6 квітня о 15:00Вебінар: Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину

використання компютерних технологій на уроках історії

Про матеріал
В роботі описано про використання компютерних технологій на уроках історії та суспільствознавства
Перегляд файлу

Використання комп’ютерних технологій  на уроках історії

На початку XXI століття сучасне життя досить складно уявити без використання інформаційних технологій. Це цілком справедливо і для навчального процесу, де без комп'ютера вже не обійтися.

Комп'ютер стає учневі і вчителю вірним помічником, адже з вікна навіть найкращих підручників ми бачимо лише верхівку айсберга. Він дозволяє накопичувати і зберігати дидактичну базу, вирішувати проблему наочності.

Якщо раніше стояла проблема забезпечення навчального процесу історичними картами, то з використанням інтерактивних ресурсів стало можливим карту, по мірі необхідності, вивести на екран і використовувати в навчальному процесі. Збираючи потрібні документи (фотографії, статті, малюнки) по конкретним темам в папки, я використовую їх для складання комп'ютерних сценаріїв уроків, для контролю знань учнів, виконаних у програмі для створення презентацій PowerPoint. Презентації за допомогою даної програми, при необхідності можна змінювати і доповнювати.

 

Форми використання комп'ютера можуть бути різними, наприклад:

- подача текстової інформації з екрану;

- гіперпосилання, що дозволяють знайти потрібну історичну інформацію;

- наочність історичних об'єктів, моделей, макетів, таблиць;

- мультимедійний показ історичних подій;

- методи контролю: контрольна робота, опитування, самоконтроль.

 

Робота над презентацією, її публічне представлення, захист позитивно впливає на розвиток у дітей навичок спілкування за допомогою інформаційно-комп'ютерних технологій, дає додаткову мотивацію до вивчення історії, сприяє підвищенню рівня сприйняття інформації презентацій, що використовуються вчителем на уроці творчості школярів.

Вважаю, що уроки-презентації мають ряд переваг:

1. Втрати робочого часу на уроці зведені до мінімуму, так як діяльність учня запрограмована, це привчає учнів до дисциплінованості і точності при виконанні завдань. Крім того, при мінімальних витратах часу можна перевірити знання всіх учнів класу, наприклад, за допомогою міні-тесту, здійснити самоперевірку або взаимопроверку (виставлення правильних відповідей на слайді), при цьому, учні можуть самі дати оцінку своїй роботі або роботі однокласника (учні знайомі з критеріями оцінок).  Таким чином, на уроці з'явилася можливість організувати і оцінити роботу кожної дитини, причому оцінити негайно, що дуже важливо для підтримки мотивації учня.

2. Без додаткових витрат часу вчитель може включити в урок-презентацію фільму, питання до нього, організувати роботу учнів з відеофрагментом.

3. За допомогою системи питань і завдань, виставлених на слайді, організовується робота з текстом підручника, документа, малюнка.

4.  За допомогою логічних схем (на слайді) можна порівнювати зміст різних джерел, наприклад, археологічні пам'ятники і літописи. Це дозволяє розвивати критичне мислення учнів.

5. Слайд може містити таблицю та інструкцію щодо її заповнення з обов'язковою перевіркою таблиці.

6. Витрати часу педагога при створенні презентації значні. Але в подальшому витрати зводяться до незначних змін в слайдах, це економить час педагога і направляє його зусилля на вдосконалення уроку-презентації.Педагогічне застосування програми PowerPoint для виконання комп'ютерних презентацій дає величезні розвиваючі можливості для школярів. При створенні учнями комп'ютерних презентацій, формуються найважливіші в сучасних умовах навички:

  • критичне осмислення інформації,
  • виділення головного в інформаційному повідомленні,
  • систематизацію і узагальнення матеріалу,
  • грамотне подання наявної інформації,

 

Одним із способів застосування інформаційних технологій на уроках історії є створення учнями презентацій. Тут презентація виступає як освітній продукт уроку. Учні у складі робочих груп аналізують запропоновану інформацію, в тому числі інтернет-ресурси відповідно до поставлених питань. Результати діяльності оформляються ними у вигляді презентації. Очевидною перевагою такого підходу можна визнати самостійну творчо-пошукову роботу учнів, а також цілком очевидний колективний творчий результат.

Уроки з використанням навчальних фільмів і мультимедійних посібників. На таких уроках дуже висока ступінь наочності, вони змістовні і динамічні.

 

Уроки з використанням Інтернет-ресурсів

Інтернет можна розглядати як частину інформаційно-комунікаційного предметного середовища, яке містить найбагатший інформаційний потенціал. Учитель історії може використовувати освітні ресурси Інтернету для пошуку історичних джерел, текстів монографій і курсів лекцій, різноманітних методичних матеріалів, газетних і журнальних статей, рефератів та ін

 

Уроки комп'ютерного тестування

Високий рівень розвитку інформаційних технологій в освіті дозволяє активно використовувати їх для організації та проведення контролю знань учнів. Комп'ютерне тестування дозволяє в найкоротші терміни перевірити знання великої групи учнів; виявити прогалини при вивченні конкретного навчального матеріалу і використовувати отримані результати для управління ходом навчального процесу; застосувати методи математичної статистики для оцінки ступеня засвоєння навчального матеріалу; отримати об'єктивну оцінку знань учнів у різних навчальних або в різних навчальних закладах; звільнити викладача від рутинної роботи з контролю знань традиційними способами: перевірка різних письмових робіт, усні опитування на семінарах, іспитах, заліках і т. д.

 

Хочу додати, що комп'ютерне тестування дозволяє організувати навчальний процес таким чином, що увага учнів акцентується на самостійній роботі. Однак комп'ютерне тестування не повинно замінювати традиційні методи навчання і контролю знань, а має виступати як їх суттєве доповнення.

Такі заняття дозволяють швидко і ефективно перевірити рівень засвоєння матеріалу по темі.

Завдання можуть бути різних типів: питання з декількома варіантами відповідей; питання, відповіді на які повинні вводитися тестованим з клавіатури; питання, для відповіді на які потрібно встановити відповідність між елементами двох або трьох списків; питання, де як відповідь потрібно вказати правильну послідовність елементів в пропонованому списку.

 

Урок - гра.

     Застосування такого виду діяльності, як гра в процесі освіти, опосередковано тим, що дитина отримує задоволення не тільки від результату, але і від самого процесу. Застосування ігор можливе для всіх шкільних віків.

     Під час навчальних ігор відбувається багаторазове повторення навчального матеріалу в його різних поєднаннях і формах, що підвищує якість знань.

     Учні успішно відрізняють правду від вимислу (пропонуються завдання знайти і виправити помилки в тексті, в картинах і малюнках.) Особливою популярністю користуються у хлопців ігри, засновані на хронологічному матеріалі: "Четвертий зайвий", "Розсип",Квартет", "Розсипанне пропозицію". У середній ланці хлопців захоплюють інтелектуальні ігри типу: "Щасливий випадок", "Що? Де? Коли?", "Колесо історії", "Своя гра".

 

 

+ у  використанні комп'ютерних технологій такі:

• підвищення ефективності навчання (розвиток інтелекту школярів і навичок самостійної роботи з пошуку інформації; різноманітність форм навчальної діяльності учнів на уроці);

* здійснення індивідуального підходу в навчанні (робота самостійно з оптимальною для себе швидкістю);

• розширення обсягу пропонованої навчальної інформації;

• забезпечення гнучкості управління навчальним процесом (відстеження процесу і результату своєї роботи);

• поліпшення організації уроку (дидактичний матеріал завжди є в достатній кількості);

* підвищення якості контролю знань учнів і різноманітність його форми;

• включення учнів у колективну діяльність в парах, в групах;

• підвищення інтересу дитини до вивчення предмета і до навчання в цілому, поліпшення якості освіти, активізація творчого потенціалу учня і вчителя, включення школярів і педагогів в сучасний простір інформаційного суспільства, самореалізація і саморозвиток особистості учня.

 

 Отже, комп'ютерні технології допомагають мені зробити роботу на уроці цікавою, підвищують мотивацію учня, прискорюють підготовку до уроку і приносять задоволення своєю роботою. Очевидно, що розвиток пізнавальних здібностей та творчої активності учнів на уроках сьогодні знаходяться в прямій залежності від використання інноваційних технологій у викладанні предмета.

Школяр стає активним, зацікавленим, рівноправним учасником навчання. Він відходить від стандартного мислення, стереотипу дій, що дозволяє розвинути прагнення до знань, підвищується мотивація до навчання. При поєднанні ІКТ з традиційними і нетрадиційними методами і прийомами навчання у дітей розвивається образне, систематичне і логічне мислення. Використання такого підходу у викладанні історії та суспільствознавства є важливим засобом для формування особистості, гуманного ставлення до всього живого, творчого виховання і розвитку особистості.

Однак, вчителю, що використовує ІКТ на уроках, не слід забувати, що в основі будь-якого навчального процесу лежать педагогічні технології. Інформаційні освітні ресурси повинні не замінити їх, а допомогти стати більш результативними. Вони дозволяють оптимізувати роботу вчителя, щоб навчальний процес став більш ефективним. Інформаційні технології покликані розвантажити вчителя і допомогти йому зосередитися на індивідуальній і творчій роботі-відповідати на "каверзні" питання активних учнів, і навпаки, намагатися "розворушити", "підтягнути" найслабших і пасивних.

 

Додаткова література.

1. Р. І. Іванівський. Інформаційні технології в освіті. - М., 2013.

2. І. Г. Захарова. Інтернет в гуманітарній освіті. – М:, 2012.

3. Д. Ш. Матроса. Інтерактивна освіта. "Електронна газета". № 12-13, жовтень 2012.

4. Е. С. Полат. Як реалізувати компетентнісний підхід у навчанні. "Викладання історії та суспільствознавства в школі". – 2013. - №3.

5. Предметно-змістовні журнали "Сучасний урок" за 2010-2013 рік.

 

 

 

 

 

 

 

Використовуючи комп'ютер на уроках, ми готуємо нове покоління до майбутнього життя в інформаційному суспільстві, в якому дуже гостро стоїть проблема захисту людської свідомості від інформаційної перевантаженості. На вчителя покладається таке відповідальне завдання, як навчати дітей критично осмислювати потоки інформації які обрушуються на непідготовленого до їх сприйняття і осмислення учня.

docx
Додано
4 лютого 2019
Переглядів
346
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку