Віховний захід "Ми обираємо здоров’я!"

Про матеріал

Мета: ознайомити учнів зі станом здо­ров'я на сучасному рівні в школі; закріпити знання про захворю­вання СНІД,; при­вернути увагу учнів до шкідливих звичок та їх впливу на стан здо­ров'я людини; залучити учнів до здорового способу життя.

Перегляд файлу

Ми обираємо здоров’я!

 

Мета: ознайомити учнів зі станом здо­ров'я на сучасному рівні в школі; закріпити знання про захворю­вання СНІД,; при­вернути увагу учнів до шкідливих звичок та їх впливу на стан здо­ров'я людини; залучити учнів до здорового способу життя.

 

Обладнання: ноутбук, проектор, мульт. дошка, ; додат­кові картки: «ВІЛ — передається і не передається», прислів'я українські на тему «Здоров'я» і вирази відомих лю­дей з цієї теми; повітряні куль­ки;; костюми для учнів («Горілочка», «Цигар­ки»); диски з презентацією на тему «Здоровий спосіб життя» і «Туберкульоз»; призи; фо­тоапарат.

 

| ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Виступ учителя

Проблема здоров'я завжди турбува­ла людство. З прадавніх часів люди жили в тісному спілкуванні з при­родою. Кожної пори року в них був свій ритм життя, який відповідав природним ритмам. Вставали зі схо­дом сонця, а засинали з вечірніми сутінками. Навесні та влітку люди працювали більше, а в осінню та зи­мову пору — менше, більше відпо­чивали. Такий уклад життя тривав протягом багатьох століть. Однак за останнє століття ритм життя лю­дини неймовірно змінився і продо­вжує змінюватись. Високий рівень автоматизації та механізації змен­шив фізичне навантаження на ру­хову активність людини, великий обсяг різноманітної інформації ви­снажує нервову систему. Унаслідок цього почастішали випадки хвороб серця, інфаркту, гіпертонічної хво­роби, нервово-психічних розладів, онкологічних захворювань тощо, їх називають хворобами цивілізації. Крім того, люди добровільно нара­жають себе на небезпеку через тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків. Можливо, вони не замислюються над тим, якої шко­ди завдають своєму організму, здо­ров'ю! Тому про ці небезпеки піде наша розмова.

II. Оголошення теми і мети

Учитель оголошує тему виховного заходу, звертає увагу на девіз заходу «Хто здоровим хоче бути - шкідливі звички має забути», нази­ває мету.

Учитель. Здоров'я людини — най­вища особиста і суспільна цінність. Поки людина почувається здоровою, не витрачає сил і часу для підтримки здоров'я. Українська мудрість дає де­які рецепти, як бути здоровим. (За­питує українські прислів 'я.)

 • Як здорове тіло, то й душі мило.
 • Краще пильнуватись, ніж без кін­ця лікуватись.
 • Не в міру їси — здоров'я не проси.
 • Стриманість — уже половина лі­ків.

Звертаючись до учнів, класний керів­ник говорить: «Вам було дано завдан­ня знайти прислів'я або вирази відо­мих людей про здоров'я. Будь ласка, хто знайшов?»

Без здоров'я нема щастя.

Без здоров'я ніщо людині не миле.

Вартість здоров'я знає лише той, хто його втратив.

Здоров'я — усьому голова. Здоров'я — найдорожчий скарб. Здоров'я дорожче багатства.

Здоров'я маємо — не дбаємо, а втра­тивши — плачемо.

Найбільше щастя в житті — здоров'я.

Бережи одяг знову, а здоров'я — змо­лоду.

Не просимо хліба у Бога, а проси­мо здоров'я.

Все можна купити. Здоров'я — ні!

Вислови відомих людей про «Здоров'я»

Здоров'я людини — щастя. Найбільше щастя полягає у пречудовій мудрості. Людське щастя розкривається в роз­судливості та кмітливості.

Аристотель

Здоров'я — такий стан організму лю­дини, коли функції всіх його орга­нів і систем урівноважені із зовніш­нім середовищем і відсутні будь-які хворобливі зміни.

Л. О. Брусіловський

Здоров'я — стан рівноваги між ви­могами середовища та силами організму.

О. О. Остроумов

Здоров'я — це стан повного, фізично­го, душевного та соціального благо­получчя, а не тільки відсутність хво­роб і фізичних вад.

ВООЗ, 1948р.

У тілі людини є чотири соки: кров, флегма, жовта і чорна жовч. Якщо соки змішані в певних кількостях і нормальні — людина здорова.

Авіценна І

Здоровою може вважатися людина, яка має гармонійний фізичний і ро­зумовий розвиток і добре адаптова­на до оточуючого її фізичного та соціального середовища.

/. Сигерист

III. Слово вчителя

Здоров'я людини залежить від бага­тьох чинників — природних і штуч­них, від діяльності самої людини.

а) Природне середовище

 • Сонячна активність;
 • зміна атмосферного тиску;
 • зміна температури, вологості по­вітря.

б) Мозковий штурм

(Дерево життя)

З одного боку, здоров'ю сприяє... з ін­шого — здоров'ю заважає...

                           Здоров'ю людини

Заважає

Сприяє

Погані звички

Гіподинамія

Переїдання, особ­ливо на ніч

Неврівноваже­ність

Заздрість

Погана екологія Погана гігієна

Погані справи Шкідливі звички

Здоровий спосіб життя

Раціональне хар­чування

Режим праці й відпочинку

Рух

Спорт

Загартовування

Емоційна рівно­вага

Чудовий настрій

Уміння робити добрі справи

Побажання добра і здоров'я

Інтелектуальні на­вантаження

Здоровий сон

 

в) Чинники ризику, пов'язані зі способом життя людини

 • Тютюнопаління, вживання алко­голю, наркотиків
 • Нераціональне харчування
 • Нехтування режимом дня, осо­бистою гігієною
 • Недостатня фізична активність
 • Низький рівень культури
 • Негативне ставлення до близьких
  людей, агресивність

А зараз до нас гості! Зустрічаємо!

IV. Виступ театральних героїв «Горілочка» і «Цигарки»

Вибігає «Пляшка горілки».

Пляшка горілки. Добрий день, діти! Дозвольте з вами привітатися. Я — «Горілочка», або пляшка пива, \ яке вам дуже подобається, правда? Зверніть увагу на мене, яка я гарна, | різнокольорова, приваблива, а яка І я смачна! Я так гарно впливаю на стан \ людини: спробувавши мене трошки, І людина стає дуже балакучою, веселою, сміливішою, смішною. Бачите, яка я гарна, хіба ні? Хто говорить, І що я погана? Чому? Я погано впливаю на здоров'я людини? Ні в якому разі! Так що виходить, що я вам не компанія? Тоді я вас залишаю і не буду з вами товаришувати, піду шукати нових друзів. (Учні кажуть у від­повідь про поганий вплив алкоголю на стан здоров'я, роздає листівки  паперу  у вигляді пляшки з написами}

 • Порушення координації рухів
 • Зниження здатності чітко мислити
 • Відсутність самоконтролю
 • Погіршення пам’яті
 • Подвоєння в очах
 • Блювота
 • Затьмарення свідомості
 • Захворювання нервової та травної систем.

Вибігає «Цигарка».

Цигарка. Добрий день, любі друзі! Як ваші справи? Ви мене впізнали? Мабуть, так! Я така гарна, привабли­ва! Деякі з вас, мабуть, уже спробува­ли цигарки, як я вам на смак? Правда, смачно? Ні, хіба? Відразу стаєш таким веселим, спокійнішим. Я допомагаю виглядати дорослішим, модним. Чому ви говорите, що я шкідлива для ста­ну здоров'я людини? Чому? Так ви не мої любі друзі? Так, гаразд, піду шу­кати нових друзів. (Учні у відповідь ка­жуть про шкідливий вплив тютюно-паління на здоров'я людини, роздає згорнуті трубочки паперу з написами )

 - рак легенів

 - туберкульоз

 - інфаркт

 - інсульт

 - бронхіт

 - задишка

 - головний біль

 - зміна кольору та руйнування зубів

 - запах з рота, гастрит та виразка шлунка.

 - грубий голос зміна кольору обличчя,

 - параліч ЦНС

 

V. Слово вчителя

Щоб визначити ваш сьогоднішній стан, ми зробимо таку річ.

а) Гра «Здорові легені»
(надування кульок)

б) Слово вчителя

Щоб заохотити вас до безалкоголь­них напоїв, пограємо.

Гра «Аукціон безалкогольних напоїв»

Перемагає той, хто більше знає цих напоїв.

 

VI. Слово вчителя

Однією дуже шкідливою хворобою, проти якої до сьогодні не знайшли ліків, є СНІД.

Виступ учнів

1-й учень. Ще в середині ми­нулого століття ніхто б і не поду­мав, що колись з'явиться хвороба, здатна знищити імунітет людини. У1981 році у США були зареєстровані перші випадки вельми таємничої хво­роби, яка уражала імунітет людини, вона ставала беззахисною перед будь-якою, навіть «безневинною» інфек­цією. Назвали цю хворобу синдро­мом набутого імунодефіциту, скоро­чено СНІД. У1983 році вчені відкри­ли її збудника — вірус імунодефіциту людини (ВІЛ).

2-й учень. ВІЛ — це вірус, який розвивається та розмножується в ор­ганізмі людини і призводить до по­вної втрати його захисних механіз­мів та розвитку СНІДу. В організмі людини ВІЛ проникає в специфічні імунні клітини, які містяться в крові. СНІД — це глибоке ураження імунної системи та її недостатність, спричинена ВІЛ.

Останнім часом, щоб визначити, за­ражена людина ВІЛ чи ні, досліджу­ють кров людини. Адже саме у крові утворюються антитіла, які прагнуть подолати «чужинця». Наявність ан­титіл до ВІЛ у крові людини свід­чить про те, що в її організмі потра­пила інфекція.

Гра «Хто більше знає»

Грають дві команди.

Перед учнями картки, завдання - якомога швидше відібрати два стовп­чики.

Команда 1

ВІЛ може передаватися

 • Унаслідок переливання крові, пересадки донорських органів.
 • Від ВІЛ-інфікованої матері до дитини під час вагітності й пологів, годування груддю.
 • У разі користування спільними голками для ін'єкцій, лезами,
  манікюрними ножицями, нестерильним медичним інструментарієм.
 • Статевим шляхом.

Команда 2

Не можна заразитися

 • Через рукостискання, обійми, поцілунки, піт, слину, сльози, кашель, чхання.
 • Від комах і домашніх тварин.
 • У разі спільного користування фонтанчиком для води, посудом, басеном, білизною, спортивним знаряддям, продуктами харчування.
 • Унаслідок контактів у громад­ському транспорті, через гроші.

VIII. Виступ учителя

Інформація на мультимедійних презентаціях

«Ми обираємо здоров’я!» (презентація з коментарем)

IX. Заключна частина

Пропозиція вчителя

Давайте спробуємо оцінити якісний стан вашого здоров'я за деякими кри­теріями:

1) Чи часто ви хворієте на застудні захворювання? Чи турбують вас
інфекційні хвороби?

Якщо так, прошу підняти руки.

Якщо ні (встаньте), то це свідчить про те, що захисні сили вашого організму в порядку і ви здорова людина.

2) Чи завжди ви врівноважені, життєрадісні, вас не лякають труднощі, ви задоволені своїм життям?

Якщо так, прошу підняти руки (або встати). Це означає, що ваше психіч­не здоров'я в нормі.

 

X. Підсумок

Тест «Здоровий спосіб життя» (тест н а мультимедійній дошці, учні загинають пальці на руці)

1. Здоровий спосіб життя — це:

а) те, про що я вперше чую;

б) стиль життя, який вважається
модним;

в) мій власний спосіб життя.

2. Якщо ви дійсно турбуєтесь про своє здоров'я, то ви:

а) відвідуєте лікаря раз на тиждень
і приймаєте ліки у великій кіль­
кості;

б) намагаєтесь підтримувати гарну фізичну форму;

в) виключаєте зі свого життя алкоголь, тютюн, наркотики.

3. Чи володієте ви достатньою кількістю інформації про безпечну поведінку, щоб відчути себе за­хищеним:

а) так, абсолютно;

б) гадаю, що недостатньо;

в) маю уявлення, але хотів би по­глибити свої знання.

4. Якщо ви побажаєте отримати нову інформацію про здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, ВІЛ/ СНІД, то ви:

а) прочитаєте журнал «Здоров'я»;

б) проконсультуєтесь у лікаря;

в) станете учасником нашого заходу.

Отже, вистачило пальців однієї руки — ви мало замислюєтесь над своїм здо­ров'ям і ставитесь до нього не дуже серйозно.

Вистачило пальців обох рук — упев­нені, що ЗСЖ — це є ваш особистий спосіб життя.

Комунікативна гра

Діти по черзі висловлюють свою думку про захід. Починаючи словами:

«Якби мене міг почути увесь світ, я б сказав. Люди…»

 1. Висновки

Ми закріпили знання про здоров'я, про СНІД, ознайомилися зі способа­ми профілактики, заохотилися здо­ровим способом життя.

 

 

1

 

doc
До підручника
Основи здоров`я 7 клас (Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.)
Додано
3 квітня 2018
Переглядів
629
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку