8 жовтня о 18:00Вебінар: Самоосвіта та підвищення кваліфікації вчителів: огляд важливих документів

Види роботи з текстом підручника як джерелом інформації

Про матеріал
Памятки для роботи з підручником на уроках історії в 5-6 класах, які я використовую для роботи з учнями. Можливо, будуть корисними для колег - початківців.
Перегляд файлу

 Види роботи з текстом підручника як джерелом інформації

* читання мовчки або вголос;

*виписування дат;

* складання хронологічних таблиць;

* робота з термінами, географічними назвами, висновками;

* виписування імен історичних персоналій;

* відбір історичних фактів для доведення окремих суджень;

* формулювання  висновків  на основі прочитаних фрагментів тексту; конспектування;

*складання плану чи тез.

 

Складання плану

1.     Уважно   прочитайте  назву теми плану, текст параграфу.

2.     Спробуйте засвоїти зміст матеріалу в цілому.

3.     Відберіть тільки той текст, який висвітлює тему, за якою потрібно скласти план.

4.     3апишіть головні,  на Ваш погляд, думки тексту  це і будуть орієнтовні пункти Вашого плану.

5.     Добре продумайте, сформулюйте й запишіть ці головні думки. Це буде простий план теми.

6.     Якщо план складний, виділіть провідні (дві-три) ідеї та спробуйте перегрупувати матеріал таким чином, щоб він відповідав цим ідеям.

7.     3найдіть дані, які розкривають кожну з виділених вами головних ідей, і запишіть їх у вигляді підпунктів плану.

8.     Перевірте, чи розкриває план тему, чи є у ньому своя логіка й завершеність, яка дозволить Вам краще засвоїти матеріал.

Пам'ятайте! Структурно план поділяється на вступ, основну частину та висновки.

 

Конспектування

         Конспектування  це стислий виклад основного змісту прочитаного (почутого).

* Кілька разів прочитайте текст, постарайтеся засвоїти його зміст в цілому.

* Розділіть текст на окремі блоки (відносно самостійні частини).

* Зробіть аналіз кожної із частин, виділивши в ній головне.

* Сформулюйте тези і випишіть вислови, які їх аргументують.

* Запишіть основні положення та ідеї тексту або почутої інформації.

 

Узагальнення

         Узагальнення  визначення загальних, суттєвих ознак історичного явища чи процесу, формулювання провідних понять чи ідей того, що опрацьовано чи вивчено; узагальнення ґрунтується на аналізі та синтезі та йде від простого до складного (від конкретного до абстрактного).

*Виділіть головне поняття в отриманому завданні.

* Перевірте, як Ви зрозуміли його зміст.

* Відберіть основні, типові факти з опрацьованого матеріалу.

*Проаналізувавши їх,  виділіть спільні риси.

* Сформулюйте провідну ідею, вектор розвитку явища чи процесу.

 

Порівняння

         Порівняння  це розумова операція, спрямована на встановлення рис схожості та відмінності між певними історичними подіями, явищами чи процесами. Етапами порівняння можуть бути:

* засвоєння об'єктів порівняння та їх запис;

* виділення критеріїв  споріднених суттєвих ознак об'єктів, які порівнюються; це  найскладніша частина порівняння. Критерії порівняння  це своєрідний план спільних ознак тих чи інших подій, явищ чи процесів.

* чітке формулювання й короткий запис змісту порівняння;

* порівняння об'єктів за кожним з критеріїв;

* стисле узагальнення та його запис.

         Найбільш вдалою формою порівняння є таблиця.

 

 

docx
Додано
20 червня
Переглядів
193
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку