19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Відкритий урок "Початкові хімічні поняття"

Про матеріал
Узагальнити й систематизувати набуті знання; відпрацювати вміння складати хімічні формули, навчити учнів правильно читати хімічні формули, записувати якісний та кількісний склад молекули. розвиваюча: розвивати системність мислення, зацікавленість учнів у вивченні предмета, вчити учнів логічно мислити; виховна: формувати вміння раціонально використовувати час, швидко й зосереджено працювати над завданнями.
Перегляд файлу

 

Тема. Урок узагальнення та систематизації знань з теми

«Початкові хімічні поняття». (7 клас)

Мета:  узагальнити й систематизувати набуті знання; відпрацювати вміння складати хімічні формули, навчити учнів правильно читати хімічні формули, записувати якісний та кількісний склад молекули.

розвиваюча: розвивати системність мислення, зацікавленість учнів у вивченні предмета, вчити учнів логічно мислити;

виховна: формувати вміння раціонально використовувати час, швидко й зосереджено

працювати над завданнями.

 

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.

Форми роботи на уроці: робота в парах, індивідуальна, метод взаємоперевірки, елементи групової роботи, метод самоаналізу, гра «П’ятий зайвий», хімічний диктант, «Знайди відповідність».

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва; інструктивні картки.

Хід уроку.

І.  Орг. момент. (2 хв.)

У цьому році ми почали вивчати новий предмет – хімію.

!?  Давайте пригадаємо, що означає назва цієї науки в перекладі із санскриту?

(Львівський мовознавець, неабиякий фахівець із санскриту, В.Кобилюх – вважає, що у цій прадавній мові слово «himya» означає «таємничий», «покритий таїною», «прихований», «замаскований» і навіть «припорошений (прикиданий) снігом»…). Отже, наша з вами мета – поступово відкривати таємничу завісу цієї науки, яка дає можливість пізнати навколишній світ.

 

ІІ.  Мотивація навчальної діяльності. (2 хв.)

 

                        Триматися – разом це прогрес,

                   Зібратися разом – це початок,

                                             Працювати разом – це успіх.          Генрі Форд

 

 

Ми з вами вивчили лише одну тему.

!?  Дайте назву вивченій темі. («Початкові хімічні поняття»).

Ця тема дуже важлива для вас, оскільки є основою для подальшого вивчення предмета. І від того, наскільки добре ви вивчили цю тему, залежить те, як ви оволодієте системою сучасних хімічних знань.

Отже,сьогодні на уроці ми будемо перевіряти наші знання.

Для початку роботи перевірте, чи все належне є у вас на партах. Це інструктивні картки, картки з формулами речовин, завдання на перетворення схеми реакції на рівняння. Ознайомтесь, які питання ми будемо розглядати на уроці. Прочитайте інструктивну картку до уроку і зясуйте для себе , що ви вже добре знаєте і які питання у вас викликають труднощі. Позначте у відповідних колонках плюсом, що ви знаєте і чого не знаєте на початку уроку (додаток – інструктивна картка), тобто визначимо, які питання ми будемо розглядати в ході уроку.

 

ІІІ.  Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок. (30 хв.)

Хімічні диктанти.

 

 

  1. Перша зупинка «Атомна – теоретична»

1. що таке хімія? (наука про речовини та їх перетворення)

2. як з грецької переводиться слово «атом» (неподільна найдрібніша частинка)

3. з чого складається атом (з ядра та електронів)

4. як називається одна з найперших моделей атома (планетарна,1911році – це нагадувало , як планети рухаються навколо Сонця)

5. дайте поняття слову  «атом» (електронейтральна частинка речовини, яка складається з + зарядженого ядра та  - заряджених  електронів, які рухаються навколо нього )

6. з чого складається ядро (протони, нейтрони)

7. що таке хімічний елемент (вид атомів з певним зарядом ядра)

8. де розміщені символи хімічних елементів (у П.С.)

9. скільки груп в ПС (7), на які дві групи поділяються (головна, побічна)

10. скільки періодів (8) які бувають періоди (великі , малі)

11.що показує відносна атомна маса (відносна атомна маса показує у скільки разів маса атома елемента більша за 1/12 маси атома карбону)

12. що таке проста речовина  (утворена одним хімічним елементом) на які дві групи поділяються прості речовини (ме та неме)

13. що називається складною речовиною (утворена кількома елементами)

14. хімічна формула – це позначення атома, молекули за допомогою символів хімічного елемента та індексів

 

Установи відповідність.

Завдання класу: установіть відповідність між поняттям та його визначенням.

(Кожна правильна відповідь – 1 бал).

 

а) хімія

1. утворена одним хімічним елементом

б) атом

2. наука про речовини та їх перетворення

в) проста речовина

3. електронейтральна частинка речовини, яка складається з + зарядженого ядра та  - заряджених  електронів, які рухаються навколо нього

Відповіді:

А

Б

В

2

3

1

 

 

ОЦІНКУ ЗАПИСАТИ В  «КАРТКУ САМООЦІНЮВАННЯ»

 

  1. Друга зупинка  «Хімічних символів»

Хімічний диктант  «Символи».

Завдання класу: написати символи хімічних елементів, що зустрічаються у тексті. (Кожна правильна відповідь – 0,25 бала) .

Кілька тисяч років тому людству були відомі сім хімічних елементів: Аурум, Аргентум, Літій, Меркурій, Ферум, Купрум, Сульфур. Повільно накопичувалися відомості про хімічні елементи. У XVII сторіччі були відкриті Фосфор, Цинк, Карбон, а у наступному (XVIII ст.) – Хлор, Оксиген, Нітроген, Берилій, Гідроген і ряд інших. З розвитком хімії кількість заново відкритих елементів швидко зростала. У ХІХ столітті стали відомі Алюміній, Кальцій, Калій, Натрій, Магній і багато інших. Сьогодні відомо 115  хімічних елементів.

 

(Правильні відповіді вчитель записує на дошці).

 

1.  1.          

Au

11

Cl

2. 2

Aq

12

O

3

Li

13

N

4

Hq

14

Ве

5

Fe

15

H

6

Cu

16

Al

7

S

17

Ca

8

P

18

K

9

Zn

19

Na

10

C

20

Mq

 

(Взаємоперевірка/ У чні обмінюються зошитами та перевіряють роботу друга та ставлять йому  оцінку). За 20 -  5 балів

                                     16 – 4 бали

                                     12 – 3 бали

                                      8 – 2 бали

                                      4  - 1 бал

 

ОЦІНКУ ЗАПИСАТИ В  «КАРТКУ САМООЦІНЮВАННЯ»

 

  1.  Третя зупинка «Періодична»

Заповніть пусті клітинки.

Хімічний елемент

     Аl

 

Хімічний елемент

      О

 

Назва

 

Нітроген

Назва

 

Берилій

Порядковий номер

 

 

Порядковий номер

 

 

Період

 

 

Період

 

 

Група

 

 

Група

 

 

Підгрупа

 

 

Підгрупа

 

 

 

За кожну правильну відповідь -  2 бали

Учень хто зробив  швидше  проговорює відповідь в голос.

 

ОЦІНКУ ЗАПИСАТИ В  «КАРТКУ САМООЦІНЮВАННЯ»

 

              ФІЗКІЛЬТ ХВИЛИНКА

 

  1. Четверта  зупинка «Атомна маса»

1. Задача.   У скільки разів атом Магнію важчий за атом Карбону?

                     Ar(C)=12,   Ar(Mq)=24

                    m (C )  :  m (Mq) =  1:2

2. Задача. Що має більшу масу атом Флуору чи два атоми Літію.

                    Ar(F) =19      Ar (Li) = 7 @ 2 = 14

                    Ar(F)  >  Ar (Li)

 

За виконану задачу по 2бали, всього 4 бали.

 

 

  1. П’ята зупинка «Речовинна»

Учні отримують квітку з хімічними формулами.

  • Випишіть всі формули в зошит стовпчиком , формули  складних речовин обведіть у кружечок, прочитайте формулу в слух.
  • Однією рискою підкресліть -  Ме    двома =  НеМе

 

3H2O , 5 CuO ,  Na , Cu ,  S,  Cl2

3 бали за правильне виконане завдання

Взаємоперевірка

 

ОЦІНКУ ЗАПИСАТИ В  «КАРТКУ САМООЦІНЮВАННЯ»

 

 

  1. Шоста зупинка «Хімічних формул»

 

На дошці написані формули речовин  KHCO3,   Na2O ,   Al2(SO4)3 ,  C6H12O6 ,   Na2SO4 ,   Li2O ,   N2O5 ,  H2O ,   H2O2,   CO2 ,   CO,   CaCO3 ,   NaCl ,   AlCl3 ,   SO3.

 

Прочитати формулу , написати якісний та кількісний склад молекули.

Перевірка завдання.

За виконане завдання 3 бали.

 

Оцінювання: (методом накопичення балів). (2 хв.)

Домашнє завдання: повторити §§ 8 – 16. (1 хв.)

 

 

ОЦІНКУ ЗАПИСАТИ В  «КАРТКУ САМООЦІНЮВАННЯ»

 

 

Навчання - корінь гіркий, але плід солодкий .

Леонардо да Вінчи

 

 

Підрахувати оцінки в картці

 

Підсумки уроку , виставлення оцінок,

 Д/З  % 6 -9 повторити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рукопис для 1 групи. Біла, порошкоподібна речовина, розчинна у воді, застосовується у кулінарії, при печії, застуді для полоскання горла. Її молекула складається з одного атому натрію, атомі гідрогену, атому карбону, та трьох атомів оксигену. Запишіть хімічну формулу сполуки; визначте її відносну молекулярну масу; обчисліть масову частку оксигену в сполуці. 


Рукопис для 2 групи: кристалічна речовина синього кольору, добре розчинна у воді, застосовується сільському господарстві для боротьби зі шкідниками рослин. Її молекула складається з атому купруму, атому сульфуру, та чотирьох атомів оксиген. Що це за речовина? Запишіть хімічну формулу сполуки; визначте її відносну молекулярну масу; обчисліть масову частку оксигену в сполуці. 


Рукопис для 3 групи: кристалічна речовина фіолетового кольору, добре розчинна у воді, застосовується у медицині для промивання гнійних ран, полоскання горла при застуді. Її молекула складається з атома калію, мангану, та чотирьох атомів оксигену. Що це за речовина? Запишіть хімічну формулу сполуки; визначте її відносну молекулярну масу; обчисліть масову частку оксигену в сполуці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка самооцінювання.

Тема. Початкові хімічні поняття.

Прізвище учня _______________________.

 

На уроці я повторюю і засвоюю такі питання

 

 

Види завдань

Всього

к-ть балів

На кінець уроку

Моя оцінка

Знаю

Не знаю, доопрацювати вдома

  1.    Зупинка «Теоретична»

 

Терміни «установіть відповідність»

3 бала

 

 

 

2. Зупинка «Хімічних символів»

 

 

 Записати  символи хімічних елементів

20 символів– 5 балів

16символів – 4 бали

12 символів– 3 бали

8символів – 2 бали

4симва  - 1 бал

 

 

3. Зупинка «Періодична»

Заповнити таблицю

2 бали

 

 

 

 

4. Зупинка «Атомна маса»

 

Розв’язати задачі

За одну правильно розв’язану задачу по 2 бали.

 

 

 

 

5. Зупинка «Речовинна»

Визначити формули

3 бали

 

 

 

 

 

6. Зупинка «Хімічних формул»

Визначити якісний та кількісний склад молекули.

3 бала

 

 

 

 

 

 

 

М О Я        О Ц І Н К А _____________________________БАЛІВ

 

 

http://chimikole.blox.ua/resource/4.jpg

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
21 жовтня 2019
Переглядів
416
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку