9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Виховна година на тему "Ввічливі слова"

Про матеріал


На даній виховній годині пригадали правила ввічливої поведінки та сло­ва ввічливості; визначили, яку людину вважають ввічливою і вихованою; відповіли на запитання, чи є ми ввічливими і вихованими людьми.

Перегляд файлу

Тема      Виховна година. «Ввічливі слова»

 

Мета: пригадати правила ввічливої поведінки та сло­ва ввічливості; визначити, яку людину вважають ввічливою і вихованою; відповісти на запитання, чи є ми ввічливими і вихованими людьми.

Обладнання: роздавальний матеріал («Тест на ввічливість»).

 

Хід заняття

Розповідь вчителя.

Індійська мудрість говорить, що ввічливість — найдорогоцінніший камінь. Що ж таке ввічливість?

Форми поведінки, в яких виявляється повага до люди­ни (дотримання добрих манер, доброзичливість, уважність, чемність), дістали назву ввічливості. Це найбільш доціль­ні й ефективні форми взаємних контактів, розв'язання за­вдань, що стоять перед людьми.

 • Загальні вимоги ввічливості деталізуються в ряді конк­ретних правил:
 • Вітатися при зустрічі, виявляти інтерес до самопо­чуття, здоров'я людини.
 • Уміти своєчасно запропонувати допомогу людині, якої вона потребує,— поступитися місцем, пропус­тити вперед і т. д.
 • Виявляти готовність зробити людині послугу на її прохання.
 • Прагнути не турбувати людину своїми діями, не від­вертати її уваги, вибачатися за завдані клопоти, не­зручності, допущену помилку.

У свою чергу, кожне з цих правил також може бути деталізоване стосовно конкретних ситуацій і обставин. Наприклад, ввічливість у, розмові передбачає вимоги: не вдаватися до грубих слів і виразів, не обвинувачувати спів­розмовника на основі особистих домислів і неперевіреної інформації, не допускати образливих характеристик люди­ни і погроз на її адресу.

Ввічливість передбачає також відповідні традиції, мовні форми: побажання добра, вдячність, висловлення прохан­ня, звернення до людини і т. д.

Вимога ввічливості зобов'язує до звернення на «ви», яке підкреслює зрілість людини, її гідність. Звернення на «ти» допускається в спілкуванні з дітьми молодшого і середнього шкільного віку та з дуже близькими людьми — друзями, родичами, приятелями.

Існує багато звернень до різноманітних груп людей: панове, громадяни, друзі, хлопці, дівчата; до окремої осо­би — пан, пані, друже, юначе, дівчино, мамо, тату, синок, донька та ін.

Особливого значення ввічливість набуває там, де виника­ють складні умови взаємодії людей, а також при фактичній нерівності осіб у віці, громадському становищі, виконува­них функціях. У подібних випадках ввічливість покликана запобігти небезпечній спокусі «вищої» особи підкреслити свою «перевагу» і проявити неповагу до іншої. Про необ­хідність уникнути порушення вимог ввічливості повинен пам'ятати насамперед той, хто уособлює «вищу» особу: керівник колективу, учитель або вихователь, староста, лю­дина, фізично сильніша, ім'я якої стало популярним.

Дотримання перелічених правил благотворно впли­ває на контакти між людьми, застерігає їх від небажаних конфліктів, створює атмосферу взаємної поваги, чуйності. Засвоєння та дотримання правил поведінки позитивно поз­начається на моральній свідомості особи, розвитку її мо­ральної культури.

Бесіда.

Ми вибачаємося, коли турбуємо іншу людину, дякує­мо за послугу, висловлюємо співчуття тощо. Проте не слід надміру користуватися «ввічливими» словами. Наведіть приклади небажаного вживання таких слів. (При розмові у справах по телефону; в магазині, коли ми робимо покуп­ки, тощо.)

Ви зайняті вирішенням складного завдання на уроці, а однокласник починає вибачатися за взятий без дозволу олі­вець. Усе, ви загубили думку! А олівець можна було так само тихо повернути, як він був узятий. Ввічливість в даному ви­падку виявиться шкідливою? Обґрунтуйте свою відповідь.

Коли ввічливі слова втрачають цінність? (Коли вони є недоречними.)

Слово вчителя.

Отже, вихованість — це сукупність об'єктивних і суб'єк­тивних факторів, сформованих у процесі розвитку особис­тості, що зумовлені законами суспільного життя. Вихован­ня кожного з вас почалося з народження і триватиме весь час. При цьому ряд послідовних кількісних і якісних змін зумовлює індивідуальний розвиток кожного з вас.

 

Вправа «Мікрофон».

Чи містить вихованість таке поняття, як ввічливість? Яку людину ви б назвали вихованою?

 

Тест на ввічливість

Дайте відповіді на запитання, і кожний зможе визначи­ти, наскільки він вихована людина. (Опитування анонімне, і все написане залишається в учнів.)

 1. Чи знаєте ви більше п'яти «ввічливих» слів?
 2. Ви вживаєте їх щодня?
 3. Вам часто за щось дякують?
 4. Чи вживаєте ви слова ввічливості при спілкуванні з дру­зями?
 5. Вам говорили, що ви ввічлива людина?

Якщо ви чесно відповідали на запитання, підрахуйте, яких відповідей більше: більше «так» — ви ввічлива люди­на; більше «ні» — вам потрібно над собою працювати.

«Семафор ввічливості»

Я зачитаю речення, а ви повинні сказати, де правильно поступають діти, а де ні. Дайте мені хлібину , звертається хлопчик у магазині до продавця (Ч.)

 1. Вибачте, будь ласка, я штовхнула вас ненавмисне, - каже дівчинка у автобусі. (З.)
 2. Покличте до телефону Марину. (Ч.)
 3. Я трохи порвала цю книгу, підклейте її самі,- каже дівчинка до бібліотекаря. (Ч.)
 4. Люба бабусю! Я з задоволенням тобі допоможу.(З.)

Як треба (можна) говорити   

 • На урочистій лінійці, на учнівському зборі; відповідаючи на уроці перед класом, зі сцени;   

Чітко, виразно, голосно, щоб було добре чути в класі   

 • У міському транспорті, у кінотеатрі, фойє театру,  в парку з друзями, в бібліотеці,    

Не голосно , щоб було чути тільки співрозмовнику.

До своїх розмов не привертати увагу інших. Не заважати людям, які читають   чи   відпочивають.   

 • У залі театру, кінотеатру, в читальному залі, в музеї, на уроці з сусідом по парті   

У разі нагальної потреби - тихо або навіть пошепки, щоб не заважати, не відволікати від самостійної роботи, слухання   

 • На катку, на спортивному майданчику, на змаганнях , під час ігор на повітрі, на стадіоні, улісі, на сніговій гірці тощо   

Колективне обговорення за запитаннями.

1.  Чи існує зв'язок між дотриманням норми поваги до лю­дини і моральною атмосферою даного колективу?

2.  Чи згодні ви з такими висловлюваннями?

А. Поважати дорослу заслужену людину — будь ласка. Але чи варто поважати юнака або дівчину, які не тільки не внесли свого вкладу в громадське благо, але й як особи не сформувалися?

Б. Людину треба поважати з дитинства вже за те, що вона — людина, що від неї чекають суспільно ко­рисних дій, хай авансом. Виявляти повагу до особи з дитинства необхідно ще й тому, що це — певна форма самоповаги (адже ніхто не минає цієї вікової стадії); головне ж, що в такій повазі люди самі про­ходять ніби школу добрих взаємовідносин.

3.  Чому хуліганство вважається проявом крайньої непова­ги до людини?

4.  Жалість до людини моральна чи аморальна? Візьміть
участь в обміні думками щодо цих висловлювань:

А. Людину ніколи не можна жаліти. Хоч жалість вті­шає, але вона і розхолоджує її, демобілізує, прими­ряє з недоліками. Жаліти людину — значить не ві­рити в її сили, не поважати її.

Б. Жалість — загальнолюдська цінність. Вона говорить про увагу до людини, співчуття до її страждань. Вона — співпереживання. Хіба це погано? Жаліти іншу людину здатний лише той, хто може зрозуміти її страждання. Егоїст не здатний жаліти, він байду­жий до всіх. Людина, яка не вміє жаліти,— жорсто­ка. Людина ж, здатна жаліти, ніколи не стане мучи­телем інших.

В. Жалість — це важлива форма людинолюбства. До того, хто страждає, її виявляє кожна морально пов­ноцінна людина. Вона негативна лише в одному випадку: якщо людині, яка страждає, не пропону­ють нічого, крім жалості, що є єдиною реакцією на страждання.

5. Чи завжди слід чекати, щоб людина звернулася до вас по допомогу і тоді вже подавати її?

 

Заключне слово вчителя.

Звичайно, усі відомі нам «ввічливі» слова: прошу, дя­кую, вибачте, мені шкода, прикро, на жаль, будь ласка тощо — не більше, ніж елементарна ввічливість, але і не пусті слова. Тому нехай вони назавжди ввійдуть до вашої лексики, і звучать не тільки у школі, але й у ваших домів­ках, і завжди будуть доречними і вчасними.

 

             

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Читакова Ірина Миколаївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Біологія, Позакласні заходи
Додано
24 березня 2018
Переглядів
6427
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку