Урок зарубіжної літератури у 9 класі Тема: «Євгеній Онєгін »- соціально-психологічний роман у віршах. Взаємодія романтизму і реалізму в романі О.С.Пушкіна

Про матеріал
Розробка розрахована для прведення уроку зарубіжної літератури в 9 класі та покликана сформувати в учнів поняття про роман у віршах, його жанрові особливості, поняття "онєгінська строфа".; розвивати навички виділяти головне; виховувати естетичні смаки та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

Конспект уроку зарубіжної літератури на тему :

«Євгеній Онєгін »- соціально-психологічний роман  у віршах. Взаємодія романтизму і реалізму в романі О.С.Пушкіна (9 клас)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель зарубіжної літератури

 Нововасилівської філії

Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 Миколаївської області

Єндзевич Антоніна Володимирівна

 

 

 

Урок зарубіжної літератури у 9 класі

Тема: «Євгеній Онєгін »- соціально-психологічний роман  у віршах.      Взаємодія романтизму і реалізму в романі О.С.Пушкіна

Мета: формування предметних компетентностей : визначити місце роману «Євгеній Онєгін» у творчому доробку О.Пушкіна; охарактеризувати роман як вершину творчості письменника; розвивати словниковий запас, навички зв'язного мовлення учнів, критичного мислення; виховувати потребу у високих естетичних і гуманних цінностях; формування ключових компетентностей:уміння вчитися, актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення; формувати навички спілкування в колективі; розвивати вміння і навички аналізу твору, виразного читання  художнього тексту, культури мовлення; формувати вміння визначати головне;виховувати естетичні смаки учнів, інтерес до вивчення творчості О.С.Пушкіна, розширювати кругозір учнів.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Основні поняття уроку: роман у віршах, онєгінська строфа.

Міжпредметні зв'язки: історія.

Обладнання: Портрет О.С.Пушкіна, видання твору, виставка книг, ілюстрації до твору, презентація.

Епіграф: «Евгений Онегин»-… это лучшее мое произведение»О.С.Пушкін

План уроку

 1. Історія створення роману.
 2. «Євгеній Онєгін» - роман у віршах.
 3. Особливості «онєгінської строфи».
 4. Ознаки реалізму в романі Пушкіна.

 

 Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Бесіда

 • Назвіть основні теми віршів О.Пушкіна.
 • Пригадайте визначення «ліричний герой».
 • Яким ви бачите ліричного героя віршів «Я мить чудову пам'ятаю…», і «Я вас любив…»?
 • У чому поет вбачає свою заслугу перед нащадками, які підсумки життя підбиває у поезії «Пам'ятник»?

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.

      Мотивація навчальної діяльності.

 Мабуть, у кожного поета чи письменника є свій найулюбленіший твір. Часто такий твір автор створює все своє творче життя. О.Пушкін кращим і улюбленим своїм творінням вважав роман «Євгеній Онєгін», який посідає чільне місце у творчості поета й має чи не найпотужніший вплив на російську літературу. Нам належить сьогодні з'ясувати жанрові особливості твору О.Пушкіна, що таке «онєгінська стофа», реалізм у романі. Звичайно, поговоримо про історію створення твору.

IV.Робота над темою урока.

 • Ланцюжок навчальних ситуацій.
 1. Повідомлення учня про історію створення роману

 Роман «Євгеній Онєгін» посідає  чільне  місце у творчості поета. Свою роботу над ним О.Пушкін розпочав у 1823 році в Кишиневі, закінчив у 1830 році в Болдіно, тобто, роман створювався близько 8 років. За ці роки відбулися значні події в житті Пушкіна: заслання, складна еволюція поета. Він, далекий від романтичних прагнень юності,  виростає в першого письменника-реаліста. Все це не могло не знайти відображення в романі. Змінюються задуми і завдання Пушкіна, композиція і план  «Євгенія Онєгіна», характери і долі його героїв. Для Пушкіна «Євгеній Онєгін» став його улюбленим «поэтическим дитям». Вже на початку роботи над романом він писав «Евгений Онегин»-… это лучшее мое произведение». «Євгеній Онєгін»- це не тільки роман, але й щоденник поета.

Вчитель. Поет  захоплювався виконаною роботою і сумував , бо закінчив її. Величність цієї хвилини викликала у поета бажання звернутись до ритму грецького гекзаметру. Так у 1830 році народжується вірш «Труд». У листі до друга Вяземського поет підкреслює, що «Євгеній Онєгін» не роман, а роман у віршах – «диявольська різниця», значить, не схожий на відомі романи. Роман у віршах був для нього «вільним» романом – вільним за характером оповіді, за композицією.

 1. Виразне читання одним із учнів вірша «Труд»(випереджальне завдання).

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?

Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный.

Плату принявший свою, чуждый работе другой?

Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,

Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

 

 1. «Євгеній Онєгін»- роман у віршах. Пояснення вчителя.

Про роман О.Пушкіна відомий дослідник творчості поета Ю.Лотман  сказав:«Понимание такого произведения, как «Евгений Онегин»- задача, требующая труда, любви и культуры.»

 Розпочнемо свій шлях розуміння твору з визначення жанру.

               «Євгеній Онєгін» - перший російський реалістичний роман. В той же час, «Євгеній Онєгін» - роман у віршах. В чому ж особливість роману у віршах? З якою метою Пушкін використовує цей жанр? Щоб відповісти на дані запитання розглянемо таблицю.

Жанр

Соціально-психологічний роман (епічна складова);

Роман у віршах (лірична складова)

Задум

За долями вигаданих персонажів зображено конкретне соціальне середовище та історична епоха.

В яскравих картинах та образах показано широку панораму життя в усіх її проявах - прекрасних і поетичних, жорстоких і некрасивих.

Особливості і можливості жанру

Манера викладу розповіді -  від автора; наявність декількох сюжетних ліній, певна кількість дійових осіб, значна протяжність дії в часі.

«Вільний» роман. Невимушена розмова з читачем, вільна композиція, багато ліричних відступів(для швидкого переходу від теми до теми).

Поєднання кількох жанрових форм

 • Родинно-побутовий (історія однієї або кількох сімей);
 • Соціально-психологічний (зображення і аналіз душевного стану героїв);
 • Історичний (зображення конфліктів епохи);
 • Любовний (історія кохання);
 • Пригодницький (історія подорожей).

Висновок

Роман у віршах – значний за обсягом віршований твір, у якому поєднані сюжет і лірична складова; багатопланова лірична розповідь про долі героїв і авторське суб'єктивно-емоційне ставлення до того, що зображається.

 

Вчитель. Такий вибір жанру був достатньо сміливим. «Писать подобный роман в стихах в такое время, когда на русском языке не было ни одного порядочного романа в прозе,- отмечает В.Белинский,- такая смелость… была несомненным свидетельством гениальности поэта».

4.Особливості «онєгінської сторфи». Пояснення вчителя.

«Онєгінська строфа» - сміливий винахід О.Пушкіна. У формі сонета (14 строчок) він створив свою оригінальну систему різноманітних рифм і особливе чергування чотиривіршів і двовіршів, що придає різноманітність музичному звучанню всієї строфи в цілому.

Кожна онєгінська строфа містить певний сюжет, закінчений і збірний. Перший чотиривірш - це експозиція і зав'язка дії. Другий чотиривірш – «розвиток дії» з уточненнями. Третій - це кульмінація, розкриття теми. Ритміка всього роману побудована саме так.

Висновок.(учні записують в зошити). «Онєгінська строфа»- строфічна форма, винайдена О.Пушкіним. Вона містить чотирнадцять рядків чотиристопного ямба з перехресним, паралельним і кільцевим римуванням: абабввггдеедєє.

5.Читання учнями уривків з роману, які найбільше сподобались.

     6. Ознаки реалізму в романі Пушкіна. Робота з таблицею «Ознаки реалізму й романтизму в романі Пушкіна»

 

«Ознаки реалізму й романтизму в романі Пушкіна»

Ознаки романтизму

Ознаки реалізму

Увага до внутрішнього світу героїв, психологізм

Показ впливу оточення на людину

«Вільна форма» роману

Сприйняття особистості в соціально-історичному плані

Байронічні мотиви – розчарування у житті

Реалістичне зображення

Фольклорні мотиви

Змалювання типових характерів у типових обставинах

 

V.Підбиття підсумків уроку. 

Роман прочитано. Про що він? Чи можна сказати , що це роман не тільки про місто, а і про село? Важко знайти твір за глибиною зображення дійсності подібний до роману «Євгеній Онєгін».

VІ. Домашнє завдання.

 1. Читати роман.
 2.  Дібрати цитати до характеристики Є.Онєгіна (І глава).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Діденко Наталія
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Зарубіжна література 9 клас (Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.)
Додано
31 березня 2020
Переглядів
514
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку