24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Виховний захід з англійської мови для 5-8 класів «Tea Party»

Про матеріал

Виховний захід з англійської мови для 5-8 класів

«Tea Party»

Завдання:

1. Створення умов для розвитку логічного мислення учнів, вміння аналізувати, висловлювати свої думки, аргументувати.

2. Сприяти зміцненню знань про традиції та звичаї країн, що вивчається.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховний захід з англійської мови для 5-8 класів

«Tea Party»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Tea Party

Цілі:

 

         Навчально-пізнавальні:

1. Розширення кругозору учнів через знайомство з історією походження чаю та особливостями вживання чаю в Англії та Україні і чайним етикетом.

2. Удосконалення навичок аудіювання, розвиток вміння читати з метою добування детальної інформації, розвиток вміння розуміти культурологічний аспект текстів, розвиток уміння перекладати і користуватися словником, вдосконалення лексичних навичок говоріння.

            Розвиваючі:

1. Розвиток творчих здібностей учнів.

2. Розвиток здібностей до розподілу і переключенню уваги, до мимовільному запам'ятовуванню при сприйнятті на слух.

            Виховні:

1. Формування потреби і здатності до співпраці та взаємодопомоги при роботі в групі.

2. Виховання шанобливого ставлення до способу життя інших народів, глибшого усвідомлення своєї культури.

 

Завдання:

 

      1. Створення умов для розвитку логічного мислення учнів, вміння аналізувати, висловлювати свої думки, аргументувати.

      2. Сприяти зміцненню знань про традиції та звичаї країн, що вивчається.

 

         Обладнання:

 

       Мультімідійний проектор, фотографії Лондона, картки із завданнями, сервіровані столи, костюми.

Сценарій чайної церемонії.

 1. Вступне слово

We all have an unusual party. It is connected with one of English traditions: English Drinking Tea. I want you feel yourself real Englishmen. And learn more information about this country.

-Вітаю. Я рада бачити вас усіх. Сьогодні у нас незвичайний захід. Воно пов'язане з однією з англійських традицій: Англійським чаюванням. Мені хочеться, щоб ви відчули себе справжніми англійцями.

Чай ... це коротке співзвуччя ввібрало в себе сенс легенд і наукових робіт, народної поголоски і державних документів. Історичне життя чаю регламентували імператори, лікарі, гурмани, поети, купці, філософи і художники. Чай багатогранний і багатоликий.

В Англії культура чаювання грає приблизно таку ж роль, що і кодекс самурая в Японії. Чай супроводжує англійця протягом усього життя, незмінно присутнім в кожному англійському будинку і офісі.

       Те, що англійці о п'ятій вечора сідають пити чай, і час це для них священне, знає, напевно, кожен, хто хоч раз у житті подивився «Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона» або прочитав один з романів Діккенса.

Чи добре ви знайомі з чаєм? Сподіваюся, що сьогоднішній вечір розширить межі вашого знайомства з чаєм.

Ведучий. Good afternoon dear friends! Welcome to our tea party! It's common knowledge that the English are very fond of tea. They like to have a nice cup of tea from 6 to 8 times a day, sometimes even more.

Ведуча .Доброго дня любі друзі! Ми раді вітати вас на нашому заході. Всім відомо, що англійці дуже люблять чай. Вони люблятчь пити чай від 6 до 8 разів на день, а іноді навіть більше.

Ведучий. «It’s easier to imagine England without the Queen than without tea» - says the English joke. English tea party as tradition has not more than ten centuries, and only three and a half century. So, a little history. 1664. Celebrating the marriage of King Charles XI and a Portuguese princess Catherine de Braganza.

 

Ведуча. «Легше уявити Англію без королеви, ніж без чаю» - засвідчує англійський жарт. Англійське чаювання як традиція нараховує не десятки століть, а всього три з половиною.

Ведучий- Millions of people in factories and offices look forward to their tea breaks in the morning and afternoon. They are called «11es» and «5 o'clock tea». And what do the English think of tea themselves?

Ведуча- Мільйони людей на заводах і в офісах з нетерпінням чекають перерв на чаювання вранці і після обіду. Вони називають їх одинадцятигодинного і п'ятигодинне чаювання. А що англійці самі думають про чай?

Ведучий.

Let's read and translate some posters to see what the English think of tea.

Ведуча. - Давайте прочитаємо і переведемо кілька постерів, щоб зрозуміти, що англійці думають про чай.

• The English know how to make tea and what it does for you.

• Англійці знають, як заварювати чай, і ефект його дії на кожного.

• Seven cups of it make you up in the morning; nine cups will put you to sleep at night.

• Сім чашок чаю змусять вас підбадьоритися вранці, дев'ять чашок допоможуть вам заснути ввечері.

• If you are hot, tea will cool you off, and if you are cold, it will warm you up.

• Якщо вам жарко, чай допоможе вам охолодитися, а якщо ви змерзли, він зігріє вас.

 

• If you take it in the middle of the morning, it will stimulate you for further work; if you drink it in the afternoon, it will relax you for further thought.Then, of course, you should drink lots of it in off hours.

• Якщо ви п'єте чай в розпал ранку, він стимулює вас на подальшу роботу; якщо ви п'єте його в середині дня, він сприятиме продовженню роботи. Тоді, звичайно, ти повинен пити багато чаю у години відпочинку.

• The test of good tea is simple. If a spoon stands up in it, then it is strong enough; if the spoon starts to wobble, it is a feeble makeshift.

• Зняття проби з чаю дуже просте. Якщо ложка стоїть в чаї, він досить міцний; якщо ложка починає коливатися, це слабкий сурогат чаю.

Учитель: I think that all of you like to drink tea but I also think that you know too little about this magnificent beverage. Let's have a very short quiz and see what you know.

Ведуча. Я думаю, всі ви любите пити чай, але мені здається, що ви знаєте так мало про цей чудовий напій. Давайте з'ясуємо, що ви знаєте про чай.

Ведучий The life of each of us is full of highdays: exciting days which we look forward to - like school trips, birthday, visits to the cinema or the theatre.

Ведуча Життя кожного з нас повна якихось важливих подій, що хвилюють, які ми чекаємо - шкільні екскурсії, день народження, походи в театри чи кіно.

Ведучий - The highdays are days which many people can share-whole family, whole villages, sometimes whole nations. They are days on which people have been having a «high old time» for many years, sometimes for centuries.

Ведуча -  Ці свята можуть розділити з вами сім'ї, села, іноді цілі нації. Це дні, які проводяться як «в старі добрі часи» багато років, іноді століть.

Ведучий - People keep customs and traditions. A lot of them have very long histories. Some are funny and some are strange. But they are all interesting.

Ведуча - Люди дотримуються звичаї і традиції. Багато з них мають довгу історію. Деякі - забавні, а деякі - дивні. Але всі вони дуже цікаві.

- Some British customs and traditions are famous all over the world: Bowler hats, drinking tea and talking about the weather, for example.

Деякі британські звичаї і традиції відомі в усьому світі: капелюхи-казанки, бесіда про погоду, наприклад, і чаювання.

 

(Група 1 показує презентацію "Історія чаю").

History of English tea

1 pupil. English tea drinking traditions have a long history. Tea was brought to England in the seventeenth century by a Portuguese princess, who married king Charles II of England, and has been popular in the country ever since.

2 pupil. However from the 18th century tea began to be used by the common people too, thanks to tea-smugglingiv in Cornwall. Tea was brought in illegally.

Учитель: Do you know how to make tea? Let's listen to the main recipe of making tea from Queen Elizabeth II.

(Зявляється королева Єлизавета II ,яка показує презентацію заварювання чаю).

How to Make English Tea

1. Fill the kettle with cold water.

2. Boil the water.

3. Warm the pot.

4. Put one teaspoon of tea in the pot for each person and one extra for the pot.

5. Pour hot water into the pot.

6. Place a tea strainer over the top of the cup and pour the tea in.

7. Place a tea cozy on the teapot to keep the tea warm.

If you want, you can add some milk and sugar. The tea can be served with plenty of bread and butter, stewed fruit, jam, with cream or custard and pastries or a good cake and many-many other snacks.

 

Here are some Table manners for the English Tea drinking. During drinking tea you must follow the next rules:

• You must lay sugar in the tea carefully.

 Під час чаювання кладіть цукор в чай акуратно.

• You must eat the pie with the help of spoon but not hands.

 Ви повинні їсти пиріг за допо могою ложки, але не руками.

• You must not tap the spoon for a cup stiring tea.

Ви не повинні гриміти ложкою при помішуванні чаю.

• And one more: during drinking tea Englishmen speak only about pleasant things

І ще: за чаєм англійці обговорюють тільки приємні теми.

Правила Англійського чаювання.

         What can you tell us about the ABC of Table manners for the English Tea Drinking?

Що ви можете сказати про види Англійського чаювання?

  Ведучий 2 - There are four kinds of tea which are popular all over the world. They are green tea, red tea, yellow tea and black tea. They can be in large and small leaves and in granules. But Englishman most of all prefer black and green tea. In cold weather they like to drink tea with milk. Besides, milk helps to determine the quality of tea. (Продемонструвати): How do it? We take two cups of tea and add some milk. If the colour is red or orange it's a good tea. But if the colour is grey its bad tea.

У світі популярні чотири види чаю. Це зелений, червоний, жовтий і чорний чай. Чай може бути великолистовим, подрібненими або гранульованим. З усіх видів чаю англійці воліють чорний або зелений чай. У холодну погоду вони люблять пити чай з молоком. Крім усього, молоко допомагає визначити якість чаю. Яким чином? Візьмемо дві чашки чаю і додамо туди трохи молока. Якщо колір стане червоним або помаранчевим, це хороший чай. Але якщо колір стане сірим, цей чай поганий.

Ведучий 1 - When Englishmen get together for drinking tea on their table you can see a lot of different dishes. For example, jam, biscuits, sweets, fruits, cheese, cakes, and of course an apple pie. It is the main dish of drinking tea.

Коли англійці збираються для чаювання, на їхньому столі ви можете бачити різні страви. Наприклад, джем, печиво, солодощі, фрукти, сир, тістечко і, звичайно ж, яблучний пиріг.

Ведучий 2 - But I think it is interesting for us to know how to prepare аn apple pie. May be you know its recipe.

Ну, я думаю, нам буде цікаво дізнатися, як готується яблучний пиріг. Можливо, ти знаєш рецепт його приготуван Ведучий 1 - Yes, I know. For preparing such pie you need:

Ведучий 2 - Так. Для такого пирога вам потрібно:

- Two big apples (2 великих яблука)

- Three eggs (3 яйця)

- Some butter (трохи олії)

- A glass of cream (склянка вершків)

- One hundred grammas of sugar (100 г цукру)

- A glass or two of flour (стакан або два борошна)

And your pie is ready. Bon appety! Now you can make such pie at home according to this recipe.

    І ваш пиріг готовий. Смачного! Тепер ви можете спекти такий пиріг будинку на нашу рецептом.

Учитель: Every country has its own tea - drinking habits. When tea was first brought to England people did not know how it ought to be used. They boiled the leaves and put them on a piece of bacon, and than ate them. Can you imagine how tasty it was? No? You are welcome to see our drama "Tea Leaves".

FRIENDSHIP TEA

Please enjoy this friendship tea,

A gift for you with love from me.

When your day is feeling blue,

I'll tell you just what you should do.

Grab the kettle, fill it up,

Heat the water, pour a cup.

Kick your shoes off, rest a while,

 

Feel the clouds lift, start to smile.

Now the day is going fine,

Thanks to this small gift of mine.

(Maureen)

1: And now we invite everybody to Tea Drinking. You are welcome!

А зараз ми запрошуємо всіх на чаювання. Ласкаво просимо!

Список літератури:

 1.                    Бабинская П. Практический курс методики преподавания иностранных языков / П. Бабинская – Минск : ТетраСистемс, 2003.
 2.                    Білас Л.М. Виховання національної свідомості старшокласників у процесі вивчення іноземної мови./Автореф. дис.канд. пед. наук. – К., 2005. – 21с.
 3.                    Polupan A. P., Polupan V. L., Makhova A. V. Ukraine: a culturalreader. –Kharkiv: Academy, 1997.– 248p. – (Units 32, 36).
 4.                    Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста) /Колектив авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 96с. “Бібліотечка журналу “Іноземні мови”, вип.4/99.
 5.                    Державний стандарт базової і середньої освіти. [Електрон. ресурс] //Міністерство освіти і науки України[веб-сайт] - Режим доступу://www.mon.gov.ua
 6.                    Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2015/2016 навчальному році від 01.06.2015.№ 1/9-426.: Іноземні мови.
 7.                    Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. /Колектив авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 327 с.
 8.                    Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях / Укладачі С.Ю.Ніколаєва, С.В.Гапонова: Навч. посібник. – К.: Ленвіт, 2004. – С.10.
 9.                    Мильруд Р., Максимова И. Современные концептуальне принципы коммуникативного обучения иностранным языкам / Р. Мильруд, И.Максимова // ИЯШ. – 2000. – № 4. – С. 9-16, № 5. – С. 17-22.
 10.                Морська Л. Теорія та практика методики навчання англійської мови / Л. Морська. – Тернопіль : Астон, 2003.
 11.                Ніколаєва С. Концепція підготовки вчителя іноземної мови / С.Ніколаєва // ІМ. – 1995. – № 3-4. – С. 5-11.
 12.                Ушинський К. Д. Про народність у громадянському вихованні // Вибрані твори: В 2-х т. — Т. 1. — К., 1983.
 13.                Шерстюк О.М. Сучасні підходи щодо викладання іноземних мов//Іноземні мови. – 2000. - №1. – С.65-67.
 14.                Щербань П. Проблеми сучасної освіти./П.Щербань //Літературна Україна". – 13 липня 2006.

 


 

doc
Додано
28 червня 2018
Переглядів
1802
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку