Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

В. Сосюра " Любіть Україну"

Про матеріал

Мета. : Формування пізнавальної компетентності

Учні повинні усвідомити ідейно-художній зміст, значення поезії В. Сосюри; знати і розуміти значення художніх засобів. Розуміти роль художнього слова в житті людини, специфіку художнього образу.

Формування компетентності продуктивної творчої діяльності.

Учні повинні вміти: визначати тему, ідею, віршований розмір, художні засоби твору; складати характеристику ліричного героя; аналізувати ліричний твір; відчувати красу і силу художнього слова.

Формування комунікативної та соціальної компетентностей

Вміння працювати в групі; обґрунтовувати власні відповіді, думки, міркування і висновки; висловлювати власні судження; порівнювати.

Формування самоосвітньої компетентності

Вміння працювати з індивідуальними картками, користуватися довідковою літературою.

Тип уроку: урок - дослідження.

Форми та прийоми роботи: метод евристичної бесіди, що спрямовує учнів

на самостійні роздуми, припущення, підводить їх до висновків; елементи педагогічної технології «Створення ситуації успіху», прийом порівняння, диференціації і індивідуалізації навчання, елементи проблемного методу навчання, слово вчителя; мозкова атака, інтерактивна вправа «Мікрофон».

Обладнання: Підручник дошка, епіграф до уроку, малюнки учнів, фото, індивідуальні картки, картки самооцінки, символи України, презентація Power Point, аудіо(відео) записи, тексти творів поета

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Очікувані результати уроку

Номер слайду 5

У всіх людей одна святиня,Куди не глянь, де не спитай,Рідніша їм своя пустиня,Аніж земний в чужині рай.Їм красить все їх рідний край. Нема без кореня рослини,А нас, людей, без Батьківщини.

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Відеокліп «Любіть Україну»

Номер слайду 8

Номер слайду 9

Любіть свій край – це для народу жити,Боротися за юне, за нове. Любіть свій край – це значить все любити,У чім його святе ім’я живе.

Номер слайду 10

Дев’яте листопада. Класна робота

Номер слайду 11

Тема. Володимир Сосюра. Патріотичний пафос поезії "Любіть. Україну!" Ключик розуміння: Пафос — почуття особливого піднесення, великого захоплення, загальний настрій твору. Виділяють пафос :героїчний,трагічний,романтичний,сентиментальний,сатиричний.

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Мета, завдання уроку: ознайомитися із творчістю В. Сосюри; розкрити головну думку поезії «Любіть Україну»; визначити ідейно-художній зміст та особливості ліричного твору; формувати навички виразного читання; розвивати вміння грамотно висловлювати свої думки, спостереження, робити висновки, узагальнювати навчальний матеріал; виховувати почуття пошани до рідної України, її культури.

Номер слайду 14

Я так люблю. Мою Україну убогу,Що прокляну самого Бога,За неї душу погублю. Т. Шевченко

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Шевченкова Україна

Номер слайду 17

Без Батьківщини немає людини2. Людина без Вітчизни, як соловей без пісні3. Батьківщина — мати, умій за неї — постояти4. Свій край, як рай, а чужа країна, як домовина 5. Та земля мила, де мати народила6. На чужині та калач не в радість, а на батьківщині і чорний хліб в солодкість. Народна скарбничка

Номер слайду 18

Асоціативний кущ Україна – це: - земля, де я народився і живу; - мій рідний дім; - моя Батьківщина; - українська мова; - рідний край; - тут живуть мої батьки, бабусі й дідусі; - батьківська земля; - найкращий край.

Номер слайду 19

Краєвиди Слобожанщини

Номер слайду 20

Епіграф …Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, Оці степи,це небо,ці ліси, Усе так гарно,чисто,незрадливо, Усе як є – дорога,явори, Усе моє,все зветься Україна.

Номер слайду 21

Життя, обпалене війною Історія написання вірша

Номер слайду 22

Володимир Сосюра читає власну поезію

Номер слайду 23

Виразне читання вірша

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Виразне читання вірша

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Канонади. Гучні звуки від пострілів. Багнети. Ножі на рушницях. Негода. Нещастя, знегода; тяжка година; дні, сповнені невдачами, неприємностями. Пурпуровий. Темно-червоний. Ключик розуміння

Номер слайду 28

Купина У біблійній міфології – кущ, який горить і якимсь чудом не згорає. Зойки. Крики. Багрян. Ий. Густо-червоний, пурпуровий. Ключик розуміння. Неопалима купина. Символ незнищенності української землі та її народу.

Номер слайду 29

Легенда про Неопалиму купину«Відтоді багато ворогів хотіли завоювати наш край, але щоразу поверталися ні з чим».

Номер слайду 30

Проблемне питання. Що приваблює автора в образі України??

Номер слайду 31

Кмітливі та допитливі Бесіда за твором

Номер слайду 32

Процитуйте рядки, що вказують на час написання твору. Чи схвилював вас вірш?Чим для вас є рідна земля, Україна?Які кольори ви використали, коли б довелося малювати нашу країну?Чому В. Сосюра називає Україну вишневою, а її мову солов’їною?Які рядки у творі повторюються? З якою метою?Доведіть, що в рядках поезії є підтекст, у якому висловлено споконвічне прагнення українського народу до волі, незалежності. Ягода калини «Пошукова»

Номер слайду 33

Я так думаю…Чи погоджуєтесь ви із тезою, що "не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну"? Чому? Аргументуйте.

Номер слайду 34

Ягода калини «Дослідницька»Юні літературознавці Робота в групах

Номер слайду 35

Робота в групах1 група Скласти паспорт літературного твору.2 група Дослідження-порівняння текстів поезії.3 група Виконати завдання

Номер слайду 36

І група. Паспорт літературного твору1. Автор, псевдонім.2. Назва твору.3. Рік написання.4. Літературний рід (лірика, епос, драма).5. Жанр. Тематичний різновид (пейзажна, філософська, інтимна, громадянська (патріотична) лірика.6. Тема.7. Ідея.8. Образи (якщо є).9. Композиція.10. Сюжет (якщо є).11. Художні засоби.

Номер слайду 37

Тема. Зображення поетичного образу України, її краси й величі. Ідея. Возвеличення палкого кохання українців до рідного краю, Батьківщини. Основна думка. Любов до України є однією з невід’ємних частин духовності людини. Заклик українців любити рідну землю: «Любіть Україну!» Вид лірики. Патріотична лірика (або громадянська) — вид лірики, у якому йдеться про події суспільно-політичного життя, оспівуються постаті відомих історичних осіб, виявляються патріотичні почуття.Ідейний зміст поезії

Номер слайду 38

Художні особливості вірша «Любіть Україну!»Риторичне звертання. Риторичні оклики. Епітети. Порівняння. Метафора. Рефрен. Анафора. Образ-символ

Номер слайду 39

ІІ група

Номер слайду 40

ІІІ група

Номер слайду 41

Ягода калини «Творча»Робота в групах«Малюємо Україну»І група - словесне малювання образу України з використанням художніх засобів із вірша ІІ група - складання сенкану до образу УкраїниІІІ група - Скласти портрет українця. Я українець тому, що…

Номер слайду 42

І група. Колористика поезії «Любіть Україну»

Номер слайду 43

І група Образ України в поезії «Любіть Україну» вишневакрасивамова солов’їнав світі єдина, однаочі її ніжно-каріяк та купина, що горить — не згора

Номер слайду 44

ІІ група. Україна 2 прикметника3 дієслова. Речення - висновок. Синонім

Номер слайду 45

ІІІ група

Номер слайду 46

Ягода калини «Поетична»Юні поети Гра «Знайди слово» Володимир Сосюра Любити Вітчизну, любити завжди. Любити Вітчизну, любити завжди, поля її росні, зелені ... і їй не жаліти за дні молоді . ні крові у битві, ні поту в ... . Любити Вітчизну, любити завжди , і села її і її ... , і їй всі бажання, пориви й думкина світлій дорозі у світлі ... .

Номер слайду 47

Юні поети Гра «Знайди слово» Володимир Сосюра Любити Вітчизну, любити завжди. Любити Вітчизну, любити завжди, поля її росні, зелені сади і їй не жаліти за дні молоді ні крові у битві, ні поту в труді. Любити Вітчизну, любити завжди, і села її і її городи, і їй всі бажання, пориви й думки на світлій дорозі у світлі віки.

Номер слайду 48

А чи знаєш ти?Тестові завдання

Номер слайду 49

Чи актуальний цей твір сьогодні?Ключик розуміння. Актуальний – важливий, потрібний

Номер слайду 50

Я так думаю     Як можна довести свою любов до України?     Чому важливий зв'язок кожної людини з Батьківщиною?     Яке майбутнє очікує нашу Україну? Чого вчить нас поезія?

Номер слайду 51

Глибокий загальнолюдський зміст поезії: люби рідну землю, шануй інші народи, будь щедрий серцем на добро, добрі вчинки — тим ти звеличиш і прославиш своє ім’я, свою Україну у віках.

Номер слайду 52

Продовжіть речення «Після ознайомлення з поезією "Любіть Україну!" я відчуваю... думаю... розумію…схвильована (ий)…»

Номер слайду 53

Самооцінювання Чого навчилися на уроці?Над чим треба працювати? Оцініть свою роботу на уроці.

Номер слайду 54

Домашнє завдання Вірш «Любіть Україну» вивчити напам’ять* Скласти усний твір – роздум «Чому важливий зв’язок кожної людини з Батьківщиною?» 

Номер слайду 55

Україна –це ти….

pptx
Додано
8 січня 2018
Переглядів
4653
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку