18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок "Звертання. Розділові знаки при звертаннях"

Про матеріал
Методична розробка уроку з використанням технологічної карти для учнів. Робота з технологічною картою дозволяє учням протягом нетривалого часу ґрунтовно засвоїти навчальний матеріал.
Перегляд файлу

Урок української мови в 5 класі

                                 

Тема: Звертання. Розділові знаки при звертанні. Вставні слова. Розділові знаки при вставних словах (повторення)

 

Мета: навчити учнів виділяти звертання та вставні слова в контексті, правильно інтонувати речення зі звертаннями та вставними словами, розставляти розділові знаки; формувати загальнопізнавальні вміння визначати спосіб морфологічного вираження звертань та вставних слів; удосконалювати пунктуаційні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків; розвивати творчі вміння трансформувати прості речення на речення зі звертаннями та вставними словами ; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховати почуття поваги до людей та сприяти розвитку культури спілкування.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: засвоєння нових слів-термінів.

Граматика: способи морфологічного вираження звертань.

Культура мовлення і стилістика: додержання правильної інтонації в реченні зі            звертанням.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Методи навчання: бесіда, демонстрація, спостереження, вправи, елементи тренінгу, ігрові методи, робота з підручником, проблемне навчання.               

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

Хід уроку

 

І. Організаційний момент

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності школярів

З’ясування емоційної готовності до уроку.

       Погляньте за вікно. Яка сьогодні погода? Яким словом можна висловити настрій?

А тепер посміхніться один одному, мені. Стало світліше... Побажайте товаришу успіхів. Стало сонячно. Давайте бачити добре і красиве довкола нас!

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

 1. Перевірка домашнього завдання

Записати число, класна робота.

     2. Словниковий диктант.

Завдання: пояснити орфограми у словах, з початкових букв  слів диктанту прочитати  словосполучення.

 Розпитати, інтерв’ю, дерево, нехтувати, Анжела, мислення, об’єднання, ввічливий, апельсин.

     3. Завдання випереджувального характеру: речення зі словосполученням "рідна мова". 

Завдання. У реченні "Шануйте, друзі, рідну мову" пояснити пунктограму.

Виконати синтаксичний розбір ( повторюємо, що звертання не є членом речення!)

Цілевизначення

Чого навчимося?

Що зрозуміємо?

Навіщо це нам?

І\/. Оголошення теми та мети уроку.

Запис у зошити теми уроку «Звертання. Розділові знаки при звертанні»

 

        Метод «Мяч».

     (Учитель передає в руки учня мяч і називає його ім’я у кличному відмінку, учень

     передає м’яч далі, називаючи ім’я товариша і т.д.)

 1. Слово вчителя

         Зверніться до сусіда по парті, похваліть за добрий вчинок чи порадійте його успіхам.

Пам’ятайте: ніщо так не тішить вухо людини, як її власне ім’я.

\/. Опрацювання нового матеріалу

2. Робота з опорною схемою

Звертання (Зв.) – слово або словосполучення, що називає того, до кого звертаються у мовленні

 

 1. Клична інтонація
 2. Пауза
 3. Зв.не є членом речення

Ти, Ви не є звертанням.

 

Непоширені

одне слово

Поширені

два і більше слів

Зв.! . . . .(!?)

Зв., . . . .(!?)

. . ., Зв., . . . .(!?)

. . ., Зв., . (!?)

Публіцистичний

Художній

Розмовний

Офіційно-діловий

3. Виконання вправ на застосування і закріплення знань, формування вмінь та навичок.

Проблемні запитання і завдання

 • Порівняйте два речення. Яке з них більш емоційне? Чому?

Я згадую ті дивні пісні, що нам неня в дитинстві співала.

Я згадую, нене, ті дивні пісні, що ти нам в дитинстві співала.

Підсумок-доповнення: слово вчителя про кличний відмінок в українській мові:

В українській мові форму кличного відмінка мають:

імена (Оксано, Маріє, Дмитрику);

назви людей (батьку, брате, сусіде, козаче);

назви тварин (вовчику, коню, лисичко);

назви явищ природи (гаю, земле, зоре).

 • Dictionary.com now offers definitions for emoji / Boing Boing   

     Іменники на зразок мама, Микола, Катря, Марія, бабуся (із закінченнями -а, -я в називному відмінку) у кличному відмінку мають такі закінчення:

     мамо, Миколо, Ларисо, подруго;

     Катре, зоре, земле, пісне;

     Маріє, Надіє, Соломіє, мріє;

     бабусю, матусю, Олю, Ганнусю.

     Іменники на зразок тато, Богдан, хлопець, лікар, водій, Сергій, Андрій (з нульовим закінченням і закінченнями -о, -е в називному відмінку) у кличному відмінку мають такі закінчення:

     тату, сину, товаришу, дядьку;

     Богдане, хлопче, друже, брате;

     лікарю, секретарю, учню, Андрію.

     Іменники на зразок ніч, радість, Любов, осінь (з нульовим закінченням у називному відмінку) у кличному відмінку мають таке закінчення:

     ноче, радосте, Любове, осене.

OnlineLabels Clip Art - Notepad

 

1. Поставити іменники у Кл.в. й записати у три колонки:

 

Із закінченням - є

Із закінченням - у, - ю

Із закінченням - о

 

 

 

 

     Сестриця, чайка, вовк, Уляна, вчитель, охоронець, жінка, Андрій, їжак, дядько, хлопець, Інна.

 

Завдання за картками (3 учні)

ЗАВДАННЯ: перебудувати речення так, щоб виділені слова виступали в ролі звертань. Скласти схеми речень із звертаннями.

     Сергій не втрачав віри в себе і не піддавався розпачу. Брат не повинен відповідати образою на образу. Земля має бути щедрою на врожай.

Творче моделювання

ЗАВДАННЯ:Перепишіть, вставляючи пропущені розділові знаки. Із записаних прикладів речень відшукайте те речення, яке відповідає певній схемі. Поясніть пунктуацію.

 

1. O, ______ . (?!)           2. ____, O , ____ . (?!)

 

3. ______  , O . (?!)              4. O ! ____ . (?!)

 

А. Моя Україно! Як я тебе любив! Твої луги, твої степи розлогі…

Б. Україно, я для тебе на світі живу.

В. Вшануйте, друзі, рідну річ, назвіте голосно своєю та розженіте над землею непереможну, темну ніч!                                                                                                    

Г. Ти у світі одна, батьківщино моя.

Завдання за варіантами ( робота у групах).

I в. – скласти речення за першою  та другою схемою;

II в. – скласти речення за третьою та четвертою схемою;

             \/І.  Рефлексивно-оцінювальний етап  

   Оцінювання. Дякую за працю. Ви всі були старанними і багато навчились. Але мені ще потрібна ваша допомога: на цьому листочку поставте бали собі за роботу на уроці та заповніть таблицю («я вмію», «треба доопрацювати»). Це допоможе мені об’єктивно оцінити ваші відповіді. Пам’ятайте про справедливість!

Я вмію

Треба доопрацювати

 

 

Домашня робота

 1. Опрацюйте таблицю-пам’ятку.
 2. Виконайте письмове завдання

Завдання: Складіть речення зі звертаннями за малюнками.

Звертання. Роль звертань у реченні - ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ...                              Untitled

Untitled                             День дошкольника «Книг волшебная страна в гости ждет тебя ...

 

 

 

 

 

 

 

 

5 клас

ПІ учня______________________________________________________________

Звертання. Розділові знаки при звертаннях

Любіть, друзі, рідну мову

_______________________________________________________________

Імена моїх однокласників у кличному відмінку!

Артеме, Ігорю, Насте, Єгоре, В’ячеславе, Катерино (Катю), Тимуре.

Запам’ятай!

Звертання (Зв.) – слово або словосполучення, що називає того, до кого звертаються у мовленні

 

 1. Клична інтонація
 2. Пауза
 3. Зв.не є членом речення

Ти, Ви не є звертанням.

 

Непоширені

одне слово

Поширені

два і більше слів

Зв.! . . . .(!?)

Зв., . . . .(!?)

. . ., Зв., . . . .(!?)

. . ., Зв.(!?)

Публіцистичний

Художній

Розмовний

Офіційно-діловий

 

Порівняйте два речення. Яке з них більш емоційне? Чому?

Я згадую ті дивні пісні, що нам неня в дитинстві співала.

Я згадую, нене, ті дивні пісні, що ти нам в дитинстві співала.

В українській мові форму кличного відмінка мають:

імена (Оксано, Маріє, Дмитрику);

назви людей (батьку, брате, сусіде, козаче);

назви тварин (вовчику, коню, лисичко);

назви явищ природи (гаю, земле, зоре).

 

 • Dictionary.com now offers definitions for emoji / Boing Boing   

     Іменники на зразок мама, Микола, Катря, Марія, бабуся (із закінченнями -а, -я в називному відмінку) у кличному відмінку мають такі закінчення:

     мамо, Миколо, Ларисо, подруго;

     Катре, зоре, земле, пісне;

     Маріє, Надіє, Соломіє, мріє;

     бабусю, матусю, Олю, Ганнусю.

     Іменники на зразок тато, Богдан, хлопець, лікар, водій, Сергій, Андрій (з нульовим закінченням і закінченнями -о, -е в називному відмінку) у кличному відмінку мають такі закінчення:

     тату, сину, товаришу, дядьку;

     Богдане, хлопче, друже, брате;

     лікарю, секретарю, учню, Андрію.

     Іменники на зразок ніч, радість, Любов, осінь (з нульовим закінченням у називному відмінку) у кличному відмінку мають таке закінчення:

     ноче, радосте, Любове, осене.

OnlineLabels Clip Art - Notepad

 

 

 1. Поставите іменники у Кл.в. й запишіть у три колонки:

 

Із закінченням - є

Із закінченням - у, - ю

Із закінченням - о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Сестриця, чайка, вовк, Уляна, вчитель, охоронець, жінка, Андрій, їжак, дядько, хлопець, Інна.

 1. Перебудуйте речення так, щоб виділені слова виступали в ролі звертань. Складіть схеми речень із звертаннями.

     Сергій не втрачав віри в себе і не піддавався розпачу. Брат не повинен відповідати образою на образу. Земля має бути щедрою на врожай.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Вставте пропущені розділові знаки. Визначте, якій схемі відповідає кожне речення. Поясніть пунктуацію.

1. O, ______ . (?!)           2. ____, O , ____ . (?!)

 

3. ______  , O . (?!)              4. O ! ____ . (?!)

 

А. Моя Україно  Як я тебе любив  Твої луги, твої степи розлогі.

Б. Україно  я для тебе на світі живу.

В. Вшануйте мої друзі рідну річ, назвіте голосно своєю та розженіте над землею непереможну, темну ніч!                                                                                                    

Г. Ти у світі одна  батьківщино моя.

Вправа 473

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

  Я вмію

Треба доопрацювати

 

 

Домашня робота

1.Опрацюйте таблицю-пам’ятку.

Завдання: Складіть речення зі звертаннями за малюнками.

1Звертання. Роль звертань у реченні - ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ...                      2Untitled

3Untitled                        4     День дошкольника «Книг волшебная страна в гости ждет тебя ...

 1. Виконайте тестове завдання

 

Звертання

Пройди тестування, давши відповіді на питання

 

 1. Укажіть правильні твердження.
 • а)  Звертання — слово, що називає того, до кого звертаються з мовленням.
 • б)  Поширені звертання складаються з двох слів.
 • в)  Вставними називаються слова або сполучення слів, словосполучення, речення, що виражають ставлення мовця до висловлюваного ним повідомлення.

 

2. Укажіть речення з поширеним звертанням.

 • а)  Прощай, колиско, прощай, тепле гніздечко, прощай, школо наша, прощайте, дні незабутні, неповторні (За Ю. Збанацьким).
 • б)  Народе мій, до тебе я ще верну…  (В. Стус).
 • в)  Дай мені крила, Україно! (М. Сингаївський).

 

 

3.  У реченні звертання

 • а) є головним членом речення;
 • б) є  другорядним членом речення;
 • в) не є членом речення.

 

4. На письмі звертання  виділяються

а) комами або знаком оклику залежно від інтонації;

б) лапками;

в) тире.

 

5. Звертанням у реченні Водичко, умий моє личко (Г. Демченко.) є

а) личко;

б) водичко;

в) моє.

 

6. Знайти речення, у якому звертання стоїть на початку.

а)  Ти зійди на гору, брате, і поглянь на схід: стали світлі наші хати і просторий світ (Я. Колас).

б)  О ліро пушкінська, на світ увесь брини про зорі щастя (М. Ткач).

в)  Ми зберегли тебе, вкраїнська мово, щоб лютий ворог не поранив (П. Тичина).

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 березня
Переглядів
211
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку