =А4/А5+10 чи =В8+Е9. У формулах електронної таблиці використовують два типи адрес — абсолютна й відносна.

Абсолютна адреса не змінюється в разі копіювання формул, на­приклад, $Е$1 — знак $ фіксує букву стовпця і цифру рядка.

Відносна адреса — адреса, яка в разі копіювання формул кори­гується (змінюється автоматично).

Для автоматизації обчислень під час роботи з електронними таблицями використовують автозаповпення формулами. Ця опера­ція виконується наступним чином. У правому нижньому куті рам­ки активної комірки є чорний квадратик (маркер автозаповнення). Якщо навести на нього вказівник миші, він набуває форми чорного хрестика. Перетягування маркера заповнення розглядається як операція «розмноження» вмісту комірки в горизонтальному чи вертикальному напрямі. Під час автозаповнення формул до уваги береться характер посилань у формулах.

Швидкий спосіб обчислення суми у стовпцях і рядках Кнопка Автосума, розташована на панелі інструментів Стан­дартна, використовується для швидкого обчислення сум даних . Засіб Автосума можна використовувати в таких випадках:

 • для додавання значень одного стовпця чи рядка;
 • для додавання значень декількох стовпців і рядків;
 • для додавання значень декількох стовпців і декількох рядків і обчислення загальної суми.

За виконання будь-якої операції можливі помилки. Тому необ­хідно знати, як реагує MS Excel на наявність помилок. Якщо формула в комірці не може бути обчислена, MS Excel виводить у комірку повідомлення про помилку. Якщо формула містить посилання на комірку, що містить значення помилки, то замість цієї формули також буде виводитися повідомлення про по­милку.

Крім уведення формул для виконання основних математич­них операцій, наприклад додавання, віднімання, множення та ді­лення, ви можете використовувати велику бібліотеку вбудованих функцій аркушів у програмі MS Excel, які надають значно більше можливостей.

VI. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Практична робота № 3 «Використання формул в електронних таблицях»

 1. Інструктаж із правил техніки безпеки.
 2. Виконання роботи учнями.
 3. Підведення підсумків практичної роботи, виставлення оцінок.

 

VII. УСВІДОМЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

 *Бліцопитування (в залежності від рівня класу та наявності вільного часу)

 1. З яких компонентів може складатися запис формул?
 2. Назвіть особливості введення формул.
 3. Які особливості копіювання формул з відносними й абсолютни­ми посиланнями?
 4. Які математичні функції Excel вам відомі?
 5. Як можна змінити порядок виконання арифметичних дій у фор­мулах?
 6. Вкажіть порядок виконання дій під час обчислення за формулою: , запишіть формулу для обчислення цього виразу, якщо значення змінної х беремо з комірки В2.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель оцінює роботу учнів на уроці. За необхідності обгово­рюються проблеми та помилки, що виникали під час роботи.

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати конспект уроку та відповідний параграф підручника. 10-12
 2.  Відповідати усно на питання «Обговорюємо» та «Працюємо в парах» стр. 104, 105
 3.  Виконати вправу 1 з розділу працюємо самостійно стр. 105

Для тих, в кого немає ПК- виконати розрахунки на калькуляторі, таблицю накреслити в зошиті.

 1. Формула A2*($C$3+D$5)-F4/$B2 міститься в комірці А1, який вигляд матиме ця формула якщо її скопіювати до комірки С5.


11 клас Дата __________ Прізвище ім’я ________________________________________________

Практична робота «Використання формул в електронних таблицях»

Завдання

Кількість балів

 

Відкрийте файл Практична робота № 3  в папці вашої структури папок. Під час завантаження оберіть пункт «Не вимикати макроси».

 

 1.  

2

 1.  

2

 1.  

2

 1.  

2

 1.  

2

 1.  

2

 

Збережіть файл з тим же ім’ям у папці  вашої структури папок.

 

 

 

doc
Додано
20 липня 2018
Переглядів
4096
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку