29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Узагальнення до розділів «Перша світова війна. Війни та революції», «Облаштування повоєнного світу»

Про матеріал

Урок № 7. Узагальнення до розділів «Перша світова війна. Війни та революції», «Облаштування повоєнного світу».

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань

Форма проведення: вікторина, робота в групах

Перегляд файлу

Узагальнення до розділів

«Перша світова війна. Війни та революції», «Облаштування повоєнного світу»

Мета:

 •               повторити зміст мирних договорів, які були укладені з переможеними державами після Першої світової війни; рішення Вашингтонської, Генуезької, Гаазької конференцій; проблеми післявоєнного врегулювання, причини і наслідки Першої світової війни;
 •               розвивати логічні та комунікативні компетенції учнів (вміння аналізувати, оцінювати, користуватися науковою термінологією, вміння працювати в групах, висловлювати свою думку, аргументувати);
 •               удосконалювати вміння і навички учнів працювати з історичною картою;
 •               прищеплювати інтерес до вивчення всесвітньої історії.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань

Форма проведення: вікторина, робота в групах

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Метод «Ромашка Блума»

 1.    Пелюстка проста – Коли відбулася Перша світова війна? Скільки країн було в неї втягнуто?
 2.    Пелюстка уточнювальна – Ви вважаєте цю подію справді знаковою у житті суспільства?
 3.    Пелюстка пояснювальна – Як саме Перша світова війна змінила суспільство?
 4.    Пелюстка творча – Як ви вважаєте, чи можна було уникнути цієї війни? Як саме?
 5.    Пелюстка оцінювальна – Які уроки із Першої світової війни винесло людство? Чи були вони ефективні?
 6.    Пелюстка практична – Для чого нам сьогодні знати про Першу світову війну? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 •               узагальнити та систематизувати знання з теми;
 •               характеризувати основні події, що вивчались, складати портрети історичних діячів;
 •               тлумачити та застосовувати основні поняття і терміни теми.

 

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота з картою

Проаналізуйте карту «Перша світова війна 1914–1918 рр.», виконайте завдання.

1. Назвіть держави разом з колоніями, що входили до складу військово-політичних блоків:

а) Антанти;

б) Четверного союзу;

в) зберігали нейтралітет у війні.

2. Назвіть континенти та країни, на території яких велися воєнні дії.

3. З’ясуйте, на яких морях та океанах відбувалися воєнні дії.

 

Вікторина

 1. Коли розпочалася Перша світова війна? (1 серпня, 1914 р.)
 2. Назвіть ім'я автора плану блискавичної війни (Шліффен)
 3. Перелічіть країни — учасниці Троїстого союзу й Антанти.
 4. Що стало приводом до розв'язання Першої світової війни?(убивство в Сараєво)
 5.  Які країни першими вступили у війну? (Австро-Угорщина та Сербія)
 6. Причиною оголошення Великою Британією війни Німеччині стало порушення … (нейтралітету Бельгії)
 7.  Росія вийшла з війни після підписання … (Брест-Литовського мирного договору)
 8. Насильницьке приєднання, загарбання однією державою території іншої держави (або народу) з порушенням міжнародного права (Анексія)
 9. Договір, укладений 6. 02. 1922 р., який передбачав принцип «відкритих дверей» у Китаї за умов збереження його незалежності та територіальної цілісності («Договір дев’яти»)
 10.            Переведення економічного, суспільно-політичного життя країни з мирного на військове, нарощування військової могутності держави (мілітаризація)
 11.            Тактика ведення війни, коли воюючі армії не проводять активних, широкомасштабних дій на фронтах, натомість змінюють свої позиції та обмежуються короткими атаками зі змінні успіхом (позиційна війна)
 12.            Договір між США, Великою Британією, Францією, Японією та Італією, укладений 6 лютого 1922р. з метою військово-морських озброєнь та змін на користь США («Договір п'яти»)
 13.            Попередня угода між воюючими сторонам яка фіксує основні положення майбутнього мирного договору: умови припинення війни, територіальні зміни, встановлення майбутніх  кордонів, обмін військовополоненими тощо (Прелімінарне перемир’я)
 14.            Підсумком якої битви став остаточний провал плану «блискавичної війни»? (битва на Марні, вересень, 1914 р.)
 15.            Коли і ким вперше було застосовано нові бойові машини – танки? (бій на р. Соммі, липень-вересень, 1916, англійці)
 16.            Договір, який уклали США, Велика Британія, Франція та Японія 13 грудня 1921р., що передбачав недопущення в колоніальних і залежних країнах національно-визвольного руху («Договір чотирьох»)
 17.            Що стало приводом вступу у війну США? (затоплення лайнера «Лузитанія»)
 18.            Мирна угода (мирний договір), укладена з одні противником з воюючого блоку без відома або згоди союзників. Як правило, одна зі сторін, яка уклала такий договір, зазнає суттєвих матеріальних збитків та територіальних втрат (сепаратний мир)
 19.            Генерал, що керував військово-стратегічною наступальною операцією проти австро-угорських та німецьких військ у Східній Галичині в 1916р. (Брусилов)
 20.            Платіж переможеної держави державі-переможниці (Контрибуція)
 21.            Коли було підписано Комп’єнське перемир’я? (11 листопада, 1918 р.)
 22.            Назва колишніх колоніальних володінь Німеччини та Османської імперії, які були передані Лігою Націй під управління країнам-переможницям на підставі мандату (Мандатні території)
 23.            Міжнародний договір політичного характеру, який укладений 27 серпня 1928р. в Парижі 15 державами про засудження війни як засобу врегулювання міжнародних конфліктів та відмову від неї для вирішення світових проблем («Пакт Бріана — Келлога»)
 24.            Антивоєнний рух, який виник ще наприкінці XIX ст. в окремих країнах і набув міжнародного масштабу після Першої світової війни (Пацифізм)
 25.            Після отримання ультиматуму від австро-угорського уряду сербське керівництво одразу звернулося по допомогу до … (Росії)
 26.            Окупація франко-бельгійськими військами в січні — вересні 1923 р. Рурського басейну та Рейнської області через невиконання Німеччиною поставок в рахунок репарацій (Рурський конфлікт)
 27.            Відшкодування переможеною у війні державою матеріальних збитків у грошовій або іншій формі державі-переможниці (репарації)
 28.            Паризька мирна конференція була урочисто відкрита … (18 січня 1919р.)
 29.            Рапалльський договір між РРФСР та Німеччиною укладено … (16 квітня 1922р.)
 30.            Сучасники називали його «батьком перемоги, руйнівником міністерських кабінетів, тигром в потилиці». Він був головою Паризької мирної конференції (Клемансо)
 31.            Він запроваджував якісно нові принципи в міжнародних відносинах, був одним із засновників Ліги Націй, але його країна не увійшла до її складу (Вільсон)
 32.            Яка битва Першої світової війни отримала назву «Верденська м'ясорубка»? (битва під Верденом на території Франції, яка тривала з лютого по грудень 1916 р. між військами Антанти та Четверного блоку)

 

Робота в групах

Група 1. Які основні положення Версальсько-Вашингтонської системи позитивно вплинули на розвиток міжнародних відносин?

(Версальсько-Вашингтонська система заклала основи післявоєнних міжнародних відносин. Її створення забезпечило вихід з війни, дозволило розрядити післявоєнну напруженість та закласти основу для відносно стабільних міжнародних відносин у 20-ті роки. Рішення Паризької та Вашингтонської конференцій включали нові положення у міждержавних відносинах — це і визнання права на самовизначення народів, і відмова від війни як засобу розв’язання конфліктів. Важливою подією стало створення Ліги Націй. Були прийняті позитивні рішення щодо Китаю)

 

Група 2. У чому полягала слабкість і суперечливість Версальсько-Вашингтонської системи договорів?

(Версальський договір принижував державну та національну гідність Німеччини, створюючи передумови для зростання реваншизму в цій країні. СРСР тривалий час перебував у міжнародній ізоляції, що негативно позначилося на міжнародних відносинах. Держави-переможці довільно поділили території в Європі та колонії в Азії, Африці. Так в Європі з’явився цілий ряд держав із взаємними претензіями одна до одної. Німеччина претендувала на території Польщі, Чехословаччини. Угорщина — на території Румунії та Югославії. Болгарія — на території Румунії та Греції. Суверенітет Китаю був лише формальним. Це створювало атмосферу нестабільності та напруженості)

 

Група 3. Які рішення міжнародних конференцій, положення договорів та пактів сприяли покращенню міжнародних відносин в 20-ті роки, а які посилювали напруженість у відносинах між державами?

(Плани Дауеса та Юнга, що були спрямовані на врегулювання проблеми репарацій; рішення Лозаннської конференції, які поклали край суперечкам з Туреччиною; Рейнський гарантійний пакт, котрий забезпечував недоторканність кордонів між Францією, Бельгією та Німеччиною; пакт Бріана–Келлога; договір про створення Ліги Націй)

 

Група 4. Чи могла Версальсько-Вашингтонська система договорів запобігти новій світовій війні?

(Ця система містила в собі загрозу нової війни)

 

Завдання «Відгадай битву»

 1.                …Зліва від нас були розташовані французькі колоніальні частини. Цим нещасним, мабуть, канадці зобов’язані своєю поразкою цього дня. Вдалині ми побачили хмару, що зростає, неначе з-під землі. Це була червоно-зелена хмара, і вона збільшувалася в об’ємі у міру просування. Вона нагадувала туман, але такий, що притискався до землі, заввишки не вище за два метри, що заповнює кожну щілину і ямку в землі. Ми не знали, що це таке… (Битва на Іпрі)
 2.                У простір від землі до самого піднебіння увірвався гуркіт розривів і заповнив його від горизонту до горизонту. Цей гуркіт вивергали сталеві глотки важких снарядів, гаубиць і мортир, скорострільні польові гармати, міномети і кулемети, які своїм пронизливим «так-так-так» прорізали гуркіт снарядів крупного калібру… і так година за годиною, день за днем… не було місця, не було укриття, куди б не проник цей ураган звуків. («Верденська м’ясорубка»)
 3.                …15 вересня англійці вперше застосували в бою танки. незважаючи на те, що танків було лише 18, вони мали величезний психологічний тиск на німецьку піхоту. Англійці за 5 годин змогли пройти 5 кілометрів, тобто більш ніж за 10 днів до цього (за іншими даними — 2 км за 3 години)… (Битва на р. Соммі)
 4.                …4 червня на фронті від Луцька до Чернівців почався масований наступ армій Південно-Західного фронту, який тривав до 20 вересня 1916 р. Перевершуючи супротивника в піхоті в 2–2,5 раза, артилерії — в 1,5–1,7 раза, російські війська досить легко прорвали оборону австро-угорських формувань і вже 7 червня взяли Луцьк, а 18 червня — Чернівці. (Брусиловський прорив)

 

Завдання «Про що йдеться в уривку»

 1.                Бернард Шоу зазначав: «П’ять місяців переговорів дуже схожі на історію про «десятьох маленьких індіанців», які внаслідок різних пригод зникають один за одним, доки, врешті-решт, десятий залишився один! Хіба ми не бачили, як спочатку засідала Рада десятьох, потім Верховна Рада п’яти, після — Рада чотирьох і, нарешті, Рада трьох, та сама, якій натовп зараз аплодує? Вони й є будівничими нової Європи». (Паризький договір)
 2.                Німецька держава та РРФСР у подальшому відмовляються від відшкодування їхніх воєнних витрат, так само, як і від відшкодування воєнних збитків, іншими словами, тих збитків, що були завдані їм та їхнім громадянам у районах воєнних дій внаслідок заходів, включно зі здійсненими на території супротивної сторони реквізиціями. (Рапалльський договір)
 3.                Високі Договірні Сторони, беручи до уваги, що для розвитку співпраці між народами та для гарантії їх миру та безпеки важливо прийняти деякі зобов’язання: не вдаватися до війни; підтримувати у повній гласності міжнародні відносини, засновані на справедливості й честі; суворо дотримувати розпорядження міжнародного права, що визнаються відтепер дійсним правом поведінки урядів встановити панування справедливості й сумлінно дотримуватись договорів та зобов’язань у взаємних відносинах, — приймають існуючий Статут. (Ліга Націй)

 

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вправа «Три найважливіші»

Запишіть в зошит три найважливіші (до всього розділу):

 1. Імені
 2. Події
 3. Поняття
 4. Почуття

 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватись до тематичного оцінювання

doc
Додано
18 липня 2018
Переглядів
3316
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку