11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» ЗА ТЕМОЮ: «Лабораторна робота № 1 «Вивчення реакцій організму людини на подразнення вестибулярного апарату»

Про матеріал
«Лабораторна робота № 1 «Вивчення реакцій організму людини на подразнення вестибулярного апарату»
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАМ’ЯНСЬКИЙ КОЛЕДЖ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ МЕДИКО - БІОЛОГІЧНИХ ТА

СПЕЦІАЛЬНО – ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

 

ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»

ЗА ТЕМОЮ:

 

C:\Users\Татьяна\Desktop\slide-2.jpg«Лабораторна робота № 1 «Вивчення реакцій організму людини на подразнення вестибулярного апарату»

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Розробила викладач фізіології

Майстренко О.Ю.

 

                                                                           Розглянуто та затверджено на засіданні ЦК медико – біологічних та спеціально – теоретичних дисциплін

 

                                                                    Протокол №   від «   » грудня 2018 р.

                                                                            Голова ЦК__________О.Ю.Майстренко

 

 

 

 

 

 

м. Кам’янське

2018 рік

 

 

 

Група

 Дата

31

10.12.18

 

Тема заняття: « Лабораторна робота № 1 «Вивчення реакцій організму людини на подразнення вестибулярного апарату»

 

Мета заняття: ознайомити студентів із методикою оцінки функціональної стійкості вестибулярної сенсорної системи на обертальні рухи, узагальнити та систематизувати знання студентів з вивчаємої теми, розвивати логічне мислення та вміння пов’язувати теоретичні знання з практикою фізичного виховання.

 

Тип заняття: практичне

 

Забезпечення заняття:

А. Наочність: таблиця «Будова вестибулярного апарату людини»

Б. Дидактичний матеріал : зошити для лабораторних робіт

В. Технічні засоби навчання: телевізор та комп’ютер для демонстрації відеоматеріалів «Вестибулярна сенсорна система», секундомір, лінійка, крейда, пов’язки на очі, тонометр для вимірювання артеріального тиску, досліджуваний із числа студентів групи.

Г. заняття проводяться у навчальній аудиторії № 201.

 

Методи навчання: розповідь, бесіда, дискусія, демонстраційний (перегляд відеоматеріалів), пошуковий ( відшукування інформації в мережі Інтернет)

 

Базові поняття: ЦНС, сенсорні системи, вестибулярний апарат людини, пропріорецептори, положення голови та тіла в просторі.

 

Література:

основна:     А. Загоруйко «Фізіологія», Ів-Фр, 2004

                    Г. Чайненко, «Фізіологія», «Вища школа», К.2003, 

                    Методичні рекомендації щодо виконання лабораторної роботи                          

додаткова: Вілімор Дж.Х. «Фізіологія спорту», К., «Олімпійська л – ра».2003

                    А.С. Солодков «Загальна фізіологія», Сан-Пет, 2000

                    А.А. Васильова «Фізіологія людини», ФіС, М.1984

                    Конспект лекцій, матеріали СРС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

Організаційний момент:

1.Рапорт чергового. Привітання.

2.Перекличка.

 

Мотивація навчальної діяльності:

1.Повідомлення теми заняття: «Лабораторна робота № 1 «Вивчення реакцій організму людини на подразнення вестибулярного апарату»

2.Ознайомлення з планом заняття

    1.Актуалізація опорних знань студентів («Мозковий штурм»)

    2.Перегляд відеоматеріалів «Вестибулярна сенсорна система»

    3.Перевірка виконання СРС «Значення рухової та вестибулярної сенсорних систем у практиці спорту та житті людини» (фронтальна бесіда)

 

Актуалізація опорних знань студентів.

1. «Мозковий штурм»

-що таке сенсорна система?

-загальна властивість сенсорних ситем людини;

-будова аналізатора;

-розкрити поняття «рецептор», класифікація;

-класифікація сенсорних систем.

2.Перегляд відеоматеріалів «Вестибулярна сенсорна система людини»

3.Перевірка виконання СРС - фронтальне опитування:

   -охарактеризувати рефлекси положення тіла та голови в просторі;

   -пояснити значення вестибулярної сенсорної системи в житті людини, практиці спорту;

    -надати рекомендації щодо тренування та вдосконалення функцій вестибулярного апарату

 

Виконання лабораторної роботи ( фронтально)

 -ознайомлення з методичними матеріалами;

-дослідження реакцій організму спортсменів різних спеціалізацій на подразнення вестибулярного апарату;

-оформлення результатів досліджень.

ХІД РОБОТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання №1:

  На підлозі крейдою провести пряму 10 - метрову лінію, а досліджуваному дається завдання:

- пройтися по прямій лінії з закритими очима до обертання;

- пройтися по прямій лінії з закритими очима після обертання (ролі обертальних рухів використовувати колові рухи головою, із закритими очима до 10 – 15 разів у темпі 2 оберти за секунду, або 10 – 15 обертів навколо своєї осі, стоячи на підлозі);

- до і після обертання визначити частоту серцевих скорочень за 10 секунд та величину максимального артеріального тиску ( значні відхилення свідчать про меншу стійкість вестибулярної сенсорної системи до обертальних рухів);

- дослідження провести по 3 рази з 3-ма досліджуваними ( зробити висновки про ступінь розвитку вестибулярного апарату у різних людей та адаптацію вестибулярної сенсорної системи).

Завдання №2.

Результати дослідів записати у таблицю:

 

ДОСЛІД

ВЕЛИЧИНА АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

     ДО              ПІСЛЯ

навантаження

ЧАСТОТА СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ

     ДО              ПІСЛЯ

навантаження

І ДОСЛІДЖУВАНИЙ

І спроба

 

 

 

 

ІІ спроба

 

 

 

 

ІІІ спроба

 

 

 

 

ІІ

ДОСЛІДЖУВАНИЙ

І спроба

 

 

 

 

ІІ спроба

 

 

 

 

ІІІ спроба

 

 

 

 

ІІІ

ДОСЛІДЖУВАНИЙ

І спроба

 

 

 

 

ІІ спроба

 

 

 

 

ІІІ спроба

 

 

 

 

 

Узагальнення знань студентів:

(виконання контролюючих завдань, складання висновків до лабораторної роботи в зошитах)

 

Завдання №2. Дати відповіді на контрольні запитання

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ

(одна правильна відповідь – 0,25 балів)

Виконати тестові завдання, правильний варіант відповіді обвести кружечком.

1. Порожнина середнього вуха заповнена:

  А) повітрям;

  Б) рідиною;

  В) повітрям та рідиною.

2. Які елементи внутрішнього вуха пов’язані з вестибулярною сенсорною системою:

  А) равлик, півколовий канал, передвір’я;

  Б) равлик, передвір’я;

  В) півколовий канал, передвір’я.

3. Нервовий центр - це:

  А) один нейрон;

  Б) група нейронів;

  В) немає значення.

4. Методи вивчення мозочка:

  А) трансплантація;

  Б) клінічний;

  В) радіометричний.

5. Де виникає у людини відчуття:

  А) в органах чуття;

  Б) КГМ;

  В) рецепторах.

6. «Мова» мозку - це:

  А) гормони;

  Б) нервові імпульси;

  В) ферменти.

7. Де виникає відчуття руху:

  А) потилична доля;

  Б) лобова доля;

  В) передня центральна закрутка.

8. Через які нейрони надходять «накази» від ЦНС:

  А) аферентні;

  Б) еферентні;

  В) проміжні.

9. Який рух,зроблений людиною, не реєструють рецептори вестибулярної системи:

  А) прямолінійні рухи;

  Б) обертальні рухи;

  В) нахили.

10. Основна властивість сенсорних систем:

  А) збудливість;

  Б) адаптація;

  В) гальмування.

11. Мозочок регулює:

  А) відчуття слуху;

  Б) координує рухи;

  В) звукові відчуття.

12. Порушення функцій мозочка виявляється у :

  А) порушеннях слуху;

  Б) надмірності рухів;

  В) порушеннях зору.

 

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ (одна правильна відповідь – 0,25 балів)

Дати відповіді на запитання:

1.Описати склад вестибулярної сенсорної системи?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Охарактеризувати функції вестибулярного апарату.

________________________________________________________________________

3.Чи можна тренувати вестибулярну сенсорну систему? Як?

________________________________________________________________________

 

4.Як впливає на стійкість вестибулярної сенсорної системи спортивна спеціалізація?Наведіть приклади. ________________________________________________________________________

 

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ

(одна правильна відповідь – 0,5 балів)

Дати відповіді на запитання.

1.Відомо, що у глухонімих людей вестибулярний апарат не функціонує з моменту народження. Яким чином у цьому випадку людина орієнтується в просторі?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Ушкодження мозку при сп’янінні – факт добре відомий. Чому сп’яніла людина намагається зробити крок, а робить по інерції кілька кроків у тому ж  напрямку?

 

Завдання №3. Зробіть висновки, пов’язуючи отриманні знання та навички з практикою фізичного виховання ( пояснити які вправи і як найкраще впливають на розвиток вестибулярного апарату).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підведення підсумків заняття:

1.Слово викладача про роботу студентів під час пари

2.Виставлення оцінок

3.Д/з: скласти кросворд із ключовим словом «вестибулярний», або 10 тестів за вивченою темою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТОЗВІТ ПРО ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ

C:\Users\Татьяна\Desktop\фото Майстренко\фізіологія\viber image1.jpg

 

Актуалізація опорних знань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Татьяна\Desktop\фото Майстренко\фізіологія\viber image17.jpg

 

Виконання колових рухів головою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Татьяна\Desktop\фото Майстренко\фізіологія\viber image19.jpg

 

Вимірювання артеріального тиску до навантаження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Татьяна\Desktop\фото Майстренко\фізіологія\viber image2.jpg

 

 

Вимірювання артеріального тиску після навантаження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Татьяна\Desktop\фото Майстренко\фізіологія\viber image9.jpg

 

 

C:\Users\Татьяна\Desktop\фото Майстренко\фізіологія\viber image14.jpgДослідження реакції організму при обертальних рухах тулуба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлення матеріалів лабораторної роботи

docx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
4 лютого 2019
Переглядів
710
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку