20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Усний твір-опис пам’ятки історії й культури в публіцистичному стилі з використанням однорідних членів речення(Обласний краєзнавчий музей).

Про матеріал
Усний твір-опис пам’ятки історії й культури в публіцистичному стилі з використанням однорідних членів речення(Обласний краєзнавчий музей).
Перегляд файлу

Тема: Усний твір-опис пам’яти історії й культури в публіцистичному стилі з використанням однорідних членів речення(Обласний краєзнавчий музей).

Мета: формувати вміння збирати інформацію відповідно до теми та мети діяльності, навчити розрізняти різні форми мистецтва та застосовувати знання про однорідні члени речення, дати поняття «пам’ятка історії та культури»; розвивати вміння аналізу та синтезу в роботі над зібраними матеріалами, розвивати комунікативні якості та здатність формувати й висловлювати власні думки; виховувати повагу до культурного надбання народу та його історії.

Тип уроку: розвиток мовлення.

Обладнання: роздатковий матеріал, комп’ютер, мультимедійна дошка

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми, мети уроку. 

1. Вступне слово вчителя.

- Сьогодні на уроці ми поговоримо про пам’ятку архітектури, якій більше 100 років. Здійснимо зд-подорож музеєм, де дізнаємось його історію. Спробуємо уявити себе журналістами та опишемо його використовуючи однорідні члени речення.

Отже, ми маємо такі завдання:

- ознайомитись із пам’яткою архітектури;

- описати її використовуючи однорідні члени речення;

- виконати опис у публіцистичному стилі.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

- Та перш ніж перейти до опису, давайте пригадаємо.

1.Бесіда.

- Що називають «пам’яткою історії і культури»? ( пам’ятка культури — визначна споруда, археологічний об’єкт або витвір мистецтва, що є частиною культурного надбання країни, людства загалом (пам'ятка історії, літератури, мистецтва, мови, права тощо) і охороняється законом. На державному обліку в Україні перебуває 152 тис. пам’яток культурно-історичної спадщини.

- Що таке твір-опис?(твір-опис - це звязний текст, у якому словесно зображуються основні ознаки предмета, явища, особи.).

- Яка будова твору-опису? (загальне враження від побаченого; опис найважливіших частин (у логічній послідовності; висновоки)

-В яких стилях зустрічається опис? (науковий,публіцистичний).

- Чим відрізняється опис у художньому стилі від публіцистичного чи наукового?

2. Робота з картками (усно).

Прочитайте тексти та визначте до яких стилів вони належать. Що спільного й відмінного в них.

Текст 1.

Серед памяток минулого у стародавньому Києві - знаменитий архітектурний комплекс XI - XVIII сторіч Софія Київська. Його центральна споруда - Софійський собор, закладений в XI сторіччі з наказу Ярослава на честь його перемоги над печенігами. Собор - не тільки неперевершений памятник старовинної архітектури, а й меморіал воїнської слави наших предків. Починаючи з часів Ярослава, Софія стає важливим культурним центром східнословянської держави. У Софійському соборі був свій скрипторій, а також перша відома нам бібліотека, закладена Ярославом. (науковий)

Текст 2.

Наприкінці XX століття відбулася незвичайна подія в історичній долі України. Першого грудня 1991 року народ одностайно проголосував за державну незалежність, тим самим засвідчивши перед усім світом незбориме прагнення до волі.

Кривавою та жорсткою була дорога через століття до жаданої свободи. Через роки переслідувань, заборон, указів, катувань народ проніс ідею державності, тим самим наблизивши крах останньої імперії.
Українці самі почали писати історію своєї землі. Адже в ній духовні корені кожного українця-громадянина. Славна наша Вітчизна іменами видатних діячів історії та культури, які зараз повернено із забуття. Вчитися на досвіді попередніх поколінь, примножувати матеріальні й духовні багатства - священний обов’язок кожного українця. Від цього залежатиме майбутнє нації. Пишемо історію суверенної держави (публіцистичний)

- Назвіть ознаки публіцистичного стилю? (спрямованість на новизну; динамічність; актуалізація сучасності; інформаційність; політична, суспільна, морально-етична оцінка того, про що пишеться або мовиться;)

- Ми будемо описувати пам’ятку в публіцистичному стилі. Пам’ятайте, що публіцистичний стиль вимагає оцінки, висловлення власного ставлення до побаченого

І останнє, нам у тексті треба застосувати однорідні члени речення.

3. Гра «Мікрофон».

- Що таке однорідні члени речення? (члени речення, які відповідають на одне й те саме питання і відносяться до одного й того ж слова в реченні, називаються однорідними членами речення).

- Які члени речення бувають однорідними? (однорідними членами речення можуть бути й головні, й другорядні члени речення).

- Які вони мають ознаки? (ознаки ОЧР: відповідають на одне питання, позначають видові поняття, мають перелічувану інтонацію, мають узагальнююче слово, є єдиним членом речення).

- На які питання відповідають? (відповідають на одне й те саме питання).

4. Робота з картками (у зошиті).

Переписати речення,визначити члени речення та виділити однорідні члени речення,якщо такі є.

Під осінніми високими зорями затихають оселі, і тепер стає чутнішою мова роси, напівроздягнених дерев і вчорнілих задуманих соняшників, що вже не тягнуться ні до сонця, ні до зірок...

Проти місяця заблищали стремена, забряжчала зброя, під копитами м’яко застугоніла земля. І враз молодий красивий голос, хапаючи за душу, плеснувся, злетів над прадавнім чумацьким шляхом, над віковими липами, над притихлими полями:

ІV. Осмислення змісту й послідовності застосування способів виконання дій.

1.Розповідь учителя про  історію створення музею та ЗД-екскурсія музеєм.

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей є спадкоємцем найстарішого музейного закладу міста, створеного у 1883 році викладачем Єлисаветградського земського реального училища Володимиром Ястребовим (1855-1899). Значний внесок у розвиток музейної справи краю здійснив Павло Рябков (1848-1927).

Музейна колекція налічує 56000 експонатів основного та більше 25000 допоміжного фонду. Музей є провідним науково-методичним центром в області.

З 1929 року музей розташований у приміщенні, що є визначною пам’яткою архітектури кінця XIX – початку XX ст., яскравим взірцем стилю “ранній модерн”(вул. Дворцова 40). У 1939 році музею надано статус обласного краєзнавчого. У музейному зібранні понад 80 тисяч предметів, що відображають історію краю від найдавніших часів до сьогодення. Особливу цінність мають палеонтологічні та археологічні знахідки, у т.ч. всесвітньо відомих трипільської, кіммерійської та скіфської культур, колекції зброї, предметів етнографії.

Згідно постанови Кіровоградського бюро обкому партії від 01.05.1946 року "До Великої Вітчизняної війни фонди краєзнавчого музею мали у своєму розпорядженні велику кількість предметів історії, археології, етнографії, нумізматики, флори і фауни, рукописи Саксаганського, Кропивницького, картини російських, голландських, французьких, українських художників, бібліотеку з великою кількістю книг ХV-ХVІІІ ст. У період окупації експозицію було розібрано і експонати звалено у підвал музею. Картини, вишивки, килими, книги, порцеляну, цінні вази окупанти вивезли до Німеччини. Музейну документацію знищили. Загалом музей втратив більше 10 000 експонатів."

У вересні 1946 року музей було відкрито для відвідувачів.  Експозиція мала два відділи - природи і історії краю.

У 1956 році для увічнення пам’яті українського драматурга І.К.Тобілевича на Кіровоградщині створено заповідник-музей - І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія, філію Кіровоградського  обласного краєзнавчого музею.

У квітні 1965 року у приміщенні Спасо-Преображенської церкви відкрито відділ краєзнавчого музею - картинну галерею. У 1993 році картинна галерея відокремилася і стала самостійним обласним художнім музеєм.

У 1982 році, у зв’язку з відзначенням 100-річчя створення українського театру корифеїв, було засновано на громадських засадах меморіальний музей М. Кропивницького у Кіровограді, з 1983 року він став відділом обласного краєзнавчого музею.

У 2004 році створено відділ обласного краєзнавчого музею  - музей історії українського хореографічного мистецтва. Цей єдиний у світі і перший  в Україні музей розташував свою експозицію у 6 залах приміщення на території  заповідника-музею І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія. У 2010 році здійснено реекспозицію музею, відповідно до нового дизайнерського проекту

У 2009 році створено другу філію – музейно-природний заповідник "Тобілевичі". Він знаходиться у с. Арсенівка, Новомиргородського району, де народився майбутній корифей українського театру Іван Тобілевич. У найближчі роки заплановано упорядкування території, ремонт приміщень, створення експозиції.

Музейні колекції налічують понад 60 тисяч предметів основного та більше 27 тисяч науково-допоміжного фонду, це - цікаві зібрання, що характеризують історичний розвиток та культуру краю з найдавніших часів до наших днів, природу.

Обласний краєзнавчий музей, його відділи та філію – заповідник-музей І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія -  щороку відвідують понад 50 тисяч мешканців міста, області, гостей з різних куточків України та з-за кордону. Музей, його відділ та філія використовують різні форми обслуговування відвідувачів: проведення екскурсій, бесід з демонстрацією музейних предметів, аудіо та відеоматеріалів, музейних уроків, "уроків мужності", презентацій нових творів письменників-земляків, досліджень науковців-краєзнавців, зустрічей у "Театральній вітальні", "Музичній вітальні", заходи до державних та народних свят, ювілеїв визначних особистостей тощо. Науковці створюють щорічно понад 80 нових виставок різної тематики Налагоджено співробітництво з творчими спілками, громадськими організаціями, культурними центрами, видавництвами, ЗМІ, учбовими закладами, турагенціями тощо.

2. Робота зі словником

Попрацюємо зі словником.

Краєзнавчий музей - науково-дослідний і культосвітня установа, яка збирає, зберігає, вивчає, експонує і пропагує історичні пам'ятники, природничо-наукові і художні колекції, витвори народного мистецтва певних географічних або адміністративних територій.

Картинна галерея, або Пінакотека - приміщення з декількома залами, де зберігають і демонструють твори образотворчого мистецтва.

Меморіальний музей - це музей, присвячений видатним історичним подіям, державним, політичним, суспільним і військовим діячам, діячам науки, літератури і мистецтва. М. м. створюються зазвичай на базі пам'ятних комплексів, що охороняються державою: територій, на яких відбувалися події; будинків, садиб, квартир, пов'язаних з життям і діяльністю видатних діячів

Заповідник-музей та музейно-природний заповідник - музей, до складу якого входять розташовані на території заповідника історичні, етнографічні або архітектурні пам’ятки.

Відділ - частина установи або підприємства.

Філія - місцеве відділення якої-небудь установи, підприємства, організації тощо

Експонат - предмет, виставлений для огляду в музеї або на виставці.

Колекція - систематизовані зібраня яких-небудь предметів (однорідних або об'єднаних спільністю теми).

Предмети етнографії - знаряддя праці, предмети побуту й одягу і т.д певного етносу.

Пам’ятка архітектури - один із різновидів пам'яток культури, високохудожній архітектурний твір, збудований у минулі історичні періоди.

Палеонтологічна знахідка – скамянілі організми, які колись жили у воді і на суші

Археологічна знахідка – це речові джерела на основі яких вивчається  історичне минуле людства.

Трипільська культура - археологічна культура епохи енеоліта, названа за місцем першої знахідки в селі Тріполье Київської області.

Кіммерійська культура – кіммерійці це найдавніший народ на території України. Період раннього заліза (Залізний вік в Україні датується XII ст. до н.е. — IVст. н.е.)

Скіфська культура – скіф витіснили кіммерійців та збудували міцну державу на території України (Наприкінці VII ст. до н.е  - початок ІІІ ст..до н.е)

Експозиція - систематизоване розміщення експонатів, що дає більш-менш закінчене уявлення про певне коло предметів чи проблем.

3. Схема опису

Раджу будувати опис за такою схемою.

1.  Загальні враження від музею.

2. Відомості про музей (місце його розташування, історія створення, сприймання будівлі в архітектурному ансамблі території.).

3. Існуючі відділи та філії.

4. Предметні фонди.

V. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя

1. «Асоціативний кущ»

Доберіть асоціації до таких слів: музей, Обласний краєзнавчий музей.

Тож ми ознайомились із історичною пам’яткою, що нас цікавила. Тепер вашим завданням є осмислити почуте та спробувати самостійно розказати про неї. Лише давайте згадаємо, що твір-опис складається з трьох частин: загальне враження від побаченого, опис найважливіших частин (у певній послідовності), висновок, а публіцистичний стиль передбачає оцінку, вираження вашого ставлення до побаченого.

Для того щоб розпочати твір треба скласти його план, врахувавши складові елементи твору-опису та схему.

3. Самостійна робота дітей.

2. Заслуховування творів.

VІ. Підсумок уроку.

1. «Мозковий штурм».

- Чи є важливим збереження історичних пам’яток?(відповідь аргуметуйте).

2. «Взаємоінтерв’ю» (діти задають питання одне одному).

VІІ. Повідомлення домашнього завдання.

Створити твір-опис за обраною пам’яткою архітектури.

 

 

Література

1. Стельмах М. Гуси-лебеді летять. Розділ 7 (фрагмент) [Електронний ресурс] / М. Стельмах // Бібліотека української літератури «УкрЛіб» - Електронні дані. - Режим доступу : https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=323 (дата звернення 15.02.2013 р.).  – Назва з екрана.

2. Вікіпедія - вільна енциклопедія [Електронний ресурс] / Вікіпедія - вільна енциклопедія. - Електрон. дані. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki. – Назва з екрану. Дата перегляду : 16.02.2019.

3. РІДНА МОВА - ДУША НАРОДУ. Твори по стилях [Електронний ресурс] / РІДНА МОВА - ДУША НАРОДУ. Твори по стилях. - Електрон. дані. – Режим доступу : http://ridna-mova.com.ua/tvoru-po-stuliax/. – Назва з екрану. Дата перегляду : 15.02.2019.

4. Кіровоградський обласний краєзнавчий музей [Електронний ресурс] / Кіровоградський обласний краєзнавчий музей. – Електрон.дані. – Кропивницький. – Режим доступу : http://www.kokm.kr.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=118&lang=ua. – Назва з екрану. Дата перегляду : 15.02.2019.

5. Кіровоградська обласна бібліотека ім. Є.Маланюка [Електронний ресурс] / Кіровоградська обласна бібліотека ім. Є.Маланюка. - Електрон. дані. – Кропивницький. - Режим доступу : https://lib.kr.ua/?page_id=905. - Назва з екрану. - Дата перегляду : 16.02.2019.

6. Словник ua. Портал української мови та літератури [Електронний ресурс] / Словник ua. Портал української мови та літератури. - Електрон. дані. – Режим доступу : https://www.slovnyk.ua/index.php. – Назва з екрану. Дата перегляду : 16.02.2019.

7. Жовніренко А. В. Формування ключових компетентностей школярів на уроках української мови та літератури шляхом використання інноваційних технологій [Електронний ресурс] : досвід роботи / SlideShare . – Електронні дані. – Гуляйполе, 2014. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/zhovnirenko/ss-42577050. – Назва з екрану. – Дата перегляду : 16.02.2019.

docx
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
1557
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку