28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Відкрите заняття з дисципліни "Нарисна геометрія та інженерна графіка" на тему: "Основні положення комп'ютерної графіки"

Про матеріал
Методична розробка відкритого заняття з нарисної геометрії та інженерної графіки для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації
Перегляд файлу

 

ПЕРЕДМОВА

  

    Проведенню заняття «Основні положення комп'ютерної графіки» передує вивчення студентами розділів: «Графічне оформлення креслень»,  «Нарисна геометрія та проекційне креслення», «Графічне оформлення документів», «Машинобудівне креслення», «Креслення електричних схем», «Елементи будівельного креслення». Перевірка отриманих студентами знань, умінь і навичок проходить у формі гри «Лабіринти креслення».  Підготовка до заняття починається до його проведення. Студентам пропонується попрацювати в малих групах та підготувати свої  міні-проекти на тему: «Мандрівники часом». Це один з  методів, що дає гарні результати в поєднанні з іншими. Така робота має наступні функції: розвиваючу, комунікабельну, активізуючу, інформаційну та функцію інтеграції знань.

  Основні правила роботи в групах:

o  


студенти групи повинні прислухатися один до одного;

o   розуміння прямувати до загальної мети;   - 3 -

o   взаємоповага; o позитивний емоційний та мотиваційний настрій; o готовність до відкритого та чесного спілкування; o взаємопідтримка.  

   Під час проведення заняття відбувається осмислення студентами вивченого матеріалу.  Студенти виконують індивідуальні завдання, а викладач приймає до уваги: o як працював кожен студент окремо; o як працювала група; o який матеріал вимагає повторення та допрацювання.

   Знайомство студентів з новим розділом програми «Комп'ютерна графіка» та визначення нових завдань проходить за допомогою презентації.

  

 

 


ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна: Нарисна геометрія та інженерна графіка

Група: 2-АП                                                                Дата проведення: 16.05.19

Вид заняття: практичне Аудиторія: № 248

Тема заняття: «Основні положення комп'ютерної графіки» Мета заняття: навчальна:

-         закріпити отримані за заняттях з нарисної геометрії та інженерної графіки  знання, уміння та навички; 

-         забезпечити в ході гри «Лабіринти креслення» осмислення вивченого матеріалу;

-         ознайомити з новим розділом програми «Комп'ютерна графіка»; виховна:

-         виховувати навички культурного спілкування, творчої активності студентів, самостійності, колективізму, почуття особистої

відповідальності за спільну справу;

розвиваюча:

-         4 -

-         розвивати логічне та аналітичне мислення, просторову уяву; - розвивати комунікативні навички.

Методична спрямованість заняття: використання методів проектів та комп'ютерних технологій навчання  для активізації пізнавальної діяльності студентів та формування професійно-ділових якостей.

Методи навчання: проблемний, випереджаюче навчання, інформаційнокомунікативний,         діалогове    навчання,   символічне бачення, розповідь, переконання, самостійна робота, індивідуально-колективна робота в групах.

Методи контролю знань: усне (фронтальне) опитування, графічна перевірка. 

Міждисциплінарна інтеграція: автоматизація технологічних процесів (КП, виконання креслення схеми автоматизації та принципової схеми), монтаж та налагодження (КП, виконання креслення виду загального щита, схеми зовнішніх проводок), обчислювальна та міжпроцесорна техніка ( виконання креслення структурних схем мікропроцесорів, схем з'єднань мікросхем, побудова діаграм).

Формування ключових і предметних компетентностей: 

o   соціально-особистісних: креативність, здатність до системного мислення, турбота про якість виконуваної роботи;  

o   загальнонаукових: базові знання з розділів дисципліни;

o   інструментальних: навики роботи з комп'ютером та програмним забезпеченням в необхвдному обсязі для вирішення завдань з нарисної геометрії та комп'ютерної графіки;

o   спеціалізовано-професійних: здатність використовувати професійнопрофільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп'ютерних технологій.

Методичне та матеріальне забезпечення заняття: технічні засоби навчання (комп'ютер, мультимедійний проектор, екран), презентація, методична розробка відкритого заняття, роздатковий матеріал (робочі зошити з нарисної геометрії та інженерної графіки). Література:

- 5 -

1.     Михайленко В.Є., Найдиш В.М., Підкоритов А.М. Інженерна та комп'ютерна графіка – К.: Вища школа, 2014.

2.     Кормановський С.І. Інженерна та комп'ютерна графіка – В.: ВНТУ, 2006. 3. Кормановський С.І., Козачко О.М., Слободянюк О.В. Комп'ютерна графіка та моделювання. Графічне зображення схем – В.: ВНТУ, 2010.

4. Верхола А.П. Інженерна графіка – К.: Техніка, 2001.

 

 

Ключові слова: проект, схема, комп'ютерна графіка, програмне середовище, графічний редактор, MS Visio, AutoCad, КОМПАС 3D, sPlan, креслення, спряження, масштаб, циркуль, формат, призма, шрифт, олівець, гумка, лінійка, аксонометрія, проекції, вигляди, розрізи, виносні елементи, тощо.

 

 

 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

 

1.     Організаційна частина (2 хв.)

Мета цього етапу заняття: встановлення психолого-педагогічного контакту із студентами групи, подолання психологічного бар'єру, формування первинних мотивацій.

Метод навчання: психолого-педагогічна підготовка роботи студентів.

1.1.          Привітання.

1.2.          Перевірка присутності студентів на занятті.

Викладач перевіряє готовність студентів до заняття, створюючи робочу атмосферу; зосереджує студентів на роботі, яку планує провести. Викладач: Шановні студенти! З кожним заняттям ми все більше дізнаємося про ваші здібності. Ви не лише хороші конструктори, а й дослідники. Сподіваюся, що  ви і сьогодні готові показати свої знання.

2.     Повідомлення теми, плану та мети заняття                                   (3 хв.)

                 Мета цього етапу заняття: забезпечити розуміння студентами змісту      - 6 -

їх діяльності, чого вони мають досягти на занятті, і чого від них чекає викладач.

Метод навчання: розповідь.

Викладач. Шановні студенти! У нас сьогодні не просте заняття, а заняття-гра «Лабіринти креслення».  Впродовж нього ми перевіримо знання, які ви отримали раніше, та ознайомимося з новим розділом дисципліни  «Комп'ютерна графіка». Сьогодні  ви  об'єднаєтеся у  групи, які будуть змагатися за звання найрозумніших та найспритніших!

Тема заняття: «Основні положення комп'ютерної графіки».

План заняття: 

1.     Інтелект-гра «Лабіринти  креслення».

2.     Основні положення комп'ютерної графіки.

2.1.   Основні поняття та засоби комп'ютерної графіки.

2.2.   Комп'ютерна графіка в  майбутній професії електро-        механіка.


3.     Актуалізація опорних знань студентів                                                (5 хв.)

   Мета цього етапу – перевірити готовність студентів до заняття, їх теоретичну базу знань.

   Метод навчання – діалогове навчання.

   Викладач. Пропоную вам здійснити невелику подорож лабіринтами креслення.  Це подорож креслярськими роботами, які ви виконували. Пригадаємо, чому ми навчилися та яких навичок набули під час виконання цих графічних вправ. 

   Очікувані відповіді:

1.     Лінії креслення.

Під час виконання графічної роботи «Лінії креслення» ми вивчили типи ліній, що використовуються для оформлення креслень та набули навички по виконанню простих геометричних побудов.

2.     Шрифт креслярський.

Під час виконання графічної роботи «Шрифт креслярський» ми ознайомилися з конструкцією, розмірами та правилами написання літер, - 7 -

цифр та знаків креслярського шрифту. Графічна робота допомогла нам сформувати навички чіткого та швидкого виконання написів на кресленні.

3.     Спряження.

Під час виконання графічної роботи «Спряження» ми вивчили правила ділення кіл на рівну кількість частин, засвоїли методи побудови спряжень на практиці та вивчили основні правила нанесення розмірів на кресленнях. В результаті надалі ми зможемо виконувати креслення технічних деталей, у формі яких є спряження.

4.     Уклін та конусність.

В результаті виконання цієї графічної роботи ми навчилися виконувати креслення технічних деталей, поверхні яких мають конічну форму  або ж знаходяться під нахилом до іншої поверхні, розташованої горизонтально чи вертикально. Це можуть бути деталі,  що виготовляються на прокатних станах.

5.     Тіла геометричні.

Завдання було об'ємним. Графічна робота складалася з чотирьох аркушів. В результаті ми вивчили методи проектування геометричних тіл. Знаходили проекції точок, заданих на бічній поверхні тіл. Працювали з групою тіл, визначаючи їх видимість.  В результаті набули навичок у виконанні комплексних креслень і аксонометричних проекцій геометричних тіл. Це дуже важливо, адже поверхню кожної технічної деталі можна розбити на прості геометричні форми.

6.     Проекційні задачі.

Під час виконання проекційних задач ми розвивали навички читання креслень, просторового мислення. Будували третю проекцію моделі за  

відомими та опановували методи зображення моделей в аксонометричних проекціях.

7.     Розрізи.

Завдання по розрізам передбачало виконання чотирьох задач, рішення яких є закріпленням теоретичного матеріалу, що стосується правил - 8 -

виконання різних розрізів, а саме: поєднання половини вигляду з половиною розрізу, простий похилий розріз, складний ступінчастий та складний ламаний.

8.     З'єднання різьбові.  

Завдання передбачає виконання креслення різьбових з'єднань та різьбових виробів, роботу з довідниковою літературою.

4. Мотивація навчальної діяльності студентів                                        (10 хв.)    Мета цього етапу – сконцентрувати увагу студентів на занятті, викликати інтерес до обговорюваної теми, сформувати у студентів потребу в оволодінні новими знаннями.

   Метод навчання – випереджаюче навчання.

Викладач. Вам було запропоновано попрацювати в малих групах, виконуючи індивідуальний міні-проект «Мандрівники часом». Що це означає? o Кожна група з викладачем визначила  тему свого міні-проекту. o Студенти розподілили  обов'язки між собою.  

o Учасники малих груп підготували матеріал та слайди до презентації.

Викладач. Отже, очима людини XXI століття пропонує подивитися на винаходи Леонардо да Вінчі наш перший мандрівник.

Студент 1.  Тема: «Леонардо да Вінчі. Геніальні винаходи та його роль у сучасному    кресленні».

  Якщо говорити про історію, то перші відомості про креслення, що нагадують сучасні, відносяться до XV ст. Так, Леонардо да Вінчі – великий італійський учений і художник – в технічних рисунках і ескізах розкривав свої ідеї у галузі техніки і будівництва.           

   Леонардо да Вінчі , можливо, був найбільшим винахідником в історії , але в його час були настільки слабкі технології , що всі начерки генія залишилися в кращому разі на папері. Да Вінчі малював ескізи та діаграми своїх пристроїв і зберігав нотатки. Але або у нього не виникало бажання втілювати їх в реальність , або не вистачало коштів . У результаті, за життя да Вінчі практично жодний з його винаходів не побачив світло. Та й дізналися про - 9 -

праці геніального винахідника тільки після його смерті, оскільки він ніколи не виносив свої нотатки на публічне обговорення.

   І це неймовірно сумно, тому що конструкторські навички да Вінчі набагато випередили свій час. Якби вони були втілені в реальні винаходи, то  хто знає , може революція в світі техніки сталася б куди раніше . З іншого боку , багато з ескізів да Вінчі неможливо було реалізувати за допомогою інструментів 1516 століття. Проте в 21 столітті багато інженерів із задоволенням взялися за реалізацію проектів да Вінчі і з'ясували, що ті дійсно працюють. І працювали б раніше, якби да Вінчі був трішки сміливішим. 

    А ось лише деякі з винаходів великого ученого. Перший у світі броньований танк, літальний засіб, катапульта, кулемет, ножиці, велосипед, прожектор, водолазний костюм, парашут, підводний човен, самохідний візок та багатобагато іншого. Тільки подумайте, що всі ці винаходи Леонардо спроектував у XV столітті, тобто, більше 500 років назад!  Сьогодні любий бажаючий може

відвідати музей Леонардо да Вінчі у Римі і на свої очі побачити 


пристрої, побудовані за його кресленнями. Також там розташовані копії картин великого художника та фото його рукописів. Усі свої спостереження винахідник заносив до записної книги, яку постійно носив із собою. У результаті вийшов щоденник, рівноцінного  якому немає у світі. Малюнки, креслення та ескізи супроводжуються ретельними коментарями. Разом нараховується таких 120 книжок, записи яких являють собою матеріал для величезної енциклопедії. Але Леонардо не прагнув до публікації своїх думок, навіть намагався зберігати їх у таємниці. На сьогоднішній день не всі його записи повністю розшифровані. Відомо також, що да Вінчі зробив більше 1000 записів зі своїх спостережень в області анатомії. Його малюнки повністю відображали внутрішні органи людини, включаючи найдрібніші деталі. Це неоцінені спостереження. За думкою відомих вчених, його спостереження випередили анатомічні знання на 300 років уперед. 

   Леонардо да Вінчі був загадковою особистістю, але можливо колись ми зможемо розгадати безліч загадок, що він залишив після себе.

- 10

 Дякую за увагу!                                                                                                       -

Викладач. Про цікаві факти з життя Архімеда нам доповість наступний мандрівник.

Студент 2.  Тема: «Архімед. Цікаві факти».

   Архімед -  один  з найвидатніших науковців античності.  Він жив та творив у  287 — 212 роках до н. е. Це давньогрецький математик, фізик, інженер, винахідник та астроном. Сьогодні я хотів би привернути Вашу увагу до винаходу Архімеда, що так і називається «Архімедовий гвинт».

  Винахід водяної спіралі чи «Архімедовий гвинт» для підйому води чи зрошування посівів приписано Архімеду грецьким істориком Діадором Сіцілійським, що жив у І столітті до н. е. Римський інженер Віртрубій залишив  докладний опис роботи цього пристрою під час підйому води з використанням лопастей, що переплітаються. Нижній кінець гвинта занурений у водойму, і його обертання змушує воду підійматися на більш високий рівень. Архімед розробив і спіральний насос, також схожий на штопор пристрій, що використовується для вичерпування води з великих кораблів. «Архімедов гвинт» до цих пір використовується там, де не володіють сучасними технологіями, він добре працює навіть якщо у воді багато бруду та сміття. Він також зводить до мінімуму шкоду, що може бути завдана живим організмам. Сучасні пристрої, шнеки,  схожі на «Архімедов гвинт», використовуються для перекачування стічних вод у водно-очисних спорудах та інших галузях. А у Єгипті, наприклад, вони досі подають воду на поля. Розміри таких гвинтів коливаються у широкому діапазоні від 0,5 см до 4 м у діаметрі. «Архімедов гвинт» також використовується у Нідерландах та інших країнах, де необхідно позбавити поверхню землі від небажаної води. 

   Є і інші сучасні приклади. Сім гвинтів використовуються для перекачування стічних вод в очисних спорудах. Кожен з них має по 2,5 м в діаметрі та може підняти 75000 л води з хвилину.     А математик Кріс Рорес стверджує, що «Архімедов гвинт» діаметром, як в


- 11 олівці, може використовуватися в демонасосі, що підтримує циркуляцію в - крові під час зупинки серця, при операціях на судинах та інших хірургічних втручаннях. Дякую за увагу!

Викладач. Існує легенда про загибель давньогрецького математика і винахідника. 75-річний Архімед сидів на порозі свого дому, розмірковуючи над кресленнями, зробленими ним просто на дорожньому піску. У цей час римський воїн, що пробігав повз, наступив на креслення, обурений науковець кинувся на римлянина з криком: «Не чіпай моїх креслень!». Солдат зупинився і холоднокровно зарубав старого мечем. 

Викладач.  Пригадайте вислів: «Креслення – міжнародна мова техніки». Саме з цих слів ми починали з вами знайомитися з нашою дисципліною. Третій доповідач розкаже нам про автора цього знаменитого вислову.

 

 

Студент 3.  Тема: «Гаспар Монж – основоположник нарисної геометрії».

   Нам відомий так називаємий МЕТОД МОНЖА — науково обгрунтована система побудови зображень предмета, розроблена французським вченим  Гаспаром Монжем (1746—1818). Основою метода являється проектування предмета на взаємоперпендикулярні площини проекцій. 

   Гаспар Монж народився в Боні в родині з дуже обмеженим матеріальним станом, навчався в місцевій школі. Виявивши великі здібності, він став викладачем фізики, коли йому не виповнилось ще й 16 років.  Незмінними об'єктами його інтересів були геометрія й креслення. Випадково один військовий інженер звернув увагу на надзвичайні здібності хлопчика і  влаштував  йому доступ до занять у Мез'єрську школу військових інженерів, яка в той час користувалася найбільшою популярністю в Європі.  Згодом  він став у цій школі професором математики. 

   Саме в Мез'єрі Монж розробив новий розділ математики, відомий 

як «нарисна геометрія», яка стала однією з основних розділів у системі

- 12

технічної підготовки інженерів.                                                                              -

   Пригадаємо знамениті вислови Гаспара Монжа про його дітище – нарисну геометрію:  o «Нарисна геометрія – це мова, необхідна інженеру, що створює щось нове, і тим, хто здійснює інженерний проект».

o   «Нарисна геометрія – це міжнародна мова техніки».

o   «Чарівність, що супроводжує науку, може перемогти властиву людям відразу до напруги розуму і змусити їх знаходити задоволення у роботі свого розуму, що більшості людей представляється стомлюючим та нудним заняттям».

   Гаспар Монж  був обраний членом Академії наук. Його ім'я внесено у список

найвидатніших учених Франції, що викарбуваний на першому поверсі  Ейфелевої вежі, на його честь навіть названо астероїд.  

 


5. Вивчення і засвоєння нового матеріалу                                                (50 хв.)

   Мета цього етапу – дати студентам достатньо інформації, але за мінімально короткий час. Для економії часу на занятті і для досягнення максимального ефекту студенти активно виконують практичні вправи, адже для отримання нової інформації необхідно осмислити, систематизувати та закріпити вивчене.

   Методи навчання – самостійна робота, бесіда, переконання, індивідуально – колективна  робота в групах.

o   Графічна вправа «Прочитай і докресли».

Викладач. Ми все більше дізнаємося про ваші здібності. А зараз ви повинні показати свої знання та практичні навички у виконанні креслення. Кожному члену команд видано завдання (вправа 2 робочого зошита) – необхідно прочитати і завершити креслення. В результаті його вирішення будуть оцінені навички чіткого та швидкого виконання креслень, знання правил нанесення розмірів. 

o   Вправа «Загадкова скриня».   - 13

Викладач. Наступне завдання командам ми відшукали, відкривши - загадкову скриню. Отже, розвиваємо просторове мислення та систематизуємо вигляди (вправа 4 робочого зошита). 

o   Вправа «Знайди помилки». 

Викладач. До уваги команд пропонується завершене комплексне креслення деталі.  Необхідно якнайшвидше знайти помилки в оформленні креслення та надати обгрунтовані  відповіді. Члени команд можуть радитися між собою та допомагати одне одному.

o   Вправа «Проаналізуй».

Викладач. Продовжуємо працювати в групах та боротися за звання найрозумніших та найспритніших. Наступне завдання передбачає змістовний аналіз нанесених розмірів на кресленні. Необхідно визначити призначення окремих груп розмірів. 

o   Вправа «Креслярські забави».

Викладач.  На екрані ви бачите droodle – графічні головоломки. Хто буде найспритнішим на цьому етапі?

Розшифровка droodle – дивись додатки.

o   Вправа «Відгадай-но».

Викладач. Командам необхідно відкрити конверти з літерами. Перемагає та команда, яка швидше з'ясує, які ж слова можна зібрати з цих літер. Варіанти ключових слів – див. додатки. Викладач.  Пригадаємо, що ж ми називаємо масштабом. 

Очікувана відповідь: масштабом називається відношення лінійних розмірів зображення, поданого на кресленні, до відповідних розмірів самого предмета. o Вправа «Склади креслення».

Викладач. Команди отримують пошкоджені креслення, які потрібно відновити. Вигляд готового креслення – див. додатки.


                                                                                                                                        - 14

                Викладач. Молодці! Ви впоралися із завданням! А тепер продовжуємо!      -

 

Основні поняття та засоби комп'ютерної графіки.

Комп'ютерною графікою називають наукову дисципліну, яка розробляє сукупність засобів та прийомів автоматизації кодування й декодування графічної інформації.

       На сьогоднішній день можна виділити чотири основні базові класи комп'ютерної графіки (рис.1): 

o   інженерна; o ділова; o наукова; o ілюстративна.

 

 

 

 

 

Рис. 1

    Ми вивчаємо інженерну комп'ютерну графіку, що використовується для розв'язання різноманітних задач при виконанні конструкторської та технологічної підготовки виробництва. Її завданням є звільнення людини від трудомістких графічних операцій, підвищення продуктивності праці та якості проектів, зниження вартості проектних робіт, скорочення термінів їх - 15

виконання.                                                                                                                -

      Для чого нам вивчати інженерну комп'ютерну графіку? Будь-які обсяги інформації людина краще засвоює, коли вона надходить через канал зору – згадайте, адже і вам в дитинстві більше подобалися книжки з картинками. Великі обсяги інформації іноді просто неможливо сприйняти в інших формах. Тому частка графічних даних у професійній діяльності будь-якого роду неухильно зростає. Отже, потрібні і засоби для роботи з зображеннями, і фахівці, які вміють грамотно працювати з цими засобами. Попит завжди породжує пропозицію, і сьогодні ринок програмних засобів, призначених для автоматизації роботи з графічними зображеннями, дуже широкий і різноманітний.

Діалогові графічні системи САПР представлені сім'єю графічних редакторів, що працюють на ЕОМ різних класів. Найширше застосовуються системи КОМПАС 3D, AutoCAD, MS Visio, sPlan. Системи 


працюють в діалоговому режимі. Основним засобом діалогу є система меню, тобто система варіантів можливих дій користувача. 

 Одним із лідерів у розробці інженерно-технічного програмного комп’ютерного забезпечення є компанія «АСКОН», флагманським продуктом якої являється графічний редактор «КОМПАС-3D». Основне завдання, що вирішується системою КОМПАС-3D – моделювання виробів з метою

скорочення термінів проектування, швидкого запуску у виробничі та ремонтні процеси. Останнім часом широкого поширення набула система AutoCAD англійської фірми Autodesk. AutoCAD є прикладом організації гнучкої інтерактивної графічної системи на ПЕОМ. За її допомогою можна здійснювати геометричні моделі. Microsoft Visio та sPlan – це додатки для створення діаграм та схем, що допомагає візуалізувати, досліджувати та поширювати складні дані. За допомогою цих додатків складні для розуміння таблиці і текст можна перетворити в наочні доступні схеми. Для цього додатки містять сучасні фігури та шаблони для створення самих різноманітних схем,

для моделювання процесів, проектування, управління кадрами тощо.                    - 16

-

Зупинимося на побудові електричної принципової схеми підсилювача за допомогою графічного редактора Microsoft Visio  та оцінити грамотність і швидкість створення нескладного конструкторського документу (перегляд відео з коментарями).

Комп'ютерна графіка в  майбутній професії електромеханіка.

На сьогоднішній день вимоги, що висуваються перед вами, як майбутніми електромеханіками, набувають нового рівня та якості підготовки. Вивчення комп'ютерної графіки дозволить вам передати комп'ютеру більшу частину рутинної роботи з проектування та вивільнити за рахунок цього час для творчої діяльності, суттєво підвищуючи якість результатів проектування. Тобто, комп'ютерна графіка надасть вам можливість автоматизувати креслярсько-графічні та конструкторські роботи. В комплексі з іншими спеціальними дисциплінами комп'ютерна графіка відкриває перед вами,  як майбутніми фахівцями, нові можливості. 

       В подальшому навчанні  при  вивченні дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (курсове проектування, лабораторні та практичні роботи), «Монтаж та налагодження» (курсове проектування), «Обчислювальна та мікропроцесорна техніка» (виконання структурних схем мікропроцесорів, схем з'єднань тощо) ви будете активно використовувати вище згадане програмне середовище для автоматизації креслярсько - графічної роботи. 

6.   Узагальнення і систематизація знань студентів                                 (5 хв.)

   Мета цього етапу – сприйнятий студентами матеріал повинен бути осмислений, приведений в загальну систему, тобто після сприйняття відбувається розумове опрацювання сприйнятого шляхом активної участі осмислення.

Метод навчання – рефлексія.

   Викладач. Наша подорож лабіринтами креслення була довгою. А тепер

пропоную кожному члену команд  записати коротко,  що цікавого було на           - 17

- занятті або ж,  з якими труднощами ви зустрілись. Записувати можна у вигляді тверджень, питань тощо. Прохання не повторюватись у записах і передавати наступному (бланк рефлексії  - див. додатки). Ви можете висловити свою думку за таким зразком:

o   « Для мене заняття було важливим тому, що…» o « Я дізнався про те, що…» o « Я навчився …» o « Мені сподобалося…»

o   « На цьому занятті найважливішим відкриттям для мене було те, що…» тощо

7.   Підсумкова частина заняття                                                                   (3 хв.)

Мета цього етапу – підсумок є найважливішою частиною заняття. Підводячи підсумки заняття, відбувається виявлення професійної компетенції студентів. Викладач аналізує роботу студентів на занятті, відзначає їх успішність та наполегливість, повідомляє оцінки. 

 

8.   Повідомлення домашнього завдання     (2 хв.)

 

 

   Верхола А.П. Інженерна та комп'ютерна графіка – К.: Техніка, 2001  с. 242-

259.             

 Викладач. Дома спробуйте розширити свої знання по даній  темі з урахуванням набутих сьогодні й раніше понять, пов'яжіть ці знання з іншими дисциплінами, що вивчаються у коледжі. На вас ще очікують нові відкриття! Сьогодні ви побачили, що креслення може бути не тільки сухим та суворим, але й цікавим та захоплюючим!

Усім дякую за увагу,

За запал і азарт змагання!

До нових зустрічей!


                                                                                                                                 - 18

-

 

 

 

 

 

Викладач _________________________ Л.П. Мусієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Додатки

                                                      - 19

                                                       -

 

 

 

 

 

                                                         


«Прочитай та докресли»

                           - 20

                                                  Відповідь до вправи                     -

«Загадкова скриня» «Знайди помилки»

                                                                                                                                 - 21

-

Відповідь до вправи «Проаналізуй…»

«Креслярські забави»

-  22

-


 

-  23

-

Відповідь до вправи «Відгадай-но…»

 

Відповідь до вправи      --  24 «Склади креслення»

 

- 25

-

      Етапи гри

Команди

1

2

3

4

5

6

Прочитай і докресли

 

 

 

 

 

 

Загадкова скриня

 

 

 

 

 

 

Знайди помилки

 

 

 

 

 

 

Проаналізуй

 

 

 

 

 

 

Креслярські забави

 

 

 

 

 

 

Відгадай-но

 

 

 

 

 

 

Склади креслення

 

 

 

 

 

 

 

 

Підведення підсумків графічної подорожі країною креслень

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -------------------------------------------------- - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Для нотаток

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 27 --------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pdf
Додано
7 серпня
Переглядів
17
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку