Урок: "Зміст ринкової конкуренції та її роль в організації ринкової економіки"

Про матеріал

Мета уроку:

- ознайомитися зі змістом понять «конкуренція», «монополія», «олігополія», «монопсонія»;

- навчитися виділяти та формулювати характерні ознаки ринкових структур;

- розвивати в учнів логічне мислення, навички порівняння, інтуїцію;

- розвивати вміння працювати у групах, формулювати та відстоювати власну думку;

- виховувати економічну культуру споживача.

Тип уроку: засвоєння нових знань (з використанням комп'ютерної техніки)

Перегляд файлу

1

 

Методична розробка уроку економіки у 10 класі

 економічного профілю

 

Вчитель: Ткаченко Наталія Миколаївна

вища категорія, вчитель – методист

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7

ім. М. Савченка Сумської міської ради

 

Тема: Зміст ринкової конкуренції та її роль в організації ринкової економіки.

Мета уроку:

 • ознайомитися зі змістом понять «конкуренція», «монополія», «олігополія», «монопсонія»;
 • навчитися виділяти та формулювати характерні ознаки ринкових структур;
 • розвивати в учнів логічне мислення, навички порівняння, інтуїцію;
 • розвивати вміння працювати у групах, формулювати та відстоювати власну думку;
 • виховувати економічну культуру споживача.

Тип уроку: засвоєння нових знань (з використанням комп’ютерної техніки)

Обладнання: комп’ютер, підручник, роздатковий матеріал.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів.

Економічний диктант -  із запропонованого переліку відібрати  та записати у зошити основні риси, що характеризують ринкову економіку.

Суспільна власність на фактори виробництва, самостійність, незалежність, виробництво, розподіл і обмін базуються на звичаях, традиціях, культових обрядах, економічна свобода суб'єктів ринку, низький рівень економічного і соціального розвитку, свобода виробника у виборі товару, об'єму виробництва, ціни продукції, що випускається, панування виробника над споживачем.

( Учні зачитують правильні відповіді. )

А яка найголовніша риса, притаманна ринковій економіці, не прозвучала у нашому диктанті?  (Конкуренція)

 

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

Вступне слово вчителя. Оголошення теми та мети уроку.

 Справді, на попередніх уроках ми зустрічали термін «конкуренція». Спробуйте пояснити це слово. Прийом « Мозковий штурм

 (учні відповідають, що конкуренція – це змагання…)

(звертаємось до презентації)

 • Між ким? Між виробниками однотипних товарів, послуг або між споживачами за товар  в умовах дефіциту.
 • За що? За залучення  більшої кількості споживачів.
 • Для  чого? Для отримання максимального прибутку.

- Поміркуйте, чи існувало це поняття при командній (адміністративній) економіці, чи мало воно велике значення для розвитку виробництва?

(Ні, тому що не було свободи вибору ні у виробників, ні у споживачів. Це була планова економіка.)

 

Прокоментуйте вислів лауреата Нобелівської премії:

«Конкуренція являє собою процедуру відкриття, пізнання нового — процедуру, властиву еволюції в усіх її формах, що змушує людину поза її бажанням пристосовуватися до певних ситуацій. І саме за рахунок зростаючої конкуренції, а не за рахунок солідарності збільшується поступово наша ефективність»

Фрідріх фон Хайєк,

 видатний австро-американський економіст,

лауреат Нобелівської премії.

 

 

Фрі́дріх-А́вґуст фон Хаєк (8 травня 1899, Відень — 23 березня 1992, Фрайбурґ) — австрійський економіст та представник Австрійської школи економіки, послідовний захисник ідеалів економічної свободи, опонент Джона-Мейнарда Кейнса, переконаний критик соціалізму, лауреат Нобелівської премії з економіки 1974 р.

Наукову спадщину Фрідріха фон Хаєка становлять 18 книг, до яких належать: «Чиста теорія капіталу» (1941), «Використання знання у суспільстві» (1945), «Контрреволюція науки» (1952), «Структура сприйняття» і «Конституція свободи» (1960), «Право, законодавство і свобода» (у трьох томах, 1973 — 1979), дві збірки лекцій і статей «Дослідження в філософії, політиці, економіці та історії ідей» (1967 — 1978), «Безробіття і грошова політика», «Уряд як генератор ділового циклу» (1979) та багато інших праць. Його лекція «Згубна самовпевненість», за яку він разом з Ґуннаром Мюрдалем став Нобелівським лауреатом, написана в 1988 р.

Він пропонує сильне обмеження та точне визначення повноважень держави через конституцію з метою захисту прав індивідів. Згідно з його баченням, проблема не полягає у особах (тобто хто є правлячим, а хто підлеглим), а які повноваження надаються правлячій еліті. Чистої води демократію без обмеження державної діяльності він відхиляє, оскільки вона також схиляється до тоталітарності. Основними завданнями держави Гаєк бачить захист майна та забезпечення виконання укладених угод між індивідами. Для економічного порядку потрібна визначена та логічна інституційна рамка, усе інше індивіди можуть організовувати на ринках самостійно.

 

Отже, конкуренція – це (презентація)

 • змагання між виробниками (продавцями) товарів, а в загальному випадку - між будь-якими економічними, ринковими суб'єктами;
 • боротьба за ринки збуту товарів з метою здобуття вищих доходів, прибутку, інших вигод;
 • суперництво, економічна боротьба, змагання між продавцями - виробниками за право здобуття максимального прибутку і між покупцями при покупці товарів за велику вигоду.

 

III. Вивчення нового матеріалу

Записуємо у конспект:

Конкуренція - це боротьба підприємців за найбільш вигідні умови виробництва й збуту товарів з метою одержання максимального прибутку. По суті, конкуренція - це боротьба за досягнення кращих умов доступу до обмежених ресурсів суспільства.

Саме в ході конкурентної боротьби в ринковій економіці вирішуються питання: "Що? Як? Для кого?" виробляти.

 

Конкуренція - спосіб ефективного розподілу обмежених ресурсів суспільства. (презентація)

 

  У ринковій економіці на конкуренцію покладено ряд функцій: регулювання, мотивації, розподілення та контролю. (презентація)

Функція регулювання полягає в тому, що основні виробничі фактори спрямовуються саме у ті сфери, які потребують їх найбільше і де вони будуть використані найефективніше. Це пов'язано з необхідністю для підприємців виробляти ті товари (надавати послуги, виконувати роботи), які потрібні споживачеві.

Змістом функції мотивації є здатність конкуренції стимулювати підприємців пропонувати на ринок найкращі товари за найнижчими цінами, а також знижувати витрати на їх виробництво. Утриматися на ринку, де панує конкуренція, і при цьому отримати прибуток можливо, лише якщо. виконувати зазначені вимоги.

Отже, прибуток перерозподіляється на користь підприємців, які використали свої ресурси найпродуктивніше. Саме в цьому виражається функція розподілення.

Функція контролю дає змогу не допустити неефективної діяльності підприємців, а також не дозволяє окремим підприємцям необмежене панувати на ринку і нав'язувати споживачам та іншим учасникам ринку свої правила гри.

Конкуренція поділяється на: внутрішньогалузеву, міжгалузеву та міжнародну. (презентація)

- Поміркуйте, якими способами виробники (продавці) можуть залучити до себе увагу покупців? (презентація)

(діти перераховують – цінові і нецінові способи: зниження ціни, оригінальна упаковка, гарна якість, поліпшений сервіс, реклама, акції, лотереї, конкурси, додаткові послуги – ВІП-зали, віп-скидки, тощо)

 

Якою ж буває конкуренція? За якими критеріями розрізняють різні види конкуренції? (працюємо практикум, вправа 6.5)

Досконала конкуренція

Досконала або чиста конкуренція - це така модель ринку, при якій вплив кожного учасника економічного процесу на загальну ситуацію настільки малий, що ним можна знехтувати.

Ознаки досконалої конкуренції:

 • на ринку знаходиться багато незалежних продавців і покупців даного продукту.
 •  ніким і нічим не обмежений доступ на ринок і такий самий вихід з нього всіх бажаючих.
 •  фірми, що конкурують, випускають    стандартизовану продукцію.
 •  в умовах чистої конкуренції відсутній будь-який вплив окремої фірми на рівень ринкової ціни. Учасники ринкових угод мають вичерпну і вчасну інформацію про якість товару, ціни і вигоду торгівлі.

 

- Поміркуйте, чи існує в природі такий вид конкуренції? Насправді, таких ідеальних умов немає. Але є ряд ринків, що дуже близькі до ідеальних. Можете сказати які?

(Товарні ринки – ринки сировини – чай, кава, зерно; Валютні ринки - продавці й покупці на валютних біржах купують і продають різну валюту за ціною, яка диктується загальними ринковими умовами.)

 

Монополістична конкуренція

Монополістична конкуренція - ринкова структура, у якій велика кількість фірм виробляють диференційовану продукцію, тобто таку, яка немає близьких замінників.

Ознаки ринку монополістичної конкуренції:

 • Існування великої кількості фірм;
 • Диференційований тип товару;
 • Контроль за цінами існує в вузьких межах;
 • Порівняно легкі умови вступу в галузь;
 • Нецінова конкуренція акцентує увагу на рекламі, торгових марках та торгових знаках;
 • Доступ  до інформації має деякі обмеження.

Поміркуйте та наведіть приклади ринків монополістичної конкуренції.                                 (перукарні, кінотеатри, виробники одягу, взуття тощо)

Олігополія

Олігополія - ринкова структура, представлена декількома великими фірмами, що контролюють виробництво і збут основної маси продукції

Основні риси олігополістичного ринку:

 • Домінування кількох фірм;
 • Тип продукту – диференційований та стандартизований;
 • Контроль за цінами обмежений взаємною залежністю;
 • Існування істотних перешкод для вступу в галузь;
 • Типова нецінова конкуренція – якість, реклама, паблік-рилейшнс;
 • Доступ до інформації істотно обмежений.

- Поміркуйте та наведіть приклади олігополістичних ринків. (Ринок автомобілів, побутових електроприладів, комп’ютерної техніки)

У США олігополію найчастіше утворюють чотири провідні фірми галузі, які продають на ринку до 60% всієї продукції. При цьому монополізація виробництва може досягати ще більших масштабів. Прикладом може бути автомобільна промисловість США, де три гіганти - "Дженерал моторс", "Форд" і "Крайслер" - виробляють більше 90% всієї продукції.

Монопсонія – монополія покупця.

Поміркуйте, коли може виникнути такий ринок? (приклад, ринок праці, в населеному пунті з містоутворюючим підприємством, яке може безперешкодно дикутвати умови найма працівників – наприклад, Клавдіївська фабрика ялинкових прикрас.)

Монополія

 Монополія - ринок, де є тільки один виробник, який повністю контролює обсяг виробництва й дуже сильно впливає на ціну. Монополія - головний ворог конкуренції.

Основні риси монополістичного ринку:

 • Існування на ринку однієї фірми;
 • Унікальний тип продукту, тобто такий, що не має замінників;
 • Значний контроль за цінами;
 • Вступ в галузь блокований;
 • Нецінова конкуренція – реклама, паблік-рилейшнз;
 • Повне обмеження доступу до інформації.

 

Перешкоди  до входження на монополістичний ринок:

Економічні:

• низькі витрати виробництва за рахунок збільшення масштабу виробництва;
• закритий доступ до матеріальних ресурсів і інших факторів у силу відсутності їх на вільному ринку;
• реклама.

 

Юридичні:

• Виробництво товару захищене патентом, авторським правом, ліцензією, товарним знаком.
• Виключне право займатися даним видом діяльності (виробництво алкогольних напоїв, тютюну, монополія зовнішньої торгівлі).
• Державна реєстрація окремих видів   діяльності.

 

В країні з ринковою економікою з монополізмом ведеться боротьба на державному рівні. ЧОМУ? (високі ціни на продукцію, неповажне відношення до покупців, недостатній асортименти товарів, відсутність прогресу в розвитку виробництва,  інше)

Однак, є галузі, де монополія просто необхідна: виробництво атомної зброї, електромережі, тепломережі тощо. ЧОМУ?

Подібні підприємства відносять до природньої (державної, легальної) монополії. Конкуренція на цих підприємствах може лише збільшити сукупні витрати й зашкодити суспільству.

До них відносяться: комунальні служби, залізниці, телефонні компанії, постачальники газу, електрики.  Вони підлягають суспільному регулюванню. Зокрема, ціни або тарифи на їхню продукцію дуже часто визначаються   державними службами, відомствами.

- А чи є природні монополії на території нашої країни? Давайте послухаємо підготовлену інформацію.

(Антимонопольний комітет України визначив наступні суб'єкти природниіх монополій. Так, згідно з повідомленням антимонополістів, суб'єктами природніх монополій на загальнодержавних ринках є:

http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=173881

Перелік суб'єктів природних монополій на загальнодержавних ринках

п/п

Код підприємця (ЄДРПОУ)

Назва суб'єкта господарювання

Юридична адреса

Найменування товару (товарної групи)

адреса

індекс

NP

KODP

NAZ

AD

IND

KAT

1

00100227

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"

м. Київ, вул. Комінтерну, 25

01032

передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

2

00034045

Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) у складі:

6 залізниць та інші об'єднання, підприємства, установи і організації залізничного транспорту за переліком, визначеним Мінтрансзв'язку України згідно з постановою Кабміну від 29 лютого 1996 р. № 262

м. Київ, вул. Тверська, 5

03150

послуги користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування

3

20077720

  

31570412

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

в особі 

Відкритого акціонерного товариства "Укртранснафта"

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6

  

м. Київ,вул. Артема, 60

 

 

04050

 

  

 транспортування нафти магістральними трубопроводами

4

20077720

 

 30019801

 

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

в особі

 Дочірньої компанії "Укртрансгаз"

 

м. Київ,

вул. Б. Хмельницького, 6

 м. Київ,

Кловський узвіз, 9/1

 

 

 

 

01021

 

   

транспортування природного газу магістральними газопроводами

 

5

19477064

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух"

м. Київ,

пр. Перемоги, 14

03057

послуги управління з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден

6

00206539

Відкрите акціонерне товариство "Одеський припортовий завод"

Одеська обл., м Южне,

вул. Заводська, 3

65481

спеціалізовані послуги транспортного терміналу з прийому, охолодження, зберігання та перевантаження аміаку

7

21560045

Українське державне підприємство поштового зв'язку "УКРПОШТА"

м. Київ, вул. Хрещатик, 22

01001

 

універсальні послуги поштового зв’язку

8

01190043

Концерн РРТ

м. Київ,

вул. Дорогожицька, 10

04112

надання в користування технічних засобів мовлення

 послуги користування радіорелейними каналами зв’язку

9

21560766

Відкрите акціонерне товариство "УКРТЕЛЕКОМ"

м. Київ, вул. Т. Шевченка, 18

01030

 

місцевий телефонний зв'язок

 надання в користування каналів електрозв’язку

 

- Цікаво,  чи є природні монополії на території нашої області? Ви не натрапляли на таку інформацію? Чи можемо ми зараз це з’ясувати? (учні шукають в мережі Інтернет)

http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk/publish/article%3fshowHidden=1&art_id=143889

(Є, перелік взято з сайта Антимонопольного комітету України)

 

Конкуренція – рушійна сила економіки. Вона захищена законодавством України.

Група… отримала завдання підготувати повідомлення про систему національного законодавства про конкуренцію в Україні. Послухаємо повідомлення.

http://www.kmu.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=188360&cat_id=184911&ctime=1290517878796

(Для підготовки інформації я скористався електронною версією журналу "Конкуренція" . Зокрема, у №3 за 2010 рік  розміщено статтю Олександра Ткаченко « Конкуренція була і залишається рушійною силою економіки», яка містить перелік нормативних актів, що захищають конкуренцію в Україні.)

http://www.kmu.gov.ua/amc/control/uk/publish/article?art_id=143737&cat_id=42345

Конституція України й основні закони в сфері захисту економічної конкуренції:

 • Конституція України (витяг)
 • Закон України "Про Антимонопольний комітет України"
 • Закон України "Про захист економічної конкуренції"
 • Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції"
 • Закон України «Про природні монополії»
 • Кримінальнийц Кодекс України (витяг)
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг) 
 • Цивільний Кодекс України (витяг)
 • Господарський Кодекс України (витяг)
 • Господарський процесуальний кодекс України (витяг)
 • Кодекс адміністративного судочинства України (витяг)

 

- Але існують випадки, коли великі підприємства об’єднуються для створення штучних монополій. Такі об’єднання носять назву: картель, синдикат, трест, концерн, ТНК. Завдання 6.6 практикума заповнюємо таблицю.

На сьогодні ви готували повідомлення про один з видів монополістичного об’єднання. Давайте  заслухаємо представників кожної групи та заповнимо таблицю.

Повідомлення І групи: Картель ( від франц. – “союз” ) - це така форма монополістичного об’єднання, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і вироблений продукт, а також виробничу і комерційну самостійність. Це означає що виробництво і збут продукції кожне підприємство, яке входить до картелю, здійснює самостійно. Учасники картелі складають угоди про регулювання об’ємів виробництва, умов збуту продукції ( розподіл ринків збуту), визначають єдині монопольно високі ціни, обмін патентів на нову техніку, найм робочої сили з метою вилучення монополістичного прибутку.

Оскільки кожне підприємство здійснювало виробництво і збут продукції самостійно, було зобов’язане продавати свої товари по єдиній, встановленій картельною угодою, ціні. Звичайно, така угода передбачала і поділ ринку: встановлювалося де тому чи іншому учаснику картелю дозволяється збувати свою продукцію. Іноді картельна угода встановлювала для кожного підприємства частку  ( квоту ) його участі у виробництві чи в обсязі продажу. Відповідно до цієї квоти   кожен з учасників картелю не повинен перевищувати обсяг виробництва і збуту. За порушення накладався штраф, який ішов у загальну касу. Встановлювалася також так звана картельна ціна – різновид монопольної ціни, яка встановлювалася з метою знищення конкурентів та забезпечення умов для получення монопольного прибутку. Картельна ціна була корисна для розвитку монополій. Важливим для кожного учасника картелі було те, що вони зберігали свою виробничу і комерційну самостійність.

Картелі були розповсюджені досить широко в Германії, складалися навіть міжнародні картелі. Це такі союзи монополій різних країн, між якими також складалися угоди про розподіл ринків збуту, джерел сировини, встановлення монопольних цін, використання патентів. Як правило, такі міжнародні картелі існували в рамках однієї галузі. На сучасному етапі картелі існують у формі патентних пулів, ліцензійних договорів, консорціумів з проведення науково-дослідних розробок тощо.

Повідомлення ІІ групи: Синдикат ( від грец. – “згода” ) – це така форма монополістичного об’єднання, де розподіл заказів, закупки сировини та реалізація виробленої продукції здійснювався через єдину збутову контору або інший аналогічний орган. Наприклад, в дореволюційній Росії такими конторами були “Продамет”, “Продуголь”, Сахарний синдикат.

Синдикат зв’язував підприємства, що увійшли до нього, тісніше. Ці об’єднання підприємств виробляли, як правило, масову однотипну продукцію. Кожне окреме підприємство в ньому не продавало своєї продукції самостійно, а здавало її синдикату, який здійснював збут через свою контору. Отже, учасники синдикату втрачали власність на вироблений продукт, вони зберігали виробничу самостійність, але втрачали комерційну. Кожен учасник, будь – то підприємство чи фірма, одержує від контори відповідну частину прибутку, який залежить від квоти виробництва та інших умов. Тобто прибуток розподілявся відповідно до частки кожного підприємства в обсязі продажу.

В сучасних умовах коли у ряді країн існує антимонополістичне законодавство, синдикати втратили своє значення як форма монополістичного об’єднання. Нині синдикати існують переважно у сфері торгівлі, деякі у сфері виробництва, так , наприклад, алмазний синдикат контролює світовий ринок необроблених алмазів.

В Україні, як правило, синдикати створилися у формі акціонерного товариства. Вони підпорядковують собі необ’єднаних підприємців шляхом встановлення цін на сировину, матеріал, свою продукцію.

Повідомлення ІІІ групи: Трест – це об'єднання підприємств однієї галузі або декількох галузей, при якому часники втрачають і виробничу, і комерційну самостійність, тобто об'єднують виробництво, збут, управління і фінанси. Учасникам видаються акції на вкладений капітал.

Трест ( від англ. – “довір’я” ) - це такий вид монополій, де учасники втрачають не тільки комерційну, а й виробничу і навіть юридичну самостійність, підкоряючись єдиному контролю. Хоча трести є найбільш тіснішою формою об’єднання, кожне з підприємств окремо вже не могло вирішувати, що і як виробляти. Вони не могли вести справи і укладати угоди на свій страх і риск. Ними управляв і від їх імені вів усі справи трест. Реальна влада в тресті сконцентровувалася в руках правління або головної компанії. Кожний з власників підприємств получає певну кількість акцій у відповідності з величиною вкладеного капіталу, тим самим получає право на участь в правлінні та на відповідну частину прибутку – дивіденди.

Як правило, трести об’єднують однорідні підприємства. Вони виникли у США в останній третині XIX ст. Першим трестом вважається утворена Дж.Д. Рокфеллером нафтова компанія "“Стандарт ойл" ( 1879 ). Поширення трестів у Європі почалося після першої світової війни.

Повідомлення ІV групи: Концерн – ( від англ. – “підприємство, фірма” ) - це об’єднання формально самостійних підприємств різних галузей виробництва, транспорту, торгівлі, банків і страхових компаній на основі повної фінансової залежності від власників контрольного пакету акцій. Ядром концерну є велике промислове підприємство, трест, банк або спеціально створене головне товариство - холдинг. Ця форма монополістичних об’єднань найбільш розповсюджена. Для концерна характерна децентралізована система управління підприємствами (по основним групам продукції або регіонам ), великий об’єм внутрішньо-фірмених постачань; централізованими в ньому являються, як правило, капіталовкладення та фінанси.

Охоплюючи найрізноманітніші підприємства, концерни відображають потребу розвитку продуктивних сил, які диктують необхідність комбінування, а також прагнення до диверсифікації. Диверсифікація – нове явище в економіці розвинутих країн світу, яке почало розвиватися з середини 50-х рр. XX ст. Сутність її полягає в проникненні великих фірм у галузі, що не мають прямого виробничого зв’язку з основною галуззю їхньої діяльності. Мотивами, які спонукають монополію до диверсифікації є:

а) прагнення пом’якшити проблему реалізації, послабити залежність від кон’юктури ринку в зв’язку з падінням попиту на той чи інший вид продукції;

б) прагнення пом’якшити наслідки економічних криз.

Як приклад сучасних концернів можна навести американський концерн “General motors” або “Ford motor.

Повідомлення V групи:  Конгломерат – це одна з форм монополії, в якій під єдиним фінансовим контролем зосереджені компанії, що діють у різних, технологічно не пов'язаних між собою галузях. Як правило, конгломерати належать одній фірмі і випускають на одній або більше стадіях виробництва різнорідні неконкурентні товари або оперують на сегментах ринку, які не перетинаються. Підприємства при цьому мають широку автономію економічної діяльності управління ними централізоване. Структура конгломератних об'єднань нестійка: вони можуть розпадатись або утворювати концерн. Відома класична копія - об'єднання - американський “ІТТ” ( Інтернешнл телефоун енд телеграф), яке виробляє телекомунікаційне устаткування, комплектуючі деталі для автомобілів. Сюди входять деревообробні підприємства, готелі тощо.

Повідомлення  VІ групи:  ТНК- транснаціональні корпорації – це сукупність формально самостійних юридичних осіб, що мають різну державну належність, фактично керованих іноземною юридичною особою, тобто материнською компанією. ТНК можуть утворюватися як унінаціональними за структурою свого капіталу корпораціями («Майкрософт», «Ренк-Ксерокс», «Кока-кола», «Дженерал електрик», «Брітіш Петролеум», «Фолькс­ваген», «Міцубісі», «Креді Ліонне» і т. п.), так і великими об’єднаннями, утвореними за рахунок «інтернаціоналізації» капіталу («Данлоп-Піреллі» та ін.).

 

Після заслуховування інформації учні заповнюють таблицю у практикумі.

 

- А яку ще інформацію ви підібрали, готуючись до сьогоднішнього уроку?       (Група… повідомляє)

(Готуючись до уроку, ми знайшли інформацію про те, що конкуренція буває добросовісна і недобросовісна. Прикладом  здорової конкуренції в Україні може бути конкуренція на ринку роздрібної торгівлі. Так, на ринку існують великі гравці - "Велика кишеня", "Сільпо", «Таврія-В»,  "Фуршет", "Мегамаркет", і більш дрібні: "Екомаркет", "Чумацький  шлях". Також у невеликих містах працюють дуже дрібні продавці товарів, що не заважає їм отримувати прибуток і конкурувати з більшими)

 

Як  будь-який суспільний процес, конкуренція має й негативні наслідки. Давайте працюючи в групах,  спробуємо визначити  які наслідки має конкуренція, позитивними чи негативними вони є . ( групи працюють 3 хв,зазначаючи позитивні та негативні наслідки на папірцях різного кольору,  потім наклеюють на дошці). Закріплюємо по презентації.

Позитивні наслідки:

 • Сприяє розвитку науково-технічного прогресу;
 • Змушує економити ресурси, знижувати ціну;
 • Веде до покращення якості продукції та обслуговування споживачів;
 • Вирівнює рівень заробітної плати у різних сферах економіки.

 

Негативні наслідки:

 • Створює умови для безробіття, інфляції, банкрутства окремих підприємств;
 • Веде до збільшення диференціації доходів та створює умови для їх несправедливого розподілу;
 • Сприяє виникненню економічних криз;
 • Виступає важливим фактором монополізації економіки.

 

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів (виконуються в групах)

 

- А зараз я пропоную вам комплект карток із завданнями. Працюючи в групах, на  основі висловлювань вигаданих підприємців визначте, у якій ринковій структурі працює кожний з них та дайте їй характеристику. (учні на півватмані пишуть назву ринкової структури та її основні характеристики, потім все вивішують на дошці. )

 

Підприємець №1: Мої справи йдуть відмінно. Я випускаю унікальний товар, у якого немає близьких замінників. На цей товар я сам призначаю ціну, і ціна ця досить висока.

Відповідь: Підприємець є монополістом, тому що тільки для монополіста характерний випуск унікального товару. Товару  буде випущено менше, а ціна на нього буде вище, чим вона була б при конкурентній структурі ринку. Приклад монополії: система електропостачання, газопостачання.

 

Підприємець №2: У мене може бути як стандартний, так і диференційований товар. Я й мої конкуренти дотримуємося політики твердої ціни, адже нас так мало в галузі.

Відповідь: Підприємець здійснює свою діяльність в олігополії. Прикладом такої ринкової структури служить автомобільна галузь промисловості.

 

Підприємець №3: Я в погоні за максимальним прибутком можу маніпулювати ціною, кількістю продукту, але головне в моєму бізнесі, не забувати про рекламу! І все робити для того, щоб покупець завжди міг відрізнити мій товар від товару конкурентів за рахунок уявних або дійсних відмінностей.

 

Відповідь: Даний підприємець працює на ринку монополістичної конкуренції. Щоб мати хоча б невелику ринкову владу над покупцями, підприємцеві постійно доводиться користуватися рекламою, доводячи унікальність свого товару. Прикладом такої ринкової структури служать мережі салонів- перукарень, кафе і т.д.

 

Підприємець №4: Перевага мого бізнесу полягає в тому, що скільки б товару я не запропонував до продажу на ринку, я весь його продам без усякої реклами. Звичайно, мені доводиться миритися з тим, що я ніяк не можу вплинути на ринкову ціну товару, але вже якщо ця ціна стає занадто низкою, я можу легко покинути цю галузь перейти в іншу.

 

Відповідь: Підприємець працює на ринку досконалої конкуренції.. Його частка на ринку настільки мала, що він ніяк не може вплинути на ринкову ціну. Підприємець випускає стандартний товар, тому він не має потреби в рекламі. Прикладом цієї ринкової структури служить ринок зерна, ринок валюти, ринок цінних паперів.

 

Поміркуйте ,

1. Які ознаки покладені в основу розмежування ринкових структур на 4 типи?

2.  Чому в багатьох країнах держава проводить антимонопольну політику, прагнучи захистити споживача і ринкову конкуренцію?

 

V. Підсумок уроку

Прийом «Портфель знань»

Основні поняття: конкуренція, ринкові структури, повна (досконала) конкуренція, неповна (недосконала) конкуренція, цінова конкуренція, нецінова конкуренція, недобросовісна конкуренція, монополія, чиста монополія, монополія, олігополія, олігопсонія, монополістична конкуренція, антимонопольна політика. Учні достають із «портфеля» картки економічних понять і коментують їх.

 

Запитання для обговорення

- Яка була тема уроку?

- Яка мета стояла перед тобою на уроці?

- На які знання, отримані тобою з цього  предмету, ти опирався на уроці?

- На які знання по інших предметах ти спирався на уроці?

- Які нові знання, ідеї, правила ти освоїв, на уроці?

- Які думки, відчуття викликав у тебе цей урок?

 

Завдання додому: опрацювати конспект, прочитати ст.122-127, відповісти на тести ст.127-129.

 

Підготуйте «Дайджест» на тему: «Як в Україні уряд підтримує конкуренцію?»,

«Заходи обмеження монополізму в Україні»

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Трофімова Тетяна Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Економіка (профільний рівень) 10 клас (Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І.)
Додано
19 липня 2018
Переглядів
4652
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку