урок ЗНАЧЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В ГОСПОДАРСТВІ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЧАВУНУ Й СТАЛІ. КОМБІНУВАННЯ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ. СУЧАСНІ ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЧОР

Про матеріал

ЗНАЧЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В ГОСПОДАРСТВІ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЧАВУНУ Й СТАЛІ. КОМБІНУВАННЯ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ. СУЧАСНІ ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ. КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИПЛАВКИ МІДІ, АЛЮМІНІЮ, ТИТАНУ.

Перегляд файлу

9 клас                  Урок № 24                                  Дата:

 

ЗНАЧЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В ГОСПОДАРСТВІ. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЧАВУНУ Й СТАЛІ. КОМБІНУВАННЯ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ. СУЧАСНІ ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ. КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ЧИННИКИ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИПЛАВКИ МІДІ, АЛЮМІНІЮ, ТИТАНУ.

 

Очікувані результати НПД: учні називають види чорних і кольорових металів, розуміють вплив сировинного, паливного, електроенергетичного, транспортного, споживчого, екологічного чинників на розміщення металургійних комбінатів; оцінюють наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля та здоров’я населення.

Розвивальна та виховна мета: вдосконалювати уміння аналізувати, будувати припущення, робити висновки; виховувати самостійність, уважність, відповідальність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, комп’ютер, проектор (інтерактивна дошка), мультимедійна презентація.

Опорні та базові поняття: металургія, чорна металургія, кольорова металургія, чавун, сталь, прокат.

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Поточний контроль знань. Зразок дидактичної картки

Виберіть правильні відповіді на запитання

1. Яка країна очолює список найбільших виробників та споживачів електроенергії?

2. Найпотужніша в Україні та Європі атомна електростанція.

3. На який тип електростанцій припадає найбільша частка виробни­цтва електроенергії у світі?

4. Оберіть країну, яка відрізняється найбільшою часткою енергії, виробленої на АЕС.

5. Забезпечують транспортування й постачання електроенергії.

6. Для якого типу електростанцій провідним чинником розміщення є споживчий?

7. Оберіть країну, яка відрізняється найбільшою часткою енергії, виробленої на ГЕС.

8. Найпотужніша в Україні та Європі ГАЕС.

9. Яка країна після аварії на «Фукусімі-1» в Японії взяла курс на згортання атомної енергетики?

10. Який тип електростанцій за часткою виробленої енергії посідає третє місце в Україні?

І варіант

відповіді

ІІ варіант

1

Норвегія

10

2

Запорізька

9

3

ТЕС

8

4

ГЕС

7

5

Китай

6

6

Дністровська

5

7

АЕС

4

8

Німеччина

3

9

ЛЕП

2

10

Франція

1

ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Минуло вже понад 2000 років, як зародилася металургія. Поняття «мета­лургія» в перекладі з грецької означає рудник, або копальня. У наші часи, не­зважаючи на конкуренцію з боку пластмас та композитних матеріалів, метали та їх сплави залишаються головними конструкційними матеріалами.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку.

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Металургія та її значення.

Металургія — це група галузей, що виробляють метали та їх сплави, а та­кож надають їм певної форми — виробляють прокат. Металургія об’єднує чор­ну й кольорову металургію. Її основна продукція (чорні й кольорові метали) є сировиною для машинобудування, використовується в будівництві й на тран­спорті, а також для виробництва товарів широкого вжитку для населення.

 

2. Чорна металургія. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі.

Робота з мультимедійною презентацією (перегляд відеоматеріалів)

Охоплює видобуток і збагачення залізної руди, спікання її в агломерат, ви­робництво коксу, вогнетривів, виплавку чавуну, сталі, виробництво прокату й виробів подальшої переробки.

На частку чорних металів припадає близько 90 % виробленої металопродукції. Способи виплавляння: доменно-мартеновський (традиційний) — тривалість безперервного технологічного процесу 6–12 год, великі витрати палива, неекологічність; киснево-конверторний (більш прогресивний) — більш еконо­мічний, не потребує додаткового палива у вигляді природного газу, дає можливість контролювати кількість та якість сталі, процес триває до 50 хв; електроплавильний (найефективніший) — дозволяє отримувати найякіснішу сталь, набагато менше забруднює навколишнє середовище.

 

3. Комбінування в чорній металургії.

На підприємствах чорної металургії організований ланцюжок різних техно­логічних процесів від видобутку руди до виробництва кінцевої продукції (прокату). Головною формою організації виробництва є комбінування. Залежно від поєднання технологічних процесів розрізняють підприємства: 1) повного циклу — комбінати (руда — чавун — сталь — прокат); 2) неповного циклу — переробні — у вигляді окремих виробництв (сталь — прокат, виробництво феросплавів, електрометалургія).

 

4. Чинники розміщення підприємств чорної металургії.

Впливають декілька чинників: сировинний (близькість до родовищ руди), паливний (наявність джерела коксівного вугілля), транспортний (насамперед важливий для підприємств, що працюють на привізній сировині), екологічний (доменно-мартенівський спосіб є особливо небезпечним для навколишнього се­редовища); споживчий (наявність споживачів сталі — крупних машинобудівних підприємств).

5. Кольорова металургія. Особливості технології виробництва кольорових металів.

Кольорова металургія — галузь промисловості, яка містить видобуток руди, її збагачення й виробництво різноманітних кольорових металів та їх сплавів.

Особливості сировини:

1) бідність руд на вміст корисного компоненту (інколи менше ніж 1 %) — це зумовлює необхідність їх збагачення;

2) комплексність (наявність у руді кількох металів) — виникає необхідність використання попутних компонентів;

3) виробництво кольорових металів є енергомістким.Зазначені особливості визначають чинники розміщення підприємств кольорової промисловості, серед яких основними є сировинний та паливно-енергетичний.

Гірничозбагачувальні комбінати тяжіють до районів видобутку руди, а також орієнтуються на водні ресурси (для збагачення руд потрібно багато води). Металургійні заводи, що виплавляють важкі кольорові метали з концентратів (мідь, свинець, цинк), розміщують переважно поблизу паливних баз, а підприємства з виплавки легких металів (алюміній, титан) — поблизу джерел дешевої електроенергії.

 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати §

 

1

docx
Додано
11 грудня 2018
Переглядів
595
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку