10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Усні вправи з теми "Округлення десяткових дробів. Множення десяткових дробів на 10; 100; 1000; …Множення десяткових дробів на 0,1; 0,01; 0,001…"

Про матеріал
Усні вправи з теми "Округлення десяткових дробів. Множення десяткових дробів на 10; 100; 1000; …Множення десяткових дробів на 0,1; 0,01; 0,001…"
Перегляд файлу

 

                                                  Округлення десяткових дробів

 

1. Назвіть три наближених значення числа 5,45:

а) з недостачею б) з надлишком.

2. Прочитайте наближену рівність:

а) 0,76 ≈ 0,7;  б) 3,7423 ≈ 3,74;   в) 6,378 ≈ 6,4.

3. Після округлення встановіть, яке наближене значення отримано з надлишком, яке – з недостачею (завдання 4 – 7).

4. Округліть до цілих десятковий дріб:

а) 7,3;   б) 4,8;   в)11,288;  г) 17,50031.

5. Округліть до десятих десятковий дріб:

а) 2,37;   б) 0,849;  в) 1,9701;  г) 21,0619.

6. Округліть до десятків десятковий дріб:

а) 26,011;  б) 9,34;  в) 58,057;  г) 301,6.

7. Округліть до сотих десятковий дріб:

а) 7,00513;  б) 0,53399;  в) 6,92834;  г) 7,99603.

8. Округліть число 1168,016815 до:

а) цілих  б) десятих;  в) десятків;  г) сотень;  

д) сотих;  е) тисячних; ж) тисяч;  з) десятитисячних.

9. Округліть число 99,999 до:

а) сотень;  б) десятих;  в) сотих;  г) десятків.

10.  Після того, як округлили десятковий дріб 0,8339 чотири учні отримали різні результати: Льоня – 1; Аня – 0,834; Надя – 0,83; Коля – 0,8. Визначте, до якого розряду округлив  кожен з учнів. Хто з них отримав наближене значення з надлишком?

11. Назвіть цифру, яка може знаходитись під смайликом в записі правильної  наближеної рівності:

а) 5,7☺ ≈ 5,7;  б) 6,3☺72 ≈ 6,4; 29,☺2  ≈ 30.

12. Округліть число р до десятих, якщо відомо, що воно знаходиться між числами

а) 0,34 і 0,43;   б) 0,6 і 0,66;    в) 15,538 і 15,539.

 

                               Множення десяткових дробів на 10; 100; 1000; …

 

1. Знайдіть добуток  числа 10 та:

а) 4,6;   б) 0,43;  в) 4,043  г) 16,3044.

2. Назвіть число, яке в 100 раз більше десяткового дробу:

а)3,21;   б) 6,7;   в)0,079;  г) 0,0002.

3. Збільшіть в 1000 разів десятковий дріб:

а) 21,32677;   б) 8,1025;   в) 341,04;

г) 5,45;   д) 70,3;   е) 0,9.

4.  Вкажіть, на скільки знаків вправо потрібно перенести кому в записі десяткового дробу при множенні цього дробу:

а) на 10;    б) на 1 000;

в) на 1 000 000;   г)  на 100.

5. Василько виконав множення на 10, 100, 1000 за правилом: «Щоб помножити число на 10, потрібно дописати до нього з права один нуль, на 100 – два нулі, на 1000 – три нулі». Чи вірно Василько виконав множення.

а) 27 · 10 = 270;  б) 0,27 · 100 = 0,2700;  в) 0,7 · 1000 = 0,7000?

6. Назвіть результат множення десяткового дробу 21,32:

а) на 10;    б) 1000;

в) на 100;    г) на 10 000.

7. Назвіть число, яке більше десяткового дробу 0,03145:

а) в 10 раз;   б) в 100 разів;  в) в 1000 разів; 

г) в 10 000 разів;  д) в 1 000 000 разів; е) в 1 000 000 000 разів.

8. Виконайте множення:

а) 0,38 · 10;   б) 2,7 · 10 000;   в) 8,05 · 1 000 000;

г) 8,6 · 1000;  д) 8,2 · 1 000 000;   е) 0,2 · 10 000 000.

9. Знайдіть добуток  чисел:

а) 0,1 і 10;   б) 0,1 і 1000;    в) 0,1 і 100;

г) 0,01 і 1000;  д) 0,001 і 10000;    е) 0,0001 і 10.

10. Визначте,  на яке число необхідно помножити  десятковий дріб 5,32, щоб отримати:

а) 532;   б) 53,2;  в) 53 200;  г) 5 320 000.

11. Визначте, в скільки разів число 4520,4 більше числа:

а) 4,5204;  б) 45,204;  в) 0,45204;  г) 452,04.

12. Встановіть, яке із двох чисел меньше і в скільки разів:

а) 8,06 чи 0,806; б) 21,42 чи 0,2142;   в) 24 чи 0,0024;    г) 0,0021 чи 0,21.

13. Знайдіть значення виразу   а · 10 000,  якщо а  дорівнює:

а) 0,00165;  б) 2,31; в) 0,7;   г) 0,000562.

14. Знайдіть значення виразу 0,01 · b, якщо b дорвнює:

а) 10;   б) 100;  в) 1 000;  г) 10 000.

15. Назвіть корінь рівняння:

а) х · 0,6 = 600;

б) 4,23 · у = 42 300;

в) у · 1000 = 54.

16. Виразіть  у  кілограмах:

а) 2,43 ц;  б) 0,4 ц  в) 21,3 т;  г) 0,86 т.

17. Виразіть у сантиметрах:

а) 2,3 дм;  б) 0,73 дм;  в) 0,652 м;  г) 3,25 м.

18. Який з двох виразів більший і в скільки разів?

а) 23,6 · 1000 чи 23,6 · 100;

б) 14,86 · 100 чи 148,6 100?

 

                   Множення десяткових дробів на 0,1; 0,01; 0,001…

 

1. Знайдіть результат множення числа 0,1 та числа:

а) 7,6   б) 48,1;  в) 87,92;  г) 244,3.

2.  Назвіть число, що є результатом множення десяткового дробу 0,01 і числа:

а) 306,7;  б) 251,44;  в) 43,2;  г) 3,7.

3. Помножте на 0,001 десятковий дріб:

а) 187,3;  б) 1065,8;  в) 54,1;  г) 3,52.

4. Вкажіть, на скільки знаків вліво потрібно перенести кому в записі десяткового дробу при його множенні:

а) на 0,1;  б) на 0,001;  в) на 0,01;  г) на 0,000 01.

5.  Порівняйте, використовуючи слова «більше» чи «менше»:

а) 25,7 · 0,1 або 25,7;   б) 90,87 або  90,87 · 0,01;

в) 8,06 або  8,06 · 0,001;  г)  469,019 · 0,0001 або  469,019.

6. Яке число сховалося за смайликом у виразі:

а) 25,4 · ☺ = 0,254;   б) 568,2 · ☺ = 56,82;

в) 8716,023 · ☺ = 0,871623;  г) 8,7 · ☺ = 0,0087.

7. Знайдіть значення виразу:

а) 12,34 ·  ; б) 6,404 ·;      в) 0,19 · ;

г) 306,9· ; д) 299,71 ·;     е) 142,6 ·.

8. Обчисліть:

а) 0,001 · 0,01; б) 0,01 · 0,1;        в) 0,001 · 0,1; г) 0,01 · 0,01.

9. Встановіть результат множення числа 13 406 і десяткового дробу:

а) 0,1;   б) 0,01;  в) 0,001;  г) 0,0001.

10. Виконайте множення:

а) 240 · 0,1;   б) 2500 · 0,1;   в) 369 000 · 0,1;

    240 · 0,01;                       2500 · 0,01;       369 000 · 0,01;

    240 · 0,001;      2500 · 0,001;                369 000 · 0,001.

11. Виконайте множення:

а) 41 та 0,1;   б) 714 та 0,01;  в) 86 239 та 0,001;

г) 72 та 0,01;  д) 23 та 0,1;   е) 86 та 0,0001.

12. Помножте число 1 000 000 на десятковий дріб:

а) 0,01;  б) 0,001;  в) 0,00001;  г) 0,000001.

13. Обчисліть:

а) 10 · 0,01;  б) 100 · 0,1;     в) 100 · 0,0001;       г) 1000 · 0,00001.

14. Знайдіть значення виразу  b · 0,01,  якщо b дорівнює:

а) 50,6;   б) 3,57;   в) 54;

г) 320;            д) 6;    е) 0,054.

15. Визначте на яке число слід домножити  2356, щоб отримати число:

а) 23,56;  б) 0,2356;  в) 2,356;  г) 0,002356.

16. Знайдіть значення виразу:

а) 25,6 · 100 ·0,1;    б) 20,85 · 0,01 · 1000;

в) 1,563 · 10 · 0,01;   г) 459,8 · 0,0001 · 100.

17. Знайдіть значення виразу 5043,1 · т, якщо:

а) т = 0,01;     б)  т = 0,001;

в)  т =  ;     г) т = . 

18. Виконайте дії:

а) 0,63 · 100 · ;     б) 6,56 · 1000 · ;

в) 0,046 ··1000;    г) 3,9 · · 1000.

19.  Порівняйте вирази: 

а) 3,4 · 10 та 3,4 · 0,1;   б) 3,27 · 0,01 та 3,27 · 0,001;

в) 4875 · 0,01 та  4875 · 0,0001; г) 100 · 0,01 та 1000 · 0,0001.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
25 лютого 2019
Переглядів
643
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку