2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Виховна година «Виховання обдарованої дитини в сім'ї».

Про матеріал

Анотація. Опубліковано батьківськи збори в 4 класі, за темою «Виховання обдарованої дитини в сім'ї», що містить різни методи дослідження інтелекту й креативності обдарованих дітей. Виховною метою є розповісти батькам про особливості обдарованої дитини та дати поради щодо виховання обдарованої дитини в сім'ї.

Перегляд файлу

         Виховання обдарованої дитини в сім'ї

 

 

Мета: розповісти батькам про особливості обдарованої дитини та дати поради щодо виховання обдарованої дитини в сім’ї.

 Зі скриньки народної мудрості.

Обдарованість-це системна якість психіки, що розвивається протягом життя і визначає можливість досягнення людиною більш високих (незвичайних, неабияких) результатів в одному або кількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.

 Д. Б. Богоявленська

Методи дослідження інтелекту й креативності обдарованих дітей

   У зв’язку з теоретичним розширенням поняття обдарованості та проблеми розпізнавання обдарованих дітей виникає необхідність удосконалення стратегії виявлення обдарованості. Для цього використовують тести щодо інтелектуальних і творчих здібностей дітей.

   Тести Е. Торренса на дослідження креативного мислення є найпоширенішими як за кордоном, так і в Україні.

   «Креативність –це означає копати глибше, дивитися краще, виправляти помилки, розмовляти з кішкою, пірнати в глибину, проходити крізь стіни, запалювати сонце, будувати замок на піску, вітати майбутнє» (Е. Торренс).

Показники креативності

   Показник побіжності (швидкості, продуктивності) відображає здатність до висунення безлічі ідей, утілених у словесних формулюваннях або у вигляді малюнків, і вимірюється кількістю результатів, що відповідають вимогам завдання.

   Цей показник корисний найперше тим, що він дозволяє зрозуміти інші показники. Імпульсні, банальні та навіть безглузді відповіді дозволяють отримати високий бал за цією шкалою. Проте такі відповіді призводять до низьких показників гнучкості, оригінальності й розробленості. Низькі значення побіжності можуть бути пов’язані з детальною розробкою відповідей у малюнкових завданнях, але можуть також спостерігатися у загальмованих, інертних або недостатньо вмотивованих випробовуваннях

   Показник гнучкості оцінюється здатність висувати різноманітні ідеї, переходити від одного аспекту проблеми до іншого, використовувати різні стратегії розв’язання проблем. Іноді корисно оцінити цей показник щодо побіжності, оскільки один і той самий показник різноманітності може спостерігатися при неоднаковій загальній кількості висунутих ідей. Низькі показники гнучкості можуть свідчити про ригідність (негнучкість) мислення, низьку інформованість, обмеженість інтелектуального розвитку або низьку мотивацію. Високі значення припускають протилежні характеристики, але надзвичайно висока гнучкість може відображати розбіжність думок випробовуваного стосовно різних аспектів і нездатність дотримуватися єдиної лінії в мисленні.

   Інтерпретація цього показника однакова у вербальних і невербальних тестах, проте його значення можуть не збігатися. Гнучкість у поглядах і діях з образами не пов’язана з легкістю зміни аспектів у словесній формі.

  Оригінальність характеризує здатність до висунення ідей, що відрізняються від очевидних, банальних або усталених. Учні, які отримують високі бали з оригінальності, зазвичай, характеризуються високою інтелектуальною активністю. Вони здатні робити великі розумові «стрибки» або «зрізати кути» під час пошуку рішень.

   Під час аналізу доволі цікавими є співвіднесення показника оригінальності з показниками побіжності та розробленості. При цьому можуть бути виявлені найрізноманітніші варіанти поєднання.

   Слід ураховувати, що надзвичайно висока оригінальність відповідей може спостерігатися за деяких психічних або невротичних розладів. Тому ще раз слід підкреслити необхідність різнобічного обстеження.

   Показник розробленості, деталізації ідей використовують тільки для оцінювання фігурних тестів, для багато дослідників уважають його досить корисним. Високі значення цього показника характерні для учнів із високою успішністю, для тих, хто здатен займатися винахідницькою та конструктивною діяльністю.

   Індивідуальні особливості учнів можуть бути оцінені під час порівняння даних вербальних і фігурних тестів. Діти з низькими балами за вербальною шкалою і високими –за фігурною незрідка зазнають труднощів під час виконання інтелектуальних тестів і в шкільному навчанні, хоча деякі вчителі інтуїтивно вважають їх обдарованими. Серед освіченіших і успішніших у школі дітей часто зустрічаються протилежні випадки: високі показники творчості у вербальній сфері та низькі –у наочно образній.

   Існує вербальна й фігуральна форма цих тестів. Фігуральна форма тестів меншою мірою залежить від національних , культурних і соціальних відмінностей і складається з кількох субтестів (по 10 хвилин на кожний).

 1. « Намалюй малюнок» -тест, у якому досліджуваний має придумати оригінальний малюнок із використанням певного елемента. Цей елемент – контур, зроблений із кольорового паперу ( у формі краплі чи боба), має бути істотною частиною придуманого малюнка. В інструкції підкреслюється необхідність придумати і такий малюнок, який ніхто більше не здатний придумати, і доповнити його таким чином, щоб він став повним і цікавим оповіданням. Художній рівень виконання малюнків у всіх завданнях не оцінюється.

2. «Незавершені фігури» - тест, сконструйований автором інших тестів. Як відомо, незавершені фігури викликають прагнення завершити їх простим і легким способом. Для того щоб створити оригінальну відповідь, необхідно контролювати це прагнення і гальмувати його задоволення. Кожна завершена фігура (їх усього 10 ) оцінюється за оригінальністю і точністю розробки ідеї. Кількість виконаних завдань визначає показник швидкості, а міра різноманітності відповідей –гнучкість мислення.

 3. «Фігури, які повторюються».

   Матеріалом для тесту є 30 пар паралельних ліній чи кіл. Повторення одного й того самого елемента дозволяє перевірити здатність до створення багатьох різноманітних асоціацій. У завданні стимулюються всі характеристики дивергентного мислення.

   Швидкість стимулюється інструкцією придумати більше предметів і картинок; гнучкість –зробити їх різноманітнішими (оцінюється за кількістю категорій у відповідях); оригінальність-придумати такі малюнки, які ніхто не міг би придумати; точність –подати якомога більше ідей у кожній картинці (легалізація відповідей).

   На основі моделі інтелекту, що її описав Дж. Гілфорд, були створені Південнокаліфорнійські тести виявлення дивергентної продуктивності. Наводимо приклади завдань, що пропонують експериментатори, пояснюючи текст.

1. Легке використання слів. Напишіть слова, що мають зазначену літеру. Наприклад, «О»: знову, осика, тополя . . .

2. Легкість відтворення ідей. Назвіть предмети, що належать до зазначеного класу. Наприклад, «рідини, що горять»: бензин, газ, спирт . . .

3. Легкість у використанні асоціацій. Напишіть слова, схожі за значенням із запропонованим словом. Наприклад, «такий»: важкий, суворий, поважний . . .

4. Легкість виразу. Напишіть речення з чотирьох слів, у якому кожне слово починається із зазначеної літери. Наприклад, «С … Н … Д … С …»: Спасибі на доброму слові. Сніг на дворі січе.

5. Варіанти використання. Перелічіть використання предметів, що відрізняються від звичайного використання. Наприклад, «газета, її читають»: нею розпалюють вогонь, вона є пакувальним матеріалом …

6. Інтерпретація,порівняння. Напишіть декілька варіантів кінця речення, що починається з порівняння. Наприклад, «Жіноча краса подібна до осені, вона …» минає перш, ніж може бути повністю оцінена …

7. Тест на використання. Перелічіть усі можливі способи використання кожного предмета. Наприклад, «консервна банка»: ваза для квітів, фірма для вирізування печива …

8. Заголовок до тексту. Дайте назву короткій історії. Наприклад, «Новий робітник відділу універмагу замовив до зими 10 дюжин рукавичок, але забув зазначити, що вони мають бути парними. У результаті відділ отримав 120 рукавичок на ліву руку»: «Чарівна однорукість», «Ліва серед лівих …».

9. Завершення. Перелічіть різноманітні наслідки таких гіпотетичних ситуацій, наприклад, що було б, якби люди не мали потреби спати й не хотіли спати? Більше працювали б, зникла потреба у будильниках …

10. Можливий рід занять. Назвіть заняття, які могла б символізувати запропонована емблема. Наприклад, «яскрава електрична лампа»: інженер-електрик, власник електрофабрики, бездоганний студент …

Анкета для батьків «Визначення здібностей дитини»

   За допомогою цієї анкети, що містить дослідження різних спеціальних здібностей, ви можете з’ясувати, якими з них володіє ваша дитина. Нижче перелічені вісім галузей, у яких дитина може виявити свої таланти, і подано їхні характеристики.

   Як користуватися анкетою?

   1. Уважно прочитайте запитання.

   2. Дайте оцінку кожній з якостей у балах (за 5 –бальною системою):

     • 5 балів-така якість сильно виражена у вашої дитини;

     • 4 бали-виражена вище середнього;

     • 3 бали-виражена посередньо;

     • 2 бали-слабо виражена;

     • 1 бал-зовсім не виражена.

   3. Підсумуйте бали за всіма якостями в межах кожної з галузей. Загальну кількість набраних балів у межах кожної галузі розділіть на кількість запитань у цій галузі.

   4. Спробуйте скласти графічне зображення здібностей вашої дитини. Для цього на горизонтальній осі позначте вісім галузей здібностей, на вертикальній-відзначте одержаний для кожної з них середній бал. Ви отримаєте ламану лінію –профіль здібностей вашої дитини.

   Ця анкета-своєрідна опорна схема для спостережень за дитиною. Запропоновані характеристики здібностей допоможуть вам проаналізувати її поведінку, розумовий і фізичний розвиток. Звісно, анкета не вичерпує всіх особливостей поведінки дитини, тому в разі потреби додайте власні характеристики її здібностей.

Здібності до заняття науковою діяльністю.

 1. Висловлює думки точно ( в усній або письмовій формі).

 2. Читає книги, науково-популярні видання, дещо випереджаючи своїх однолітків.

3. Здатна розуміти абстрактні поняття, установлювати взаємозв’язки, узагальнювати.

4. Володіє сенсомоторною координацією (чудово фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).

5. Після уроків полюбляє читати науково-популярні журнали та книги.

6. Не сумує, якщо проект чи нова ідея не підтримані вчителями, батьками або якщо її експеримент не вдався.

7. Намагається з’ясувати причини й сенс подій.

8. Проводить багато часу над створенням власних « проектів»: конструювання, побудовою, збиранням.

9. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюється над цим.

10. Пластична й відкрита до всього нового, не зациклюється на старому. Любить випробовувати нові способи розв’язання життєвих проблем, не використовує вже випробовувані варіанти, не боїться нових спроб, завжди перевіряє нові ідеї та може від них відмовитися лише після експериментальної перевірки.

 Разом: ______________________

Музичні здібності.

1. Дуже швидко й легко відтворює ритм і мелодії, завжди вслухається в них.

2. Добре співає.

3. У гру на інструменті, в пісню або танець вкладає багато енергії та відчуттів.

4. Любить музичні записи. Прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику.

5. У співі або музиці передає відчуття, свій стан.

6. Вигадує оригінальні, власні мелодії.

7. Добре грає на якому-небудь інструменті.

Разом: ____________________

Технічні здібності.

 1. Добре виконує завдання з ручної праці.

2. Цікавиться механізмами й машинами.

3. Захоплюється конструюванням машин, приладів, авіамоделей, поїздів, радіоприймачів.

4. Може легко полагодити зіпсовані прилади, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів.

5. Знається на «примхах» механізмів, любить загадкові поломки й запитання на «пошук».

6. Любить малювати креслення та ескізи механізмів.

7. Читає журнали й статті про створення нових машин і механізмів.

Разом: __________________________

Літературна обдарованість.

1. Може легко скласти оповідання, починаючи із зачину й завершаючи розв’язання будь –якого конфлікту.

2. Доповнює чимось новим і незвичайним, коли розповідає про знайоме та відоме всім.

3. Дотримується лише найнеобхідніших деталей у розповідях про події, усе неістотне відкидає, залишаючи найголовніше та найхарактерніше.

4. Розповідаючи про щось, уміє дотримуватися обраного сюжету, не втрачає головну думку. 5. Обирає у своїх розповідях такі слова, що добре передають емоційний стан героїв, їхні почуття.

6. Уміє передавати деталі, що важливі для розуміння под

ії, і водночас дотримується основної лінії подій, про які любить розповідати.

7. Любить писати оповідання та вірші.

8. Змальовує в оповіданнях своїх героїв «живими», передає їхні почуття, настрій, характер.

Разом: ________________________

Артистичні здібності.

1. Легко перевтілюється з іншого персонажа, людину тощо.

2. Розуміє і добре змальовує конфлікт, коли має можливість розіграти певну драматичну ситуацію.

3. Передає почуття мімікою, жестами, рухами.

4. Прагне викликати емоційні реакції ф інших людях, коли про щось із захватом розповідає.

5. Легко передає почуття та емоційні переживання.

6. Змінює тональність і тембр голосу, коли змальовує іншу людину.

7. Цікавиться акторською грою.

Разом: ________________________

Здібності до спорту.

1. Енергійна й справляє враження дитини, яка потребує великого обсягу фізичних рухів, щоб почуватися щасливою.

2. Любить брати участь у спортивних іграх або змаганнях.

3. Постійно досягає успіху в якому –небудь виді спорту.

4. Бігає найшвидше в класі.

5. Краще за інших координована в рухах, рухається легко та граційно.

6. Любить ходити в походи, грати на відкритих спортивних майданчиках.

7. Уважає за краще проводити вільний час, граючи в хокей, теніс, футбол тощо.

Разом: ____________________________

Інтелектуальні здібності

1. На заняттях усе легко й швидко схоплює.

2. Має відчуття здорового глузду й використовує знання в практичних повсякденних ситуаціях.

3. Добре й зрозуміло міркує, не плутається в думках.

4. Відчуває зв’язок між однією подією та іншою, між причиною і наслідком.

5. Добре розуміє недомовлене, здогадується про те, що часто прямо не висловлює дорослий, але має на увазі.

6. Установлює причини вчинків інших людей, мотиви їхньої поведінки.

7. Швидко запам’ятовує почуте або прочитане без спеціального заучування, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам’ятати.

8. Знає багато про проблеми та події, про які її однолітки не здогадуються.

9. У дитини багатий словниковий запас, вона легко користується новими словами, точно висловлює свою думку.

10. Любить книги, що зазвичай читають не однолітки, а діти, старші на рік-два.

11. Виконує складні завдання, що вимагають розумових зусиль.

12. Ставить чимало запитань. Цікавиться багатьма речами й часто запитує про це в дорослих.

13. Випереджає однолітків у навчанні на рік або два (тобто насправді повинна б навчатися у старшому класі, ніж навчається зараз). Часто нудьгує на уроці через те, що навчальний матеріал уже добре знайомий їй із книг, журналів, розповідей дорослих.

14. Оригінально мислить і пропонує несподівані відповіді, рішення.

15. Дуже сприйнятлива, спостережлива, швидко реагує на нове та несподіване.

Разом: __________________________

Художні здібності

1. На її малюнках – різноманітні предмети, ситуації, люди (відсутня одноманітність у сюжетах).

2. Серйозно ставиться до творів мистецтва. Стає вдумливою й дуже серйозною, коли бачить гарну картину, незвичайну скульптуру, красиво й художньо виконану річ.

3. Оригінальна у виборі сюжету, складає своєрідні композиції з квітів, малюнків, камінців тощо.

4. Завжди готова використовувати який-небудь новий матеріал для виготовлення іграшки, картини, малюнка, композиції, у будівництві на ігровому майданчику, в роботі з ножицями, клеєм.

5. Коли має вільний час, то охоче малює, ліпить, створює речі, що мають художнє значення (прикраси для дому, одяг тощо ).

6. Малює й ліпить для того, щоб виразити свої почуття та настрій.

7. Цікавиться творами мистецтва, які створили інші люди. Може поцінувати їх, намагається відтворити те, що їй сподобалося, у своєму малюнку або в зробленій власноруч іграшці, скульптурі.

8. Любить працювати з пластиліном, глиною, що дають можливість відображати побачене в трьох вимірах.

Разом: _________________________

Поради батькам, які турбуються про розумове здоров’я та щастя обдарованих дітей.

   Розвиток обдарованих дітей гальмується здебільшого через відсутність соціально-матеріальної бази, потрібної для вияву різнобічних талантів дітей, їхньої творчості, а також через формалізовану, механізовану та автоматизовану систему навчання, пригнічення дитячої обдарованості бездуховною масовою культурою, відсутність психологічної допомоги дітям у подоланні комплексу неповноцінності.

   У вихованні цієї категорії дітей особлива відповідальність лягає на сім’ю. Як ми вже зазначили, фахівці, які працюють з обдарованими дітьми, давно помітили, що найчастіше вони зростають в інтелігентних сім’ях. І справа тут зовсім не в особливих генах геніальності – їх природа розподілила між усіма дітьми порівну. Справа – у родинній атмосфері, у системі родинних цінностей.

   Неправильний підхід до талановитих дітей у родинному колі, їх обожнювання призводять до негативних наслідків. А. Макаренко в «Книзі для батьків» наводить цікавий приклад виховання єдиного сина в сім’ї Кетових. Завдяки детально продуманій системі виховання Вітько швидко випередив однолітків у навчанні. У п’ять років він правильно говорив рідною і німецькою мовами, у десять – почав знайомитися з класичною літературою, у дванадцять – читав в оригіналі Шекспіра, «перескочив» через десятий клас, а в сімнадцять вступив на фізико-математичний факультет університету, вразивши професорів своєю обдарованістю та ерудицією. Проте він сформувався як егоїст, холодний цинік, байдужий до всього й до всіх. Головним для нього був він сам, його успіхи й задоволення, тому бездушно відмовився принести з аптеки ліки хворому батькові.

   Отже, щоб позбутися негативних наслідків, надамо кілька порад для батьків.

1. Домівка обдарованої дитини – це тил, у якому на неї чекають турбота, захист, підтримка, розуміння.

2. Підтримуйте здібності дитини до творчості. Не давайте негативної оцінки творчим спробам дитини.

3. Будьте терплячим до особливих, інколи безглуздих ідей дитини, поважайте її допитливість, запитання. Намагайтеся відповісти на всі «дикі»запитання.

4. Пам’ятайте, що обдаровані діти все люблять робити самостійно.

5. Допомагайте дитині поважати себе та свої ідеї, а також ідеї і думки інших.

6. Допомагайте в задоволенні основних людських потреб (почуття безпеки, любов, повага до себе та до інших). Якщо все це відсутнє, то дитина не досягне самовизначення.

7. Поясніть, що на ряд питань не можна дати відповіді чи дати однозначної відповіді.

8. Допоможіть дитині стати «розумним авантюристом», тобто інколи ризикувати, користуватися інтуїцією у процесі пізнання.

9. Підтримуйте необхідні для творчості атмосферу, допомагайте уникати негативного ставлення інших дітей, зменшити соціальне тертя.

10. Обдарована дитина повинна мати друзів, компаньйонів.

11. Ознайомте обдарованих дітей із прийомами, що допоможуть їм виходити зі скрутного становища.

 

docx
Додано
22 січня 2019
Переглядів
659
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку