2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Конспект "Сім'я - джерело духовних цінностей".

Про матеріал
Матеріал звертає увагу батьків на важливість духовного виховання дітей і роль сім'ї в цьому вихованні, поглиблює знання народної педагогіки про духовність, моральні цінності, дає практичні поради про формування, духовності, сприяє згуртуванню батьківського колективу навколо школи.
Перегляд файлу

«КОМПЕТЕНТНІСНЕ   БАТЬКІВСТВО»

І. Формат семінару - тренінгу

 Мета: підвищення рівня поінформованості батьків з проблеми ком­петентнішого батьківства; популяризація навичок усвідомленого бать­ківства як умови

сприятливого розвитку дитини.

Завдання:

 •    Ознайомити батьків із новітніми технологіями виховання.
 •    Розширити інформаційне поле батьків з проблеми.
  Категорія учасників: батьки учнів  1 – 4 класів;

Кількість учасників: за кількістю класів.

Тривалість: 2 год. 00 хв. 

Очікувані результати:

 формування виховної компетентності ставлення батьків;

       встановлення тісних зв'язків та контактів між батьками і шко­лою,

 підвищення рівня порозуміння між батьками і дітьми.
Необхідне обладнання:

 •   простора кімната; стільці виставлені у формі кола; 4 столи, розм­іщені у кутах кімнати; стіл для педагогів - тренерів;
 •   інформаційний матеріал — додатки, витяги із законодавства, реальні історії, а також фліпчарт, маркери, скотч, ножиці, кольорові стікери, клей.

 

     ІІ. Структура тренінгового заняття

 

п/п

Зміст діяльності

Час

Ресурсне

забезпечення

1.

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

6.

 

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

 

11.

 

12.

Відкриття тренінгового заняття: привітання учасників, презентація програми, мети та завдань заняття. Ознайомлення учасників із регламентом роботи.

Вправа на знайомство «Згадай дитинство».

 

Правила роботи в групі. Вправа «Сімейний статут»

Визначення очікувань учасників.

Вправа «Пісочний годинник».

Вправа на активізацію «Рамена»

Інформаційне повідомлення «Компетентність батьків у світлі викликів ХХІ століття»

Вправа «Як ми розуміємо поняття»

 

Вправа «Народні погляди на компетентне батьківство»

Інформаційне повідомлення «П’ять шляхів до серця дитини»

Вправа «Сімейна скарбничка»

 

 

Підведення підсумків роботи. Вправа «Шпаргалка»

Вправа на завершення «Тепло наших рук»

5 хв.

 

 

 

 

15 хв.

 

 

10 хв.

 

10 хв.

 

5 хв.

5 хв.

 

 

15 хв.

 

15 хв.

 

10 хв.

 

15 хв.

 

 

10 хв.

 

10 хв.

Плакат із назвою, метою, завданнями

 

 

Плакат А 1

Матеріали

 дод. № 1

А 4 з пропозиціями

Плакат А 1, стікери

 

Матеріали

дод. № 1 – А

 

Матеріали

дод. № 2

Матеріали

дод. № 3

Матеріали

дод. № 4

Матеріали

дод. № 5

 

А4, фломастери

 

 

 

III. Сценарний план тренінгового заняття

 

1.  Відкриття семінару (5хв.)

 Привітання учасників, загальна Інформація педагога-тренера (клас­ного керівника) про особливості роботи з батьками у цьому навчально­му році, представлення мети і особливостей заняття, презентація роздаткових матеріалів.

Ознайомлення учасників заняття з регламентом роботи.

Вирішення організаційних питань.

 

 

2. Привітання/знайомство. Вправа  «Згадай дитинство» (15хв.)
  Мета: познайомити учасників, сприяти згуртуванню батьків класу, створенню доброзичливої атмосфери та комфорту під час роботи.

 Обладнання: бланки формату А-4 (Додаток № 1).

 Хід проведення:

 Педагог-тренер пропонує учасникам розрахуватись на «день» та «ніч». Потім кожному «дню» пропонується знайти для себе «ніч», але за умови, що ця людина не сидить поруч. Після виконання завдання учасники на аркушах А-4 вказують такі дані про свого напарника:

 1. прізвище та ім'я;
 2. професія;
 3. короткі відомості про його сім'ю;
 4. випадок з дитинства, який йому найбільше запам'ятався.
  Тривалість виконання завдання - 2 хвилини на 1-го партнера. По закінченні учасники презентують своїх «візаві». Інформація про учас­ників вивішується у куточку «Наша класна родина».

 

 

3. Прийняття правил роботи  «Сімейний статут» (10хв.)
  Мета: сприяти згуртуванню батьків класу, створенню доброзичливої атмосфери та комфорту під час роботи.

 Обладнання: заздалегідь прикріплений на видному місці ватман.

 Хід проведення:

 Педагог-тренер наголошує на тому, що упродовж цілого року, обго­ворюючи безліч проблем та питань виховання дітей класу, учасники навчання будуть єдиною великою сім'єю. А для того, щоб уникнути сімейних конфліктів, необхідно виробити й прийняти своєрідний «Сімейний статут», що закріплюватиме правила поведінки та права «членів родини».

 Методом мозкового штурму учасники вносять свої пропозиції. Пе­дагог-тренер враховує їх та на основі представлених батьками ідей про­понує їм виробити загальні правила роботи в групі (не більше 10-ти).

До уваги педагога - тренера:

Орієнтовними правилами можуть бути такі:

 1. бути толерантними;
 2. дотримуватися регламенту;
 3. «правило руки»;
 4.  правило двох рук (якщо хоча б одній людині в колі шумно, то вона має право підняти дві руки, що означає  «Мені шумно, схаменіться!«, а інші, у свою чергу, повинні також підняти руки, при цьому при­пинивши розмови);
 5. бути тут і тепер;

6) працювати в групі від початку і до кінця;
7 ) обговорювати не людину, а проблему;

 1. кожна думка має право на існування;
 2. почуття гумору та доброзичливість у життя!

10) слухати і чути.

 

 

4. Визначення очікувань. Вправа «Пісочний годинник»- (10 хв.)

 Мета: допомогти батькам визначитися з власними очікуваннями від тренінгу.

 Обладнання: аркуш фліп-чарту з намальованим на ньому пісочним годинником, ручки, стікери, вирізані у формі кружечків.

 Хід проведення: кожному учаснику заняття роздається по три кру­жечки, які символізують піщинки, і пропонується написати свої очіку­вання стосовно тренінгу. Після цього-кожен учасник зачитує свої очіку­вання і наклеює їх у верхній частині пісочного годинника. Останнім свої очікування зачитує педагог.

Питання для обговорення:

 •   Про що свідчать очікування?
 •   Чому так важливо на початку роботи їх визначити?

 

 

5.  Вправа на активізацію «Рамена» (5 хв.)

 Мета: сприяти позитивному настрою на виконання подальшої роботи.

 Хід проведення: усі стають у коло. Спочатку повільно, а потім швид­ше і швидше говорять разом із педагогом такі слова, супроводжуючи їх рухами:

Голова.

Рамена (плечі).

Коліна.

пальці (клацання пальцями).

Коліна - пальці.

Коліна - пальці.

Голова, рамена, коліна, пальці.

Вуха, вуста, очі, ніс.

 Наприкінці педагог може запропонувати учасникам заняття підня­ти догори руку, опустити її собі на голову, погладити по голові і сказа­ти: „Молодції Працюйте з таким ентузіазмом і надалі!».

6. Інформаційне повідомлення  «Компетентність батьків у світлі викликів XXI століття» (5хв.)

 Мета: ознайомити батьків із сучасними психолого-педагогічними

підходами до виховання дитини.

 Хід проведення: педагог-тренер коротко презентує сутність компе­тентнішого підходу у вихованні особистості, ознайомлює із основни­ми методами і технологіями, (див. Додаток № 1). «Принципи...» бажа­но унаочнити до кінця заняття.

Принципи компетентнісного батьківства

 •   Любіть свою дитину.
 •   Приймайте дитину такою, якою вона є.
 •                      Довіряйте дитині.
 •                      Вірте у те, що дитина може самостійно подолати життєві пере­пони.
 •   Показуйте дитині, що вона є для вас важливою.
 •   Дайте зрозуміти дитині, що її справи є важливими для вас.
 •   Допомагайте дитині виконати те, чого вона ще не вміє.
 •   Дозволяйте дитині робити свій вибір, приймати власне рішення.
 •   Засуджуйте не саму дитину, а її вчинок.
 •   Прислухайтеся до думки дитини.
 •   Будьте ввічливі з дитиною.
 •   Проводьте разом з дитиною вільний час.
 •   Допомагайте дитині розвивати її здібності.
 •   Забезпечуйте основні життєві потреби дитини.

 

 

7.  Вправа  «Як ми розуміємо поняття» (10хв.)

 Мета: узгодити розуміння базових понять: «батьки«, «батьківство*, «компетентніше батьківство«, «сім'я«, «сімейне виховання*, «дитина».

 Обладнання: 6 карток із вищезазначеними термінами.

 Хід проведення:

 Учасники об'єднуються у шість груп. Кожна група витягує одну з підготовлених педагогом карток і протягом 5 хвилин працює над влас-

ним визначенням терміну, що зазначений на картці. Після роботи у гру­пах учасники презентують свої визначення в широкому колі.

 У кінці вправи педагог-тренер наводить приклади визначень із слов­ників, енциклопедій, загальновживаної літератури. (Додаток № 2)

 

 

8. Вправа «Народна мудрість про компетентне батьківств» (15 хв.)

 Мета: актуалізувати народні традиції щодо сімейно-то виховання та цінностей родинного добробуту в українській сім'ї.

 Обладнання: Папір А - 4

 Хід проведення:

 Створивши малі групи, учасники мають пригадати як можна більше українських прислів'їв, приказок, балад, пісень, у яких яскраво просте­жуються родинні стосунки і традиції стосовно виховання дітей в ук­раїнській сім'ї.

 Після обговорення представники мші-груп ознайомлюють з резуль­татами широке коло. Наприкінці презентації педагог наводить власні приклади з українського фольклору, коротко їх коментуючи. (див. До­даток № 3).

 

 

9. Інформаційне повідомлення  «П'ять шляхів до серця дитини» (10хв.)

 Мета: ознайомити учасників із ефективними прийомами налагод­ження стосунків із дітьми.

 Хід проведення:

 Тренер виступає перед учасниками із заздалегідь підготовленою міні-лекцією (див. Додаток № 4 ).

 

 

10. Вправа «Сімейна скарбничка» (15хв.)

 Мета: розглянути особливості розвитку та сігілку-вапня з дитиною на її різних вікових етапах.

 Обладнання: 4 аркуші форматом А-3 із зображенням таблички

 Хід проведення:

Вправа складається з двох частин.

 Частина 1. Учасники об’єднуються у 4 підгрупи. Кожна отримує ар­куш із зображенням таблички (див. Додаток № 5).

 Частина 2. У кожному з п'яти відділів таблички учасники мають написати конкретні приклади практичного застосування щодо кожного з п'яти шляхів до серця дитини, запропонованих у інформаційному

повідомленні. Кожна група заповнює табличку відповідно до психо­фізіологічних характеристик конкретної вікової групи:

I група -0-6 років

 1.      гру па-7-10 років
 2.   група-11-14 років
 3.   група - 15 -18 років

 Під час презентації учасники знайомляться із змістом заповнених табличок.

          У процесі презентації роботи підгруп доцільно звернути увагу на те, які з 5 шляхів є найбільш актуальними для конкретного вікового періо­ду розвитку дитини.

 

 

11. Підведення підсумків роботи. Вправа «Шпаргалка» (10хв.)

 Мета: підвести підсумки дня.

 Обладнання: 2 аркуші паперу формату А-4.

 Хід виконання: педагог-тренер пропонує учасникам підвести підсум­ки на зразок дитячої гри «Шпаргалка».

 По різні боки від себе він пускає по колу 2 аркуші паперу.

 На одному з них пропонує кожному учасникові написати, що найб­ільше сподобалося йому на першому занятті, а на другому - що треба додати або змінити в роботі семінару і педагога-тренера.

 Кожний пише свою відповідь і, загинаючи листок, передає іншому. Утворюється своєрідна «шпаргалка» зворотного зв'язку для педагога-тренера.

 

 

12. Вправа «Тепло наших рук» (10хв.)

 Мета: надати колегам можливість висловити особисті побажання.

 Хід проведення: педагог-тренер пропонує учасникам потиснути ко­легам руки і коротко висловити особисті побажання, які починаються з вислову: «Я вірю…».

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Балко Лідія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
6 березня 2019
Переглядів
596
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку