12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Відчуття та сприймання. Мислення і пам’ять. Емоції та почуття. Воля

Про матеріал
Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття Пізнавальна діяльність — це процес відображення в мозку людини предметів та явищ дійсності. Відображення реальності в людській свідомості може відбуватися на рівні чуттєвого та абстрактного пізнання. Чуттєве пізнання характеризується тим, що предмети і явища об'єктивного світу безпосередньо діють на органи чуття людини — її зір, слух, нюх, тактильні та інші аналізатори і відображаються у мозку. До цієї форми пізнання дійсності належать пізнавальні психічні процеси відчуття та сприймання. Враження, одержані за допомогою відчуттів і сприймань, несуть інформацію про зовнішні ознаки та властивості об'єктів, утворюючи чуттєвий досвід людини. Вищою формою пізнання людиною дійсності є абстрактне пізнання, що відбувається за участю процесів мислення та уяви. Важливу роль у пізнавальній діяльності людини відіграє пам'ять, яка своєрідно відображає, фіксує й відтворює те, що відображується у свідомості у процесі пізнання. Важливою характеристикою пізнавальної діяльності є емоційно-вольові процеси, які спонукають особистість до активних дій, вольових актів
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Відчуття та сприймання Мислення і пам’ять Емоції та почуття Воля. Лекція № 3

Номер слайду 2

Пізнавальна діяльність — це процес відображення в мозку люди­ни предметів та явищ дійсності. Відчуття та сприймання. Відчуття — пізнавальний психічний процес відображення в мозку людини окремих властивостей предметів і явиш при їх безпосередній дії на органи чуття людини. Органи чуття — це єдині канали, по яких зовнішній світ проникає у свідомість людини.

Номер слайду 3

Фізіологічне підґрунтя відчуттів. Аналізатори — це апарат, який сприймає, проводить та аналізує сенсорну інформацію. У кожному аналізаторі є периферійна, аналізуюча частина, або рецептор, тобто орган чуття, призначенням якого є виокремлення в навколишній дійсності світла, звуку, запаху та інших властивостей. Інша його частина — чутливий нерв (аферентний, еферентний) або провідний шлях від рецептора до центральної частини аналізатора, розміщеної в мозку. У центральній частині аналізатора розрізняють його ядро, тобто скупчення чутливих клітин, і розсіяні поза ним клітини.

Номер слайду 4

Ядро аналізатора, як зазначав І. Павлов, здійснює тонкий аналіз і синтез збуджень, що надходять від рецептора. За його допомогою подразники диференціюються за особливостями, якістю та інтенсивністю. Розсіяні клітини здійснюють більш грубий аналіз, наприклад відрізняють лише музичні звуки від шумів, виконують нечітке розрізнення кольорів, запахів.

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Загальні закономірності відчуттів. Взаємодія відчуттів Адаптація. Компенсація Сенсибілізація. Синестезія. Контраст відчуттів

Номер слайду 7

Загальні закономірності відчуттів. Адаптація – це зміна чутливості органів чуття під впливом дії подразника. Взаємодія відчуттів - це зміна чутливості однієї аналізаторної системи під впливом діяльності іншої Сенсибілізація – підвищення чутливості в результаті взаємодії аналізаторів і систематичного тренування. Компенсація – підвищення чутливості одних аналізаторів при втраті чутливості інших. Синестезія – виникнення під впливом подразнення одного аналізатора відчуття, характерного для відчуття іншого. Контраст відчуттів – це зміна інтенсивності та якості відчуттів під впливом попереднього або додаткового подразника

Номер слайду 8

Сприймання Сприймання — це відображення у свідомості людини предметів явищ у сукупності їхніх якостей та частин, що діють у певний момент на органи чуття. Властивості сприймання Предметність Цілісність Осмисленість Константність Класифікація Вибірковість Апперцепція

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Рівні куби по мірі віддалення за законами лінійної перспективи, здаються більшими

Номер слайду 12

Нефертіті і запис руху очей при її розгляданні

Номер слайду 13

Мислення Мислення – це опосередковане та узагальнене відображення предметів та явищ в їх істотних властивостях, зв'язках та відношеннях. Операції мислення Аналіз Синтез Порівняння Абстрагування Конкретизація Узагальнення

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Закріплення, зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається пам'яттю. Пам’ять

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Емоції та почуття Емоція — це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльностіПочуття — це специфічні людські, узагальнені переживання ставлення до людських потреб, задоволення або незадоволення яких викає позитивні або негативні емоції — радість, любов, гордість або сум, гнів, сором тощо.

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

СХЕМА РОЗВИТКУ СТРЕСУ

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Воля — психічний процес свідомої та цілеспрямованої регуляції людиною своєї діяльності та поведінки з метою досягнення поставле­них цілей.

Номер слайду 29

Номер слайду 30

pptx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
28 квітня
Переглядів
126
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку