Виховний захід у 8 класі "Екологічна безпека"

Про матеріал

У роботі розглянуті найбільш небезпечні забруднювачі навколишнього середовища, значна частина яких потрапляє в довкілля внаслідок роботи промислових підприємств, транспорту, побутових відходів, на прикладі м. Кам'янського, показано вплив цих факторів на забруднення довкілля.

Перегляд файлу

 

 

Урок провела:

 

Шевченко Людмила Вікторівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 клас

Тема: Екологічна безпека

Мета: розглянути найбільш небезпечні забруднювачі навколишнього середовища, значна частина яких потрапляє в довкілля внаслідок роботи промислових підприємств, транспорту, побутових відходів, на прикладі м. Кам’янському  показати вплив цих факторів на забруднення довкілля; розвивати навички аналізу й синтезу, вміння робити висновки; виховувати бережливе ставлення до природи, повагу до думки інших.

Обладнання: компютер, мультимедійна дошка, проектор, плакати з надписами, малюнки, ватмани, олівці, клей, малюнки.

Тип уроку: урок-проект

Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

ІV. Вивчення нового матеріалу

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Привітання, перевірка присутніх, позитивне налаштування на урок.

 

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

      Інтерактивна бесіда

 1. Згадайте, які ви знаєте екологічні проблеми? (Забруднення атмосфери, гідросфери, верхніх шарів літосфери, біосфери, глобальне потепління клімату, кислотні дощі, порушення озонового шару та т.п.).
 2. А які є основні забруднювачі навколишнього середовища? (Промислові підприємства, транспорт, побутові відходи)
 3. Яких видів бувають забруднення? (Природні і антропогенні)
 4. Наведіть приклади природних забруднень. (Виверження вулканів, лісові пожежі, вивітрювання тощо).
 5. Наведіть приклади антропогенних забруднень.

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

    Добре відомо, що сучасний стан відносин Людини і Природи на планеті Земля залишається дуже далеким від бажаного. Наслідком цього є велика кількість проблем планетарного рівня, серед яких зміни клімату, засмічення територій, погіршення якості питної води, зменшення кількості представників флори і фауни. Але деякі з перелічених проблем можна зменшити завдяки нашим з вами зусиллям. Що для цього необхідно зробити ми розглянемо на сьогоднішньому уроці.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

     Екологія – це стан душі людини. Людина – частина природи і саме природі ми зобов’язані своїм існуванням, своєю досконалістю і могутністю.

    Доля природи – наша доля. Берегти природу – означає мати надію на щасливе життя.

    На попередньому уроці ми з вами виділили 3 основні групи забруднювачів навколишнього середовища нашого міста. Які?

 • І група – промислові підприємства;
 • ІІ група – транспорт;
 • ІІІ група – побутові відходи.

    Ми з вами  розділи клас на 3 групи, кожна з якої отримала своє випереджальне дослідницьке завдання, над яким ви працювали в групі.

     І група у нас працювала над проблемою забруднення навколишнього середовища промисловими підприємствами. То ж, давайте їх послухаємо.

Виступ І групи

    У Камянському працюють 47 великих промислових підприємств, 1188 підприємств малого та середнього бізнесу. У структурі промислового виробництва в Камянському переважає металургія та обробка металу (67%), хімічна галузь (18%), виробництво коксу (5%), машинобудування (2%).

 В першу пятірку найбільших підприємств міста ( по випуску продукції) ввійшли:

 1. ВАТ Дніпровський металургійний комбінат;
 2. ВАТ «Дніпровагонмаш»;
 3. МП  Сталеливарний завод
 4. Коксохімічний завод;
 5. ДніпроАзот

   В першу п’ятірку лідерів найбільших забруднювачів атмосфери ввійшли такі підприємства міста:

 1. ВАТ «ДніпроАзот»;
 2. Коксохімічні заводи;
 3. ВАТ Дніпровський металургійний комбінат ;
 4. МП  Сталеливарний завод
 5. ВАТ «Дніпровагонмаш»;

    Ці підприємства викидають в атмосферу дуже багато шкідливих речовин, які негативно впливають на зміну клімату, погіршення якості питної води, здоров’я людини в цілому.

        Найнебезпечнішими шкідливими речовинами з них є:

Тверді речовини (пил)  0,15  0,2  3,0

Двоокис сірки  0,05  0,5  1,0

Двоокис азоту  0,04  0,085  0,8

Окис азоту  0,06  0,4  1,2

Окис вуглецю  3,0  5,0  60

Аміак  0,04  0,2  0,8

Хлористий водень  0,2  0,2  4,0

Ціанистий водень  0,01   0,2

Окис кадмію  0,001  _  0,02

 

 

Свинець  0,0003  0,03  0,006

Сірководень  0,005  0,03  0,1

Бенз(а)пірен  0,000001   0,00002

Фенол  0,003  0,01  0,06

Формальдегід  0,003  0,035  0,06

Фтористий водень  0,005  0,2  0,1

        Основними речовинами-забруднювачами є оксиди сірки, азоту, аміак, феноли, формальдегід, бензапірен.

       Наша група провела дослідження, метою якого було виміряти відстань від школи до кожного з підприємств та забрудненість повітря в залежності від дальності розташування кожного з підприємств.. В ході дослідження ми вияснили, що

 • До ДніпроАзота – 25 км;
 • До коксохімічного заводу – 16 км;
 • До Сталеливарного заводу – 10 км;
 • До Дніпровагонмаш – 8 км;
 • До ДМК – 5 км.

    То ж, зробивши розрахунки, ми можемо сказати, що при середній швидкості вітру 3 м/с шкідливі речовини від найбруднішого підприємства, а саме ДніпроАзота,  частина розсіється в атмосфері, частина осяде на земну поверхню. То ж, можна зробити висновок, що наша школа знаходиться у відносно чистій частині міста.

    Але, розслаблятися нам  не можна, так як вміст шкідливих речовин в атмосфері міста, особливо, формальдегіда найбільший серед вказаних міст України.

    Наша група б запропонувала наступні шляхи вирішення цієї проблеми:

 • різке зменшення викидів оксидів сірки та азоту, оскільки саме сірчана кислота та її солі на 70—80 % зумовлюють кислотність дощів;
 •  застосування нових технологій;
 •  широке міжнародне співробітництво;
 • зменшення валової кількості забруднювачів, що потрапляють до атмосфери, поліпшення якості палива, удосконалення технологічних процесів тощо;
 • вкладання коштів у розвиток нових, ресурсозбережуваних технологій;
 • захист атмосфери шляхом розсіювання, обробки та нейтралізації шкідливих викидів  спорудження на промислових підприємствах надто високих труб (300 м і більше), очисних споруд (фільтрів), бактеріальне розкладання забруднювачів, їх поглинання рослинами тощо;
 • запобігання забрудненню атмосфери за допомогою раціонального, дисперсного розміщення підприємств — джерел шкідливих викидів — з урахуванням природних умов і потенційної можливості забруднення повітря;
 • формування екологічної культури, насамперед у молоді.

Дякуємо за увагу.

 

Дякуємо вам І група. А зараз ми послухаємо  доповідь ІІ групи, яка працювала  над проблемою забруднення навколишнього середовища вихлопними газами від транспорту. Будь-ласка, ІІ група слухаємо вас.

 

 

 

Виступ ІІ групи

Наша група працювала над проблемою забруднення атмосфери автотранспортом

     Транспорт – одна з найважливіших галузей суспільного виробництва. Він покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях.

  Наш час характеризується небаченими масштабами транспортних перевезень – як вантажних, так і пасажирських. Значна їх частина є безпосередньою складовою процесу виробництва – промислового й сільськогосподарського. Надзвичайна мобільність властива й людям: зростають швидкості й вантажопідйомність автомобілів, літаків, суден. Відповідно збільшуються й масштаби шкоди, якої вони завдають природі. І за зростанням обсягу вантажоперевезень, за швидкість і комфорт люди розплачуються здоров’ям, оскільки забруднюються всі земні сфери.

До основних видів транспорту належать:

 • Автомобільний – найпоширеніший нині вид транспорту, роботу якого забезпечують різноманітні авто засоби пересування. Посідає перше місце за паса жирообігом.
 • Залізничний – займає перше місце за вантажообігом.
 • Повітряний.
 • Водний.
 • Трубопровідний.
 • Електронний – представлений лініями електропередач.

   В нашому місті найпоширенішим видом транспорту являється автомобільний, і як ми бачимо з таблиці,  є основним забруднювачем атмосфери. На відміну від інших видів транспорту ми бачимо, що автомобільний викидає в повітря найбільшу кількість отруйних речовин.

Забруднення атмосфери різними видами транспорту

Транспорт

Масова частка викидів, %

СО

Вуглеводні

SO2

H2 SO4

Аерозолі

Автомобільний

89,5

82,1

72,6

44,4

78,5

Залізничний

0,4

2,6

7,7

11,1

7,0

Водний

2,2

6,4

2,2

33,3

7,1

Авіаційний

1,4

2,6

1,0

11,2

7,3

Інші види

6,5

6,3

16,5

-

-

   Гази, які виділяються внаслідок спалювання палива у двигунах внутрішнього згорання, містять більше 200 найменувань шкідливих речовин, у тому числі канцерогени. Нафтопродукти, залишки від стертих шин та гальмівних колодок, сипкі і пилові вантажі, хлориди, які використовують для посипання доріг взимку, забруднюють придорожні смуги та водні об’єкти.

    Головним чином атмосферу автомобільний транспорт забруднює трьома основними шляхами.

 1. відпрацьованими газами, що викидають через вихлопну трубу;
 2. картерними газами;
 3. вуглеводнями внаслідок випаровування палива з бака, карбюратора та трубопроводів

 

 

 

 А склад вихлопних газів бензинових двигунів такий:

N2 — 74-77%

O2 — 0,3-8,0%

Н2О (пари) — 3,0-5,0%

СО2 — 0,5-16,0%

СО — 0,1 — 5,0%

 

Оксиди азоту — 0,0 — 0,8%

Вуглеводні — 0,2 — 3,0%

Альдегіди — 0,0 — 0,2%

 

Табл. 1. Викид в атмосферу токсичних компонентів при згорянні 1000 кг

пального в карбюраторних і дизельних двигунах

 

 

Токсичні компоненти

Кількість (кг) шкідливих викидів у відпрацьованих

газах на 1000 кг відпрацьованого пального

 

Карбюраторні двигуни

Дизельні двигуни

Оксид вуглецю (СО)

267,00

28,4

Окисли азоту

26,60

40,8

Вуглеводні (СН)

33,20

9,1

Сажа

1,34

3,4

Сірчистий газ

1,34

34,0

Свинець

0,27

-

Всього

397,75

115,7

 

     Аналіз табл. 1 показує, що бензинові двигуни порівняно з дизельними значно більше забруднюють атмосферу оксидами вуглецю і токсичними вуглеводнями. Для дизельних двигунів характерною екологічною проблемою є підвищений викид твердих часток сажі і "задимленість" відпрацьованих газів.

    Ми провели дослідження, метою якого було підрахувати скільки транспортних засобів проїжджає повз нашу школу за годину і скільки вони викидають в повітря оксиду карбону – найотрутнішої речовини у вихлопних газах. У ході роботи, було виявлено, що протягом години біля  школи середньому проїжджає близько 157 автомобілів, з них :

     47 – вантажівки, 110 – легкові автомобілі. Знаючи, що легковий  автомобіль за одну годину викидає близько 3 мг/м куб. оксиду карбону (СО),  вантажний до  6 мг/ м куб., можна провести підрахунки за одну годину:                                           

47 * 0,006 = 0,3 мг/м куб

    110 * 0,003 = 0,33 мг/.м куб

    0,3 + 0,33= 0,63 мг/м куб

     За добу в повітря викидається близько 15,12 мг/куб.м, при гранично допустимих 1 мг/куб.м, при максимальному значенні - 3 мг/куб.м. Таким чином, значення СО, тобто чадного газу, біля нашої школи в 5 разів перевищує гранично допустимі значення.

 

 

    Ми б запропонували наступні шляхи подолання цієї проблеми:

 • своєчасне технічне обслуговування і точне регулювання системи запалювання та живлення двигунів внутрішнього згоряння;
 • зниження шкідливого впливу токсичних речовин на навколишнє середовище в процесі експлуатації за рахунок впровадження новітніх систем нейтралізації шкідливих викидів;
 • широке використання зрідженого природного газу, альтернативних видів пального, нових транспортних засобів – електромобілів;
 • введення різних присадок і нейтралізаторів до складу палива, які забезпечують його бездимне згоряння;

 

 • використання новітніх систем запалювання, які сприяють повному згорянню палива;
 • розробка нових видів екологічно чистого автотранспорту з використанням альтернативних джерел енергії.

   Дякуємо вам ІІ група.  А зараз ми послухаємо ІІІ групу дослідників, які працювали над проблемою забруднення навколишнього середовища побутовими відходами.

Виступ ІІІ групи

    Наша група працювала над проблемою забруднення навколишнього середовища побутовими відходами. Девіз нашого дослідження: «Люди разом можуть здійснити те, що не в змозі зробити самотужки».

    Відходи поділяються на виробничі(90%) та побутові(10%). У часи натурального господарювання проблеми відходів не існувало. Усі залишки були органічного походження і легко перегнивали. Перші негаразди виникли з появою міст. Проблема загострилась в останні 200 років з розвитком хімії. Були створені такі речовини і матеріали, які не розкладаються в природі тривалий час. Папір, харчові відходи розкладаються протягом 3 -4 тижнів . Пластикові вироби, скло можуть пролежати до 1000 років і більше, виділяючи у грунт отруйні речовини,а в атмосферу – шкідливі гази.

     Категорії відходів: деревяні, скляні, паперові, пластикові, металеві, будівельні, харчові, неорганічні, текстильні, гумові, рослинні.

   Але у смітті, яке ми викидаємо, міститься ще близько 40 % вторинної сировини.

    Вміст цінної вторсировини у побутовому смітті, %

Папір 10,3 — 26,4

Харчові відходи 20 — 40

Деревина 0,75 — 3,7

Текстиль 0,2 — 8

Метал  1  — 5,8

Скло 1,1 — 9

Полімери 0,6 — 6.

 

 

 

 

Так, наприклад,

 • з 5 пластикових пляшок отримують 1 футболку;
 • з 20 пляшок – утеплювач зимової куртки;
 • з 25 пляшок – волокно для свера;
 • з 35 пляшок – утеплювач для спального мішка;
 • з 60 пляшок – 1 м кв. килимового покриття.

    Ми провели дослідження, в ході якого опитували жителів міста. Ми ставили їм наступні запитання: «Чи сортуєте ви сміття, коли його викидаєте?» І майже від усіх чули одну відповідь: «Ні». Далі ми їх запитували, чи знають вони про наслідки, до яких це призводить. Більшість відповідала, що вони нічого не можуть зробити, адже це не від них залежить. Якби були різні контейнери, то сміття  й сортувалося б, а так – як їх немає, то й доводиться викидати в один. До контейнерів з пластиковими пляшками звикли, звикли б і до інших.

     Пропозиції нашої групи, щодо вирішення цього питання.

 • не спалювати сміття;
 • використовувати побутові фільтри на спалювальних установках;
 • упорядкувати сміттєзвалища, реорганізувати за всіма правилами;
 • ліквідувати стихійні сміттєзвалища;
 • одяг, який ми вже не носимо – віддати бідним;
 • паперові викиди здавати в макулатуру;
 • скляні пляшки віднести в пункт прийому склотари;
 • надати перевагу товарам багаторазового призначення.

 

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

     Ви прослухали доповіді про найголовніші екологічні проблеми нашого міста. Тепер на закріплення давайте ви створите колаж по кожній з проблем, але при цьому обмінявшись темами. Група, яка працювала над проектом забруднення навколишнього середовища промисловими підприємствами буде створювати колаж по проблемі забруднення навколишнього середовища автотранспортом. ІІ група, яка працювала над проблемою забруднення навколишнього середовища автотранспортом створюватиме колаж по проблемі побутових відходів. А ІІІ група створюватиме колаж проекту І групи, тобто по промисловим підприємствам.

 

VІ. Підсумок уроку

    Вчитель звертає увагу на основні положення розглянутого матеріалу.

VІІ. Домашнє завдання

 1. Опрацювати параграф підручника.
 2. Намалювати малюнок по одній з тем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F:\Фото семінару\DSC05046.JPG

F:\Фото семінару\DSC05052.JPG

 

docx
Додано
14 лютого 2018
Переглядів
1427
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку