Урок "Здох тиран, але стоїть тюрма!". Д.Павличко "Коли помер кривавий Торквемада" - засудження диктаторського режиму, викриття "культу особи"

Про матеріал

Запропонований конспект уроку допоможе розвивати вміння використовувати набуті раніше знання, естетичний смак, відчуття краси форми і змістової глибини поетичного образу; з'ясувати прихований зміст образів; формувати національну свідомість громадянина України; виховувати бажання мати тверді переконання.

Перегляд файлу

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

 

«…ЗДОХ ТИРАН, АЛЕ СТОЇТЬ ТЮРМА!»

(Д.ПАВЛИЧКО. «КОЛИ ПОМЕР КРИВАВИЙ ТОРКВЕМАДА»

- ЗАСУДЖЕННЯ ДИКТАТОРСЬКОГО РЕЖИМУ,

ВИКРИТТЯ «КУЛЬТУ ОСОБИ»)

 

Мета: розвивати вміння використовувати набуті раніше знання, естетичний смак, відчуття краси форми і змістової глибини поетичного образу; з’ясувати  прихований зміст образів; формувати національну свідомість громадянина України; виховувати бажання  мати тверді переконання.

Обладнання, наочність: портрет Д.Павличка, виставка його творів, портрети Т.Торквемади, Й.Сталіна. Збірка поезій Д.Павличка „Правда кличе”.

Тип уроку: урок-пересторога.

Форми, методи та прийоми роботи: словникова робота, рефлексія, робота з епіграфом, „Незакінчене речення”, робота з текстом, колективне складання схеми, робота в парах, літературознавче дослідження, асоціативне гронування, „Хто більше”.

Теорія літератури: сонет, види римування, ямб, рима, строфа, теза, антитеза, синтеза, алегорія.

Міжпредметні зв язки: історія України, світова література.

Епіграф:

Цінуємо упертість і мужність, з якими Дмитро Павличко з року

 в рік бив у дзвони, од яких його, бува, і відтягували…

І.Дзюба

 

 

Хід  уроку

 

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

1. Перевірка готовності до уроку.

2. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

ІІ. ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

 1. Визначення власних цілей уроку.
 2. Планування діяльності.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

Актуалізація суб’єктивного досвіду учнів.

Вступне слово вчителя.

Упродовж кількох десятиліть ми не могли вголос і одверто говорити про проблеми, які не втрачають своєї актуальності і сьогодні. І тільки в літературі, в поезії часом знаходили  вихід тривоги цілого народу, і розпач, і крик на сполох.

Робота з епіграфом.

 „Цінуємо упертість і мужність, з якими Дмитро Павличко з року в рік бив у дзвони, од яких його, бува, і відтягували…”,  - писав літературознавець Іван Дзюба. Скільки мужності, сміливості і героїзму потрібно було тоді поетові, щоб  з усією правдивістю палкого серця не побоятися назвати речі своїми іменами, на весь голос заявити, „Що здох тиран, але стоїть тюрма!” в поезії „Коли помер кривавий Торквемада”.

Робота над аналізом поезії.

(Читання вірша одним із підготовлених учнів або вчителем).

 • Коли був написаний вірш? (1955 року).
 • До  якої збірки він входив? („Правда кличе”(1958).
 • Чому саме в той час? (Помер Й.Сталін).
 • Який момент змальовує Д.Павличко? (Коли великий інквізитор помер і ченці („Підступні пастухи людського стада”) пішли по Іспанії, розповідаючи всім про його смерть).

Словникова робота.

Інквізитор – суддя або член суду інквізиції.

 • Хто такий Томас Торквемада?
 • З ким асоціюється його  образ  у вірші?
 • Зясуйте прихований зміст образів у поезії.
 • Хто вгадується за інквізитором? (Й.Сталін).
 • А за Іспанією? (Україна).

 „Спільний проект”.

 • Складіть „Місток епох”.

Місток епох

 

прозора аналогія

 

два „великих  інквізитори”

Томас Торквемада                                                                        Йосиф Сталін

             (1420-1498)                                                                                   (1924-1953)

 

     жорстокий інквізитор                                                         новітній великий інквізитор -

     Іспанії, засудив до                                                                ( „батько народів”, насправді – тиран).

     страти понад  8 тисяч                                                          Вів рахунок закатованих уже на

   „невірних” (інакомислячих)                                                 мільйони

 

 • Що найбільше хвилювало ченців: смерть тирана чи те, як сприйме цю звістку народ? (Чи не схитнеться могутня влада церкви).
 • Яка позиція Д.Павличка у вірші? (Заманіфестована).
 • За допомогою якого епітета її передано? (Кривавий, а також знижено-презирливого слова здох).
 • Чи можемо ми назвати цей твір своєрідним маніфестом?

Словникова робота.

Маніфест – урочисте писане звернення верховної влади до народу з приводу якоїсь дуже важливої події; писаний виклад творчих принципів літературного або мистецького угруповання, напрямку чи окремого автора.

„Незакінчене речення”.

Вірш Д.Павличка „Коли помер кривавий Торквемада” – це маніфест…

Орієнтовні відповіді.

 • священної ненависті до гнобителів нації;
 • маніфест тих, хто своїми злодіяннями прищеплював нації дух рабської покори, люто винищуючи дух свободи;
 • маніфест духовного лібералізму шістдесятників, який був знаком світоглядної опозиції до режиму.
 • Чи щось змінила смерть тирана? (Ні. Численна армія тюремників, шпигунів продовжує контролювати народ. Ченці пильно вдивляються в обличчя людей: чи не усміхаються?).
 • Кого уособлено в образах ченців? (Кадебістів).
 • Чому тиран умер, а люди ридали? (Показна скорбота перед можливими провокаторами, донощиками).
 • Чи можна сказати, що це захисна реакція членів тоталітарного суспільства?
 • Який художній засіб дуже вдало використовує Д.Павличко? (Алегорію).

Теорія літератури.

Алегорія – інакомовне відображення абстрактного поняття, передане за допомогою конкретного образу.

 • З якою метою? (Щоб донести до читача авторські почуття та думки).
 • Назвіть особливий різновид алегорії. (Езопівська мова (за імям давньогрецького байкаря Езопа, який висловлював свої погляди приховано, через опис вчинків звірів).
 • З якою метою Д.Павличко використовує саме цей  прийом? (Це – спосіб замаскованого виразу думок через натяки і недомовки для того, щоб уникнути цензурних заборон і переслідувань).
 • Чому цей різновид алегорії став популярним насамперед в умовах тоталітарного суспільства? (Духовна несвобода. Алегорія тоталітаризму).
 • Що замасковано в сонеті Дмитра Павличка „Коли помер кривавий Торквемада”? (Духовну атмосферу в Радянському Союзі після смерті Й.Сталіна).

Колективне складання схеми.

 

Повітря тоталітарного режиму

 

атмосфера духовної                загальний страх перед                ненависть до

неволі                                       поневолювачем                            гніту

 

- Чому погляд поета все глибше проникав у реалії радянського світу? (Народ хоч і оживав після сталінських холодів, однак хворобу сталінізму так і не зміг подолати до кінця).

Літературознавче дослідження.

Поезія Д.Павличка особливо чутлива до найгостріших проблем сучасності, правди життя. Її яскраві риси – пристрасність, емоційна наснаженість думки, глибинні роздуми про добро і зло, вічність і сьогодення.

Поет широкого тематичного діапазону, Дмитро Павличко створив багато чудових сонетів, у яких він пристрасно відгукнувся на проблеми, що завжди хвилюватимуть усіх, хто не зачерствів душею.

 • Згадайте, що називається сонетом?

Теорія літератури.

Сонет – старовинна за походженням форма вірша із 14 рядків, розбитих на 2 чотиривірші (катрени), і 2 тривірші (терцети), написаних п’яти- чи шестистопним ямбом.

 Отже, поетові необхідно вкласти свої думки у 14 рядків.

 • Це легко чи важко зробити? Обґрунтуйте свою відповідь. (Потрібно уважно попрацювати над змістом, розвитком теми, розташуванням і добором рим).

„Хто більше”.

 • Назвіть найвідоміших поетів-сонетярів в українській літературі ХІХ-ХХ ст. (М.Рильський, М.Зеров, А.Малишко, Д.Павличко, Є.Маланюк, І.Світличний, М.Орест, Б.-І.Антонич).
 • А європейської та світової літератур? (А.Данте, Ф.Петрарка, В.Шекспір, П.Ронсар).
 • Які основні види римування використав Д.Павличко у вірші? (Кільцеве (оповите) – абба, перехресне – абаб).
 • Дослідіть, де в сонеті міститься теза, антитеза, синтеза.

Теорія літератури.

Теза – положення, висловлене в книжці, доповіді, статті тощо, правдивість якого треба довести.

Антитеза – (від гр. antithesis – протиставлення) – стилістична фігура: підкреслене протиставлення протилежного в житті для більшої виразності зображуваного.

Синтеза – (синтезувати) – робити синтез, узагальнювати, сполучати, поєднувати.

Робота в парах.

Коли помер кривавий Торквемада,     

Пішли по всій Іспанії ченці,                       теза           

Зодягнені в лахміття, як старці,           

Підступні пастухи людського стада.   

 

О, як боялися святі отці,                        

Чи не схитнеться їх могутня влада!           антитеза

Душа єретика тій смерті рада –            

Чи не майне десь усміх на лиці?           

 

Вони самі усім розповідали,                 

Що інквізитора уже нема.                     10г    синтеза

А люди, слухаючи їх, ридали…            11в

Не усміхались навіть крадькома:          12г

Напевне, дуже добре пам’ятали,           13в

Що здох тиран, але стоїть тюрма!         14г

 

- Визначте  віршовий розмір поезії. ’ятистопний ямб).

Теорія літератури.

Ямб – (від гр. iambos – фракійський музичний інструмент) – двоскладовий віршований розмір з наголосом на другому складі.

 • Які повинні бути рими в сонеті? (Точні й дзвінкі).
 • А строфи? (Синтаксично викінченими).

Теорія літератури.

Рима – (від гр. rhythmos – співмірність) – повтор звуків, які пов’язують закінчення двох або більше рядків, співзвучність у кінці рядків, композиційно-звуковий повтор у кінці двох або кількох рядків.

Строфа – (від гр. strophe – поворот, зміна) – композиційне поєднання кількох віршових рядків, певним чином заримованих, що становлять відносну змістову і ритміко-синтаксичну цілість, яку під час читання відокремлюємо великою паузою від подібного наступного поєднання віршових рядків.

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

 • Скласти асоціативне гроно до словосполучення – поезія Д.Павличка „Коли помер кривавий Торквемада”.

Заключне слово вчителя.

Поет нещадно викривав духовну безликість і жорстокість своєї епохи, розбивав кам’яний мур байдужості, страху, закликаючи народ ніколи ні перед ким не падати  на коліна.

Минатимуть роки, а поезія Дмитра Павличка, виразна й самобутня, виповнена чуттями любові й ненависті, багата на барви й голоси життя, завжди лунатиме по-молодому дзвінко й щиро.

V. РЕФЛЕКСІЯ

 - Відрефлексувати власну діяльність, з’ясувати причини успіху чи невдач.

VI. ОЦІНЮВАННЯ. АРГУМЕНТАЦІЯ ОЦІНОК

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. ІНСТРУКТАЖ ДО ВИКОНАННЯ

Обовязкове:

 1. Підготувати до аналізу інтимну лірику поета.
 2. Одну з поезій (на вибір) вивчити напам ять.

За бажанням:

 1. Створити обкладинку до збірки Д.Павличка „Таємниця твого обличчя”.
 2. Написати власний сонет (тема довільна).

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Семенюк Григорій. Українська література: Підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.Г.Ковальчук; За заг. ред. Г.Ф.Семенюка. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 2005.
 2. Пахаренко В.І. Основи теорії літератури. – К.: Ґенеза, 2007.
 3. Лесин В.М. Літературознавчі терміни: Довідник. – К.: Рад. шк., 1985.

 

 

doc
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
1 березня 2018
Переглядів
2296
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку